Håvard Jegerstedt

Håvard Jegerstedt
VD

Datum för intervju: 2018-05-14

Stockpicker intervjuar
IsoTimber

IsoTimbers affärsidé baseras på en unik och patentansökt byggteknik som gör det möjligt att bygga isolerande och bärande väggar bestående av trä och luft, ingen inplastning eller extra isolering krävs. Byggtekniken medför en effektiv montering på byggplats, särskilt värdefullt vid större byggprojekt. En hållbar produkt i kombination med kostnadseffektiviteten ger stora kundfördelar.

Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?

En man på 51 år som gillar skidåkning (längd/alpint) och friluftsliv. Har sambo och 2 vuxna barn. Bor i Åre, Jämtland, och jag har sammanlagt 31 års erfarenhet från olika chefsroller. Tidigare som butikschef inom detaljhandel  och regionchef inom grossistverksamheter, bl a mot bygghandeln i Tröndelag. Under min tid som driftschef/VD på MaxSpill byggde jag upp verksamheten till att bli Norges tredje största bingoentreprenör med över tjugo fysiska spelhallar från fem enheter när jag tog över. Jag har arbetat mycket med säljstyrning, organisationsändring och strategifrågor.
 
Vänligen beskriv IsoTimber och Er verksamhet för Stockpickers läsare.

Vi tillverkar husstommar/väggblock på ett unikt sätt. Våra väggblock klarar brandtest REI120 och är patentansökta i Europa, Japan och Kanada. Väggblocken består av luft och trä, där den stillastående luften i blocken isolerar. Väggen är diffusionsöppen, vilket betyder att man inte behöver plast när man bygger med vår stomme. Ytterligare isolering som t.ex. Rockwool behövs ej. En klimatsmart, miljösmart, hälsosam och energisnål byggmetod för framtiden.
 
Hur ser bolagets affärsmodell ut?

IsoTimber har som mål att producera den mest hälsosamma och miljösmarta husstommen i världen. Våra prioriterade kundsegment är kommersiella hus, förskolor, flerbostadshus, LSS, fabriker och sporthallar. Vi etablerar nu partnernätverk i Sverige och Norge med arkitekter, byggherrar och entreprenörer, samt inleder ett strategisk samarbete med en av världens största tillverkare av CLT.


 
Ni genomför just nu en nyemission där Ni maximalt tar in ca 10 MSEK. Vad skall emissionslikviden användas till?

Likviden skall användas till att utveckla produktionslinjen så att vi kan möta/producera större volymer. Vi har också behov av rörelsekapital för större råvaruinköp. 
 
Hur ser Ni på konjunkturläget i Sverige i allmänhet och i byggbranschen i synnerhet?

För vår marknad (massivträ) ser det helt lysande ut. Fram till 2025 beräknas byggande i massivträ ha en expansiv tillväxt inom våra strategiska områden, offentliga byggnader (skolor, förskolor, vård), flerfamiljshus, näring och idrott. Vår självbärande modul har väckt stor uppmärksamhet hos flera byggare och entreprenörer. Med fokus på att minska fotavtrycket (CO2) ligger vi rätt i tiden.
 
Vilka är de främsta skälen till att man skall investera i IsoTimber?

Vi har en unik produkt som;

• kan effektivisera byggprocessen
• är riktad mot tillväxten inom träbyggnation
• har hållbara egenskaper
• är prefabricerad – vilket efterfrågas mera och mera,
• tillverkas lokalt i Jämtland
• vi är ett bolag i tidigt skede som skall sätta avtryck inom byggbranschen och expandera.

Du skall investera i IsoTimber för att du tycker att vi har en innovativ och bra produkt, och ser (precis som vi) potential i marknaden. 
 
Hur ser IsoTimber ut om 5 år?

Om 5 år har vi växt ur våra befintliga lokaler och har en omsättning på 250 MSEK.

----------------------------------

Information om emissionen

Läs mer och teckna aktier här

Hemsida


 Senast uppdaterad: 2018-05-14 14:26:04

Veckans intervju

InCoax Networks

Läs senaste intervjun

Veckans aktieanalys

Alibaba

Alibaba Group är ett kinesiskt IT-konglomerat, som består av ett kluster av företag som ar...

Läs hela analysen