Historia

Stockpicker grundades 1997 av William Marcus Ziegler.

Den första produkten hette Stockpicker Newsletter. Betaltjänsten utkom första gången den 1 september 1997 och finns kvar än idag som hjärtat i verksamheten. Vid årsskiftet 1998-99 blev bolaget ett Aktiebolag. Under våren 1999 tillträdde William Marcus Ziegler som VD och huvudägare. En ny affärsplan och förändringar av verksamheten utarbetades samma år. 

Stockpicker expanderade kraftigt under 1999. Ett tiotal handplockade medarbetare nyanställdes, huvudkontoret/administrationen flyttades till Stockholm, samarbeten med de ledande aktörerna i branschen initierades samtidigt som produktportföljen växte.

Under november månad 1999 lanserades ett unikt html-baserat nyhetsbrev, Stockpicker Market Update. Tjänsten som utkom redaktionellt och gratis/reklamfinansierat till prenumeranterna var först i sin nisch och vann snabbt stora framgångar på marknaden, kundmassan till produkten steg snabbt till femsiffriga nivåer.

I december år 2000 grundade Stockpicker verksamhet i Brasilien genom dotterbolaget Stockpicker Do Brazil (bolaget såldes sedermera under 2006). Och under 2005 startade Stockpicker AB även verksamhet i Finland genom dotterbolaget Stockpicker Finland OY.

Under våren 2004 lanserades Stockpickers tradingtjänst Stockpicker Swing Trader och kompletterade därmed Stockpicker Newsletter med en snabbare och mer tekniskt orienterad tjänst med spjutspets-orienterade trejdingcase inom aktier och finans.

Stockpicker Trade Alerts såg dagens ljus åren därefter. Det handlar om en halv-automatiserad tjänst med fokusering på teknisk analys. Under perioden skapades också ytterligare nyhetsbrev i Sverige såsom Stockpicker Fundtimer som exempelvis fokuserar på fonder.

Under åren 2007-2012 ägde Stockpicker AB dotterbolagen Stockpicker Securities AB och Stockpicker Asset Management AB. Två helägda dotterbolag som var under finansinspektionens tillsyn.

Stockpicker har dock under de senaste åren valt att att renodla verksamheten och har därmed avyttrat sin mäkleri- och fondverksamhet. De bägge bolagen Stockpicker Securities AB (tidigare huvudkontor i Gamla Stan) och Stockpicker Asset Management AB (tidigare huvudkontor på Biblioteksgatan i Stockholm) såldes 2008 respektive 2012. Den sistnämnda till Gustavia Fonder AB. Även Stockprophecy AB har avyttrats under de senaste åren.

Koncernen står därmed med en betydligt mer tajt, lätträknad och renodlad verksamhet idag än någonsin tidigare samt har minskat de eventuella riskerna som funnits med en storskalig koncern (med många såväl kostnads- såväl som intäktsben) ytterligare.

Stockpicker AB är på många sätt ett annorlunda bolag på den svenska marknaden. Åtminstone inom det finansiella området. Annorlunda eftersom bolaget oavsett marknadsklimat alltid redovisat vinst. År efter år. Decennium efter decennium. En kassako helt enkelt. 

Vidare ägs Stockpicker av de anställda där i princip samtliga medarbetare varit med i bolaget i minst ett decennium. Flera av dem sedan slutet av 1990-talet. Lojaliteten till bolaget och känslan av att kunna erbjuda marknaden en service utöver det vanliga delas inte endast av de anställda utan även av Stockpickers drygt 60 000 personer starka prenumerationsbas. Även där har flertalet varit med oss i många år...

Stockpicker har således i skrivande stund en unik position på den svenska marknaden med sin enormt starka och lojala kundbas inom segmentet digitala/finansiella prenumerationstjänster som också lockar de stora aktörerna inom branschen att använda Stockpicker som sitt första val för annonsering.  


Dela på sociala medier
Twitter Facebook Google+ LinkedIn

Veckans intervju

FX International

Läs senaste intervjun

Veckans aktieanalys

Securitas

Securitas är ett säkerhetsföretag verksamt inom specialiserad bevakning, mobila säkerhetst...

Läs hela analysen