Veckans analys - Fingerprint Cards

Från Stockpicker Newsletter Nr 1194
Av Kim Dahlström, finansanalytiker

Fingerprint Cards – startskottet har gått                                            FING B, Small Cap, 47 kr

Den hetaste är mobilmarknaden där Apple:s köp av Authentec ifjol ritade om världskartan inom biometribranschen och initialt resulterade i att Fingerprint plötsligt var ensamma med att erbjuda kunderna utanför Apple en färdigutvecklad fingeravtryckssensor, s.k. linjesensor, för smartphones och tablets. Idag finns en konkurrent på banan, amerikanska Validity, som tidigare nått framgångar med sina linjesensorer till laptopmarknaden. Ytterligare ett par aktörer är på ingång med att försöka anpassa deras sensorer men sedan står en hög inträdesbarriär i vägen för nya spelare. Slår tekniken igenom på allvar väntar således furstliga belöningar i synnerhet till de som är snabbast i kvartetten. För Fingerprint ser det också ljust ut då företaget vunnit 17 design wins för deras linjesensor, där mobiltillverkare således valt ut tekniken till framtida modeller.

I fredags släppte företaget en vinstvarning där man sänkte försäljningsprognosen för innevarande år till 80 – 110 Mkr från tidigare 130 – 190 Mkr. Det var inte helt oväntat eftersom merparten av försäljningen i tidigare prognos estimerats till Q4. Därmed behövde det inte dyka upp så värst mycket förseningar för att skjuta förväntad försäljning över årsskiftet. En annan signal till att en vinstvarning låg i luften var att flera insiders sålt aktier vilket är något man bör vara uppmärksam på, särskilt när det gäller företag vars aktiekurs rusat i höjden på förväntningar. Här gör inte Fingerprint något undantag då marknadsvärdet passerat 2 miljarder kronor. Den huvudsakliga orsaken till prognossänkningen uppges också vara förseningar av ett par större projekt med företagets linjesensorteknik samt att kunder valt att utvärdera areasensorer som ett alternativ till linjesensorer. Det senare är en ögonbrynshöjare som eventuellt också bidrog till att aktiekursen i fredags inte sjönk utan tvärtom steg (!) till följd av nyheten.

Microsoft en pådrivare

I juni visade Microsoft upp betaversionen av sitt uppgraderade operativsystem Windows 8.1 där de presenterade en prototyp av en areasensor från Fingerprint Cards. Mjukvarujätten vill nu avskaffa lösenord och PIN-koder till förmån för fingeravtrycksläsare men anser inte linjesensorer, som tidigare varit det naturliga valet, pga storlek och pris, tillräckligt användarvänliga och rekommenderar därför areasensorer. Fingerprint som nått framgångar med befintliga areasensorer till kinesiska banksektorn utvecklar nu en energieffektiv mindre variant skräddarsydd för konsumentelektronik vars pris initialt bedömts till 5-7 usd, till skillnad från linjesensorer vars marknadspris ligger kring 2 usd. Lanseringen förväntas under Q4 och vi erfar att närmaste konkurrenter, Validity och möjligtvis taiwanesiska EgisTec, ligger åtminstone ett halvår efter vilket ger Fingerprint ett viktigt försprång. Microsofts ställningstagande öppnar dessutom upp nya dörrar då areasensorer inte enbart förväntas bli aktuella i smartphones, tablets och laptops utan även i spelkonsolen Xbox samt IT-tillbehör såsom datormöss, tangentbord och skrivare. Potentialen är således svindlande då den adresserbara marknaden uppgår till ca 1 miljard enheter per år och därutöver finns potential inom Android-baserade produkter.

Apple väljer areasensorer?

