Veckans aktieanalys
Handicare

Från Stockpicker Newsletter (4 november 2018)

ÖNSKEANALYS

Handicare – Svårbedömt läge                              HANDI | Mid Cap | 38,6 kr

Läser man om Handicares verksamhet får man snabbt intrycket att det mesta talar för en positiv utveckling. Bolagets produkter och lösningar riktar sig mot funktionsnedsatta och äldre, ger dem möjlighet att leva ett aktivt liv, och underlättar dessutom arbetet för vårdgivare och anhöriga. I ett samhälle med en åldrande befolkning och trenden att allt fler vill bo kvar hemma, borde bolaget alltså vara välpositionerat för att gynnas av en strukturell växande marknad.

Tittar man sedan på aktiekursen är bilden en helt annan. Sedan private equity aktören Nordic Capital satte Handicare på börsen i oktober 2017, har börsvärdet backat med 22% till strax under 2,3 miljarder kr. Nedgången har dessutom varit gradvis de senaste månaderna, vilket talar för ett flertal besvikelser på vägen. Vad är det då som inte stämmer?

Grunderna till dagens Handicare lades 1986 i Norge och bolaget har genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv vuxit till en omsättning på 284 Meuro ifjol. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, produkter och lösningar för anpassningar av fordon, samt medicinsk utrustning. Cirka 70% av försäljningen går till vård i hemmet, och resterande till sjukhus och institutioner.

Idag är huvudsätet i Sverige, men bolaget är aktivt i över 20 länder, bland annat med egen tillverkning och försäljningsorganisation i Nordamerika och Kina. Sedan Nordic Capitals intag 2010 anpassades företagsstrukturen, och ett flertal automatiserings- och inköpsinitiativ har genomförts. 2016 renodlades dessutom verksamheten i dagens tre affärsområden: Accessibility (64% av omsättningen), Patient Handling (29%) och Puls (7%).

Ledningens ambition är att växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 10%, varav 4-6% organiskt, och att leverera en justerad rörelsemarginal (EBITA) på minst 12%. Mellan åren 2014 och 2017 uppgick tillväxten (CAGR) till 7% och marginalen förbättrades under perioden med imponerande 4,9 procentenheter till 9,2%.

 

Den operationella utvecklingen hittills i år har, emellertid, halkat efter. Under de första nio månaderna ökade intäkterna med enbart 1,4%, jämfört med samma period förra året, till 217 Meuro. Den organiska tillväxttakten var visserligen något bättre på 3,7%, men fortfarande under bolagets målsättning. Under Q3 hade den dessutom minskat till 1,1%. Det som ställer till det är framförallt problem inom Patient Handling, men även utdragna leveransproblem inom Vehicle Accessibility (VA).

VA ingår i affärsområdet Accessibiltiy, som huvudsakligen fokuserar på trapphissar, men även fordonsanpassning med till exempel rullstolslyftar, dörröppnare mm. Försäljningen av trapphissar fortsätter gå bra i Europa, där bolaget är marknadsledare, och även i USA. Inom fordonsanpassning, däremot, är man beroende på leveranser från biltillverkarna, och redan i början av året hade Volkswagen problem med leveranser av minibussar. De nya striktare reglerna för utsläppstester försenade leveranser även under Q3 och Handicare varnar i senaste kvartalsrapporten för fortsatta bekymmer under Q4.

Utmaningar inom Patient Handling framstår som ännu mer långvariga. Största marknad för affärsområdet är Nordamerika (cirka 68% av omsättningen), och man fokuserar på produkter för patientförflyttningar och lyft, framförallt i sjukhusmiljöer. Marknaden har varit trög redan i slutet av 2017, och trenden har fortsatt varit negativ under detta år. Trots särskilda initiativ för att öka försäljningen har affärsområdet visat negativ organisk tillväxt om 4,2% under perioden januari – september.

Den otillfredsställande försäljningsutvecklingen har givetvis även påverkat lönsamheten. Det justerade rörelseresultatet (EBITA) sjönk med 6% till 18,8 Meuro, vilket innebar en marginalförsämring om 0,7 procentenheter till 8,7%.

Det finns alltså gott om arbete för den Staffan Ternström, som tog över vd-posten i augusti. Bland annat vill han stärka säljavdelningen inom Patient Handling Nordamerika, och implementera ett nytt affärssystem för att öka produktiviteten och uppföljningen. Det inneba¨r naturligtvis en del kostnader initialt, men det har man råd med efter nyemissionen och refinansieringen i samband med börsnoteringen. Vid slutet av september uppgick nettoskuldsättningsgraden till 53% och soliditeten till 51%. Det tillåter också förvärv, som är en viktig del av tillväxtambitionerna.
 
Kortsiktigt övervägar osäkerheten och bolaget själva kallar utveckling under Q4 för ”sva°rbedo¨md”. Vår gissning är att helårsomsättningen kommer landa någonstans kring 290 Meuro. Givet detta borde vinsten per aktie kunna bli omkring 0,26 euro, motsvarande 2,7 kr vid dagens växelkurs. Det kan jämföras med en förlust per aktie om 0,08 euro ifjol, och innebär i kombination med dagens aktiekurs ett p/e-tal på 14. Givet den svajiga utvecklingen de senaste kvartalen och fortsatta frågetecken, ser vi ingen anledning att köpa aktien just nu, inte minst när mycket annat på börsen har blivit billigare på sistone.


Fler aktieanalyser

Veckans intervju

InCoax Networks

Läs senaste intervjun

Veckans aktieanalys

Alibaba

Alibaba Group är ett kinesiskt IT-konglomerat, som består av ett kluster av företag som ar...

Läs hela analysen