Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
Sista chansen att teckna units i Euroafrica Digital Ventures
12.12.2022

Sista chansen att teckna units i Euroafrica Digital Ventures

Euroafrica Digital Ventures AB är ett techbolag inom IT och marknadsföring. Bolaget bedriver tre verksamheter genom dotterbolagen Socialmedialab AB, Social Content AB (under registrering) och Kupatana AB.

Socialmedialab AB har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och med en etablerad verksamhet i Norden har bolaget tagit sitt beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Social Content AB bedriver en SaaS-plattform med samma namn som erbjuder verktyg för att optimera, effektivisera och förenkla marknadsföringskampanjer. Social Content håller på att bolagiseras och ska utgöra ett separat dotterbolag till Euroafrica för att tydliggöra värdet i SaaS-plattformen. På sikt bedöms detta öka ARR (Annual Reccuring Revenue) genom att marknadsaktörers syn på plattformen skiftar och ses som ett användbart verktyg istället för en konkurrent.

Kupatana AB är den ledande online-marknadsplatsen i Tanzania och erbjuder både privatpersoner och bolag möjlighet att marknadsföra, köpa och sälja varor genom plattformen Kupatana. Kupatanas fokus ligger på att expandera handelsplattformen i Östafrika genom Bolagets lansering av ett super-app koncept och nå nya, snabbt växande marknader.

Genom Social Contents plattform och erfarenhet från den mogna marknaden i Sverige och de växande ekonomierna i Östafrika är Euroafrica väl positionerat för att ta ytterligare marknadsandelar samtidigt som bolaget fokuserar på omställningen till lönsamhet.

I Sverige utgörs intäkterna av traditionella byråintäkter samt SaaS-intäkter, medan i Tanzania så har bolaget intäkter från premiumannonser, bannerannonser samt SMS-tjänster.

Bolaget genomför en nyemission på cirka 12,7 miljoner kronor. Emissionen omfattas till cirka 75 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Kapitalet ska användas dels för att vidareutveckla sin SaaS-plattform, dels utvecklingen av super-app konceptet i Tanzania. 

Sista dagen att teckna units är den 13 december.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 29 november - 13 december 2022.
Teckningskurs: 3,00 SEK per unit, motsvarande 0,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Unit: Sex nyemitterade aktier och två vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2.
Emissionsstorlek: Cirka 12,7 MSEK.
Säkerställandegrad: Emissionen omfattas till ca 75% av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
Handelsplats: Nasdaq First North.


Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Emissionssida

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Videointervju

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Sista chansen att teckna units i Vopy
09.12.2022

Sista chansen att teckna units i Vopy

Vopy är ett globalt mjukvaruföretag som levererar embedded finance i en SaaS modell med betydande skalfördelar. Vopy embedded finance lösningar innebär att i princip vilket företag som helst kan erbjuda finansiella tjänster till sina kunder under sitt eget varumärke, det passar särskilt företag med stora återkommande kundvolymer.

Vopy bygger och erbjuder embedded finance lösningar. Embedded finance är i korthet produkter som gör det möjligt för de flesta företag att komplettera sitt utbud med finansiella tjänster som bankkonton, betalkort, digitala betalningar och lån. Dom kan erbjuda detta under sitt eget namn utan att behöva investera i kunskap eller personal. Dom behöver inte hantera de regulatoriska frågor som uppstår utan dessa hanteras av oss. I princip kan de komma igång väldigt snabbt, till låg kostnad och utan att förändra sin kärnverksamhet. Kunderna lägger ofta stora resurser på att behålla sina kunder, Vopys finansiella tjänster ger dem ett effektivt verktyg för att knyta kunderna ännu närmare sig och kunna erbjuda ytterligare värde till kunderna. Andra kunder som t ex olika techbolag, söker sätt att bredda sitt erbjudande för att i högre grad bli en ”one-stop-shop” för sina kunder.

