Jari Varjotie

Jari Varjotie
VD

Datum för intervju: 2018-06-28

Stockpicker intervjuar
Savosolar

Savosolar tillverkar världens mest effektiva solfångare. Bolagets mission är att bekämpa klimatförändringen med den ledande solvärmeteknologin för att förse konkurrenskraftig och stabil energi. Bolaget är främst inriktad på stora solfångare, samt storskaliga uppvärmningssystem till bland annat fjärrvärme- och industriella anläggningar.

Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?

Min bakgrund är från flertalet olika ledande befattningar inom stora finska industriföretag, så som Perlos och Metso. Trots att det handlar om olika branscher jag länge arbetat i företag som tillverkar och levererar projekt internationellt.

Min senaste position var hos Winwind, dit jag flyttande då jag märkte en stark förändring gentemot förnybar energi, något som jag alltid stött och trott på starkt. Nu har jag varit med Savosolar i över åtta år, och är väldigt passionerad om Savosolars framgång hittills, och den renare eller grönare framtid som står framför oss alla.

Vänligen beskriv Savosolar och Er verksamhet för Stockpickers läsare.

Savosolar designar och levererar soltermiska system till industriella kunder globalt. Systemen är baserade på internationellt prisbelönta solabsorbatorer och solfångare som Savosolar har utvecklat och tillverkar. Bolagets stora solfängare med MPE-absorbatorer som Savosolar producerar är de mest effektiva i världen. Effektiviteten härstammar bland annat från att våra unika produkter är baserade på en patenterad beläggningsprocess i vår vakuumkammare där hela absorbatorer beläggs efter montering. Detta betyder en direktflödesdesign, vilket innebär en starkt förbättrad värmeöverföring.

Savosolars team har omfattande know-how och erfarenhet från solvärme- och beläggningstekniker i vakuum samt internationell försäljning och företagsledning. Vi använder de senaste produktionsteknologierna i våra processer och är certifierat enligt ISO 9000. Vårt företag växer snabbt och hjälper våra kunder nå deras miljö- och affärsmål genom att sänka deras energikostnad. Savosolar investerar ständigt i produktutveckling för att alltid tillfredsställa den växande globala miljöenergimarknadens behov med de bästa lösningarna.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Savosolar levererar främst stora solvärmeinstallationer för fjärrvärme, industriell processuppvärmning och fastigheter - marknadssegment med stor potential och snabb tillväxt.

Vi levererar primärt kompletta solfångarfält och system från planering till installation och använder de bästa lokala samarbetsparterna. Vår hemmamarknad är nu norra och västra Europa, men vi har den senaste tiden tagit bra kliv framåt på marknaderna i Sydamerika, Östeuropa, Asien och Oceanien.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 3,5 MEUR. Vad skall emissionslikviden användas till?

Savosolars marknadsutsikter är för närvarande mer positiva än någonsin tidigare. Efter en lång lugn period har vi nu fått order på nya stora projekt. För det första har vi fått en order på över 2 MEUR från newHeat, vilket är en väldigt viktig milstolpe för oss eftersom vi får leverera det största solvärmesystemet som någonsin byggts i Frankrike, där marknaden är mycket fördelaktig för industriella solvärmelösningar. Denna order är även vår första stora leverans var vi har helhetsansvar och i och med denna framgångsrika referens kommer vi att kunna ytterligare stärka vår position både i Frankrike och på andra håll.

Dessutom är vi mycket stolta över att vi för några veckor sedan fick den största ordern hittills, om 3,5 MEUR till Grenaa Varmevaerk i Danmark. Leveransen av dessa två projekt sker huvudsakligen under innevarande år och vi förväntar oss fler projekt därutöver.

Bolaget kommer att använda emissionslikviden för att fylla vårt rörelsekapitalbehov så att vi kan leverera erhållna och kommande order under 2018-2019 och fortsätta effektivisera verksamheten för att nå våra lönsamhetsmål samt hantera den ökade efterfrågan globalt.

Ni har jobbat hårt för att skära i Era kostnader. Vad är resultatet av detta arbete under det senaste året?

Våra investeringar i automatisering och förbättring av vår produktion har redan resulterat i en 70 procentig minskning av arbetskraftskostnaden för vår solfångare. Senaste året har vi även lagt fokus på att få ner de viktigaste direkta material- och tjänstekostnaderna samt jobbat på en ny design för att minska våra leveranskostnader. Detta hoppas vi kommer att hjälpa oss i att nu leverera bra marginaler i de stora orders vi fått samt förbättra vår konkurrenskraft i de pågående förhandlingar vi har.

Kan du säga något om hur stor Er potentiella marknad är?

Baserat på prognoser från olika institut är marknadspotentialen enorm. Fram till 2050 estimeras den årliga marknaden till minst flera hundratals miljoner euro per år, avslutande på en miljardmarknad i slutet av denna period. Goda tecken på att detta verkligen kommer ske kan vi redan se i olika delar av världen.

Vi har satsat hårt på att bygga upp vår försäljning de senaste åren och har fått en massa förfrågning runt om i världen. Med tanke på att vår offerstock om 53 miljoner euro till 15 olika länder på rekordnivå och vår försäljningspipeline ligger på 143 miljoner euro så vi kan klart säga att våra insatser burit frukt och att vi är säkra på att vi är i en bättre position på marknaden än någonsin tidigare.

Vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Savosolar?

Savosolars mission är att bekämpa klimatförändring med den ledande solvärmetekniken. Bolagets produkter har marknadens högsta prestanda och vi är den enda tillverkaren som kan använda världens mest effektiva värmeväxlarstruktur i våra solvärmefångare. Tekniken är skyddad med patent.

Marknaden har vaknat upp och är just nu mycket aktiv. Överallt i världen och i Europa speciellt, satsas det ännu hårdare på uppvärming och hur man kan producera värme med mindre utsläpp. Fjärrvärme och, som en del av det, solenergi blir viktigare. Därför finns det många sådana projekt nu och framöver.

Våra investeringar i effektiviteten och kapaciteten av produktionen samt våra kostnadsbesparingsaktiviteter har lyckats väl. Detta kombinerat med en rekordhög orderbok om 5,6 miljoner euro och mycket hög marknadsaktivitet gör att jag ser ljust på bolagets framtid.

Viktigaste, utöver den enorma marknadspotentialen, är att Savosolar helt klart har ett större varumärke än dess storlek skulle motivera. Våra produkter och deras prestanda har erkänts och accepterats av kunder och potentiella samarbetspartners överallt. Dessutom ses vi som en trovärdig aktör på marknaden och blir ständigt kontaktade av intressanta företag från hela världen med förfrågningar om offert eller annat potentiellt samarbete. Detta är en position som de flesta bolag i en tidig fas inte når, och jag känner mig konfident om att detta kommer ge positiva resultat på alla plan.

-------------------------------

Info om nyemissionen

Teckningspris: 0,20 SEK

Teckningsperiod: 21 juni - 6 juli 2018

Erbjudandets storlek: 34,9 MSEK

Handelsplats: Nasdaq First North

Läs mer om erbjudandet

Hemsida

VideopresentationSenast uppdaterad: 2018-06-28 12:11:20

Veckans intervju

InCoax Networks

Läs senaste intervjun

Veckans aktieanalys

Alibaba

Alibaba Group är ett kinesiskt IT-konglomerat, som består av ett kluster av företag som ar...

Läs hela analysen