Förklaring av Trade Alerts signaler


Signalerna genereras genom att vi scannar av världens finansmarknader i olika programvaror för Teknisk analys. Därefter konverteras signalerna via en semiautomatisk funktion för att sedan presenteras i Trade Alerts unika grafiska format.

Produkten innehåller dels signaler i tidsintervallen medellång till lång sikt och dels så kallade Tradingsetuper. Detta är kortsiktiga köp och-säljformationer för snabb intensiv handel.

Setuperna uppstår vid hastiga omslagsformationer som ofta sätter punkt för en kort rörelse mot rådande trend, eller genom momentum. Momentum-setuperna skapas då vi identifierar ökat köptryck och ökad hastighet i priset på en aktuell tillgång. 

Så presenteras signalerna i Trade Alerts:

Objektnamn - namn på signalen följt av grön eller röd pil för köp/sälj.


Nedan ser du olika grafer och bildexempel med förklarande texter som visar de underliggande signalerna som vi sedan visar i Trade Alerts förenklade format:

Elders Value Zone  - ett kraftfullt verktyg för snabb trendhandel

Elders Value Zone kan vara mycket användbart för Swingtrading i trend. Värdezonen mellan 13 och 21 perioders exponentiella glidande medelvärden utgör ofta en optimal köpzon alternativt säljzon för trendande aktier eller andra tillgångsslag. Signalen fungerar lika bra i nedtrend för blankning och derivathandel.

 

 

GLOBAL MONEY FLOW - ger dig koll på världens pengaflöden och trender i världens ledande tillgångar

Har du hört talas om börsgurun Martin Armstrong? För några år sedan var han på allas läppar efter att ha förutsett kriser och såväl upp- som nedgångar med kuslig träffsäkerhet. Trade Alerts ger dig tillgång till den parameter han använder sig av mest; Global Moneyflow. 

 Global Moneyflow levererar via köp - och säljsignaler för den långa och den medellånga trenden ständig kontroll över världens pengaflöden och hur detta rör sig mellan olika marknader. OMXS30, Guld, Olja, USA-index eller varför inte USD/SEK (dollartrenden mot den svenska kronan)?  

Tolkning: KÖP alternativt SÄLJ innebär att position kan initieras dagen därpå eller samma kväll om det gäller för stunden öppna marknader såsom råvaror och valutor.

Benämningarna "håll lång" och "Håll kort" innebär att systemet redan ligger köpt eller i kort position. Du skall om du använder systemet för skarp handel inte agera på dessa benämningar utan endast när det står KÖP eller SÄLJ i kolumnerna.

ALL-TIME-HIGH-indikator +>39 % i snittavkastning

 

För att förklara vikten av All-Time-High tittar vi ovan på exemplet Fingerprint. Här noterades en ny All time high (ATH)  då den tidigare rekordnoteringen från 2013 vid 88 kronor passerades. Oavsett vad finansmedierna skrivit om "omotiverad hype" eller "överköpt läge" hade aktien till och med augusti under varje månad sedan maj satt ny ATH, det vill säga fyra månader i följd (!).

Ny ATH är helt enkelt en stark och ytterst relevant börsindikator!

Vår summerade historik indikerar tydligt att en All-Time-High-signal alltid är viktig. Statistiken visar en snittavkastning om + > 39 procent  från signal tills trendens idag gällande högsta topp.

Nya 2 års högsta & lägsta

Nya 2 års högsta eller lägsta är givetvis mera vanligt förekommande än ATH. De är för den sakens skull icke desto mindre intressanta indikationer om en trend som har stor sannolikhet att fortsätta i samma riktning. (Trender pågår vanligtvis mycket längre tid än vi spontant upplever som logiskt.)

Samma resonemang som för All-Time-High-signalen gäller. Aktier och index som noterar nya 2 års högsta tenderar att fortsätta sätta nya högre toppar!

Kursformationer

Kursformationer är en av grundstenarna inom Teknisk analys. Du känner säkert till att Huvudskuldror är en stark vändningsformation som finns både för köp och sälj. Eller att Triangelformationer ofta leder till explosiva köpsignaler?

Kanske vet du att dubbel och trippeltoppar ofta vänder en stigande trend och att omvänt gäller för köp? Trade Alerts ger dig kursformationerna du inte har råd att missa!

Se kursformationerna med förklarande bilder här
OMXS30 Trading - bevakar börsens största bolag

OMXS30-systemet levererar signaler för OMXS30-index och dess 30 aktier i tidsintervallen medellång till lång sikt. Systemet är uppbyggt genom en avancerad kombination av olika trendindikatorer där även momentum och bottnar/toppar vägs in.

Vid dagen för signal ser du antingen Köp eller Sälj i signal-listan, detta i fet stil. Nästa dag står det istället "Håll lång" som betyder att systemet redan ligger i köpt position. Efter säljsignal står det istället "Håll kort" vilket innebär att en negativ blankad position initierats.Systemet kan också säga "Avvakta" om vår scanning inte finner någon tydlig trend.Ice Breaker 55 och 200 

En Ice Breaker innebär ett bekräftat genombrott av ett viktigt medelvärde. De två medelvärden som bevakas är 200-dagars och 55-dagars EMA.  Medelvärdena utgör ofta trendföljande stöd/motstånd och när de bryts väl uppstår ofta en stark signal vilken inleder en ny trend.