Intäkterna baseras på en SaaS modell där man hyr Vopys mjukvarutjänst och betalar per månad. Leveransen sker B2B2C vilket innebär att bolaget levererar genom sina kunder till deras kunder. Det är till deras slutkunder Vopy levererar kundnyttan, medan företaget aktivt hjälper sina kunder att förpacka och designa ett attraktivt kunderbjudande till deras kunder. I B2B2C modellen hanterar Vopy i samarbete med sina bankpartners även de komplexa regulatoriska frågor som uppstår.

Sista dagen att teckna units i Vopy är tisdagen den 15:e november.


Erbjudandet i sammandrag

Emissionsvolym: 845 000 Units motsvarande 33 800 000 aktier, samt 21 125 000 teckningsoptioner.

Teckningsvillkor: Varje Unit innehåller 40 aktier och 25 vederlagsfria teckningsoptioner. Priset för 1 Unit är 30 SEK (teckningskurs per aktie är 0,75 SEK). Minsta teckningsåtagande är 500 Units á 30 SEK, totalt 15 000 SEK.

Teckningsperiod: Till och med 12 december 2022.

Emissionsbelopp: Maximalt 25,35 miljoner sek vid fulltecknad emission.

Bolagsvärdering pre-money: Ca: 151 miljoner sek.

Teckningsoptioner: Varje teckningsoption ger rätt att köpa en aktie. Samtliga teckningsoptioner kan utnyttjas under en lösenperiod på cirka en månad, lite mer än 12 månader efter registreringen av den pågående nyemissionen. Lösenpris 1,00 sek.

Läs mer och teckna här

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Vopy siktar på att bli världsledande inom embedded finance
02.12.2022

Vopy siktar på att bli världsledande inom embedded finance

Vopy är ett globalt mjukvaruföretag som levererar embedded finance i en SaaS modell med betydande skalfördelar. Vopys embedded finance lösningar innebär att i princip vilket företag som helst kan erbjuda finansiella tjänster till sina kunder under sitt eget varumärke, det passar särskilt företag med stora återkommande kundvolymer.

Vopy hjälper företagen att erbjuda bankkonton, digitala betallösningar, kort och krediter till sina kunder. Utan att de behöver investera i ny kunskap eller nya medarbetare, eller bekymra sig om regulatoriska frågor, det tar Vopy tillsammans med sina partners, hand om.

 Läs mer här

Stäng×
Relaterade ämnen
Sista chansen att teckna units i Vopy
14.11.2022

Sista chansen att teckna units i Vopy

Vopy är ett globalt mjukvaruföretag som levererar embedded finance i en SaaS modell med betydande skalfördelar. Vopy embedded finance lösningar innebär att i princip vilket företag som helst kan erbjuda finansiella tjänster till sina kunder under sitt eget varumärke, det passar särskilt företag med stora återkommande kundvolymer.

Vopy bygger och erbjuder embedded finance lösningar. Embedded finance är i korthet produkter som gör det möjligt för de flesta företag att komplettera sitt utbud med finansiella tjänster som bankkonton, betalkort, digitala betalningar och lån. Dom kan erbjuda detta under sitt eget namn utan att behöva investera i kunskap eller personal. Dom behöver inte hantera de regulatoriska frågor som uppstår utan dessa hanteras av oss. I princip kan de komma igång väldigt snabbt, till låg kostnad och utan att förändra sin kärnverksamhet. Kunderna lägger ofta stora resurser på att behålla sina kunder, Vopys finansiella tjänster ger dem ett effektivt verktyg för att knyta kunderna ännu närmare sig och kunna erbjuda ytterligare värde till kunderna. Andra kunder som t ex olika techbolag, söker sätt att bredda sitt erbjudande för att i högre grad bli en ”one-stop-shop” för sina kunder.

