Veckans aktieanalys
Genesis IT

Från Stockpicker Newsletter (3 december 2017)

Genesis IT – en höst i frågetecknets namn                    GENE | Aktietorget | 30,1 kr

Genesis IT är verksamt inom marknaden för molnbaserade affärssystemlösningar. Deras egenutvecklade affärssystem, vilket även inkluderar IT-stöd och drift, kallas iFenix och används idag i princip uteslutande av XL Byggs centrala funktion och ett stort antal fristående bygghandlare anslutna till XL Bygg-kedjan. I somras inledde vi vår bevakning av bolaget med en köprekommendation då aktien stod kring 50 kronor. Sedan dess har det varit berg-och-dalbana, tyvärr med betoning på dalbana.

Det finns mycket att skriva om orsaken till kursutvecklingen sedan vår uppdatering den 6:e september. Låt oss börja med vad som utlöste det kraftiga fallet i slutet av september. XL Bygg, vilka idag äger kring 13% av bolaget, valde då att sälja drygt 300 000 aktier av sitt dåvarande innehav om 1,6 miljoner. Något som givetvis orsakade vilda spekulationer i marknaden. Vad som går att klandra rörande deras utförsäljning är viset den skedde på och signalerna det sände till marknaden eftersom XL Byggs centralfunktion och deras fristående handlare i stort sett är Genesis IT:s enda driftsatta kunder idag. Värt att påpeka är att varje handlare själv beslutar vilket system denne vill använda.

Vanligtvis låter man större försäljningar av denna typ ske via mäklade block vid sidan av marknaden. XL Bygg valde dock av oklara skäl att vräka ut sina aktier direkt över marknaden under ett par dagar. Kort efter utförsäljningen meddelades att XL Byggs nya vd hoppade av sitt suppleant-uppdrag i Genesis IT:s styrelse. I XL Byggs pressmeddelande framgick det att ”Bolagets insyn i Genesis IT tillgodoses på ett fullgott sätt av övriga befattningshavare inom XL-BYGG AB”. En formulering som måste avse, den troligt, dåvarande styrelseordföranden i XL Bygg som också är styrelseledamot i Genesis IT. Dagarna inför Q3-rapporten spekulerades det om denna person inte längre sitter kvar på sin post i XL Bygg, vilket är fallet eftersom hans namn inte längre finns med bland bolagets befattningshavare på allabolag.se.

Marknaden spekulerade, och spekulerar säkerligen fortfarande, kring om det finns någon konflikt mellan Genesis IT och XL Byggs nya vd. Och om en sådan eventuell konflikt riskerar äventyra affärsrelationen mellan Genesis IT och primärt XL Byggs centrala funktion som också använder iFenix. Efter höstens händelser kan vi åtminstone konstatera att befattningshavarnas beroende bolagen emellan till synes verkar ha minskat.

Rapporten som Genesis IT släppte under torsdagen lugnade delvis farhågorna. I rapporten framgår det nämligen att Genesis IT under december till februari kommer fortsätta driftsätta iFenix i ytterligare XL Bygg-butiker, och även hos QC/Maxgarden. Intäkterna under kvartalet var dock en besvikelse och landade på 23,5 Mkr, mot vår förväntan om 25 Mkr. En tillväxt om 6,6% på årsbasis, men en sekventiell minskning om -3,4%. Minskningen tror vi främst beror på lägre konsultintäkter under sommarmånaderna och att troligtvis inga butiker driftsatts under högsäsongen i Q3.

Marginalmässigt levererade bolaget näst högst rörelsemarginal någonsin, 33%. Den högsta någonsin om man exkluderar förra årets Q3, i vilket den av okänd anledning rusade till 44%, från 28% under kvartalet innan och ner till 27% kvartalet efter. Marginalen väntas fortsätta stärkas framöver. Antagligen inte i Q4, vilket historiskt haft en svagare marginal, men definitivt från och med Q1 då avskrivningarna av immateriella tillgångar som hittills uppgått till 1,6 Mkr per kvartal är avklarade.

I höst har bolaget även lanserat sin satsning på att bredda kundbasen och man har under året anställt en ordentlig säljfunktion. Hittills har detta inte burit någon frukt, troligtvis eftersom det är långa införsäljningstider för denna typ av system, men 2018 blir intressant att följa.

Eftersom intäkterna föll under Q3 och det eventuellt kan finnas någon utvecklingshämmande relation mellan Genesis och XL Bygg har vi skurit ned våra prognoser rejält. Vi räknar nu med 97 Mkr i intäkter under 2017 (17,6% tillväxt jämfört med 2016) och att dessa växer 11% till 107 Mkr nästa år, drivet av de kommande driftsättningarna av XL Bygg- samt QC/Maxgarden-butiker under december till februari och ett par eventuella under hösten 2018.

Rörelsemarginalen väntar vi stärks från 28% under 2016 till 31% i år och 38,5% 2018, motsvarande ett rörelseresultat om 30 respektive 41 Mkr. Det bör resultera i en vinst per aktie om 2,40 respektive 3,26 kronor för helåren 2017 och 2018.

P/E-talet givet aktiekursen 29 kronor är därmed 12 och 9 för respektive år. EV/EBIT-multipeln uppgår till 8 samt 5. Enligt våra prognoser kommer bolaget ha en kassa kring 50 Mkr vid årsskiftet och 80 Mkr ett år senare, vilket kan sättas i relation till marknadsvärdet om 290 Mkr. Om viljan finns skulle Genesis IT kunna dela ut 1-2 kronor per aktie. Givet att tillväxten svikit och det fortsatt finns viss osäkerhet kring XL Bygg-relationen drar vi ner riktkursen till 45 kronor (60 kronor). Dagens värdering är dock fortsatt attraktiv men omfattar samtidigt en rejäl förtroenderabatt. Något vi tror kan åtgärdas med tydligare kommunikation framöver. Köprekommendationen kvarstår. En avslutande intressant observation är att det svenska ERP-bolaget Monitor Enterprise Resource Planning System AB, vilka omsätter 420 Mkr, har köpt in sig i Genesis IT sedan i somras.


Fler aktieanalyser

Veckans intervju

FX International

Läs senaste intervjun

Veckans aktieanalys

Securitas

Securitas är ett säkerhetsföretag verksamt inom specialiserad bevakning, mobila säkerhetst...

Läs hela analysen