Veckans aktieanalys
Cellavision

Från Stockpicker Newsletter (7 okt 2018)

Cellavision – bra bolag, fantastiskt pris                              CEVI | Small Cap | 281 kr

Cellavision är ett medtech-bolag som vi har gillat under lång tid. Vi är dock långt ifrån ensamma av kursutvecklingen att döma. Redan i slutet av 2016 har aktien blivit på tok för dyr för vår del och bara sedan vår senaste analysuppdatering för ett drygt år sedan (Newsletter 1522, april 2017) har kursen dubblats när den i veckan nådde till nytt ATH på dryga 300 kr. Detta trots att våra prognoser avseende fjolåret visade sig vara väl optimistiska.

Det är inte ofta som man ser bolag leverera sämre medan aktien presterar bättre. Men så har faktiskt skett i just detta fall vilket visar vilket enormt sug det har varit efter Cellavisions aktier. Att bolaget är intressant råder det knappast några tvivel kring. Övergången från manuell till automatiserad och framför allt digitaliserad blodanalys (som på sikt kan breddas till även andra kroppsvätskor) gör att möjligheterna ter sig vara enorma inte minst som man redan nu finns samtliga viktiga marknader såsom USA, Kina och Europa. Framtidsförutsättningarna blir inte heller sämre av att man numera inriktar sig på fler marknadssegment än för bara några år sedan. Tidigare riktade man fokus mot först och främst stora laboratorier på den humana marknaden. Idag jobbar man med att bredda verksamheten genom att ta fram en ny teknologiplattform som skall omfatta även mindre och medelstora laboratorier på både human- och veterinärsidan.

Ovanstående förändring gör att förutsättningarna för att nå målet att växa med i genomsnitt minst 15% per år, stärks påtagligt. Under 2017 blev tillväxten nästan 17% men har legat på omkring 10% under både 2015 och 2016. Så här långt i år har den faktiskt varit marginellt negativ. Den främsta orsaken är en kombination av något svagare utfall i Q1 respektive tuffa jämförelsetal under samma kvartal. Tittar vi enbart på Q2 var tillväxttakten åter nära 17% och om inget oförutsägbart inträffar borde den översta raden i år överstiga fjolårets (309 Mkr) med 5-10%. Q2 var också bolagets näst bästa kvartal någonsin (tätt efter Q1 2017).

Har det varit si och så med tillväxtmålet så har lönsamhetsdito inte vållat några större bekymmer. Målsättningen att uppvisa lönsamhet överstigande 20% har infriats under de senaste fem åren och lär göra det även i år. I varje fall med utgångspunkt från vad man hittills har presterat. Under första halvåret har rörelsemarginalen varit 32,3% vilket kan jämföras med 29,4% under 2017. Skalbar affärsmodell tillsammans med viss valutamedvind (90% av intäkterna är i dollar och euro) är de huvudsakliga bakomliggande orsakerna till den smått fantastiska utvecklingen. Ett tillstånd som förväntas bestå och kanske rent av förstärkas ytterligare en bit under de närmaste kvartalen givet att de amerikanska och asiatiska marknaderna förblir starka. På den senare nämnda har man under Q2 etablerat lokal närvaro för kundsupport i Indien.

Hög lönsamhet är självklart oerhört positivt men har även sin baksida. Är marginalerna höga brukar det locka till sig konkurrenter som gärna vill dela på kakan. Så här långt har Cellavision kunnat operera tämligen fritt från konkurrens. Men ju större marknaden blir desto större blir även risken att detta kommer att ändras. Frågan är väl snarare när än om. Därför gör man troligtvis bäst att inte extrapolera nuvarande lönsamhet allt för långt fram i tiden.

Antar vi att bolaget omsätter ca 330-340 Mkr i år vilket vi för övrigt trodde att man skulle nå redan ifjol, för att därefter växa med omkring 15% nästa år bör rörelseresultatet landa omkring 120 Mkr nästa år vilket motsvarar en vinst om ca 3,75 kr per aktie. EV/EBIT-multipeln landar då på nära 55 justerat för nettolikviditet som vid utgången av juni uppgick till 142,8 Mkr. Det om något visar hur stora förväntningar som vilar på vd Zlatko Rihters axlar. För att rättfärdiga börsvärdet som idag uppgår till 6,7 miljarder kr måste så gott som allt gå bolagets väg och gärna lite bättre än så. Det är långt ifrån omöjligt att så sker. Så här långt har det ju gått riktigt bra även om kvartalsförsäljningen stundtals varit ryckig. Men av erfarenhet vet vi att de flesta bolag då och då stöter på någon form av hinder. Skulle detta inträffa i Cellavisions fall lär nedsidan vara betydande.

Medvetna om att danska William Demant Invest ej lär hålla med oss (investmentbolaget har köpt drygt 10% av aktierna och har seglat upp som den största enskilda ägaren i Cellavision) har vi svårt att motivera dagens prislapp. Aktien skulle faktiskt framstå som allt annat än billig om kursen så låg kvar på nivåerna då vi senast tittade på den (ca 150 kr). Grattis till alla er som eventuellt trotsade våra varningar ifjol. Som läget är nu lär det dröja ett bra tag innan vi blir positiva till aktien. Bolaget gillar vi däremot och tror att framtiden för det borde te sig ljus.

Men som Warren Buffett en gång sade: “It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price”. Just nu förefaller priset att vara fantastiskt.


Fler aktieanalyser

Veckans intervju

FX International

Läs senaste intervjun

Veckans aktieanalys

Securitas

Securitas är ett säkerhetsföretag verksamt inom specialiserad bevakning, mobila säkerhetst...

Läs hela analysen