Veckans aktieanalys
Securitas

Från Stockpicker Newsletter (5 augusti 2018)

Securitas – Levererar enligt 2020-visionen               SECU B | Large Cap | 159,70 kr

Det var ett tag sedan, två år närmare bestämt, som vi hade säkerhetsbolaget Securitas upp till analys (Newsletter 1471). På grund av en historiskt hög värdering såg vi då ingen uppsida i aktien och rekommendationen landade på Avvakta/Behåll. Idag står kursen 11% högre än då, vilket kan jämföras med OMXS30 avkastning på omkring 14% under samma period. I stort sett hela uppgången kom dessutom ganska nyligen, efter bolagets Q2-rapport. Den var nämligen genomgående bättre än väntat av analytikerkåren.

Securitas erbjuder säkerhetstjänster inom både traditionell bevakning samt avancerade säkerhetstjänster, där man kombinerar stationär-, mobil- och fjärrbevakning med elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar. Med mer än 345 000 medarbetare på 56 marknader omsatte bolaget cirka 92 mdr kr ifjol. Verksamheten är organiserad i tre affärssegment: Security Services North America, Security Services Europe samt Security Services Ibero-America som svarar för cirka 40, 45 respektive 15% av omsättningen.

Halvårsrapporten var den andra som presenterades av Magnus Ahlqvist, som tog över vd-posten i Securitas i mars. Han ska leda bolaget genom omvandlingsfasen som hela säkerhetsbranschen befinner sig i, där ny digital teknik spelar en allt större roll. För Securitas del genererades förra året 18% av omsättningen av teknologi- och säkerhetslösningar, som typiskt sett har en högre lönsamhet jämfört med mer traditionella bevakningsuppdrag.

Att öka denna andel är en viktig pusselbit i bolagets 2020-vision, vilket siktar på en tillväxt bättre än marknadens och en förbättrad lönsamhet. Dessutom vill man utöka sitt tjänsteerbjudande utanför bevakning och elektronisk säkerhet, genom att i högre grad fokusera på bland annat brandsäkerhet och riskhantering för företag. Rent kvantitativt vill man öka vinsten per aktie med 10% per år i snitt. Ovan nämnda målsättning överträffades under första halvåret med fem procentenheter, justerat för valutakursförändringar, till viss del även tack vare den nya skattelagstiftningen i USA. Försäljningen ökade organiskt med 7%, jämfört med första halvåret 2017, till 48,8 mdr kr, som följd av goda makroekonomiska förutsättningar på alla huvudmarknader. Snabbast växte man inom Security Services Ibero-America, där den organiska försäljningstillväxten nådde 10%.

Rörelsemarginalen förbättrades något till 4,9% (4,8), med positivt bidrag från en högre försäljningsandel av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet (20%), vilket neutraliserade en högre löneinflation jämfört med tidigare. Dessutom identifierades ett antal förbättringsområden inom Security Services Europe, vilka man kommer att adressera med ett kostnadsbesparingsprogram under andra halvåret i år. Vd Magnus Ahlqvist är tydlig med att fler omstruktureringar och investeringar är att vänta, för att driva digitaliseringen och modernisera det egna informationssystemet. Det kan ske genom intern forskning och utveckling, och genom förvärv. Under första halvåret slutfördes sammanlagt fem förvärv, varav den senaste är en topp 10 systemintegratör i USA. Dessutom utökade Securitas nyligen sin närvaro i Turkiet, där man är etablerad sedan 2006. Allt det kostar givetvis och bolaget betalar dessutom en hygglig utdelning till sina aktieägare (4 kr per aktie för 2017). Vid slutet av juni uppgick nettoskulden i förhållande till EBITDA till 2,6 och soliditeten till 30%.

Fundamentalt har Securitas bra med medvind. På kort sikt upplever man ett starkt momentum inte minst i Nordamerika, där men växte organiskt med 8%, klart över marknadstillväxten som uppskattas till 3-4%. Ledningens bedömning är att marknadstillväxten kommer hålla sig på samma nivåer även för helåret 2018, medan Securitas möter något starkare jämförelsetal mot slutet av året. För Europa räknar men med en marknadstillväxt om 2-3% under 2018.

På medel till lång sikt är satsningen inom elektroniska säkerhetslösningar mycket lovande och har många fördelar. För det första är tillväxten högre, jämfört med traditionella bevakningstjänster, för det andra är det ofta längre kontraktstider och sist men inte minst är lönsamheten bättre. Och rent generellt lär behovet av övervakning och säkerhetstjänster, tyvärr, knappast minska framöver.

Vi har därför svårt att inte gilla Securitas caset. Analytiker som följer bolaget räknar enligt en sammanställning på bolagets hemsida med en vinsttillväxt om 19% i år, och ytterligare 15% nästa år. På dessa estimat handlas Securitas-aktien i skrivande stund på p/e 18, respektive 16. Sätter man börsvärdet justerat för nettoskulden i relation till rörelseresultatet (EV/EBITA) är multiplerna 14 och 13. Det betalar vi gärna för ett bolag av Securitas karaktär, med en stabil affärsmodell över tid. Med en riktkurs på 185 kr blir rekommendationen Köp.


Fler aktieanalyser

Veckans intervju

FX International

Läs senaste intervjun

Veckans aktieanalys

Securitas

Securitas är ett säkerhetsföretag verksamt inom specialiserad bevakning, mobila säkerhetst...

Läs hela analysen