Bo Lindman

Bo Lindman
VD

Datum för intervju: 2016-06-02

Stockpicker intervjuar
Sportbilsfonden Future

Stockpicker har intervjuat Bo Lindman, VD på Sportbilsfonden Future Classics AB. Han berättar nedan vilka möjligheter det finns för de som vill investera i klassiska bilar.  

Bo, kan du beskriva bakgrunden till att ni tror så starkt på att investera i en fond bestående av klassiska bilar?

Det är ganska naturligt egentligen, även om det i den form som vi erbjuder inte funnits att tillgå i Sverige tidigare. Tittar man över en tioårsperiod så har värdetillväxten kring klassiska bilar legat närmare 500% i perioden. Det är ganska svårslagbart. Men vad som är verkligt intressant är att klassiska bilar generellt sett visat sig vara mindre volatila än flertalet andra investeringar. Dessa faktorer har gjort att vi redan tidigare sett många placerare investera i enskilda objekt, likväl som i egna samlingar av olika dignitet för att skapa värdetillväxt.

Ofta är en investering av detta slag samtidigt på om att olika sätt, att också få ut andra behållningar av sin samling klassiska sportbilar. Klassiska bilar är ju något som inte enbart tilltalar den som vill se sitt kapital växa, utan också den som uppskattar dessa bilars former, teknik och historia. Men som sagt, det har tidigare varit en möjlighet förbehållet de som har intresse, tid och kunskap att själva förvalta en samling klassiska fordon. Vår idé är att erbjuda de som inte vill eller har möjlighet att bygga upp och förvalta en egen samling samma möjlighet. Vi tror mycket på detta och den utveckling vi ser i marknaden, inte minst här i Sverige gör att vi ser en rejäl potential över tiden på detta område.

Till det kommer den potential vi redan nu ser i till exempel BRIC-länderna, där intresset för klassiska bilar är i stark tillväxt. Där har man inte alltid heller riktigt samma egna traditioner av bilindustri, så efterfrågan av importerade klassiker bedöms bli ganska betydande, vilket också i sin tur påverkar den globala klassikermarknaden.

Men klassiska sportbilar, är det inte mest något som glada entusiaster mekar med i sina egna garage, i varje fall i vårt land?

Jo, visst har det varit så. Sverige och i viss mån Storbritannien har därvidlag också skilt sig lite från övriga världen. Här har det framförallt varit de med egna tekniska kunskaper och möjligheter som renoverat och samlat på dessa klassiker. Men de senaste 4-5 åren har vi sett en tydligt trend i att synen på klassiska bilar förändras även i vårt land. Nya aktörer med en annan finansiell förmåga intresserar sig mer aktivt för klassiska bilar och sportbilar.

Dessa har mer sällan intresse eller möjlighet att själva underhålla och förvalta de klassiker man är intresserad av, utan vill kunna investera i ett intressant område utan att själva behöva lägga tid och fokus på de löpande frågorna i förvaltning och underhåll.

Detta är en internationellt tydligt trend något som framgår tydligt av de undersökningar som MHRF, Motorhistoriska Riksförbundet och dess internationella motsvarighet FIVA genomfört och som bland uppmärksammades senast häromveckan i TV4 nyheterna. Vi tror att intresset i vårt land bara är i sin linda ännu och att klassiska sportbilar i närtid kommer att vara lika etablerat som andra mer traditionella investeringsområden.

Mer konkret vad är det då ni erbjuder investerarna?

Vårt erbjudande bygger på att genom fondandelar långsiktigt skapa betydande värdeökning i den fond bestående av vår samling klassiska sport- och veteranbilar. Samlingen är redan idag omfattande och spänner från vardagsklassiker som BMC Cooper S, Renault Gordini, Volvo PV Sport och MGB, MG Midget till mer exklusiva bilar som några Rolls Royce, den äldsta från 30-talet till sportbilsklassiker som idag frontas av bland annat 6 stycken Ferrari den älsta frpån från sent sextiotal och en kvartett Jaguars klassiska E-type, bara för att nämna spännvidden i samlingen.

Med den breda kompetens från både den finansiella världen och bil- och veteranfordonsbranschen som bolagets ledning och styrelse besitter har vi möjlighet att skapa en hävstång i värdeökningen på fondens innehåll. Det handlar om både hög kunskap och känsla för marknadsutvecklingen kring klassiska bilar, likväl som kompetens och resurser att förvalta och underhålla dessa klassiker. Något som är extra viktigt och kanske det som särskiljer investeringar i klassiska bilar mot andra mer traditionella områden.

Men vi vill inte enbart erbjuda en sund investering, utan också, utan att ge avkall på Sportbilsfondens värdeutveckling, erbjuda våra investerare och andelsinnehavare olika aktiviteter och event med nära anknytning till intresset för klassiska bilar. Till skillnad från många andra placeringsområden är en investering i klassiska sportbilar något som är tilltalande både för avkastningen, lika mycket som för det egna nöjet. 

På sikt planerar vi också att utveckla och erbjuda andra kringtjänster kring innehavet av klassiska fordon.

Avslutningsvis, hur kom du själv in på detta med klassiska bilar?

För mig kom nog bilintresset med modersmjölken, då intresset funnits så länge jag kan minnas. På vägen efter lite sidosprång inom detaljhandelsutveckling, IT och Telecom har också bilar blivit dominerat både yrkesvardag och fritid. De senaste åren har jag jobbat med bland annat kompetensutvecklings- och affärsutvecklingsfrågor i motorbranschen, samtidigt som jag i många år tävlat aktivt i endurance racing och framförallt historisk racing, där jag räknar segern vid Le Mans Classic 2008 som höjdpunkten i min tävlingskarriär.

---------------------------------------------

Sportbilsfonden Future Classics AB

Artillerigatan 6, 1 tr

114 51 Stockholm

Telefon: VD Bo Lindman 0705-95 83 99

E-mail: bo@futureclassics.se

Hemsida: www.futureclassics.se

 Senast uppdaterad: 2016-09-09 10:05:59

Veckans intervju

FX International

Läs senaste intervjun

Veckans aktieanalys

Securitas

Securitas är ett säkerhetsföretag verksamt inom specialiserad bevakning, mobila säkerhetst...

Läs hela analysen