Veckans analys - Concordia

Från Stockpicker Newsletter nr 1358

Concordia – skyhög substansrabatt                               CCOR | Small Cap | 17 kr

För ca två månader sedan gav vi rederiaktien Concordia en spekulativ köprekommendation och kallade den för ett möjligt substansklipp. Sedan dess har aktien stigit med ca 20 %. De fortsatt starkt stigande raterna samt ett stabilt Q1 gör att vi väljer nu att åsätta den en regelrätt köprekommendation med en initial riktkurs om 25 kr. Ser man på längre sikt, under förutsättning att marknaden fortsätter utvecklas väl, är det långt ifrån osannolikt att riktkursen kan komma att höjas en bra bit till. Skall gapet mot substansvärdet täppas till någon gång är det väl nu.

Under Q1 seglade bolagets tämligen moderna flotta (äldsta fartyg från 2005) en omsättning motsvarande 178 Mkr. Detta kan jämföras med fjolårets totala 531 Mkr. I april har man även fått tillgång till en ny modern supertanker som redan har satts i drift och senare under året (Q4) får man ytterligare ett stort fartyg i samma kategori. Rörelseresultatet i årets inledande kvartal blev 39 Mkr vilket är mer än dubbelt så bra än under motsvarande period föregående år och kan dessutom jämföras med 56,4 Mkr som man redovisade för hela 2014. Skillnaden mot i fjol beror dels på att man har hyrt in sig (50 %) i ytterligare ett fartyg som fraktar olja dels på att raterna i år har varit påtagligt mycket högre än ifjol. Den senare nämnda utvecklingen håller dessutom i sig och påverkar bolaget positivt (man jobbar numera nästan uteslutande mot gällande spotpris). Den gångna veckan har spotpriserna för oljetankers noterats till nära 60 000 usd per dag vilket kan jämföras med drygt 20 000 usd per dag året innan. För produkttankers som utgör merparten av Concordias flotta är priserna visserligen lägre (ca 26 000 usd) men även här är skillnaden mot fjolårets nivåer (ca 17 000 usd) påtaglig.

Concordia är en aktie som bevakas av oerhört få aktörer och detta gör att det i detta skede har uppstått ett intressant läge. Fortsätter marknaden att vara så stark som den är just nu lär intjäningen öka påtagligt mot jämförelseåret vilket torde få en och annan att höja på ögonbrynen i samband med bolagets delårsrapporter. Q1 var starkt och som läget ser ut just nu pekar allt på att även Q2 blir riktigt bra. Här skall man dock komma ihåg att det vanligtvis brukar infinna sig någon form av svacka under Q2 eller Q3. Om så sker även i år återstår att se. Skulle den säsongsmässiga nedgången utebli kan årets vinst bli riktigt fin med tanke på att man redan i Q1 redovisade 0,59 kr per aktie. 

Bolagets tro är att marknadsförutsättningarna förblir goda under 2015 och 2016. Skulle detta besannas torde även aktie gå fin tid till mötes trots att den redan i år ökat med 30 %. En stark marknad torde dessutom ge bolaget möjligheten att säkra frakterna till attraktiva långtidskontrakt. Idag använder man sig huvudsakligen av spotmarknaden och har faktiskt för avsikt att göra det under ytterligare en tid. Hittills har strategin varit korrekt.

Tittar vi tillbaka i tiden tenderar aktien att åsättas en stor substansrabatt. Från tid till annan minskar dock gapet påtagligt för att någon gång under en längre cykel täppas till helt. Förutsättningar för att så skall ske under de närmaste åren ser vi som gynnsamma nu när marknaden har stärkts påtagligt. Flertalet konkurrenter prissätts i nivå med den egna substansen och en del faktiskt till och med högre. I Concordias fall är substansrabatten till viss del motiverad av ägarbilden där Stenakoncernen äger så mycket som 52 % av kapitalet och 73 % av rösterna i bolaget. Just det faktum har ofta gjort att man spekulerat i uppköp men sannolikheten för ett sådant bedömer vi som ganska låg. Substansrabatten är helt enkelt för hög och vi utgår ifrån att ett bud torde värdera bolaget i nivå med det för att attrahera säljarna.

Sammantaget tycker vi att läget påminner lite om det som vi uppmärksammade i Rottneros i höstas (stor substansrabatt samtidigt som stjärnorna i övrigt stod rätt och tydde på kraftig lönsamhetsförbättring). Om det här caset blir lika lyckosamt återstår förstås att se. Skulle Concordia åsättas en rabatt om 25 % torde aktien stiga upp mot 27-28 kr från nuvarande ca 17 (eget kapital vid utgången av Q1 angavs till 37 kr). Det ger en fin uppsida även om risken förstås är hög. Vi sätter riktkursen till 25 kr och ändrar rekommendationen till Köp (Spekulativt Köp)


Dela på sociala medier
Twitter Facebook Google+ LinkedIn

Veckans intervju

Finepart

Läs senaste intervjun

Veckans aktieanalys

BTS Group

BTS är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag som genomför utbildningar inom ...

Läs hela analysen