Kerstin Lindkvist-Toms

Kerstin Lindkvist-Toms
VD

Datum för intervju: 2017-03-22

Stockpicker intervjuar
Compare-IT

Compare-IT bidrar till att förenkla vardagen genom att leverera grundfunktionerna för trygghet, energibesparing och komfort i ett smart hem. En av de mest uppskattade funktionerna är hemma/borta, som sätter huset i viloläge när ingen är hemma.

För att finansiera den stundande expansionen genomför bolaget en publik spridningsemission på cirka 10 miljoner kronor och därefter ansöka om notering av bolagets aktier på Aktietorget. Stockpicker har ställt några frågor till företagets VD Kerstin Lindkvist-Toms.

 Kan du berätta lite mer om Compare-IT?

Compare-IT utvecklar lösningar för smarta hem och belysningsstyrning med fokus enkelhet och kundnytta. Vår vision är att alla hus skall vara smarta. Exempel på kunder är villatillverkare som Myresjöhus och LB-Hus och i ökande utsträckning lägenhetsprojekt. 

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Vi säljer och levererar våra egenutvecklade och svensktillverkade produkter till kommersiella fastigheter och bostäder (småhus och lägenheter) i kombination med vissa 3:e partsprodukter. Vi har också vissa återkommande intäkter i form av tilläggstjänster, t ex aktivering av dimmerpaket.

Vad är fördelarna med ett trådbundet system?

Först och främst ger ett trådbundet system en hög driftsäkerhet; så länge det finns el fungerar systemet och det finns ingen risk för att systemet störs ut. Dessutom möjliggör detta att all funktionalitet finns där så fort de färdigprogrammerade produkterna kopplats in i elcentralen. Allt fungerar från den dagen man flyttar in i sitt nya boende!

En professionell trådbunden installation har ett högre värde och vi kan ta ut en högre prispunkt. För övrig är systemet enkelt att äga och styra, både för första ägaren och eventuellt kommande, då man enkelt kan sätta systemet i grundläge och ursprungsinställningarna gäller.

Vilka är era kunder?

Vi vänder oss till byggbolag inom nybyggnation samt elinstallatörer, som säljer och installerar våra system. Slutanvändaren är den som köper en nyproducerad bostad.

Hur ser konkurrensen ut?

Vi känner idag inte till någon annan aktör på den svenska marknaden som erbjuder lika kostnadseffektiva och professionella lösningar för småhus och lägenheter med en framtidssäker molnlösning.

Man kan dela in befintliga lösningar på smarta hem marknaden i trådbundna och trådlösa system. Traditionella trådbundna system är betydligt mer komplexa att installera och äga över tid. Dessa system kräver t ex speciella installationsmaterial och tryckknappar, programmering på plats för att få en grundfunktionalitet och därefter vid eventuella ändringar.

Trådlösa system på marknaden erbjuder framförallt allt belysningsstyrning och inga kompletta smarta hem lösningar med t ex hemma/borta funktion, energimätning och molnuppkoppling för att kunna uppgradera och lägga till funktioner efter hand.

Ni tar nu in cirka 10 miljoner kronor och noterar aktien på Aktietorget. Vad ska ni använda pengarna till?

Vi vill förstärka inom marknadsföring och försäljning genom att rekrytera ytterligare säljresurser, både utesäljare som kan bearbeta marknaden samt innesäljare för att ta hand om alla projekt. Dessutom ser vi möjligheter till produktionsutveckling; att få ner produktionskostnaden och därmed öka marginalerna. Vi vill också utveckla på mjukvarusidan, t ex utöka utbudet av tilläggstjänster och frivilliga abonnemang. Slutligen, vi befinner oss i en tillväxtfas och behöver rörelsekapital.

Hur länge ska emissionslikviden räcka?

Utifrån hur vår aktuella projektlista ser ut och idag känd kostnadsbild, beräknar vi att kapitalet kommer att räcka till break-even under 2019.

Vilken är den största risken i er verksamhet enligt din uppfattning?

Vi är beroende av att driva och anpassa oss till den tekniska utvecklingen och det kan innebära att man inte kan utesluta förseningar i tidsplanen. Eftersom vi verkar i byggbranschen och arbetar med projekt, kan det också förekomma förseningar och förskjutningar. Det kan röra sig om den typ av förseningar som vi varken kan råda över eller påverka. Några exempel kan vara förseningar av bygglov och byggstart p g a arkeologiska utgrävningar eller att man inte nått upp till kritisk försäljningsvolym för planerad byggstart.

Varför ska man teckna aktier i Compare-IT?

Vi har en helt unik smarta hem lösning, som det finns ett tydligt intresse för. Vi har bevisat att tekniken fungerar och har redan avtal med hustillverkare som erbjuder våra lösningar som standard och tillval. Med vår nya produktserie Home LineTM kan vi nu även erbjuda kostnadseffektiva lösning till smarta lägenheter, vilket öppnar upp en helt ny marknad med stora volymer och goda marginaler.

Hur ser företaget ut om 5 år?

Då är vi på god väg mot vår ambition är att nå en årlig omsättning på 100 MSEK inom en 6-årsperiod. Vi har avtal med stora aktörer inom lägenhetssegmentet och har en marknadsledande position inom smarta hem på den svenska marknaden. Vi har också etablerat samarbeten med ett antal aktörer i Danmark och Norge samt på ytterligare någon marknad i Europa.

-------------------

Mer information om emissionen

Teckningstid: 15 mars - 4 april 2017.
Teckningskurs: 6,70 SEK per aktie.
Emissionsvolym: 1 500 000 aktier motsvarande 10 MSEK. Vid överteckning kan ytterligare 300 000 aktier erbjudas (2 MSEK).
Bolaget värderas till 35,8 MSEK pre-money.

Bolagets hemsida

Memorandum

Teaser

Anmälningssedel

 Senast uppdaterad: 2017-03-22 18:50:21

Veckans intervju

FX International

Läs senaste intervjun

Veckans aktieanalys

Securitas

Securitas är ett säkerhetsföretag verksamt inom specialiserad bevakning, mobila säkerhetst...

Läs hela analysen