Intäkterna baseras på en SaaS modell där man hyr Vopys mjukvarutjänst och betalar per månad. Leveransen sker B2B2C vilket innebär att bolaget levererar genom sina kunder till deras kunder. Det är till deras slutkunder Vopy levererar kundnyttan, medan företaget aktivt hjälper sina kunder att förpacka och designa ett attraktivt kunderbjudande till deras kunder. I B2B2C modellen hanterar Vopy i samarbete med sina bankpartners även de komplexa regulatoriska frågor som uppstår.

Sista dagen att teckna units i Vopy är tisdagen den 15:e november.


Erbjudandet i sammandrag

Emissionsvolym: 845 000 Units motsvarande 33 800 000 aktier, samt 21 125 000 teckningsoptioner.

Teckningsvillkor: Varje Unit innehåller 40 aktier och 25 vederlagsfria teckningsoptioner. Priset för 1 Unit är 30 SEK (teckningskurs per aktie är 0,75 SEK). Minsta teckningsåtagande är 500 Units á 30 SEK, totalt 15 000 SEK.

Teckningsperiod: Till och med 15 november 2022.

Emissionsbelopp: Maximalt 25,35 miljoner sek vid fulltecknad emission.

Bolagsvärdering pre-money: Ca: 151 miljoner sek.

Teckningsoptioner: Varje teckningsoption ger rätt att köpa en aktie. Samtliga teckningsoptioner kan utnyttjas under en lösenperiod på cirka en månad, lite mer än 12 månader efter registreringen av den pågående nyemissionen. Lösenpris 1,00 sek.

Läs mer och teckna här

Stäng×
Relaterade ämnen
Sista chansen att teckna units i Fluicell
21.10.2022

Sista chansen att teckna units i Fluicell

Fluicell är ett life science-bolag som med innovativ mikroflödesteknologi bryter ny mark inom encellsbiologi, bioprinting och regenerativ medicin.

Fluicell grundades i syfte att göra det möjligt för forskare att på ett enkelt sätt studera biologin hos enskilda celler i deras naturliga miljö, vilket gav upphov till Bolagets första produkt BioPen®. Fluicell har sedan dess utvecklats från ett nischat instrumentföretag till att vara ett innovationsdrivet bolag med verksamhet på flera marknader och fokus på toppmoderna forskningslösningar inom bioprinting, in vitro-teknik och regenerativ medicin.

Fluicell genomför nu en satsning på att accelerera Bolagets organiska tillväxt genom utökad produktförsäljning, licensinkomster och kontraktsforskning och att realisera visionen att bli en marknadsledande aktör inom de två nya affärsområdena vävnadsbaserade terapier och vävnadsbaserade forskningmodeller för läkemedelsutveckling.

Sista dag att teckna units i Fluicell är den 24 oktober.


Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 10 oktober – 24 oktober 2022.

Teckningskurs: 12,50 SEK per unit, vilket motsvarar 2,50 SEK per aktie. Teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 443 493 units bestående av 12 217 465 nya aktier och 4 886 986 nya teckningsoptioner av serie TO 4. Bolaget kan initialt tillföras en emissionslikvid om högst cirka 30,5 MSEK före emissionskostnader. Genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 4 kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 10 oktober 2022 till och med den 19 oktober 2022.

Handel med BTU: Handel med BTU äger rum på First North Growth Markets från och med den 10 oktober 2022 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade units är bokförda som BTU på tecknarens VP-konto eller depå tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske den 16 november 2022.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 5 oktober 2022 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. För en (1) befintliga aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtterna berättigar innehavaren att teckna units med företrädesrätt, varvid sex (6) uniträtter ger rätt till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av ny fem (5) nya aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 4.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Totalt omfattas cirka 80 procent av företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Lock-up: Ett antal teckningsåtagare (inkluderande medlemmar av Bolagets styrelse och ledning) har ingått avtal om att inte sälja 90 procent av befintligt aktieinnehav, eller sådant innehav som tillkommer genom teckning i företrädesemissionen, under en period om sex månader (så kallad lock-up). Befintligt aktieinnehav under lock-up motsvarar cirka två (2) procent av det totala antalet aktier innan företrädesemissionen.

