Veckans aktieanalys
Instalco

Från Stockpicker Newsletter (8 april 2018)

Instalco - Förvärvsfrenzy                         INSTAL | Mid Cap | 55,7 kr

Efter att Installationsbolaget Instalco efter en lyckosam börsdebut i maj ifjol under hösten tappade hela kursuppgången, satte vi i slutet av november köp på aktien. Aktien hade då som mest varit uppe en bit över 70 kr men därefter fallit hela vägen ner en bit under noteringskursen om 55 kr, ett tapp på nästan 30%. Bidragande var troligen rädsla för att företaget med installatörer inom el, vs, ventilation, kyla och industri ska drabbas hårt vid en avmattning i bostadsbyggandet i Sverige, även om bara 10% av verksamheten enligt bolaget är exponerat mot nyproduktion av svenska bostäder. Hittills har heller inte rekommendationen gett någon avkastning och aktien handlas fortfarande kring den nivå då vi satte köp, trots att Q4-rapporten var riktigt bra. Skam dock den som ger sig. Vi ger aktien fortsatt förtroende.

Snarare var fjolåret som helhet och även årets sista kvartal bättre än vi räknade med, delvis som en effekt av alla förvärv bolaget gjorde i slutet av fjolåret och som man har fortsatt med även i början av 2018. Visserligen var den organiska tillväxten negativ med 1,7% på helåret men omsättningen steg ändå med 29,4% till 3 114 Mkr (2 407) då bolaget gjorde 18 förvärv under året. Under Q4 minskade omsättningen organiskt med 5,5% men steg med 20,3% till 935 Mkr (777) om man inkluderar samtliga förvärv (11 stycken gjordes bara under sista kvartalet).

Enligt bolaget påverkades den organiska tillväxten av ett ovanligt stort projekt under 2016 som hade sin kulmen under just Q4 det året och skulle annars ha ökat med 1,4% på helåret. För 2018 räknar bolaget med en stabilare utveckling i den organiska tillväxten. Under hela 2017 växte bolaget med 11 verksamheter, fördelade på 18 bolag som sammantaget omsatte drygt 1 miljard kronor. Orderstocken växte därför extremt mycket, eller med 59,8% till 3 194 Mkr (1 999) vid senaste kvartalets utgång. För jämförbara enheter var den ökningen 22%.

Med företagets affärsmodell där bolagen behåller sin entreprenörsprofil är lönsamheten normalt god och var också riktigt bra fjolårets Q4. Rörelseresultatet justerat för förvärvs- och noteringskostnader ökade under helåret med 69% till 264 Mkr (156), motsvarande en marginal på 8,5%. Q4 var ännu lite vassare och där ökade samma resultat med 66% till 101 Mkr (61) , vilket gav en EBITA-marginal på 10,8% (7,9). Efter skatt och finansiella kostnader var vinsten per aktie på helåret 3,69 kr (1,96), varav 1,38 kr (0,52) tillkom i senaste kvartalet. Inför vårens bolagsstämma är en utdelning på 1,10 kr (0) föreslagen.

Det är förmodligen som förvärvsraket som Instalco är mest intressant då det ger stor potential långsiktigt om bolaget växer med målsättningen 600-800 Mkr om året med bibehållen god lönsamhet. Sett till den målsättningen har inte heller bolaget legat på latsidan under inledningen av det nya året med fem förvärv som tillsammans omsätter omkring 320 Mkr. En avyttring har också gjorts då bolaget nyligen sålde Expertkyl som var lite av en udda fågel i bolagets företagsbygge som dessutom gick med förlust. Bolaget omsatte ifjol 127 Mkr och kommer att belasta Q1 med en nedskrivning av goodwill på 37 Mkr, som dock inte är kassflödespåverkande. Vem som köper Expertkyl och till vilket pris har hittills inte framgått. Enligt bolagets VD Per Sjöstrand överskattade Instalco synergierna mellan Expertkyl och resten av Instalco-koncernen men han säger samtidigt att inga fler avyttringar är på tapeten. Med en så kraftig förvärvsagenda som Instalcos får man nog också räkna med att en eller annat förvärv inte blir som man tänkt sig.

Med tanke på mängden förvärv i slutet av fjolåret och årets inledande förvärvsintensitet, och det faktum att bolaget fortsatt säger sig ha massor av förvärvsdiskussioner är det knappast att räkna med att bolaget inte skulle nå tillväxtmålsättningen i år. Håller man då även lönsamheten uppe så innebär det också att bolaget värderas försiktigt, även om mängden förvärv gör alla prognoser tämligen osäkra. På våra prognoser med en vinst per aktie kring 4,50 kr i år är dock p/e-talet i nuläget inte högre än cirka 12 (exklusive engångsposten från nedskrivningen av Expertkyl) och kan om förvärvsivern fortsätter komma att sjunka snabbt kommande år.

Även om det finns risker med ett förvärvsbygge i raketfart så känns detta utan tvekan köpvärt och spännande även på sikt. Företagets VD har det senaste halvåret köpt aktier för drygt 25 Mkr i bolaget, delvis i samband med att största ägaren FSN Capital som tog bolaget till börsen, nyligen sålde samtliga sina aktier i bolaget. Försäljningen som gällde omkring 11% av kapitalet i bolaget genomfördes i början av mars genom ett så kallat bookbuilding-förfarande och skedde till kursen 51,30 kr. Även om försäljningen kan tolkas som att FSN snabbt vill ut ur Instalco så minskar det också osäkerheten kring när FSN ska komma att sälja sin storpost. Med VD:s köp och med ett bolag som Nordstjernan i ägarlistan ser vi heller ingen ko på isen. Vi väljer därför att upprepa både köprekommendation och riktkursen 63 kr.


Fler aktieanalyser

Veckans intervju

FX International

Läs senaste intervjun

Veckans aktieanalys

Securitas

Securitas är ett säkerhetsföretag verksamt inom specialiserad bevakning, mobila säkerhetst...

Läs hela analysen