Veckans aktieanalys
Bufab

Från Stockpicker Newsletter (8 juli 2018)

Bufab – En småländsk verkstadspärla                              BUF | Mid Cap | 106,8 kr

Bufab är ett handelsföretag med fokus på fästelement, som erbjuder sina kunder en integrerad helhetslösning för inköp, design, logistik och hantering, lagerhållning och kvalitetssäkring av så kallade C-Parts (skruvar, muttrar etc). Historien som noterat bolag började 2014 och har så här långt varit en stor framgång. Börsvärde har nämligen mer än dubblats under denna period till cirka 4 mdr kr idag. Nettoomsättningen har stigit från 2,2 mdr kr år 2014 till 3,2 mdr ifjol.

Tillverkningsindustrin klassificerar komponenterna som används vid tillverkningen i A-, B-, och C-Parts. C-Parts a¨r de minst strategiskt viktiga komponenterna och står för en relativt liten del av kundens direkta komponentkostnader. Men på grund av höga volymer och ett stort antal leverantörer, är de indirekta kostnaderna som är förknippade med hanteringen av C-Parts ofta höga i relation till de direkta kostnaderna. Även kostnader vid eventuella brister i kvalitet och leveransprecisionen av C-Parts kan vara betydande. Därför har det utvecklats en intressant nisch för aktörer såsom Bufab, som ofta åstadkommer besparingar på 15-20% för sina kunder, med bättre kvalitet och leveranssäkerhet.

Kundbasen är diversifierad och består av cirka 13 000 företag inom en mängd olika industrier. Den geografiska spridningen är bred, och kunderna återfinns bland annat i Norden, övriga Europa, Asien och USA. Bufabs verksamhet är indelad i två segment: Sweden och International, som generar 33% respektive 67% av omsättningen. Eftersom kundernas storlek varierar, finns det olika inköpsbeteenden och behov, vilket Bufab adresserar med flexibla lösningar på lokal nivå, samt globala lösningar till nationella och internationella kunder.

Det är bra fart för tillfället på alla marknader bolaget är aktivt i. Under årets Q1 ökade både orderingången och nettoomsättningen med 16% jämfört med samma period ett år tidigare. Tillväxten drevs av förvärv, ökade marknadsandelar, men framförallt av en god efterfråga. Organiskt ökade nettoomsättningen nämligen med 9% till 945 Mkr, detta trots färre arbetsdagar.

Även lönsamhetsutvecklingen var positiv, med en rörelsemarginal (EBITA) på 11,2% som stärktes framförallt jämfört med Q4 2017 (8,7%). Orsaken var en stark eurokurs och att råvaruprishöjningar delvis har kunnat mötas med prisökningar mot kund. Inputkostnaderna har dock fortsatt öka, så att fler prishöjningar är nödvändiga under 2018.

Bufab arbetar intensivt med att konsolidera sin leverantörsbas för att få ner inköpspriserna. Idag har man ett globalt na¨tverk av leveranto¨rer och ko¨per totalt in 140 000 unika artiklar fra°n fra¨mst Asien (45% av inköpsvärdet) och Europa. Ambitionen är att nå en rörelsemarginal om 12%, vilket kan jämföras med en nivå på 9,7% de senaste två åren. Därtill hör även målet att växa med 10% i snitt per år, genom såväl organisk tillväxt som förvärv.


Som handelsbolag har Bufab ett begränsat behov av en kapitalintensiv maskinpark. Den låga investeringsnivån har bidragit till att kunna finansiera all tillväxt med eget kassaflöde. De senaste tre åren genomfördes sex förvärv med en total omsättning på 600 Mkr. Samtidigt betalar man även en utdelning om 30-60% av den årliga nettovinsten, och har återköpt egna aktier på börsen. Även för 2018 finns alla förutsättningar att fortsätta med dessa aktiviteter. Vid slutet av mars uppgick nettoskuldsättningsgraden till 66% och soliditeten till 45%.

Förutom den för tillfället höga aktiviteten i tillverkningsindustrin, gynnas Bufab även av den pågående outsourcing trenden bland kunderna. Under de fem senaste åren var bolagets organiska tillväxt 5% och 2017 var den 8%, betydligt högre än tillväxten i den underliggande industrin. Dessutom finns det gott om förvärvsobjekt på en mycket fragmenterad marknad. Mycket talar, med andra ord, för att ledningens målsättning är realistisk. 

Även om vi räknar med en något svagare organisk tillväxt under andra halvåret (jämfört med det första) kommer vi fram till en nettoomsättning omkring 3,6 mdr kr för 2018. I kombination med en förväntad rörelsemarginal på 10%, blir vår prognos för vinsten per aktie 6,75 kr. Det innebär en värdering till p/e om knappt 16 och EV/EBIT 14. Det i sig är redan attraktivt, men i Bufabs fall finns det dessutom en joker i leken.

Styrelseledamoten Bengt Liljedahl har de senaste åren via sin privatägda industrikoncern Liljedahl Group successivt ökat sitt innehav i Bufab. Senaste transaktionen gjordes i februari till kursen 108 kr. Just nu äger Liljedahl cirka 9,4 miljoner aktier, motsvarande 24,8% av kapital och röster. Utan att känna till Liljedahls planer, skulle vi ändå inte bli förvånade om han fortsätter köpa på dessa nivåer.

För nästan exakt två år sedan (Newsletter 1455) rekommenderade vi att köpa aktien och satte en riktkurs på 70 kr. Vi håller fast vid rekommendationen men höjer nu riktkursen till 125 kr.

Fler aktieanalyser

Veckans intervju

Beyond Frames Entertainment

Läs senaste intervjun

Veckans aktieanalys

Handicare

Handicare erbjuder lösningar och stöd för att öka oberoendet och rörligheten för äldre och...

Läs hela analysen