Andreas Bäckäng

Andreas Bäckäng
VD

Datum för intervju: 2018-10-09

Stockpicker intervjuar
Enrad

Enrad är ett svenskt företag som har utvecklat en ny, patenterad teknik, vilket kraftigt sänker energiförbrukningen för kyl- och värmesystem.

Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?

Jag har varit med och startat upp flera olika företag inom många olika branscher; allt från medicinteknik till tredjepartslogistik. Jag trivs bra i företag som är i sin uppstart, likt Enrad är. I den processen måste man som vd ha bred kompetens och och arbeta med högt tempo och det är något jag verkligen gillar och är bra på.

Vänligen beskriv Enrad och Er verksamhet för Stockpickers läsare.

Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. Vi har ett patenterat, steglöst styrsystem för kyl- och värmepumparna som leder till stora energibesparingar. Vi använder dessutom propan som köldmedium vilket är klimatneutralt, samtidigt som flera konkurrenter använder så kallade f-gaser som nu fasas ut inom EU. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Vi arbetar i huvudsak både mot konsulter som planerar energilösningar i fastigheter och mot fastighetsägare direkt. Vår patenterade teknik och f-gasfria energilösning gör att vi har starka säljargument som just nu är högaktuella och med en allt starkare säljorganisation ökar vi nu försäljningen utan stort beroende av grossister. Dessutom produceras våra maskiner som moduler och är i stort sett färdiga att installera när de levereras vilket är attraktivt för många installatörer. Utöver det har vi egen produktion som säkerställer kvalitet och leverans till våra kunder.


Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 5,9 MSEK. Vad skall emissionslikviden användas till?

I huvudsak handlar det om två saker, att utveckla tekniken i våra maskiner och förfina den, samt att utöka våra säljresurser. I detalj handlar det om:

1. Uppgradering och byte till ny programmeringsmiljö för att utöka antalet funktioner samt förbättra användargränssnittet till styr och regler av aggregaten. Vidare finns möjligheter till lägre produktionskostnad per enhet genom mindre designförändringar och komponentutbyten.
2. Utöka Bolagets säljresurs för att etablera direktförsäljning genom återförsäljare/installatörer istället för försäljning genom grossist.
3. Exportsatsning mot övriga EU-länder för att öka omsättningen och etableras på nya marknader.
4. Utveckling av produktionsprocessen för effektivare tillverkning/montering och därmed lägre produktionskostnad och för att möta ökad orderingång.
5. Täcka kapitalbindningen i material på grund av den ökande orderingången. Genom att även kunna köpa in större kvantiteter av komponenter som ingår i anläggningarna kan Bolaget erhålla bättre inköpspriser.
6. Backoffice resurs för hantering av teknisk support och säljstöd på grund av ökad efterfrågan.

Kan du säga något om hur stor Enrads potentiella marknad är?

I takt med att EU fasar ut f-gaser så växer vår potentiella marknad. I dagsläget har vi fokus i Sverige men vi ser redan stort intresse från till exempel komfortkyla-marknaden i Europa. Den är enorm och där ser jag stor potential.

Vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Enrad?

* Enrads kyl- och värmepumpssystem har ett egenutvecklat patenterat steglöst styrsystem för att optimera driften vilket ger energibesparing.

* Enrad erbjuder ett modulbyggt kyl- och värmepumpsystem som effektmässigt kan anpassas efter kundens behov, är lätt att installera och kräver förhållandevis litet utrymme.

* När konkurrenterna arbetar med f-gas som köldmedium, som EU fasar ut, jobbar Enrad istället med propan som köldmedium vilket är betydligt mer miljövänligt.

* Enrad står inför ett kommersiellt genombrott med många installationer i pipeline. Bolaget har under senaste året installerat anläggningar hos etablerade kunder såsom Uppsala landsting, Wallenstam, Energirör i Borås och Fresh Air Cooling för installation på Akademiska sjukhuset i Uppsala, samt erhållit ett flertal ordrar genom sin norska distributör ABK. Bolaget har 5,5 MSEK i utestående order för leverans under hösten 2018, vilket är i paritet med hela förra årets omsättning.

* Enrad AB värderas till drygt 22 MSEK innan föreliggande nyemission. Från ägarna är det investerat 32 MSEK i Bolaget.

-------------------------

Info om nyemissionen

Teckningspris: 3,40 SEK/aktie

Teckningsperiod: 24 september - 12 oktober 2018

Erbjudandets storlek: 5,9 MSEK

Handelsplats: Spotlight Stock Market

Läs mer och teckna aktier här

Videointervju

HemsidaSenast uppdaterad: 2018-10-09 15:25:19

Veckans intervju

FX International

Läs senaste intervjun

Veckans aktieanalys

Securitas

Securitas är ett säkerhetsföretag verksamt inom specialiserad bevakning, mobila säkerhetst...

Läs hela analysen