Brott av 55-dagars medelvärde signalerar möjlighet till ny medellång trend.
 
Brott av 200-dagars medelvärde signalerar möjlighet till ny lång trend.

Bekräftat genombrott: en optimal Ice Breaker innebär att medelvärde bryts och återtestas som på bilden nedan. Ibland rör sig börskursen emellertid för snabbt för detta och vi får då inget återtest av passerat medelvärde. Därför räknas vi även ett betydande genombrott som sker med en stor stapel och tydlig stängningskurs långt från medelvärdet som en Ice Breaker.


Golden Cross

En av de starkaste tekniska köpsignalerna som står att finna. När pris och 55 dagars medelvärde skär det viktiga 200-medelvärdet underifrån får vi det gyllene korset i vår prisgraf. Oddsen för uppgång på sex månaders sikt är extremt goda efter en Golden Cross.

Death Cross

Dödskorset är motsatsen till Golden Cross och en våldsam säljsignal. Denna  bör du akta dig för (om du inte spekulerar i nedgång, då kan den vara riktigt lukrativ). Om du har en långsiktig aktieportfölj bör du tveklöst följa Trade Alerts långsiktiga trendbevakning och hålla utkik efter Death Cross.Tradingformationer, kortsiktiga setuper för snabba vinster

Tolkningen av en setup är mycket enkel och du behöver inte lära dig dess något krångliga namn eller kriterier. Köp sker när hösta nivån i signalstapel passeras påföljande börsdag. Omvänt gäller för den som blankar på säljsignaler. Sälj sker då när lägsta nivån i  signalstapeln passeras. Detta kallas för att signalen triggas eller effektueras.

Gann Pullback (1-2-3-4-signal)

En kortsiktig omslagsformation utvecklad av Wall Street legenden WD Gann. Signalen byggs upp av fyra staplar där kravet är en tredagars rekyl mot en underliggande trend där varje stapels högsta återfinns på stegvis lägre nivå. Dag 4 effektueras signal om högsta nivån för Dag 3 passeras. Omvänt gäller för blankning.


One day Reversal - spikformation


Runaway Gap

Ett Runaway Gap är ett klassiskt haussetecken som tyder på fortsatt uppgång efter det att signalstapeln synts. Runaway gaps kan antingen inleda en ny trend eller uppstå mitt i en trend då vi väntar oss att denna fortsätter ytterligare ett par veckor till månader. Nu talar vi alltså åter om momentum det vill säga köptryck, fart och kraft

Efter ett Runaway Gap kan vi vänta oss fortsatt prisrörelse i signalens riktning 9 gånger av 10!

Formationen uppstår genom att kursstapeln redan vid öppningen tar ett hopp upp från föregående dags slutkurs varvid ett "gap" uppstår. Detta gap får inte fyllas igen utan skall vara intakt som på bildexemplet nedan. För att signalstapeln skall vara relevant krävs en relativt stor stapel samt en stark stängning.

Signaler för USA-index: vi kan rapportera Runaway gaps för indexen på Wall Street och då detta sker under USA-börsens pågående handel kan signalen ha slagits sönder när Wall Street ser sin stängning.

Runaway Gap


Thrust

En Thrust är en momentumsignal som visar ett kraftigt ökat intresse för den aktuella aktien alternativt indexet som i exemplet nedan där DAX 30 visas. Kriterierna för en Thrust är:

1) En stapel med stor range minst 1,5 ggr genomsnittet de senaste 10 dagarna

2)  En stark stängning nära dagshögsta vid köpsignal alternativt en svag stängning nära dagslägsta vid säljsignal

3)  Ökande volym, minst 1,5 ggr genomsnittet de senaste 10 dagarna.


Thrust-signalen skapas nästa alltid av stora börsaktörer som tenderar att fortsätta att handla i stapelns riktning. Därmed blir Thrust en tillförlitlig och extremt användbar signal att ta rygg på under inte bara en utan ofta flera dagar eller rentav veckor. Thrust-staplar tenderar ofta att uppstå med kort mellanrum när börskursen väl tagit fart i en riktning. Thrust-staplar är ofta beviset på att en konsolidering eller oregelbunden sidledsbörs bryter ut i trend.


Thrust i XETRA DAX-indexet.


Squeeze+Thrust

Squeeze/Thurst som är en stark utbrotts-signal vilken ofta leder till fortsatt trend i riktning med utbrottet. Bilden nedan visar en Squeeze kombinerad med en Thrust  i Electrolux B. 

Efter en volatilitets-sammandragning (Squeeze) fick vi se en stark Thrust (Stor stapel med ökande volym och stängning nära dagshögsta). Därmed hade vi ett Squeeze/Thurst-utbrott att ta rygg på och som synes exploderade börskursen uppåt efter signalen.

