Fredrik Bruhn

Fredrik Bruhn
VD

Datum för intervju: 2018-11-29

Stockpicker intervjuar
Unibap

Unibap grundades 2013 som en akademisk spin-off från Mälardalens högskola med inriktning på intelligent automation och robotik där Bolagets aktier sedan 2017 handlas på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets ledning har bred kompetens och mångårig erfarenhet inom robotik, maskinseende, elektronisk hård- och mjukvaruutveckling samt avancerad teknik ämnad för rymd- och försvarsindustrin. Bolaget erbjuder lösningar för automatiserad kvalitetssäkring, intelligent och flexibel automation och robotik samt till rymdindustrin vilket möjliggörs av produkter och system grundade i Bolagets teknik Intelligent Vision System (”IVS”).

Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?

Växte upp i Dalarna, tog magisterexamen i atom- och molekylärfysik vid Uppsala universitet och lade fram examensarbetet för Nobelpristagaren i fysik Kai Siegbahn. Doktorerade i miniatyriserad rymdteknik vid Uppsala universitets Ångströmlaboratorium, och under doktorandtiden gästforskare vid NASA:s Jet Propulsion Laboratory i Los Angeles. Idag adjungerad professor i robotik och avionik vid Mälardalens högskola, samt grundare och vd på Unibap samt en Eisenhower fellow.

Vänligen beskriv Unibap och Er verksamhet för Stockpickers läsare.

Unibap erbjuder innovativa automationslösningar för smarta och uppkopplade fabriker som ger ökad produktivitet, kostnadsoptimeringar och en bättre processkontroll.

Vi har två kundsegment, tillverkande industri och informationsanalys på rymdsystem för global täckning.
Inom industri har vi två näraliggande områden som i förlängningen går samman, det är initialt automatiserad kvalitetsavsyning och intelligent och flexibel robotiserad automation.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Affärsmodellen i förläningen är en datadriven abbonemangsmodell för att underlätta användningen av innovativ automation. Idag under kommersialiseringsfasen arbetar vid med att utveckla och sälja kompletta systemlösningar tillsammans med kunden, för att uppnå kundens krav då vi tillämpar en ny teknik. Intäkten består då av en fast priskomponent för systemet i kombinationen med en licensavgift för tillgång till våra smarta analys- och robotstyrningsmoduler. Säljprocessen sker som projekt tillsammans med kunden där vi eftersträvar att uppnå långsiktigt partnerskap för kundernas digitala transformation där vårt grunderbjudande kan byggas vidare.

Ni genomför just nu en nyemission om 32,5 MSEK som via teckningsförbindelser och emissionsgarantier är fullt säkerställd. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

Vidareutveckla våra produkter och tjänster, öka marknadsnärvaron och fortsätta utveckla våra erbjudanden som tjänst. Vi ser en internationalisering och kommer under våren 2019 att delta på internationella mässor och etablera kontakter.

Enligt din bedömning, när kommer Ni visa svarta siffror?

Vi har meddelat marknaden att vi tror på positivt kassaflöde under pågående räkenskapsår.

Vad är bolagets största utmaningar framöver som du ser det? 

När man erbjuder ny teknik och lösningar så är det en utmaning i att rekrytera rätt kompetens tillräckligt snabbt samt att nya affärsmodeller tar tid att implementera när processerna i företagen förändras.

Vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Unibap?

Marknadsattraktiviteten inom automation är enorm och snabbt växande. Särskilt inom våra utvalda kundsegment, industri och rymd. Vi har en spännande teknikbas som skalar i alla våra affärsområden tillsammans med patent i strategiska områden. Därtill har vi en stabil företagsgrund, från styrelse, ledning och medarbete som tagit affären från utveckling till skalning inom rymd och pågående industriprojekt.

------------------------

Information om emissionen

Teckningskurs: 40 SEK/unit
Teckningsperiod: 27 november- 12 december 2018
Emissionsbelopp: 32,5 MSEK
Listning: Nasdaq First North

Läs mer om erbjudandet och teckna aktier

Video Unibap Intelligent Automation for Smart Plants

HemsidaSenast uppdaterad: 2018-11-29 14:16:13

Veckans intervju

FX International

Läs senaste intervjun

Veckans aktieanalys

Securitas

Securitas är ett säkerhetsföretag verksamt inom specialiserad bevakning, mobila säkerhetst...

Läs hela analysen