David Hansson

David Hansson
(vVD, IR-chef

Datum för intervju: 2017-02-15

Stockpicker intervjuar
Preservia

Preservia Hyresfastigheter bildades under våren 2015 med fokus på att utveckla, uppföra och förvalta små, smarta hyresrätter av hög kvalitet och med god direktavkastning. Preservia Hyresfastigheters preferensaktie vänder sig till investerare som önskar en direktinvestering mot svenska bostadsfastigheter. Stockpicker har ställt några frågor till David Hansson (vVD, IR-chef och styrelseledamot) om vad företaget erbjuder för investeringsmöjligheter.

David, kan du berätta lite mer om Preservia och dess verksamhet?

Från ett investeringsperspektiv har vi ett avkastningskrav på ca. 5%, samt fokus på enbart nyproducerade fastigheter där vi vet exakt vad vi köper och kan vara med och följa hela utvecklingsprocessen - även om vi själva inte utvecklar. På detta sätt kan vi få fastigheten "skräddarsydd" enligt våra egna och våra hyresgästers preferenser.

Vad ska pengarna från emissionen gå till?

I första hand skall emissionslikviden användas till att delfinansiera nybyggnadsprojekt av hyresbostäder; både planerade samt eventuella framtida affärsmöjligheter. Därtill kommer en del av likviden användas till rörelsekapital i den löpande verksamheten samt för preferensaktieutdelning.

Kan du berätta lite mer om den kvartalsvisa utdelningen?

Vi har avstämningsdag den 30 mars, 30 juni, 30 september och 30 december. Innehavare av instrumentet på avstämningsdagen erhåller utdelning på likviddagen ett par dagar senare. Preferensaktien passar investerare som gillar få löpande utdelningar, och som är nöjda med 10% avkastning per år. Även om detta är en noterad aktie, så korrelerar den väldigt lite med de stora aktiemarknaderna. Därför kan denna investering användas som en diversifiering från aktiemarknaden.

Vilken är den största risken i er verksamhet enligt din uppfattning?

I samband med förvärv försöker vi riskminimera våra projekt så mycket som möjligt för vår och våra investerares skull. Som förvaltande fastighetsbolag är räntan på våra banklån en central kostnadspost. Skulle räntorna stiga så slår det på vår lönsamhet. Vi är känsligare i uppbyggnadsfasen än under förvaltningsfasen. När bestånden är uppförda och är under förvaltning, kan vi ta hänsyn till stigande räntor genom att höja hyrorna. Hyresrättsföreningen tar hänsyn till höjda räntor när dem på årsbasis beslutar om hyresnivåer för kommande år.

Om du blickar lite in i framtiden, vad är er vision de närmaste fem åren?

Vi avser bygga upp en portfölj av hyresrättsbostäder i städer där bostadsbristen är som störst. Vi är nettoköpare i marknaden och avser bygga på portföljen vartefter tiden går. I spåkulan ser jag även att vi kommer göra bostadsrättsprojekt på sikt, för att blanda långsiktiga hyresrättsintäkter med mer kortsiktiga projektvinster i form av avyttrade bostadsrättsprojekt.

Varför ska man investera i Preservia?

Preservia Hyresfastigheters (publ) preferensaktie vänder sig till investerare som önskar en direktinvestering mot svenska bostadsfastigheter i lägen där bostadsbristen är som störst. Investerarna får 10 % årlig utdelning, utbetalt kvartalsvis. En direktinvestering mot fastighetsmarknaden medför en diversifiering från aktiemarknadens volatilitet.Senast uppdaterad: 2017-02-16 12:40:14

Veckans intervju

FX International

Läs senaste intervjun

Veckans aktieanalys

Securitas

Securitas är ett säkerhetsföretag verksamt inom specialiserad bevakning, mobila säkerhetst...

Läs hela analysen