Andreas Rodman

Andreas Rodman
VD

Datum för intervju: 2014-09-02

Stockpicker intervjuar
Intervju med Andreas Rodman, vd för GWS Production AB


Vad är Global Warning System?


Global Warning System varnar resenärer för uppkomna hot och risker i deras närhet var de än befinner sig i världen. Systemet känner automatisk av vad resenärer befinner sig och förser dem med generell landsinformation när de kommer till ett nytt land, varnar dem direkt för säkerhets- och hälsohot i deras närområde samt ger dem förbättrade kommunikationsmöjligheter och lokala nödnummer; allt direkt i mobilen.

Vilket behov fyller tjänsten?

Idag reser vi mycket och vi är ofta mer utelämnade på resande fot än vi inser, framförallt på grund av att vi inte har ingående kännedom om risker i det området vi besöker, bristande informationskanaler samt saknar lokala språkkunskaper. Samtidigt finns det inga effektiva sätt att varna och informera resande människor när en katastrof eller incident inträffar. Vi ser definitivt en ökande efterfrågan på lättillgänglig information och trygghet när man är på resande fot och hos företag ser vi dessutom ett ökande behovet av att skydda sina resande och mobila anställda.Kommer ni att fokusera på företag eller konsumenter?

Vi startade med företagsmarknaden men det finns just nu ett stort behov av den här typen av lösningar på båda marknaderna och kommer därför framöver att arbeta parallellt mot både företag och konsument genom partners.

Finns det andra aktörer som erbjuder samma tjänster?

Det har funnits aktörer som har försökt att göra samma sak och initiativ pågår från andra aktörer. Hittills är det dock ingen som har lyckats och det verkar bland annat vara på grund av att man underskattat vad som krävs tekniskt. Till exempel finns det över 1 000 olika mobilnät i världen som är uppbyggda på olika sätt men som ändå ska fungera som ett globalt nät. Sedan finns det också till exempel problem med avstängd dataroaming, olika telefonplattformar, batteriförbrukning, överbelastade mobilnät med mera. Detta har vi hittat kreativa lösningar på och vi har nu en tjänst som fungerar gränsöverskridande.

Vi befinner oss i utkanten av tre stora affärsområden; hälsa, säkerhet och telekom, vilket förmodligen är en bidragande faktor till att det inte finns några bra alternativ på marknaden. Behovet befinner sig nämligen i utkanten för de här tre stora affärsområdena, medan det är kärnverksamheten för GWS Production AB.

Vad vill ni uppnå?

Nu när vi har en välfungerande och beprövad tjänst så är nästa stora steg att etablera oss på marknaden och öka antalet användare väsentligt. För att göra detta behöver vi framförallt resurser till säljorganisationen för att etablera partnerskap med flera stora aktörer. Målsättningen är bland annat att nå en omsättning om minst 100 miljoner kronor under 2017 och bibehålla dagens täckningsbidrag om minst 90 % per användare.

Klicka här för att ladda ned prospekt

Klicka här för att ladda ned PDF innehållande teaser och teckningssedel

Senast uppdaterad: 2014-09-03 15:32:51

Veckans intervju

InCoax Networks

Läs senaste intervjun

Veckans aktieanalys

Alibaba

Alibaba Group är ett kinesiskt IT-konglomerat, som består av ett kluster av företag som ar...

Läs hela analysen