Veckans aktieanalys
Clavister

Clavister – finansieringsfrågan löst                         CLAV | First North | 23,4 kr

IT-säkerhetsbolaget Clavister var ett av bolagen som fanns med i årets upplaga av Vinnarnumret med motiveringen att 2017 kunde bli dess försäljningsmässiga genombrottsår. Den underliggande trenden med allt högre fokus på cybersäkerhet, starka samarbetspartners såsom Canon, Intel och Nokia/Alcatel talade enligt oss till bolagets fördel. Det faktum att dess säkerhetslösning deltog i inte mindre än ett 20-tal telekomupphandlingar borgade för positivt nyhetsflöde då vi antog att Nokia skulle vinna åtminstone 1/3-del av dessa. Och visst ser åtminstone det senast nämnda ut att ha besannats. Men en hel del i övrigt har gått fel. Och det har även aktiekursen gjort. Den nyvunna styrkan till trots (+35% på en månad) är kursen nästintill halverad sedan årsskiftet.

Senast som vi tittade på bolagets aktie var omkring halvårsskiftet. Redan då anade vi ugglor i mossen och tog bort vår spekulativa köprekommendation till fördel av en tryggare åskådarplats (kurs 35,5 kr) Detta efter att i slutet på mars ifrågasätta om bolaget var tillräckligt välkapitaliserat för framtida expansion. Försäljningen hackade i både Q1 och Q2 medan storleken på kostnadskostymen såg väl tilltagen ut. Sett med facit i hand var vara farhågor välgrundade. Ju längre året gick blev frågetecknen kring likviditetssituationen fler. När dessutom bolagets nya VD, Johan Öhman med förflutet i Net Ent avgick efter blott tre månader fick aktiemarknaden nog. Kursen kollapsade och nådde som lägst 16,50 vilket var i linje med nivån då aktien börsnoterades en gång i tiden (då var dock antalet aktier betydligt färre).

Under hösten har Clavister fått ny styrelse och ledning. John Vestberg har tagit över rollen som VD medan Viktor Kovacs med bred erfarenhet inom telekom har greppat tag om ordförandeklubban. Bolaget har även förstärkt organisationen med ny finanschef och ny strategichef. Dessutom har man säkrat nytt kapital från bl.a. EIB (Europeiska Investmentbanken) samt Tagehus (näst största ägare i fastighetskoncernen Atrium Ljungberg) på sammanlagt 250 Mkr.

Kapitalet uppges behövas för att Clavister skall kunna öka sin marknadsandel och nå hög kundtillfredsställelse. Men i grund och botten behövs pengarna för att verksamheten skall gå runt. Trots ökad omsättning med 52% i Q3 och bruttomarginal på höga 73% summerades rörelseresultatet till -16,4 Mkr. Ser man till hela niomånadersperioden blev motsvarande siffra -58,2 Mkr vilket kan jämföras med intäkterna som för årets tre första kvartal summerades till 65,8 Mkr (ökning med 29%).

Under Q3 har leveranserna till Canon återupptagits efter en tid präglad av tekniska svårigheter med produktanpassningar. Fortfarande handlar det dock om relativt sett blygsamma volymer. I år har Canon lagt beställningar till ett värde av knappt 4 Mkr. Desto bättre tycks samarbetet med Nokia utvecklas. Så sent som förra veckan meddelade man att man vunnit 11 stycken upphandlingar tillsammans (Clavister mjukvara ingår i Nokias virtualiserade 5G-lösning, NetGuard) av de sammanlagt ca 20 som man deltagit i. En hyfsad ”träffprocent” även om det i ett par fall uppges handla om pilotinstallationer i utvärderingssyften. Majoriteten av beställningar handlar dock om kommersiella utrullningar. Eftersom affärsmodellen bygger på betalning baserad på mängden data som processas är intäkterna inledningsvis små (kan röra sig om 0,5-2 Mkr). De förväntas dock öka i takt som utrullningarna och användningen ökar vilket spås ske successivt från år till år. 

Summerat allt ovanstående påminner läget idag om vad som gällde för nära exakt ett år sedan. Finanserna ser nu ut att vara säkrade en gång för alla och det som återstår är att försäljningen verkligen tar fart. Målsättningen är att ta en marknadsandel om 5% på sina kärnmarknader (Norden, Tyskland och Japan) inom fem år vilket tros kunna översättas i intäkter på omkring 1 miljard kronor. Med höga bruttomarginaler (i synnerhet på mjukvaruerbjudandet) torde lönsamheten rent hypotetiskt kunna bli riktigt god. En rörelsemarginal på exempelvis 20% skulle innebära EBIT-resultat på 200 Mkr vilket kan ställas i relation till börsvärdet på ca 700 Mkr (givet maximal utspädning).

Att bolaget framstår som oerhört intressant råder knappast något tvivel om. Cyberhoten har snarare blivit fler och kommande EU-reglering (GDPR) gör dessutom att fler företag måste ta dessa på allvar. Men att sikta högt räcker förstås inte. Det har om inte annat 2017 visat med all önskvärd tydlighet. Det som marknaden kommer fokusera på framgent är därför just tillväxten. Det faktum att jämförelsesiffrorna under de närmaste kvartalen ser tämligen enkla ut till följd av tidigare tillkortakommanden, gör att det finns goda förutsättningar för att bjuda på rejäla förbättringar. Samtidigt skall man inte glömma bort att inflektionspunkten för när man blir kassaflödespositiv ligger allt jämt en bit bort. 2018 blir således ännu ett i raden av förlustår för Clavister och så kan faktiskt även 2019 bli beroende på tillväxttakten under de nästkommande åren.

Ett lika säkert investeringsobjekt såsom produkterna uppges vara, är aktien inte. Kursen lär förbli volatil då den saknar ett tydligt värderingsstöd i och med att verksamheten förblir förlustbringande under ytterligare en tid framöver. Men för den något mer riskbenägne placeraren är aktien definitivt värd en liten spekulationspost. Med familjerna Ljungberg & Holmström som tydliga ägare samt kapital från EIB tycks åtminstone risknivån har sänkts en bit. Att också kursen gjort det med besked skapar helt klart en bättre möjlighet till entry. Det lär dock dröja ett tag innan aktien kan bli en Top Pick för vår del.


Fler aktieanalyser

Veckans intervju

Finepart

Läs senaste intervjun

Veckans aktieanalys

BTS Group

BTS är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag som genomför utbildningar inom ...

Läs hela analysen