Ole Helland

Ole Helland
VD

Datum för intervju: 2018-12-05

Stockpicker intervjuar
FX International

FX International är ett svenskt FinTech-bolag vars verksamhet är algoritmisk handel och artificiell intelligens (AI). Bolaget har sedan 2007 handlat valutor med ett alogritmiskt dataprogram. Dataprogrammet använder avancerade kombinationer av tekniska indikatorer, analysmetoder och handelsregler för att skapa en optimal handelsstrategi. Bolaget har genom detta program bedrivit algoritmbaserad valutahandel med egen tillgångsmassa i kombination med belåning.

Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?

Ole Helland, har arbetat inom finansbranschen i mer än 20 år på bland annat Saxo Bank och Jyske Bank. Erfarenhet inom kapitalförvaltning och B2B.

Vänligen beskriv FX International och Er verksamhet för Stockpickers läsare.

FX erbjuder alternativa investeringar genom artificiell intelligens. Detta gör Bolaget genom fonder, egen handel samt genom att leasa ut av sina algoritmer.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Affärsmodellen när det gäller fonderna är att man delar på förvaltningsavgifter samt vinstdelningsavgifterna med samarbetande finansiell institution, algoritmhandel av eget kapital går till Bolaget, och institutioner som har kapital arbetande i Bolagets algoritm betalar avgifter för detta. Leasingavgifter kommer utgå när kunder använder utlånade algoritmer. Dessa kunders avgifter är specifika i vart tillfälle beroende på samarbetsform.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 17 MSEK. Vad skall emissionslikviden användas till?

Emissionslikviden skall användas till att finansiera den nya Valorfonden som lanseras nästa år, till att finansiera algoritmhandeln i Genova FX, samt att ta fram och utveckla de nya algoritmerna och fonderna.

Hur ser Er historiska avkastning ut?

Har givit cirka 10 % per år i genomsnitt, efter avgifter för förvaltningen.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

Finns dels risker relaterade till den specifika marknaden och dels med mindre bolag. För att få en mer komplett vy av riskerna bör man läsa IM:et.

Vilka är de främsta skälen till att man skall investera i FX International?

Bolaget står inför en spännande framtid. FX kommer snart att starta Valorfonden, vilket kommer ge betydande intäkter. Introducerar nya produkter 2021 för att bredda produktutbudet. De nya produkterna kommer ge betydande intäkter och en stabil vinst till Bolaget. Spännande, innovativt och kunnigt team inom Fin Tech och AI.

Hur ser FX International ut om 5 år?

Bolaget kommer att ha minst 5 fonder uppe och aktiva. Några egna och några i samarbete med finansiella institutioner. Målsättningen är att ha minst 1 miljard kronor under förvaltning. Bolaget ska även ha attraherat nya kunder till sina specialistalgoritmer, skräddarsydda till varje finansiell kunds egna krav. Bolaget ska kunna ge en vinst på 20 – 25 miljoner kronor när dessa mål är uppnådda.

---------------------------

Info om nyemissionen

Teckningspris: 1,50 SEK/unit

Teckningsperiod: 27 november - 14 december 2018

Erbjudandets storlek: 17 MSEK

Handelsplats: Spotlight Stock Market

Läs mer om erbjudandet och teckna aktier här

HemsidaSenast uppdaterad: 2018-12-05 13:23:43

Veckans intervju

InCoax Networks

Läs senaste intervjun

Veckans aktieanalys

Alibaba

Alibaba Group är ett kinesiskt IT-konglomerat, som består av ett kluster av företag som ar...

Läs hela analysen