David Hansson

David Hansson
vVD, IR-chef

Datum för intervju: 2017-06-27

Stockpicker intervjuar
Preservia Hyresfastigheter

Preservia Hyresfastigheter bildades 2015 med fokus på att utveckla, uppföra och förvalta små, smarta hyresrätter av hög kvalitet och med god direktavkastning. Preservia Hyresfastigheters preferensaktie vänder sig till investerare som önskar en direktinvestering mot svenska bostadsfastigheter.

Kan du berätta lite kort om Preservia och dess verksamhet?

Preservia investerar och förvaltar bostadsfastigheter. Intäkter genereras genom fastigheternas driftsnetto samt i förekommande fall dess värdeökning. Preservia investerar primärt i hyresrättsfastigheter som en långsiktig ägare och kan avyttra projekt om marknadsförutsättningarna är fördelaktiga.

Vilka projekt har ni i er portfölj? Utveckla lite mer kring dessa.

Vi har i dagsläget 3st projekt belägna i Gävle och i Stockholm (Bålsta, Huddinge). Det rör sig om totalt ca 800 lägenheter som är under uppförande och som kommer färdigställas löpande under perioden 2017-2020.

https://tecknaemission.se/nyemission/PreserviaHyresfastigheter

Varför är investeringar i nyproducerade hyresrättsfastigheter bra?

Det finns en stor efterfrågan på bostäder i de orter där vi verkar, både hyresrätter och bostadsrätter. Enligt Boverket är behovet av nya bostäder fram till år 2025 ca 710 000 bostäder, varav en större del, 440 000 bostäder, bedöms behövas redan år 2020, vilket ger en genomsnittlig årstakt om 88 000 bostäder. Vi ser fram emot att möta den efterfrågan genom att utveckla och färdigställa yteffektiva lägenheter till rimliga priser.

Vad har ni för minimikrav på direktavkastningen på era fastigheter?

Från ett investeringsperspektiv har vi ett avkastningskrav på ca. 5%, samt fokus på enbart nyproducerade fastigheter där vi vet exakt vad vi köper och kan vara med och följa hela utvecklingsprocessen - även om vi själva inte utvecklar. På detta sätt kan vi få fastigheten "skräddarsydd" enligt våra egna och våra hyresgästers preferenser. På kommande projekt där vi avser vara med och utveckla från ax till limpa har vi ett avkastningskrav på 20% projektmarginal.

Ni genomför en emission på maximalt 15 Mkr (sista teckningsdag 30 juni). Vad ska likviden användas till?

I första hand skall emissionslikviden användas till att delfinansiera nybyggnadsprojekt av hyresbostäder; både planerade samt eventuella framtida affärsmöjligheter. Därtill kommer en del av likviden användas till rörelsekapital i den löpande verksamheten samt för preferensaktieutdelning.

Vad skiljer Preservia från konkurrenterna?

Preservia fokuserar på nyproducerade lägenheter i områden där bostadsbristen är som störst.

https://tecknaemission.se/nyemission/PreserviaHyresfastigheter

Preferensaktien ger en årlig direktavkastning på 10 procent och betalas ut kvartalsvis. Kan du berätta mer om detta?

Hyresfastigheter ger en stabil avkastning som inte är särskilt konjunkturkänslig. Fokuset på hyresfastigheter gör också att Preservias aktie har en relativt låg korrelation till den övriga aktiemarknaden. Därmed kan aktien fungera som ett bra komplement för den som vill diversifiera sin portfölj. Den potentiella värdeökning på fastigheterna skapar dessutom möjligheter till ännu en inkomstkälla, genom att fastigheter kan avyttras om marknadsförutsättningarna är fördelaktiga.

Vilken är den största risken i er verksamhet enligt din uppfattning?

Det skulle vara att fastighetsvärdena på våra bestånd avsevärt skulle minska mellan vår förvärvstidpunkt, fram till den dagen då vi färdigställt projektet.

Vilka är de främsta skälen enligt dig varför man ska investera pengar i Preservia?

Preservia Hyresfastigheters (publ) preferensaktie vänder sig till investerare som önskar en direktinvestering mot svenska bostadsfastigheter i lägen där bostadsbristen är som störst. Investerarna får 10 % årlig utdelning, utbetalt kvartalsvis. En direktinvestering mot fastighetsmarknaden medför en diversifiering från aktiemarknadens volatilitet.

------------------------

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp:                 15,0 Mkr

Pris per aktie:                       100,00 kronor

Minsta teckningspost:           50 aktier

Löpande utdelning:               10 % per år

Utdelning:                             30 mars, 30 juni, 30 sep, 30 dec

Teckningstid:                        1 maj - 30 juni 2017

Ladda ned memorandumet

Teckna Dig för aktier

Läs teasern

Läs mer på Preservias hemsidaSenast uppdaterad: 2017-06-27 21:59:58

Veckans intervju

FX International

Läs senaste intervjun

Veckans aktieanalys

Securitas

Securitas är ett säkerhetsföretag verksamt inom specialiserad bevakning, mobila säkerhetst...

Läs hela analysen