Peter Carlsson

Peter Carlsson
VD

Datum för intervju: 2018-11-29

Stockpicker intervjuar
InCoax Networks

InCoax utvecklar innovativa lösningar för bredbandsanslutningar med gigabit-hastighet. InCoax tillhandahåller nästa generations hållbara nätverksprodukter och lösningar till världens ledande leverantörer av telekom- och bredbandstjänster. InCoax grundades år 2009 och är idag det första bolaget i världen som har tagit fram produkter och lösningar för bredbandsaccess över koaxiala nätverk baserat på MoCA Access™

Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?

Jag är 49 år, boendes i Västra Hamnen i Malmö tillsammans med min fru och 2 döttrar. Jag håller mig i form med en aktiv fritid där jag bland annat tränar Crossfit och Aikido. Jag har en civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola samt en civilekonomexamen från Lunds Universitet. Jag har även genomgått Försvarsmaktens Tolkskola.

I början av 1990-talet började jag som trainee på Scania där jag avancerade på inköpssidan och sedemera blev inköpschef. Sedan arbetade jag 2 år i USA i ett joint venture med Cummins varefter jag återkom till Scania som inköpsdirektör. 2002 började jag på Tetra Pak som inköpsdirektör och 2007 på Sony Ericsson/Sony Mobile som chef för strategy & planning för Sourcing och sedan för hela Operations. Efter det var jag verksam som Vice President för Sourcing & Partner Management. 2013 tog jag över som VD Boliden Bergsöe, ett smältverk i Landskrona.

Vänligen beskriv InCoax och Er verksamhet för Stockpickers läsare.

InCoax Networks utvecklar innovativa lösningar för bredbandsuppkoppling. Med vår nya lösning In:xtnd™ erbjuder vi världens ledande kabel-tv, telekom- och fiberoperatörer mer kostnadseffektiva och hållbara sätt att bygga ut bredband med gigabithastigheter i existerande nätverk utan att behöva investera i nya fastighetsnätverk eller ombyggnader av backbone nätverken. Vår lösning är den första i världen som är baserad på den nya standarden MoCA Access™ 2.5. Med In:xtnd™ kan en operatör erbjuda samma prestanda som med en fiberinstallation, men med en mycket enklare installation då man använder det befintliga koaxialnätet, vilket även ger väsentligt lägre kostnader i storleksordningen 20-40% av alternativen.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Vi säljer hårdvara; en kontrollenhet som typiskt installeras i källaren på ett flerfamiljshus. Därifrån kopplar man upp sig på befintliga koaxialkablar. I lägenheten installerar lägenhetsinnehavaren ett modem i sitt TV-uttag (koaxial) som vi säljer. Utöver detta har vi en årlig licens för mjukvaran som styr lösningen. Våra kunder är bredbandsoperatörer; kabel-tv operatörer som vill uppgradera sitt bredband utan att uppgradera sin kabel-TV lösning erbjuds en bättre prestanda till 40% av vad kostnaden för en uppgradering skulle vara. Telekomoperatörer som vill uppgradera från ADSL/VDLS men slippa dra fiber till varje lägenhet, kan spara 80% mot alternativet att dra in fiber i varje lägenhet, samt rena fiberoperatörer som vill komma in i lägenheter men slippa kostnaden för att dra in fiber till varje lägenhet.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 24 MSEK samtidigt som aktien noteras på Nasdaq First North. Vad skall emissionslikviden användas till?

Huvudsakligen fortsatt till kommersialisering, uppskalning av verksamheten, samt fortsatt utveckling av vår produktportfölj samt working capital.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

Vi ger oss in en etablerad bransch med en innovativ och kostnadseffektiv lösning vilket kan upplevas som utmanande. Vi kommer även att möta högt ställda krav och förväntningar på oss som bolag och vår produkt. Vi har därför stärkt upp vår organisation med fler erfarna ledare som har arbetat i globala konkurrensutsatta teknikföretag vana vid att samarbeta med stora krävande operatörer.

Kan du säga något om hur stor InCoaxs potentiella marknad är?

Vi uppskattar den globala marknaden som vi kan adressera med In:xtnd till 10-60 miljarder Euro årligen.

Vilka är de främsta skälen till att man skall investera i InCoax?

Vi ser ett enormt intresse från operatörer för vår lösning. Den matchar deras behov av snabbare bredband, enkelhet och kostnadseffektivitet. Vi är ledande inom denna teknologin globalt och har ett team som kan skala affären.

Hur ser InCoax ut om 5 år?

Vi är fortsatt det ledande bolaget inom MoCA Access med en global försäljning som överstiger en miljard. Vårt motto är ”Saving the world from complicated”, dvs att förenkla för våra direkta och indirekta kunder att få tillgång till snabba bredbandsuppkopplingar med hög kvalitet och vi emotser en fortsatt utveckling av produkter och tjänster för att kunna fortsätta leva upp till detta motto.

-----------------------------------

Info om nyemissionen

Teckningspris: 20 SEK/aktie

Teckningsperiod: 28 november - 12 december 2018

Erbjudandets storlek: 24 MSEK

Handelsplats: Nasdaq First North

Läs mer om erbjudandet och teckna aktier

In:xtnd video

Hemsida

Presentation Stora AktiedagenSenast uppdaterad: 2018-12-03 19:09:33

Veckans intervju

FX International

Läs senaste intervjun

Veckans aktieanalys

Securitas

Securitas är ett säkerhetsföretag verksamt inom specialiserad bevakning, mobila säkerhetst...

Läs hela analysen