Pär Teike

Pär Teike
VD

Datum för intervju: 2018-03-06

Stockpicker intervjuar
Cell Impact

Cell Impact är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller. Bolaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Du tillträdde som ny VD för Cell Impact hösten 2017 och kommer närmast från Elos Medtech. Berätta lite om dig själv och din bakgrund.

De senaste 27 åren har jag hållit till i Asien och arbetat i ledande positioner för svenska industriföretag som SKF, Getinge, Stena och Elos Medtech i både Japan, Indien och Kina.

De sista 13 åren har jag främst arbetet i Kina och på nära håll fått se den fantastiska utveckling som detta gigantiska land varit med om. Som affärsman så är den kinesiska marknaden lockande samtidigt som man skall vara medveten om att i princip allt är annorlunda mot vad vi är vana vid i Sverige.

Tyvärr är det så att det vi hör om Kinas miljöproblem är helt sant. Där jag senast bodde, i Tianjin City nära Peking, är luften nu så pass dålig att det är svårt att med rent samvete utsätta både sig själv och sin familj för den. Så när vänner frågar varför jag flyttat hem till Sverige brukar jag skämtsamt säga att jag är Kinas första klimatflykting!

Kinas miljöproblem är kanske en del i att jag känner en så stor motivation att lämna över en bättre och renare värld till mina barnbarn, och när Cell Impact frågade om jag kunde tänka mig att ta över som VD kände jag att det passade mig helt perfekt. Att få arbeta med ren bränslecellsteknologi är ett privilegium för mig och något som jag verkligen brinner för.

Kan du beskriva Cell Impact och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

En bränslecell omvandlar vätgas och syre till elektricitet och värme. Den enda restprodukten är vatten. Om man tillverkar vätgasen på ett miljövänligt sätt så har den här tekniken chansen att bli den mest gröna drivmedelsteknik vi någonsin sett i storskalig drift.

En bränslecell består av mellan 200 och 400 flödesplattor där den elektrokemiska reaktionen sker. Flödesplattorna är en kritisk komponent och deras utformning är absolut avgörande för hur effektiv bränslecellen är. På Cell Impact har vi utvecklat och patenterat en teknik som vi kallar höghastighetsforming, och som jag skulle vilja kalla absolut världsledande idag. Utöver att vi kan producera väldigt avancerade flödesplattor klarar vår tillverkningsmetod också att skalas upp i industriell skala vilket är viktigt för att bränsleceller skall komma ned i pris.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Vi står på flera ben idag. En kundrelation brukar oftast börja i en förstudie där vi tillsammans med kunden tar fram en design på en flödesplatta. För oss är det här en bra instegsaffär och vi tar betalt relaterat till förstudiens omfattning. En del kunder ligger tidigare i utvecklingsprocessen av sina bränsleceller och för dom har vi ett antal referensdesigner på avancerade flödesplattor som vi kan producera på relativt kort varsel, men då givetvis till en högre kostnad än vid en volymproduktion.

För kunder som har en design, men inte kan eller vill producera själva, tar vi hand om hela tillverkningsprocessen från verktygsdesign till själva flödesplattan. Här ser vi fler och fler kunder som har existerande produkter och som vill använda vår teknik för att öka effekten och/eller minska storleken på sina bränsleceller.

Det sista benet, som vi arbetar hårt med att färdigställa, är att kunna erbjuda kunder den utrustning som krävs för att kunna tillverka flödesplattor själva. En komplett tillverkningsprocess består av ett antal olika steg och här vill vi kunna erbjuda hela produktionslinjen eller enbart formningsmaskiner beroende på vad kunden har för behov.

Ni genomför just nu en nyemission på ca 48 MSEK som pågår till och med den 15 mars. Vad skall emissionslikviden användas till?

Cirka två tredjedelar skall användas för investeringar i vår produktionskapacitet. Vi ser nu en större efterfrågan än vad vi klarar av och vi vill snabba upp vidareutvecklingsarbetet av vår unika formningsteknik till att bli ännu effektivare och klara ännu högre precision. Resterande pengar skall vi använda för att förstärka vår organisation, försäljningsaktiviteter och till operationella kostnader.

Kan du säga något om hur stor Cell Impacts potentiella marknad är?