Teckningsoptioner av serie TO 4: Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 4 har under utnyttjandeperioden från och med den 2 juni 2023 till och med den 16 juni 2023 rätt att före varje teckningsoption teckna en nyemitterad aktie. Teckningskursen i efterföljande optionsinlösen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kursstatistik under en period av tio (10) handelsdagar som slutat två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Bolaget offentliggör teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmsta heltals öre. Teckningskursen ska inte överstiga 4,20 SEK per ny aktie och inte understiga aktiens kvotvärde.


Länkar och dokument

Prospekt

Teaser

Emissionssida

Bolagets hemsida

Anmälningssedel med stöd av teckningsrätter

Anmälningssedel utan stöd av teckningsrätter

Stäng×
Relaterade ämnen
Sista chansen att teckna Eurocine Vaccines företrädesemission
17.10.2022

Sista chansen att teckna Eurocine Vaccines företrädesemission

Eurocine Vaccines är ett utvecklingsbolag, som överbryggar klyftan mellan innovation och marknad i det högaktiva vaccinområdet.

Eurocine Vaccines är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar vacciner med sin egen teknologiplattform Endocine™, vilka senare licensieras till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Utvecklingen sker i samarbete med andra bolag inom branschen. Teknologiplattformen Endocine™ kan också erbjudas till andra bolag för utveckling inom särskilda indikationer. 

Genom bolagets portföljstrategi får innovativa vaccinkandidater möjligheten att nå marknaden snabbare, medan investerare erbjuds riskspridning med en stor framtida hävstång. Dessa vaccinkandidater licensieras senare till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.

Eurocine Vaccines förebyggande vaccinkandidat mot klamydia ligger längst fram i utvecklingen. Sedan augusti 2020 har Bolaget ett exklusivt forsknings- och samarbetsavtal som ger Eurocine exklusiv rätt att utveckla, tillverka och kommersialisera vaccinkandidater mot klamydia baserat på den vaccinantigen som Spixia Biotechnology har tagit fram.

Bolaget genomför just nu en garanterad företrädesemission som kan tillföra cirka 7,8 miljoner kronor. Sista dagen att teckna emissionen är tisdagen den 18 oktober. 


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 4 – 18 oktober 2022.

Handel med teckningsrätter: 4 – 13 oktober 2022.

Teckningskurs: 0,75 SEK per aktie.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 29 september 2022 var aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger rätten att teckna tre (3) aktier.

Sista dag för handel med BTA: Omkring den 15 november 2022.

Antal aktier innan företrädesemissionen: 17 369 905 aktier.

Bolagsvärde före emissionen vid den fastställda emissionskursen: Cirka 13 MSEK.

Emissionsvolym: Företrädesemission kan tillföra Bolaget högst cirka 7,8 MSEK, före emissionskostnader.

Garanti- och teckningsåtganden: Bolaget har erhållit garanti- och teckningsåtaganden upp till 100 procent av företrädesemissionen, motsvarande cirka 7,8 MSEK. Bolagets huvudägare Flerie Invest AB, VD och styrelse i Eurocine Vaccines har lämnat teckningsåtaganden om sina respektive pro rata andelar av företrädesemissionen vilket totalt uppgår till cirka 1,4 MSEK, motsvarande cirka 17,7 procent av företrädesemissionen. Utöver teckningsåtagande ingår Flerie Invest AB garantiåtagande i en så kallad toppgaranti om totalt cirka 33,6 procent, motsvarande cirka 2,6 MSEK av emissionsvolymen. Formue Nord Markedsneutral A/S ingår garantiåtagande i en så kallad bottengaranti om totalt cirka 48,7 procent, motsvarande cirka 3,8 MSEK av emissionsvolymen. För de ingångna garantiåtagandena utgår kontant ersättning om 11 procent av garanterat belopp, alternativt ersättning i form av nyemitterade aktier till teckningskursen i företrädesemissionen i enlighet med garantiavtalen.