Fingerprint avslöjade dessutom i fredags att de tror att Apple kommer att välja areasensorer när de debuterar med tekniken i kommande iPhone. Vi är inne på samma spår främst tack vare ett s.k. SEC-dokument relaterat till Apple/Authentec-affären där det framkom att Authentec i slutet av 2011 marknadsförde en ”ny” teknik till Apple som sedermera resulterade i utvecklingsavtal och slutligen uppköp. Eftersom Authentec marknadsförde tekniken till de flesta större aktörer tror vi att Microsoft varit medveten om detta vilket väglett dem till att nu rekommendera areasensorer för att utmana Apple. Vi tror också att detta kommer att resultera i att mobiltillverkarna successivt kommer att välja areasensorer framom linjesensorer, i synnerhet till flaggskeppsmodeller och att merparten av framtida nettoomsättning kommer att bestå av försäljningen av areasensorer. Fingerprint skriver dock att de räknar med att få 6-7 gånger mer betalt för areasensorn jämfört med dagens linjesensorteknik. Här är det klokt att vara uppmärksam då vi tror att detta rör sig om den hela paketeringen och att linjesensortekniken omfattar försäljning av kiselchip, t ex till CrucialTec:s biometriska styrmodul, där vi tidigare räknat med ett pris på ungefär 60 cent.

Stockpicker bedömer

Vi tror också att lejonparten av försäljningen av areasensorer kommer att bestå av kiselchip till modultillverkare och räknar därmed inte med att Fingerprint kommer att erhålla fullt estimerat pris utan snarare kanske en tredjedel. Däremot lär bruttomarginalen bli hög, troligtvis kring 60-70% istället för ca 40 % som vi förutspår för hela paketeringen.

Det är dock vanskligt att försöka estimera kommande försäljningsnivåer men en räkneövning med ett genomsnittspris på 1,30 usd ger dock en vägledning att 100 miljoner sålda enheter skulle generera ca 850 Mkr. Adderar vi dessutom målsättningen för 2015 då 60 % av antalet smartphones och tablets förväntas innehålla fingeravtryckssensorer och då Fingerprint räknar med en marknadsandel på 50 % hägrar en nettoomsättning uppemot 3 Mdr. Antar vi då ett överskott kring 1,5 Mdr för att täcka rörelsekostnaderna, vars ökning inte lär kunna utmana accelerationen för försäljningstillväxten, ser vi en kraftig marginalexpansion och stor kurspotential. Sedan återstår frågan om detta blir aktuellt 2015, senare eller inte alls. Risken finns t ex att förseningarna nu bjuder in konkurrenterna och därtill lär behovet av rörelsekapital öka. Här finns sedan tidigare mandat att öka aktiestocken med 20 miljoner (40 %) vilket är mycket men som samtidigt signalerar att en volymmarknad verkligen finns bakom hörnet. Hittills har Fingerprint också skött kapitalanskaffningen snyggt via riktade emissioner till marknadspris varför vi ser liknande scenarion framöver men varnar för utspädningseffekten som kan kapa bort en del av förväntad kursstegring.

På kort sikt är det däremot snarare nyhetsflödet än resultatet i kvartalsrapporterna som kommer att påverka aktiekursen varför aktien är spekulativt intressant. Den stora triggern är Apple:s förväntade debut med tekniken i slutet av september. Visar det sig att mobiljätten debuterar med en areasensor i kommande iPhone tror vi att aktiemarknaden kommer att se detta som det definitiva startskottet till att tekniken nu börjar rullas ut på allvar och dessutom förvänta sig högre försäljningstillväxt för Fingerprint Cards tack vare prispremien mot linjesensorer. Därutöver räknar vi med ett stegrande nyhetsflöde innehållande presentation av mobiler med Fingerprints teknik, nya design wins samt beställningar och fler samarbeten med modultillverkare. Efter att ha sjunkit med drygt 40 % från årshögsta värderas idag Fingerprint Cards i nivå med vad Apple betalade för Authentec. Vi ser det därmed inte som omöjligt att det kan dyka upp bud när Apple visar vad de förädlat fram via sitt förvärvsobjekt. Biometri lär förbli hett under hösten och hålla uppe intresset för Fingerprint Cards men vi ser endast aktien som en köpvärd spekulativ krydda med rekommendationen att man bör undvika att portionera ut chili i matsked.

Dela på sociala medier
Twitter Facebook Google+ LinkedIn

Veckans intervju

InCoax Networks

Läs senaste intervjun

Veckans aktieanalys

Alibaba

Alibaba Group är ett kinesiskt IT-konglomerat, som består av ett kluster av företag som ar...

Läs hela analysen