Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Stockpicker intervjuar - Raytelligence
04.11.2020

Stockpicker intervjuar - Raytelligence

Raytelligence affärsidé är att erbjuda produkter och tjänster för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster samt position, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi. Denna teknologi är basen för bolagets utvecklade produkt, sensorsystemet EaZense™.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag heter Klas Arvidson och är VD på Raytelligence. Jag är entreprenör och har arbetat med att driva bolag inom E-hälsa och Life Science i över 20 år, även många år internationellt. Cambio Healthcare Systems, FRISQ, iZafe är några exempel på bolag jag varit med och byggt upp.

klasse

Klas Arvidson, VD

Kan du beskriva Raytelligence och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Vi erbjuder radartekniklösningar som gör att medarbetare i sjukvården kan avläsa vitalparametrar, såsom andning, puls och hjärtfrekvens på distans. Denna teknologi är basen för det molnbaserade sensorsystemet EaZense™. Vi har nu efter en lång utvecklingsperiod lanserat plattformen EaZense med två produkter, EaZense-Motion och EaZense-Presence, som är båda medicinsktekniskt certifierade som klass 1 produkter.

EaZense™ samlar in data om patienten, vilket både möjliggör övervakning av vitalparametrar och gör att vårdpersonalen kan se tidiga tecken på exempelvis hjärtrytmrubbningar eller demens. Det innebär att de kan sätta in insatser i rätt tid. Vi förebygger lidande hos patienten och hjälper sjukvården att spara pengar. Ett minskat besök per dygn hos en brukare i hemtjänsten sparar upp emot 14–28 000 kr per månad. Därmed kan vi vara med och lösa den globala sjukvårdens stora utmaning, att få resurserna att räcka till, trots ökade kostnader.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi arbetar ganska agilt med den frågan beroende på vilken marknad vi vänder oss till. För vård & omsorg har vi valt att i första hand arbete med partners. Oftast bolag som redan har ett erbjudande till målgruppen och som vill ha vår teknik i sitt ekosystem. Vi har dock i vissa fall direktkontakt med regioner och kommuner och då erbjuder vi i första hand vår produkt som en tjänst kopplat till ett abonnemang.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– Efterfrågan har ökat, allt fler delar av hälso-och sjukvården upptäcker fördelarna med vårt system. Vi har en lösning som kan göra verklig skillnad vid den här typen av pandemier eftersom den möjliggör övervakning av vitalparametrar utan att vårdpersonalen behöver träffa patienten fysiskt. En styrka är att plattformen är mångsidig och kan användas i all form av sjukvård och omsorg, från hemtjänst till sjukhusvård. Vi noterar även ett ökat intresse från kriminalvården.

raysMycket har hänt sedan senast vi träffade dig i maj i år. EaZense har registrerats som medicinteknisk produkt klass 1, Ni har erhållit en intressant order från ett bolag i Holland och Ni har tecknat ett LOI med en återförsäljare i USA. Berätta mer!

– Under början av hösten har vi påbörjat processen för medicinteknisk certifiering klass 2 av EaZense. När den är klar, förmodligen under andra kvartalet år 2021, lanserar vi ytterligare funktionalitet i vår plattform och produkten kan exempelvis användas i sjukhusmiljöer. Första leveranserna av plattformen EaZense har nu skett till återförsäljare och samarbetspartners i Nederländerna, Finland, USA och Sverige. Vi är även delaktiga i ett Vinnovaprojekt där vi i samverkan med bland annat Chalmers ska utveckla en tillämpning av vårt system som gör det möjligt att överblicka en patients hälsostatus redan när ambulansen är på väg ut till exempelvis en olycksplats. Den globala potentialen i en sådan tillämpning är stor, inte minst i form av minskat lidande och minskade kostnader.

I september beställde det nederländska bolaget Croonwolter & Dros sensorsystemet EaZense för utvärdering. Bolaget har flera affärsområden inom vitt skilda marknadssegment vilket vi ser som strategisk viktigt då Croonwolter & Dros är ett relativt stort bolag med brett kundunderlag globalt, och vi bedömer potentialen som stor.