Lock-up: VD och styrelse samt Bolagets huvudägare Flerie Invest AB har ingått lock-up om 100 procent av aktieinnehavet innan emissionen, samt tecknat innehav i nu förestående Företrädesemission, under en period om sex månader från offentliggörandet av företrädesemissionen. Undantag från lock-up gäller de aktier som Flerie Invest AB kan komma att teckna via toppgarantin. Befintligt aktieinnehav under lock-up motsvarar cirka 17,7 procent av det totala antalet aktier innan företrädesemissionen.


Länkar och dokument

Memorandum

Teaser

Bolagets hemsida

Sedermeras landningssida

Anmälningssedel med stöd av teckningsrätter

Anmälningssedel utan stöd av teckningsrätter

Stäng×
Relaterade ämnen
Sista chansen att teckna units i ABAS Protect
14.10.2022

Sista chansen att teckna units i ABAS Protect

ABAS Protect utvecklar, tillverkar och säljer områdesskydd framför allt till industrin, offentliga förvaltningar, men även till privatpersoner. Bolaget har en tillverkningsenhet i Polen, men huvudkontoret med montering och viss tillverkning ligger i Ambjörnarp, strax utanför Tranemo.

ABAS Protect utvecklar, tillverkar och säljer områdesskydd framför allt till industrin, offentliga förvaltningar, men även till privatpersoner. Med områdesskydd menas framförallt stängsel av olika slag och grindar såväl manuella som motoriserade, samt service på dessa. ABAS Protect kännetecknas av en hög innovationskraft och med en ambition i att ligga i framkant av produkt- och tjänsteutveckling.

Företaget genererar sina intäkter genom försäljning av produkter och tjänster direkt till slutkund alternativt till entreprenörer inom bygg och entreprenad som säljer och monterar produkterna hos slutkund. Bolaget har ett stort antal kunder, allt ifrån privatpersoner till byggföretag och större stängselentreprenörer, vilket innebär att ABAS Protect inte är beroende av någon enskild kund.

ABAS Protect genomför en emission där bolaget vill ta in cirka 12,5 miljoner kronor varefter en notering ska ske på Spotlight Stock Market. Sista dag att teckna emissionen är den 18 oktober.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 28 september – 18 oktober 2022.

Pris per Unit: 12,50 SEK per Unit, där varje Unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption, TO 1, med rätt att teckna ytterligare en aktie under hösten 2023.

Erbjudandet: 1 000 000 Units, motsvarande 12,5 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 5,4 MSEK från styrelseledamöter, ledande befattningshavare och befintliga aktieägare, motsvarande cirka 43,2 procent av erbjudandet.

Värdering i erbjudandet: ABAS Protect AB värderas till 70 MSEK innan emissionens genomförande.

Beräknad första dag för handel på Spotlight Stock Market: 1 november 2022.


Dokument och filer 

Hemsida

Memorandum

Teckna online

Teckna via Nordnet

Stäng×
Relaterade ämnen
Sista chansen att teckna units i Calmark
12.10.2022

Sista chansen att teckna units i Calmark

Calmark är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer en patientnära analysmetod (”PNA”) med enklare och snabbare diagnostik av vanliga medicinska tillstånd hos nyfödda. Bolaget har CE-märkt och lanserar nu sin första produkt Neo-Bilirubin. Fokus för produktlanseringen är Sydostasien med Indien och Vietnam samt i Mellanöstern och Europa.

Calmarks affärsidé är att utveckla och sälja tillförlitliga, lättillgängliga tester för nyfödda. Företaget har utvecklat en patientnära analysmetod (PNA) för mätning av vanliga medicinska tillstånd, t.ex nyföddhetsgulsot. Analysplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Med hjälp av patientnära analys kan sjukvården, med en mindre blodvolym, få ett snabbt resultat på den plats där patienten befinner sig. Detta gäller både om familjen befinner sig sjukhusets vårdavdelning, eller som en möjlighet till provtagning även om patienten inte befinner sig på sjukhus. Calmarks verksamhet är inriktad på att förbättra hela vårdkedjan, spara tid och kostnader inom vården. Produkterna kommer att göra stor skillnad i de delar av världen där tillgång till sjukhuslaboratorium är begränsad.

