Veckans aktieanalys
Nepa

Från Stockpicker Newsletter (30 maj 2018)

Nepa – väl värd att följa                                   NEPA | First North | 72 kr

Det är nu två år som Nepa har varit börsnoterat. Långvariga läsare minns säkert att aktien var en av dem som omnämndes av oss som värd att teckna under förutsättning att man gillade högriskbolag. Ett bra råd då aktien halvåret senare hade mer än dubblats i värde. Det var också då som vi ansåg att värderingen hade blivit väl hög och rekommenderade att ta hem eventuella vinster. 

Tittar man med facit i hand var vi kanske lite väl tidiga med den senare rekommendationen. Kursen hade faktiskt ett par månader senare (januari 2017) toppat på nära 140 kr vilket innebär att den som eventuellt följde våra råd hade fått med sig en kursdubbling men gick samtidigt miste om ytterligare kursuppgång motsvarande ca 50%.

Tråkigt förstås men desto roligare är att man idag inte längre behöver sörja för tidig försäljning. Kursen har nämligen halverats sedan toppnoteringen och ligger ca 25% lägre än när vi senast ansåg att det mesta av potentialen bör ha varit intecknat i kursen. Kurstappet i sig gör förstås att frågan väcks om aktien åter kan tänkas vara intressant?

Här är vi faktiskt lite kluvna. Kursrusningen som fick aktien att söka upp rekordhöjder under inledningen av 2017 tycks inte ha haft någon uppbackning av fundamentala faktorer. Tittar vi på fjolårets räkenskaper lyckades bolaget öka omsättningen med 15,6% till 213,1 Mkr men redovisade samtidigt ett negativt rörelseresultat om -19,8 Mkr. Det var helt klart sämre än vad vi kalkylerade med. Så väl beträffande översta som nedersta raden.

För den som eventuellt inte kommer ihåg vad det är som Nepa sysslar med så handlar det om att hjälpa företag att bli mer kundorienterade. Bolaget tillhandahåller en mjukvaruplattform som skulle kunna beskrivas som ett digitalt analysverktyg som kombinerar datainsamling med dataanalys och distribution av konkreta förslag till åtgärder. Allt i syfte att effektivisera sina kunders marknadsföring samt öka försäljningen. Affärsmodellen bygger på återkommande intäkter där drygt 65% av företages försäljning härstammar från abonnemangstjänster för vilka avtalen sträcker sig minst 12 månader fram i tiden. Övriga intäkter kommer från uppdrag baserade på kundspecifika affärsutmaningar men även där strävar man efter att skapa en långsiktig abonnemangsaffär alternativt att bygga skalbara produkter som kan appliceras på fler kunder och i fler industrier.

Att verksamheten ligger rätt i tiden är oomtvistat. Det är således inte särskilt konstigt att placerarna stundtals var beredda att åsätta den hög värdering. När kursen stod som högst var börsvärdet 1 miljard att jämföra med ca 325 Mkr i samband med introduktionen. Marknaden lockades uppenbarligen av den skalbarhet i affärsmodellen som ledningen ofta påtalade. Nog har den också varit delvis synlig då kostnadsmassan har minskat i förhållande till intäkterna under de senaste kvartalen. Detta till trots har det ännu så länge inte lett till tillräcklig lönsamhet.

Under årets inledande kvartal har bolaget lyckats öka försäljningen för 48:e kvartalet i följd, den här gången med nära 13% till 57,5 Mkr men rörelseresultatet fortsätter att vara negativt (-5,1 Mkr). Till viss del beror det naturligtvis på extra kostnader avseende anpassning till exempelvis nya regelverk såsom GDPR senast. Enligt bolaget har man under de senaste sex månaderna lagt 8 000 timmar på ärendet. Att det har handlat om ett kostsamt projekt är därmed uppenbart.

Men även extra kostnader inräknat har utvecklingen varit något sämre än vad vi hade trott inför börsintroduktionen. Vår bedömning om att aktien var värd att teckna byggde på estimat om tillväxttakt motsvarande 15-20% per år och en lika hög lönsamhet under 2020. Så här långt ligger bolaget en bit efter men ännu finns det naturligtvis ingenting som säger att man inte kan komma att lyckas nå upp till våra långsiktiga förväntningar. Detta inte minst som man i slutet av fjolåret lyckades få med IKEA Sverige som kund och tecknade ett avtal som spänner över flera år. Något ordervärde har man inte uppgivit men nog borde det handla om en högst betydande affär för bolaget. Ett lyckat utfall på hemmaplan öppnar naturligtvis möjligheten för att expandera avtalet till att gälla även övriga marknader. IKEA finns ju idag i ett 40-tal länder vilket onekligen kittlar fantasin en smula.

Dagens värdering där börsvärdet ligger på ca 500 Mkr motsvarar ca 2 gånger årets förväntade försäljning. Något p/e tal är svårt att räkna fram då det mesta tyder på att rörelseresultatet även i år blir negativt eller i bästa fall landar omkring noll om trenden där intäkter ökar snabbar än kostnader fortsätter. Baserat på tillväxttakt motsvarande 15% per år samt lika hög lönsamhet under 2020 skulle vinsten det året mycket väl kunna summeras till närmare 4,75-5 kr per aktie. Antaget ett p/e tal på 25 som marknaden mycket väl skulle kunna åsätta ett mjukvarubolag med skalbar affärsmodell, ger det ordentlig uppsida från nuvarande kursnivå på 12-24 månaders sikt.

Det som dock återstår att bevisa är just affärsmodellens skalbarhet. Under de senaste två åren har man inte riktigt lyckats övertyga varför senaste årets kurssvacka inte alls förvånar. Att Nepa är ett mycket intressant bolag som därtill ligger helt rätt i tiden med sin produkt är vi definitivt redo att skriva under på. Aktien borde dessutom vara klart mer intressant nu än när det senast begav sig. Men innan den blir en Top Pick för oss vill vi dock se affärsmodellen bevisa sig. Den mer spekulativt lagde kan dock mycket väl chansa på mindre köp inom kursintervallet 60-70 kr. Risknivån är hög. 

Fler aktieanalyser

Veckans intervju

InCoax Networks

Läs senaste intervjun

Veckans aktieanalys

Alibaba

Alibaba Group är ett kinesiskt IT-konglomerat, som består av ett kluster av företag som ar...

Läs hela analysen