Vi har lite svårt att sätta exakta siffror på vad marknaden är värd eftersom det är nu som den börjar växa på riktigt. Men vi vet att enbart USA-marknaden växer med mellan 25 - 33 % per år och värderas till $25 miljarder år 2024. Samtidigt kommer signaler om att Kina skall förbjuda fossildrivna bilar vilken gör att det är ett enormt intresse för bränslecellsteknik just där. Tyskland har just annonserat en plan om 400 vätgasmackar 2023 och liknande initiativ sker bland annat i Japan och Korea.

Det blir nästan så att siffrorna vi pratar om blir löjligt stora när stora delar av den industrialiserade världen skall byta ut sina fossildrivna fordonsflottor mot batteri- och vätgasdrift. Men helt klart är det en enorm fördel för Cell Impact att verka i en marknad som är i sådan enorm tillväxt.

Hur ser Er konkurrens ut?

Vi konkurrerar egentligen med konventionella formningsteknolgier som kallpressning och hydroformning av stål. Kallpressning är den traditionella metoden för att forma stål, men där har man betydliga problem att komma ned i den tunnhet som vi arbetar med idag (våra flödesplattor är nu endast 0,1 mm tjocka) och den metoden är dessutom betydligt långsammare. Hydroformning, där man använder vatten med hög tryck för att forma metallen, ser vi endast som en konkurrent för mycket små prototypserier eftersom metoden är så långsam (cirka 20 minuter per platta mot vår metod som tar ungefär 4 sekunder).

Vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Cell Impact?

Bränslecellstekniken har funnits i många år men verkar nu äntligen vara på väg att nå kritisk massa för ett riktigt genombrott. Bland bilfabrikanterna lägger nu Toyota, Honda, Hyundai och Mercedes enorma summar på att utveckla och skala upp tekniken för massproduktion. Vi har bra kontakter med alla dessa aktörer inom bilindustrin så här kommer vi vara med och slåss med vår formningsteknik.

Vi ser också att bränsleceller kommer starkt inom kommersiella fordon som lätta och tunga lastbilar, gaffeltruckar, bussar och pendeltåg. Här har vi redan kunder idag och eftersom fördelarna är så stora kommer vi att se allt fler tillverkare erbjuda bränslecellsteknik.

Konsultbolaget KPMG släppte härom månaden en rapport från bilindustrin (2017 Global Automotive Executive Survey). I den kan man läsa att 62 % av ledande befattningshavare inte ser batteritekniken som långsiktigt hållbar och att 78 % tror att bränsleceller (ofta i kombination med mindre batterier) är framtiden för personbilsindustrin. Så om man delar den uppfattningen är Cell Impact en utmärkt investering nu när samhället växlar över till vätgasekonomin.

En annan fördel vi har är att vi arbetar globalt och på de lokala marknader där vi ser störst aktivitet. I dagsläget är det Kina, japan, Korea, Tyskland och USA men många andra länder och tillverkare ligger i startgroparna och då skall vi finnas där också.

Hur ser Cell Impact ut om 5 år?

Som VD bör man alltid vara lite försiktigt att om att uttala sig om framtiden eftersom man lätt får äta upp det senare! Men jag skall ändå göra mitt bästa att beskriva den framtid som jag ser framför mig.

2023 har vi kanske två till tre produktionscentra utanför Sverige där vi tillverkar flödesplattor i stora volymer och jag skulle gissa att minst två av dessa ligger i Asien. Vi har även levererat ett antal kompletta produktionslinjer till några av bilindustrins ledande aktörer.

Vi har tagit ett, eller möjligen två, stora steg i utvecklingen av vår formningsteknik så att vi är nere på ännu kortare cykeltider och på toleranser som konkurrerande metoder inte ens kommer i närheten av.

Troligen har vi också etablerat partnerskap med 2-3 större tillverkare av bränsleceller där vi gemensamt vidareutvecklar bränslecellstekniken för att bli ännu effektivare och billigare.

Och sist men inte minst – hälften av Cell Impacts personal, mig inkluderat, kör vätgasdrivna bilar där det enbart kommer vatten ur avgasröret!

------------------------------------

Information om emissionen

Teckningskurs: 10,50 SEK/aktie

Teckningsperiod: 1 mars-15 mars 2018

Erbjudandets storlek: 48,1MSEK

Handelsplats: Nasdaq First North

Emissionsprospekt

Särskild anmälningssedel

Anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter

HemsidaSenast uppdaterad: 2018-03-06 09:23:42

Veckans intervju

FX International

Läs senaste intervjun

Veckans aktieanalys

Securitas

Securitas är ett säkerhetsföretag verksamt inom specialiserad bevakning, mobila säkerhetst...

Läs hela analysen