Veckans aktieanalys
IMMUNICUM

Från Stockpicker Newsletter (12 november 2017)

IMMUNICUM – Kurskollaps ger köpläge                        IMMU | FIRST NORTH | 8,20 kr

Immunonkologi har under de senaste åren vuxit fram som det hetaste området inom läkemedelssektorn, mycket tack vare kliniska och kommersiella framgångar för s.k. checkpointhämmare, vars huvuduppgift är att hämma den mekanism som får tumörceller att gömma sig för kroppens immunförsvar. Utvecklingen har övertygat marknadsbedömare till att prognostisera att immunonkologimarknaden kommer att nå ett värde av ofattbara 34 Busd år 2024. En bit av den gigantiska marknadskakan vill Immunicum erövra då bolaget nu tar in rejält med bränsle till forskningsmaskineriet via en föreslagen företrädesemission på 223 Mkr.

Pengarna som bedöms säkerställa finansiering fram tills i slutet av 2019 skall i huvudsak användas till att accelerera utvecklingen för huvudkandidaten ilixadencel (tidigare benämnd Intuvax). Det är ett terapeutiskt cancervaccin som visat mycket lovande klinisk data (fas I/II) på patienter med lever-, njur- och gallgångscancer, i synnerhet i kombination med tyrosinkinashämmare. Ilixadencel sticker dessutom ut ur den växande djungeln av immunterapipreparat i klinisk utveckling tack vare en mycket gynnsam biverkningsprofil och då cancervaccinet kan framställas samt massproduceras tidseffektivt till en låg kostnad.

En kittlande möjlighet är att ilixadencel kan få en skräddarsydd roll som ett kombinationspreparat till just checkpointhämmare tack vare dess centrala verkningsmekanism – att trigga igång immunförsvaret så att infiltrationen av tumördödande T-celler kraftigt ökar i tumörområdet inkluderande vävnad med metastaser. Här har Immunicum tidigare t.o.m. hävdat att ilixadencel sitter på världsrekordet. Egenskapen är betydelsefull för finns inte tillräckligt med T-celler i tumörområdet blir nämligen också effekten av checkpointhämmare resultatlös.

På agendan finns därför en efterlängtad kombinationsstudie (fas Ib/II) med checkpointhämmare som kommer att inkludera patienter med huvud- och halscancer, magcancer och icke-småcellig lungcancer, vilka är sjukdomar där färre än 50% svarar på behandling med checkpointhämmare. Valet är klokt för lyckas ilixadencel påvisa en ökad effekt och förbättrat svar kommer cancervaccinet att bli ett hett villebråd hos läkemedelsjättarna, t.ex. för BMS vilka ivrigt letar läkemedelskandidater vilka kan försvara checkpointhämmaren Opdivos marknadsledande ställning.

Även fastän det är uppenbart att ledningen vill maximera värdet på ilixadencel via fler studier vilket förpassar en licensaffär framåt i tiden kan dock den pågående fas II-studien MERECA inom njurcancer locka fram en licenstagare i ett tidigare skede. Anledningen är att det är den längst framskridna och största prövningen omfattande 90 patienter. Här väntas resultat under Q3 2019. Det kan dock snart dyka upp data kring immunologisk respons då studien väntas bli fullrekryterad innan årsskiftet. Däremot tycks ett avancemang inom levercancer nedprioriterats trots att positiva fas I/II-resultat nyligen kommunicerats vilka stöder en fortsatt utveckling.

Knapphändig information kring levercancerstudien, avslöjanden kring kommande års finansieringsbehov och emissionsbeskedet har dock resulterat i en kurskollaps innebärande att aktien sjunkit med ca 70% sedan årsskiftet. Det förpassar även oss till skamvrån då vi framhävt Immunicum som en av årets potentiella kursvinnare (aktien ingick i årets Vinnarnummer). Här är loppet definitivt kört då nyemissionen sannolikt kommer att tynga aktien under återstoden av året. Vi förundras också över att ledningen trots en kapitaljakt i USA inte valt, alternativt inte lyckats, kombinera företrädesemissionen med en riktad emission till institutionella investerare, vilket vi bedömer skulle ha varit förtroendeingivande.

Marknadsvärdet är däremot nu nere på blotta 200 Mkr då aktien balanserar på teckningskursen (8 kr). Benar vi dessutom ut forskningsvärdet på ca 160 Mkr framstår Immunicum som ett fynd beaktat avancemanget för ilixadencel i klinik, de ambitiösa satsningarna och då betydande dolda värden kan finnas i den prekliniska forskningsportföljen. Det finns dessutom trovärdiga förklaringar till den bristfälliga informationen kring levercancerstudien och det stora kapitalbehovet då det är kutym i branschen att spara nyckeldata tills de publicerats i en vetenskaplig tidskrift och då myndigheterna idag ställer högre krav på att forskningsbolag har säkerställd finansiering till planerade studier.

Vi kan därmed förmodligen avskriva eventuella konspirationsteorier om att Immunicum med avsikt döljer negativ data och via en stor emission tar in överlevnadskapital för att ilixadencel inte håller måttet. Att cancervaccinet skall nå i mål inom samtliga utvalda indikationer är samtidigt en orimlig förväntning varför vi någon gång längs resan förmodligen kommer att få bevittna forskningsbesvikelser. Det finns dock sex olika tärningar att spela ut vilket tillsammans med den låga värderingen och att nyemissionen är garanterad till 90% innebär att vi anser aktien värd en chansning som en spekulativ krydda.


Fler aktieanalyser

Veckans intervju

FX International

Läs senaste intervjun

Veckans aktieanalys

Securitas

Securitas är ett säkerhetsföretag verksamt inom specialiserad bevakning, mobila säkerhetst...

Läs hela analysen