Detta är ett erbjudande från en av Stockpickers annonsörer

Kan du inte se brevet? klicka här


Waystream AB
Waystream genomför emission i samband med listningen på Nasdaq First NorthKort om Waystream
Waystream är ett teknikbolag som utvecklar och säljer digital infrastruktur, såsom routrar och switchar, för bredband via fiber för hushåll och företag. Bolaget grundades 2001 av tidigare medarbetare från Bredbandsbolaget och Cisco under namnet PacketFront. Sedan starten har bolaget levererat utrustning till en stor andel av de fiberanslutningar som idag finns i Norden och bolagets position på marknaden är stark. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm men bolaget har också utveckling i Indien och i Kina.

Bland Waystreams kunder finns stadsnät, energibolag, operatörer och tjänsteleverantörer. Med den nya plattformen, som bolaget lanserade tidigare i år, breddar man dock sin målgrupp till att omfatta även de allra största operatörerna. Kundlojaliteten är hög med mångåriga relationer och återkommande köp där ett stort antal kunder genomgått flera generationsskiften i takt med växande efterfrågan och behov av uppgraderingar.

Omsättningen för perioden januari – september 2015 uppgick till ca 39,7 mkr, en ökning med ca 4 % jämfört med samma period föregående år. EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) för perioden januari – september 2015 uppgick till ca 4,3 mkr. Från och med 2016 har bolaget som målsättning att ha en årlig tillväxt om drygt 20 procent med en vinstmarginal om cirka 10 procent. Waystream kommer dock att prioritera tillväxt framför vinst de kommande åren.

Erbjudandet i sammandrag
Pris per aktie 22 kr
Antal aktier i emissionen 1 363 000
Teckningsperiod 15 okt – 4 nov
Information om tilldelning Omkring
6 november
Likviddag Omkring
10 november
Beräknad handelsstart  12 november

Länkar
» Mer om erbjudandet
» Ladda ner broschyr
» Ladda ner fullständigt prospekt
» Anmälningssedel
» Avanzakund? Teckna aktier här
» Läs mer på Waystreams hemsida


Bakgrund och motiv

Efterfrågan på snabb och stabil internetuppkoppling ökar lavinartat i samhället. Den bästa och mest framtidssäkra lösningen är fiber då det ger en i princip obegränsad kapacitet och hög tillförlitlighet. Det är också därför som det förväntas byggas 31 miljoner nya anslutningar i Europa fram till 2019. Men det är bara början, EU-kommissionen har som målsättning att vid år 2020 ska 50 procent av alla europeiska hem erhålla en internetanslutning på 100 Mbit/s och resterande en internetanslutning på minst 30 Mbit/s.

Drivkrafter bakom utbyggnaden är ökad konsumtion av strömmad data, exempelvis via Spotify, Netflix och Youtube och ett ökat användande av molnbaserade tjänster, som lagringstjänster och backup, både bland företag och konsumenter. Spridningen av Internet of Things, där alltifrån bilar till kylskåp och kaffemaskiner kopplas upp och kommunicerar med varandra över internet, är också en tydlig pådrivande faktor. De kommande åren förväntas tillväxten av uppkopplade enheter öka med 35 procent per år vilket innebär att det kommer finnas 34 miljarder uppkopplade enheter 2019.

För att dra nytta av den enorma potentialen som finns på den europeiska såväl som den globala marknaden ska Waystream nu expandera utomlands. Kapitaltillskottet från emissionen ska användas till att bygga upp ett partnernätverk och utöka bolagets egen säljförmåga. Dessutom ska Waystream satsa ännu mer på forskning och utveckling inom nätverk och säkerhet med målet att ta fram nya och innovativa produkter.

För ytterligare information hänvisas till prospektet i dess helhet, vilket har upprättats av styrelsen i Waystream med anledning av emissionen och noteringen.