Veckans aktieanalys
DevPort

Från Stockpicker Newsletter (7 mars 2018)

DevPort – intressant nykomling                                        DEVP | First North | 48,8 kr

Det är nu exakt tre månader sedan som börsen har fått nytillskott av det 10 år gamla teknikkonsultbolaget DevPort. Så här långt kan ingen som deltagit i emissionen behövt ångra sig. Tvärtom är det väl snarare alla vi andra som får göra det. Aktien har stigit med ca 40% (teckningskursen var satt till 35 kr) även om inledande handeln var trevande. Kurstriggern blev bokslutet som presenterades häromveckan. En rapport som väckte även vår uppmärksamhet.

Nog var dock siffrorna oerhört imponerande. Omsättningen ökade med 53% till drygt 235 Mkr vilket innebär att ökningen var högre än året innan då den uppgick till goda 38%. Imponerande utveckling med tanke på att tillväxten är organisk (ett större samgående gjordes 2014). Också lönsamheten är god. Rörelseresultatet före kostnader för börsnotering och emission landade nämligen på 19,6 Mkr vilket motsvarar en marginal överstigande 8,3%. En bra bit ifrån de allra mest lönsamma aktörerna men klart högre än bolag såsom exempelvis Semcon. 

DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling (det omsättningsmässigt största), Inbyggda system (främst mjukvara), Produktionsutveckling och IT där det senast nämnda är också det senast etablerade affärsområdet. De allra flesta kunderna härstammar från fordonsindustrin (90% av intäkterna) och övrig utvecklingsintensiv industri. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg med lokal närvaro i Linköping, Södertälje och Stockholm. Bolagets VD är Nils Malmros med förflutet i branschbolag som ÅF och Epsilon. Både han och styrelseordföranden Per Rodert har betydande aktieposter.

Vid utgången av året sysselsatte DevPort 300 personer där egna anställda var 224 stycken medan övriga var underkonsulter. Det är ca 15 personer fler än vid tidpunkten för noteringen så inflödet av ny personal får anses vara relativt bra. Under det gångna året har antalet anställda ökat med drygt 60% vilket får anses vara en bedrift med tanke på de svårigheter som andra sektorbolag vittnar om vad nyanställningar beträffar. Här har man dock gått lite utanför ramarna och anställt bl.a. forskare som är aktiva inom högskolevärlden samt även personer från länder som Indien och Iran. Målsättningen är att fortsätta växa för att om 3-5 år omsätta 500 Mkr. 20-30% av ökningen skall härstamma från förvärv (därav börsnoteringen) medan resterande delen skall den organiska tillväxten stå för.

Ambitionerna är det som synes inget fel på. Konjunkturen inom fordonsbranschen är dock den bästa någonsin och inget just nu tyder på någon snar förändring till det sämre. DevPorts främsta styrkor uppges ligga i utveckling av aktiv säkerhet, system för självkörande fordon samt hybridteknkologier. Områden som samtliga är skållheta för tillfället. Men slagsidan innebär förstås en risk. Dels är branschen välkänt cyklisk till sin natur, dels står två kunder (Volvo Cars och Scania) för 55% av intäkterna. Det senast nämnda kan slå tillbaka en vacker dag om bolagens strategi avseende forskning och utveckling skulle förändras, verksamheter flyttas etc.

Eftersom man vid årsskiftet hade 224 egna anställda bör man enbart den vägen omsätta närmare 230-240 Mkr då konsultbolag i regel genererar intäkter på omkring 1-1,2 Mkr per anställd. Tillkommer gör ju även intäkterna från underkonsulter som förstås är lägre och som med största sannolikhet späder ut lönsamheten en del. Oaktat eventuella förvärv borde DevPort kunna nå en omsättning på 285-300 Mkr i år. Med bibehållen lönsamhet (EBIT-marginal på ca 8%) torde det innebära ett rörelseresultat på omkring 23-25 Mkr eller en vinst om minst 3,60 kr och kanske uppåt 3,95-4 kr per aktie om man justerar för finansiella poster och schablonskatt. Givet en sådan kalkyl blir p/e-talet drygt 13 eller omkring 12 om bolaget lyckas leverera i högre delen av prognosspannet. Det är lägre än många övriga branschbolag som ju definitivt inte matchar DevPorts tillväxt.

Kortvarig historik som börsbolag liksom skral likviditet i handeln (bortser vi från första handelsdagen då det omsattes nära 250 000 aktier uppgår den genomsnittliga handelsvolymen till ca 15 000 aktier per dag) är förstås faktorer som vid sidan om den branschmässiga slagsidan bör vara rabattgrundande i viss mån. Någon Top Pick blir aktien därför inte för vår del. I alla fall inte än. Med det sagt är den definitivt inte ointressant.

Lyckas man nå sitt omsättningsmål om fyra år (2021) borde aktien på 12 månaders sikt kunna betinga ett värde om ca 57-58 kr med potential upp mot kanske 75-80 kr på tre års dito om nu tillväxten finansieras via egna medel och ej nya aktier. Sett ur den aspekten är den i våra ögon värd en spekulativ köprekommendation för den som vågar ta bet på att autotech-trenden är här för att stanna under lång tid. Det man bör komma ihåg är att publicering av ambitiösa planer är snarare regel än undantag i samband med börsnoteringar. I DevPorts fall ökar trovärdigheten av det man åstadkommit under de senaste åren. Växer man 53% organiskt gör man uppenbarligen en hel del bättre än många andra.


Fler aktieanalyser

Veckans intervju

FX International

Läs senaste intervjun

Veckans aktieanalys

Securitas

Securitas är ett säkerhetsföretag verksamt inom specialiserad bevakning, mobila säkerhetst...

Läs hela analysen