Johan Suup

Johan Suup
CEO

Datum för intervju: 2018-11-28

Stockpicker intervjuar
Hybricon Bus System

Hybricon Bus System AB (publ), HYCO, utvecklar, tillverkar och marknadsför en av världens mest energieffektiva, rena och tysta system för bussburen kollektivtrafik. Företagets ultrasnabbladdade elbussar kan köras kontinuerligt, dygnet runt, på ren, elektrisk kraft. Hybricon är beläget i Holmsund utanför Umeå. Klimatet i denna relativa närhet till Polcirkeln utgör en perfekt testmiljö för köldtestning av företagets produkter.

Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?

Jag är civilingenjör i botten, och har i drygt tio år varit verksam som vd för bolag inom underleverantörsledet till automotive och flyg. Före det var jag platschef på Gremo, som utvecklar och tillverkar skogsmaskiner. I början av 2017 tillträdde jag som vd för Hybricon. 

Vänligen beskriv Hybricon och Er verksamhet för Stockpickers läsare.

Hybricon verkar inom segmentet Electric Automotive och utvecklar, servar och marknadsför energi- och vinteranpassade elbussar med tillhörande laddningsstationer. Med vår snabbladdningsteknik räcker tre minuters laddning för en timmes körning, dygnet runt och året om, även vid 25 minusgrader.

I dag har vi tio förseriebussar och tre laddningsstationer, som kört över 1,5 miljoner kilometer i snö, stark kyla, sand och vägsalt. Bussarnas byggs i Tjeckien.   

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Hybricon genererar intäkter genom försäljning av elbussar och laddningsstationer. Vidare har vi servicekontrakt med kunderna, som också de ger intäkter. Naturligtvis säljer vi även reservdelar, samt gör reparationer och uppdateringar av både hård och mjukvara.  

Ni genomför fram till den 12 december en nyemission där Ni tar in 25,4 miljoner kronor. Vad skall emissionslikviden användas till?

Den kommer bland annat att användas till marknadsföring av den nya elbussen av modellen HAW samt tillhörande laddningsstationer. Vi ska också jobba aktivt gentemot potentiella återförsäljare. Dessutom söker vi nu också mer aktivt efter samarbetspartners i form av andra aktörer som vill in på den nordiska marknaden.

Och, inte minst, ska vi göra ett förvärv där vi köper en befintlig serviceverksamhet inom segmentet tunga elfordon. Det stärker både våra möjligheter att ge våra kunder en mer fullskalig service och att expandera i övriga Norden.  

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

Det finns alltid risker med helt ny teknik. Hybricon var en av de första att erbjuda elektiska stadsbussar och snabbladdningsteknik och har fått ”spåra i snön”. Det har å andra sidan gett oss både styrka och erfarenhet, och vi vet att våra elbussar, inklusive laddningsstationer, fungerar i kallt vinterklimat.

Kan du beskriva hur bussmarknaden ser ut i Sverige, hur många eldrivna bussar det finns och hur stor Hybricons potentiella marknad är?

Elektriska stadsbussar är en kommande tillväxtmarknad. I Norden, som står inför stora upphandlingar de kommande åren, är behovet cirka 1 000 stadsbussar per år, varav Sverige står för omkring hälften. 2017 fanns det endast 41 elektriska bussar i Sverige, varav Hybricon har levererat 10. Vår bedömning är att på sikt kommer i princip alla nya stadsbussar att drivas på el. Sedan är det naturligtvis svårt att veta om det kommer att ta fem år eller tio år. Vårt mål är att nå en marknadsandel inom vinternischen i Norden på minst 5 procent.   

Hur ser konkurrensen ut?

Våra inhemska konkurrenter är Volvo och Scania. I Europa finns ett antal mellanstora spelare som Solaris och VDL, vilka hittills varit mest framgångsrika inom elektrifiering.

Vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Hybricon?

Hybricon har klarat de första tunga och dyra utvecklingsstegen. I dag har bolaget validerade vintertestade och kommersiellt gångbara produkter i form av en förserie på tio elbussar och tre laddningsstationer. Miljöfördelarna i form av nollutsläpp och bullerfritt är starka behov för både våra städer och vårt jordklot. Elbussar är, likt allt annat inom Electric Automotive, en stor kommande tillväxtmarknad.

Hur ser Hybricon ut om 5 år?

En nischspelare på den nordiska marknaden där våra snabbladdade Hybricon Arctic Whisper elbussar producerar med nollutsläpp året om, sju dagar i veckan i snö, slask och sträng kyla. Vi har troligtvis också ett kompletterande långsamladdat elbussortiment i portföljen.    

-----------------------

Information emissionen.

Teckningspris: 0,19 SEK/aktie och unit

Teckningsperiod: 28 november - 12 december 2018

Erbjudandets storlek: 25,4 MSEK

Handelsplats: Spotlight Stock Market

Läs mer om erbjudandet och teckna aktier

Hemsida


Senast uppdaterad: 2018-11-28 12:34:35

Veckans intervju

FX International

Läs senaste intervjun

Veckans aktieanalys

Securitas

Securitas är ett säkerhetsföretag verksamt inom specialiserad bevakning, mobila säkerhetst...

Läs hela analysen