Joakim Stenberg

Joakim Stenberg
VD

Datum för intervju: 2018-10-23

Stockpicker intervjuar
ESEN eSports

ESEN eSports AB är ett av Sveriges största e-sportbolag med en komplett infrastruktur vilket innefattar egen e-sportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och Tv-produktion med över 200 sändningar i ryggen. ESEN är experter på liveproduktion av e-sport och står bakom nordens största e-sportturnering King of Nordic under eget varumärke. Bolaget gör även externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare.

Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?

Jag älskar teknik och började med att spela PC-spel på mitten av 80-talet. Jag spelade det mesta som jag kom över på den tiden, med höjdpunkter som Wolftenstein 3D, Quake och Doom. Jag har en teknisk bakgrund, bland annat som tekniskt ansvarig för AMD i norden och Baltikum. Jag har dessutom erfarenhet från retail och distribution, bland annat på QPAD Gaming Gear, där min roll till stor del var att driva försäljning.

Vänligen beskriv ESEN och Er verksamhet för Stockpickers läsare. 

ESEN är ett att Sveriges största e-sportbolag med en komplett infrastruktur för e-sport, vilket innefattar egen e-sportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och Tv-produktion med över 200 sändningar i ryggen. Vi är experter på liveproduktion av e-sport och står bakom nordens största e-sportturnering ”King of Nordic”, som är vårt egna varumärke. Vi arbetar därutöver med externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. 

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Vår verksamhet består idag av fyra affärsområden:

1. Vår digitala plattform

Vi har sedan slutet av 2017 utvecklat vår turneringsplattform som nyligen lanserades i publik beta.  Plattformen kommer vara en naturlig del för spelare som är intresserade av att tävla i någon av alla turneringar som vi och våra samarbetspartners arrangerar. Vad som är viktigt att betona, och som särskiljer vår plattform, är att den är oberoende av vilken speltitel som turneringarna arrangeras i. Med plattformen erbjuds vi en helt annat skalbarhet och vår bedömning är att huvuddelen av ESEN:s intäkter framgent kommer utgöras av intäkter från plattformen.

2. Egna format under varumärket King of Nordic

King of Nordic är ett öppet nordiskt mästerskap med nationella turneringar i Sverige, Norge, Danmark och Finland. King of Nordic utgörs av nationella kvalturneringar där vinnarna går vidare och representerar sitt land i en direktsänd veckofinal. Idag spelas King of Nordic i CS:GO och Rainbow Six Siege. Totalt genererar King of Nordic årligen cirka 65 miljoner impressions. Intäktskällor som härrör från King of Nordic är sponsorskap, e-sportbetting samt tredjepartsintäkter (exempelvis genom Twitch.tv). 

3. Försäljning på externa produktioner

Genom samarbeten erhåller vi sändnings- och försäljningsrättigheter på externa produktioner (t.ex. en särskild turneringar). Intäkter som vi sedan genererar allokeras därefter mellan oss och skaparen av rättigheten. Exempel på denna typ av samarbete är t.ex. vårt samarbete med Svenska E-sportförbundet SESF, BLAST Pro Series och Birdie esports.

4. Renodlade produktionsuppdrag

T.ex. Copenhagen Games, Telenorligan, Polaris Hearthstone Championship. Kunden erlägger ett arvode för uppdraget som normal tar två till tre dagar att genomföra. Vi har två mobila HD studioenheter som används för uppdraget. Vidare har vi nyligen flyttat in i nya lokaler med en egen e-sportarena som också kan hyras ut för turneringsspel, evenemang, m.m.  

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in cirka 7,3 MSEK. Vad ska emissionslikviden användas till?

Nyemissionen genomförs primärt för att vidareutveckla plattformen samt ökade sälj- och marknadsinsatser. 

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er plattform från konkurrenternas?

Vi har valt att vara oberoende av speltitel, samt neutral mot spelorganisationer och andra tänkbara användare. Genom vår plattform ges spel och communities som idag inte har en naturlig samlingsplats möjligheten till mer ordnade strukturer. Vår oberoendehet möjliggör också för oss att vara snabba med att arrangera turneringar i nylanserade större speltitlar och således bidra till spelets community. 

Kan du säga något om hur stor ESEN:s potentiella marknad är?

Cirka 650 000 personer tittar dagligen på e-sport i norden. Anmärkningsvärt är att den genomsnittliga tittartiden per dag ökat kraftigt genom åren och uppgår nu till cirka 100 minuters tittande per dag i snitt. Sett till norden är e-sport den näst mest populära sporten bland unga 18-29 år, endast fotboll är mer populärt (undersökning genomförd av Pack Train AB).

Vilka är de främsta skälen till att man skall investera i ESEN?

Vi har på kort tid positionerat oss som det enda e-sportsbolaget med en komplett infrastruktur. Genom lanseringen av vår plattform har vi nu alla verktyg som krävs för att driva tillväxt och skala upp verksamheten. Vi har även under året stärkt vår position på marknaden genom flertalet samarbeten med traditionella varumärken. Samarbeten utgör en essentiell del av vår verksamhet och vi ser goda möjligheter till att framgent vinna fler spännande rättigheter och koncept.

Hur ser ESEN ut om 5 år?

ESEN om fem år är ett globalt företag med en lokal förankring. Vi ska vara ett välmående och lönsamt bolag som anordnar kvalitativa turneringar och sänder förstklassig e-sport.

--------------------------

Info om nyemissionen

Teckningspris: 4,60 SEK/aktie
Teckningsperiod: 19 oktober - 5 november 2018
Erbjudandets storlek: 7,3 MSEK
Handelsplats: Spotlight Stock Market

Läs mer och teckna akter här

Videointervju

Hemsida


Senast uppdaterad: 2018-10-31 11:04:27

Veckans intervju

FX International

Läs senaste intervjun

Veckans aktieanalys

Securitas

Securitas är ett säkerhetsföretag verksamt inom specialiserad bevakning, mobila säkerhetst...

Läs hela analysen