Calmarks affärs- och intäktsmodell utgörs av försäljning via distributörer. Företaget genererar intäkter genom försäljning av instrumentet, men merparten av intäkterna kommer att genereras från försäljning av engångstesterna. 

Bolaget genomför just nu en nyemission på cirka 26,1 miljoner kronor. Sista dagen att teckna nyemissionen är den 13 oktober.


Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: Cirka 26,1 MSEK samt 13,1 MSEK.

Teckningskurs: Teckningskursen är 6,40 SEK per unit, motsvarande 1,60 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Teckningsperiod: 29 september - 13 oktober 2022.

Handel med uniträtter: Från och med den 29 september 2022 till och med den 10 oktober 2022.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 80 procent av erbjudandet.

Handelsplats: Spotlight Stock Market


Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Emissionssida

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Sista chansen att teckna CapSeks nyemission
11.10.2022

Sista chansen att teckna CapSeks nyemission

Northern CapSek Ventures AB är ett investmentbolag som investerar, förvaltar och utvecklar tillväxtbolag med skalbara affärsmodeller som har potential att etablera sig internationellt i större skala. Innehaven är både onoterade och noterade bolag, och en stor del av affärsverksamheten är fokuserad mot digitalisering och Artificiel Intelligence (AI).

Kännetecknande för CapSeks investeringar är att målbolagen har skalbara affärsmodeller samt en produkt eller tjänst som har potential att etablera sig på en internationell marknad i stor skala. Bolaget avser investera när det finns tydliga tecken på att målbolagets affärsmodell fungerar och det potentiella målbolaget tar in expansionskapital i en A-finansiering. Bevis för att målbolagets affärsmodell fungerar är exempelvis ökningstakt på omsättning, antal återkommande kunder, ingångna viktiga kund eller samarbetsavtal samt positiv utveckling och andra viktiga nyckeltal. 

CapSek etablerar löpande nya samarbeten med andra aktörer, vilket företrädesvis ger bolaget tillgång till ytterligare målbolag att investera i. Genom samarbetena får CapSek även möjlighet etablera sitt nätverk av affärsänglar, entreprenörer och styrelseproffs, vilka ofta är verksamma i målbolag som är av intresse för bolaget.

Efter förvärvet av Nordic Tech Funds portfölj i somras har CapSek nu en portfölj bestående av 14 techbolag, varav 10 är onoterade. CapSek är fortfarande ett ungt bolag under uppbyggnad, företaget började bygga portföljen på riktigt i samband med noteringen sommaren 2020.

CapSek genomför en nyemission som kan tillföra bolaget 26,1 miljoner kronor. Sista dag att teckna är den 13 oktober.


Företrädesemissionen i sammandrag

Avstämningsdag: 28 september 2022

Teckningstid: 29 sep - 13 okt 2022

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 28 september 2022 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna preferensaktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav, varvid en (1) befintlig aktie ger tre (3) teckningsrätter. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny preferensaktie

Teckningskurs: 1,70 SEK

Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar max 15 341 160 preferensaktier vilket motsvarar ca 26,1 MSEK

Handel med teckningsrätter: 30 sep - 10 okt 2022

Marknadsplats: Nordic SME Sweden


Länkar och dokument

Informationsfolder

Prospekt

Anmälningssedel

Emissionssida

Stäng×
Relaterade ämnen
Välkommen att investera i Fluicell
10.10.2022

Välkommen att investera i Fluicell

Fluicell är ett life science-bolag som med innovativ mikroflödesteknologi bryter ny mark inom encellsbiologi, bioprinting och regenerativ medicin.

