Veckans aktieanalys
Nordic Waterproofing

Från Stockpicker Newsletter (11 februari 2018)

NORDIC WATERPROOFING – Nu vänder det             NWG | Mid Cap | 74,9 kr

Nordic Waterproofings (NWG) senaste rapporter har inte varit några höjdare, vilket tyngt aktien som finns både bland våra Top Picks och är även ett innehav i Referensportföljen. I samband med Q3-rapporten föll aktien cirka 10% då ledningen passade på att justera ned helårsprognosen för 2017 avseende rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster till 200 Mkr.

Sänkningen då berodde på att företaget inte haft möjlighet att helt kompensera för ökade råmaterialkostnader med prishöjningar. När priserna föll under både 2015 och 2016 minskade inte NWG sina säljpriser. Det gjorde det svårare att höja priserna då inte minst i Norge där konkurrensen är tuff. Eftersom bitumenpriserna fortsätter att öka, har NWG i de flesta marknader aviserat ytterligare prisökningar för genomförande under Q2.

På torsdagen lade tätskiktsbolaget äntligen fram en rapport som innehöll många positiva inslag. EBIT före jämförelsestörande poster ökade i Q4 med 5% och uppgick till 45 Mkr (42). Resultatet som uppnåtts har påverkats positivt av gynnsamma väderförhållanden, i synnerhet i jämförelse med föregående års tidiga vinter i november. EBIT-marginalen före jämförelsestörande poster minskade dock till 8,0% (9,6 %), beroende på ökade råmaterialkostnader.

Omsättningen för kvartalet ökade med hela 27% och uppgick till 557,6 Mkr (440). Den organiska tillväxten låg på 6 % för kvartalet jämfört med 3% under samma period i fjol. Rörelsesegmentet Products & Solutions rapporterade en försäljningsökning om 28% i Q4 medan rörelsesegmentet Installation Services visade på en försäljningsökning om 21%. Inom Products & Solutions bidrog Sverige, Danmark och Finland positivt. I Norge minskade dock försäljningen till följd av ökad konkurrens samt instabilitet inom byggvaruhandelssegmentet.

Inför 2018 bedömer ledningen att marknadsutvecklingen blir i linje med fjolåret på de flesta marknader som man är verksamma på idag. I och med det räknar man men att kunna uppnå sina finansiella mål samtidigt som man tror att den organiska tillväxten kommer att överstiga den allmänna tillväxten på nuvarande marknader. Lönsamhetsmålet är kopplat till effektiv kapitalanvändning och avkastningen på sysselsatt kapital, som minst ska uppgå till 15% före jämförelsestörande poster. Förutom organisk tillväxt förväntar sig ledningen även fortsatt tillväxt genom selektiva förvärv. Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster förväntas öka något jämfört med 2017.

För 2018 spår vi en resultattillväxt på omkring 10% då vi räknar med att NWG lyckas bättre med prisjusteringar på främst den norska marknaden. Vi spår därför en vinst per aktie om 6,30 kr, vilket innebär att bolaget värderas idag till ett p/e-tal om cirka 12. Den låga värderingen beror på negativa rubriker kring bostadsbyggande. Då detta är en ytterst begränsad del av NWG:s verksamhet anser vi oron vara rejält överdriven. Byggmarknaden i allmänhet kommer knappast att stanna av. Detsamma gäller förstås renoveringsmarknaden där akuta takproblem och renoveringar måste lösas.

Med ovan sagt tror vi att den negativa trenden kan ha vänt och att NWG kommer att utvecklas bättre de kommande kvartalen. NWG:s starka finanser gör det möjligt att växa via förvärv av mindre och nischade aktörer, ett kort som vi tror att bolaget kommer spela ut även i år. Därför kvarstår också vår positiva syn på aktien och vi upprepar vår köprekommendation. Även riktkursen om 95 kr ligger fast kvarstår eftersom vi inte gjort några större prognosjusteringar. På riktkursen skulle aktien handlas till 15 gånger vinsten och samtidigt erbjuda direktavkastning om ca 4%.


Fler aktieanalyser

Veckans intervju

InCoax Networks

Läs senaste intervjun

Veckans aktieanalys

Alibaba

Alibaba Group är ett kinesiskt IT-konglomerat, som består av ett kluster av företag som ar...

Läs hela analysen