Det är givetvis inte alltid vi får se denna typ av extrema genomslagskraft men en Squeeze/Thrust talar alltid om att aktiviteten i aktien ökar och att antingen köpare eller säljare blivit mer aggressiva. Signalen är effektiv för den som handlar på kort till medellång sikt.One Day Reversal, klassisk spikformation

En One Day Reversal är detsamma som en skarp endags-vändning i priset. Denna omslagsformation markerar ofta slutet på rekyl mot den rådande trenden. Signalen består av en spikliknande stapel.

Ju större stapel ju viktigare signal och ju högre volym ju starkare indikation på att den korta trenden har vänt. En one Day Reversal kan liknas vid Candlestick- diagrammets Hammer.

 

Reversal Day

En omslagsformation nära besläktad med Key Reversal men något svagare. För att en Reversal Day för uppgång (+) ska uppstå måste aktiekursen ha noterats i en rekyl mot trenden. Vidare ska aktien ha noterat en lägre betalkurs än föregående stapels lägsta betalkurs, samtidigt som aktien samma dag stänger över föregående stapels stängningskurs.

På motsvarande sätt bildas en Reversal Day för nedgång (-) ifall aktien har rekylerat mot trenden, noterat en högre betalkurs än föregående period innan men samma dag stänger under föregående periods stängningskurs.

 

 Key Reversal Day


Omslagsformationernas kung, även kallad Engulfing! För att en Key Reversal Day för uppgång (+) ska uppstå måste aktiekursen ha noterats i en rekyl mot trenden. Vidare ska aktien ha noterat en lägre betalkurs än föregående stapels lägsta betalkurs, samtidigt som aktien samma dag stänger över föregående stapels högsta betalkurs. På motsvarande sätt bildas en Key Reversal Day för nedgång (-) ifall aktien har rekylerat mot trenden, noterat en högre betalkurs än föregående period innan men samma dag stänger under föregående periods lägsta betalkurs.       


Key Reversal Qualifier*


En Key Reversal Day med kraftigt ökande volym och en tradingrange minst 1,5 ggr större än genomsnittet de senaste 5 dagarna. Stängning i toppen av stapeln (botten vid blankningssignal). Anses betydligt starkare än en vanlig Key Reversal.


Reversal Day Qualifier*

En Reversal Day med kraftigt ökande volym och en tradingrange minst 1,5 ggr större än genomsnittet de senaste 5 dagarna. Stängning i toppen av stapeln (botten vid blankningssignal). Anses betydligt starkare än en vanlig Reversal Day.

NR 7 Setup


NR7 innebär den minsta stapeln på 7 dagar och är alltså en kortsiktig volatillitets-sammandraging. Köp sker när stapelns högsta passeras alternativt sälj sker när stapelns lägsta passeras dagen därpå. Logiken bakom signalen är att en kortsiktig "range contraction" (volatilitetssammandragning) ofta leder till en mer explosiv rörelse. Bilden nedan visar en NR 7-setup i OMXS30 som när den effektueras leder till en explosiv kortsiktig rörelse uppåt.Double Inside Day

Denna formation består av två Inside days i följd, ofta under minskande omsättning. Signal effektueras dag tre antingen när den andra Inside-stapelns högsta passeras eller när dess lågpunkt underskrids. 

Exemplet nedan visar en Double Inside day där den lilafärgade stapeln utgör signalstapel:
Two Day Reversal

Omslagsformation bestående av två staplar som ofta markerar slutet på en sekundär rörelse mot underliggande trend. Köpsignal innebär en betydande nedgångsstapel med svag stängning dag ett och en stark uppgångsdag med stark stängning dag två. Ju större staplar och ju större skillnad mellan första dagens stängning och andra dagens stängning ju högre dignitet anses formationen ha. Stigande volym dag två ger också en starkare signal.
Morning Star

Candlesticksetup för köp på kort sikt (1-5 börsdagar). Består av tre staplar som tillsammans skapar en omslagsformation av mycket hög dignitet.

Evening Star


Candlesticksetup för sälj på kort sikt (1-5 börsdagar). Består av tre staplar som tillsammans bildar en omslagsformation av mycket hög dignitet.

RSI 4

RSI är en klassisk och mycket omtyckt momentumindikator som fångar aktiernas jämnviktspendling. Originalversionen är inställd på 14 dagar men vi använder istället parametern 4 dagar! Detta gör att vi får en snabb och optimeras swingindikator som ofta med perfektion fångar kortsiktiga toppar, bottnar och prisvändningar.
Dela på sociala medier
Twitter Facebook Google+ LinkedIn

ProduktOrd. PrisPris 
Stockpicker Trade Alerts 3 mån790,00 kr 790,00 kr Köp
Stockpicker Trade Alerts 6 mån990,00 kr 990,00 kr Köp
Stockpicker Trade Alerts 12 mån2.190,00 kr 2.190,00 kr Köp

Veckans intervju

InCoax Networks

Läs senaste intervjun

Veckans aktieanalys

Alibaba

Alibaba Group är ett kinesiskt IT-konglomerat, som består av ett kluster av företag som ar...

Läs hela analysen