Fluicell grundades i syfte att göra det möjligt för forskare att på ett enkelt sätt studera biologin hos enskilda celler i deras naturliga miljö, vilket gav upphov till Bolagets första produkt BioPen®. Fluicell har sedan dess utvecklats från ett nischat instrumentföretag till att vara ett innovationsdrivet bolag med verksamhet på flera marknader och fokus på toppmoderna forskningslösningar inom bioprinting, in vitro-teknik och regenerativ medicin.

Fluicell genomför nu en satsning på att accelerera Bolagets organiska tillväxt genom utökad produktförsäljning, licensinkomster och kontraktsforskning och att realisera visionen att bli en marknadsledande aktör inom de två nya affärsområdena vävnadsbaserade terapier och vävnadsbaserade forskningmodeller för läkemedelsutveckling.


VD Victoire Viannay har ordet:

”Under 2022 har Fluicell tagit viktiga steg på sin resa att utvecklas från ett bolag enbart fokuserat på forskningsteknik till ett innovationsdrivet life science-bolag med verksamhet inom affärsområdena biovetenskapliga verktyg och tillämpningar, humanvävnadsbaserade terapier och humanvävnadsbaserad in vitro-teknik för läkemedelsutveckling och forskning. Dessa tre områden är alla sektorer som utgör snabbt växande marknader där Fluicells teknik och expertis har potential att medföra betydande framsteg inom forskning och utveckling.

Med de tre affärsområdena på plats utnyttjar vi den inneboende potentialen i Fluicells unika teknik och kunnande på bästa möjliga sätt och lägger grunden för fortsatt tillväxt. Jag vill nu välkomna er att följa med på vår resa, där vi fortsätter att tänja på vetenskapens gränser och bana väg för bättre hälsa.”

Victoire Viannay
VD, Fluicell AB


Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 10 oktober – 24 oktober 2022.

Teckningskurs: 12,50 SEK per unit, vilket motsvarar 2,50 SEK per aktie. Teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 443 493 units bestående av 12 217 465 nya aktier och 4 886 986 nya teckningsoptioner av serie TO 4. Bolaget kan initialt tillföras en emissionslikvid om högst cirka 30,5 MSEK före emissionskostnader. Genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 4 kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 10 oktober 2022 till och med den 19 oktober 2022.

Handel med BTU: Handel med BTU äger rum på First North Growth Markets från och med den 10 oktober 2022 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade units är bokförda som BTU på tecknarens VP-konto eller depå tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske den 16 november 2022.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 5 oktober 2022 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. För en (1) befintliga aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtterna berättigar innehavaren att teckna units med företrädesrätt, varvid sex (6) uniträtter ger rätt till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av ny fem (5) nya aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 4.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Totalt omfattas cirka 80 procent av företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Lock-up: Ett antal teckningsåtagare (inkluderande medlemmar av Bolagets styrelse och ledning) har ingått avtal om att inte sälja 90 procent av befintligt aktieinnehav, eller sådant innehav som tillkommer genom teckning i företrädesemissionen, under en period om sex månader (så kallad lock-up). Befintligt aktieinnehav under lock-up motsvarar cirka två (2) procent av det totala antalet aktier innan företrädesemissionen.

Teckningsoptioner av serie TO 4: Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 4 har under utnyttjandeperioden från och med den 2 juni 2023 till och med den 16 juni 2023 rätt att före varje teckningsoption teckna en nyemitterad aktie. Teckningskursen i efterföljande optionsinlösen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kursstatistik under en period av tio (10) handelsdagar som slutat två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Bolaget offentliggör teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmsta heltals öre. Teckningskursen ska inte överstiga 4,20 SEK per ny aktie och inte understiga aktiens kvotvärde.


Länkar och dokument

Prospekt

Teaser

Emissionssida

Bolagets hemsida

Anmälningssedel med stöd av teckningsrätter

Anmälningssedel utan stöd av teckningsrätter

 

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början