Veckans aktieanalys
Securitas

Från Stockpicker Newsletter (28 november 2018)

Securitas – Fortsatt ett tryggt val                              SECU B | Large Cap | 152,45 kr

Säkerhetsbranschen är en bra bransch att vara i. Det kom vi fram till i vår senaste analys av Securitas i början av augusti (Newsletter 1630), och det är något som tål att upprepas i tämligen osäkra tider. Bolaget rapporterade nyligen ytterligare ett starkt kvartalsresultat och förmedlade därtill ett optimistiskt budskap på sin kapitalmarknadsdag i september.

Framtiden inom säkerhet stavas, som i många andra delar av samhället, digitalisering. Bemannad bevakning lär med störst sannolikhet förbli en viktig kärna i Securitas verksamhet, men behoven från kunderna blir allt mer avancerade och kräver skräddarsydda lösningar som innefattar avancerad teknik. Ett exempel är värme- och rörelsekänsliga kameror i kombination med speciella programvaror för analys av videoövervakning. Systemet styrs sedan i en larmövervakningscentral, som vid behov kan vägleda väktare.

Tillväxten inom dessa elektroniska säkerhetslösningar är mycket god, och för Securitas del uppgick försäljningsökningen till hela 22% under de första nio månaderna 2018, jämfört med samma period förra året. Området står nu för 20% av koncernens totala försäljning, upp från omkring 18% ifjol. För bolaget som helhet ökade omsättningen med 9%, varav 6 procentenheter organiskt, till 74,6 miljarder kr. Tillväxttakten är därmed högre än för säkerhetsmarknaden generellt, tack vare en kombination av hög kundlojalitet och framgångsrik nyförsäljning.

Stämningsläget är positivt inom alla affärssegment, där Security Serivices Ibero-America växer snabbast (+11% organiskt), följt av North America (+7%) och Europe (4). Även lönsamhetsmässigt går utvecklingen åt rätt håll, och rörelsemarginalen (EBIT) förbättrades något till 5,1%, då man har lyckats balansera löneinflationen med hjälp av prisökningar.

Bristen på arbetskraft är en tilltagande utmaning på många marknader, vilket dock även öppnar dörren för alternativa lösningar som Securitas kan erbjuda sina kunder. Mycket intressant i det sammanhanget är att marginalerna inom säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet är vanligtvis högre än för de traditionella bevakningsuppdragen.

Redan tidigare i år identifierade ledningen kring vd:n Magnus Ahlqvist ett antal förbättringsområden inom Security Services Europe, där bland annat den franska verksamheten tyngs av en viss operationell ineffektivitet. För att komma till bukt med det, har ett kostnadsbesparingsprogram initierats under Q3, som totalt inkluderar 13 länder och väntas ge effekt från och med Q4 i år.

Inga nya förvärv har tillkommit sedan slutet av juli, så att den totala siffran hittills i år fortfarande är sex (6). Sammanlagt adderar dessa förvärv en försäljning om cirka 2,3 miljarder kr i årstakt. Pengar läggs dessutom på moderniseringen av det egna informationssystemet. Som en konsekvens av ovanstående, har nettoskulden ökat med lite mindre än 28% sedan årsskiftet, till 15,8 miljarder kr vid slutet av september. Kassaflödet är dock bra och nettoskulden i förhållande till EBITDA på 2,5 är inget att oroa sig över.

I samband med kvartalsrapporten upprepade Magnus Ahlqvist sina prognoser för marknaderna i Nordamerika och Europa, som väntas växa med 3-4%, respektive 2-3% i år. I båda regionerna har man hittills i år tagit marknadsandelar. För 2019 är ledningens bedömning att Nordamerika och Europa ska visa samma marknadstillväxt som 2018, och siktet är inställt på att fortsätta växa snabbare än marknaden.

På lite längre sikt vill man förbättra sitt kunderbjudande genom att utnyttja den stora mängden data man har tillgång till. Nyckeln är att analysera och sammanställa den på ett effektivt sätt, vilket även väntas gynna Securitas egna verksamhet. Bland annat ska bolagets operationscentraler i framtiden få en standardiserad molnbaserad plattform, och säkerhetsvakterna kommer vara utrustade med teknologi som samlar in data, samt att vara anslutna till varandra och operationscentralerna.

Ett av bolagets finansiella mål är att växa vinsten med i genomsnitt 10% per år. Man ligger bra till med att överträffa det i år, och analytikerna som följer bolaget räknar med en vinsttillväxt om 18% (enligt en sammanställning på Securitas hemsida). För nästa år spår de en ökning om ytterligare 17% till 10,31 kr per aktie, vilket innebär ett p/e-tal på strax under 15.

Securitas-aktien erbjuder därmed en mix av ocyklisk tillväxt, attraktiv värdering, samt en direktavkastning som vi bedömer kommer ligger runt 3% för i år. Denna typ av exponering borde vara intressant för placerarna i alla marknadslägen, inte minst när björnen ser ut att kika runt hörnet. Vi upprepar därför vår köprekommendation med riktkurs 185 kr.


Fler aktieanalyser

Veckans intervju

InCoax Networks

Läs senaste intervjun

Veckans aktieanalys

Alibaba

Alibaba Group är ett kinesiskt IT-konglomerat, som består av ett kluster av företag som ar...

Läs hela analysen