Vi har även tecknat ett LOI med XCube Communication som är ett bolag specialiserat på sensorlösningar och större projekt med bas i New Hampshire i USA, avseende distribution och marknadsföring av plattformen EaZense i USA och Kanada. Detta är ett led i vår satsning internationellt och bolaget passar mycket väl in i de krav vi ställer på våra partners.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 26,3 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Syftet med företrädesemissionen är att positionera Raytelligence som en ledande leverantör av beröringsfri mätning av vitalparametrar internationellt. Därmed kommer majoriteten av emissionslikviden användas till internationell försäljnings- och marknadsföringsexpansion i Europa (utanför Norden), USA och Kanada. Resterande delen, ca 50 procent av emissionslikviden, kommer att användas för produktutveckling, kvalitetssäkring samt för produktion och distribution.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Främst är det tillsyn av patienter och brukare med kamera som skulle kunna vara våra konkurrenter. Vi tycker dock att vi gjort den tekniken irrelevant eftersom vår lösning kan tillföra så mycket mer och spara mycket mer tid, pengar och lidande. Vår lösning är inte integritetskränkande och man slipper ha någon som sitter och analysera bilder vilket är resurskrävande.

Hur stor är Er potentiella marknad?

– Globalt är den enorm. Vår målgrupp är företag som tillhandahåller e-hälsolösningar till vårdgivare över hela världen. Marknaden är således den globala ”eHealth” marknaden som tampas med en ökad efterfrågan på äldrevård, vilket resulterar i en ökad efterfrågan på högkvalitativ, men samtidigt kostnadseffektiv vård för ett växande antal människor. Den globala marknaden för endast mHealth-enheter (mobila enheter inom hälsoområdet) förväntas växa från USD 17 miljarder år 2020 till USD 42 miljarder år 2023.

Om vi tittar specifikt på vård & omsorg globalt sett så är det ca 3–5 procent av befolkningen som har behov av hemtjänst och vårdboende eller motsvarande. I Sverige skulle det betyda att om 10 procent av de som har hemtjänst och vårdboende skulle använda vår lösning skulle vi ha ca 31 200 användare. Detta skulle ge oss intäkter i Sverige på knappt 40 MSEK/år bara för nattillsyn.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Raytelligence?

– Vi har i fem års tid utvecklat vår tekniska plattform och står nu i startblocken till en intensiv global kommersialiseringsfas. Vi har lagt vår tunga teknikutvecklingsfas bakom oss och bygger nu upp en global återförsäljarorganisation i USA, Europa och Asien. Vi står starka med vår AI-plattform och vi är hittills ensamma om att erbjuda den här typen av lösning som verkligen utgör en central pusselbit i framtidens sjukvård.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Raytelligence ut då?

– Om fem år är vi fortfarande ett innovativt techbolag med en bred produktflora på en global marknad. Sannolikt har vi stort fokus på AI med skiftande teknik som stöd för våra lösningar där algoritmer med signaler från rörelsemönster har potential att i ett tidigt läge prediktera exempelvis begynnande demens. Vi kommer alltid ha individens bästa i fokus när vi utvecklar våra lösningar och vi kommer att vara stolta över att vi gjort livet bättre för miljontals människor.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 29 oktober - 12 november 2020.

Teckningskurs: 7,20 SEK per unit, dvs. 3,60 SEK per aktie. TO1 vederlagsfri.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Ca 26,3 MSEK, dvs 100% av emissionen.

Teckningstid: 29 oktober - 12 november 2020.

Handel med uniträtter: 29 oktober - 10 november 2020.

Handelsplats: NGM Nordic SME.

Preliminärt datum för offentliggörande av utfall: 17 november.

Erbjudandets storlek: 3 651 228 units vilket motsvarar ca 26,3 MSEK.


Dokument och filer

Erbjudandesida

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel

Videopresentation

EaZense video

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar – Axilium Capital AB
03.11.2020

Stockpicker intervjuar – Axilium Capital AB

Axilium Capital AB investerar i nystartade, onoterade företag som har innovativa affärsidéer och stor tillväxtpotential.

Beskriv kort Axilium Capital AB för Stockpickers läsare.

– Vi investerar i nystartade, onoterade företag som har innovativa affärsidéer och stor tillväxtpotential. Citerar gärna Jim Collins bok, främst för titeln: ”Hur vanliga företag tar språnget till mästarklass”. Många bolag som vi träffar har en bra idé som löser ett stort problem i samhället. Med rätt människor och kompetens tillsammans med tillräcklig finansiering, kan dessa bolag blomma ut och bli ledande inom sitt område.

arash

Arash Jamali, COO och medgrundare på Axilium Capital AB

Vi försöker identifiera bolag med rätt förutsättningar, där vi tillsammans med grundare, ledning och styrelsen, kan vara en del i förändringsarbetet mot ett bolag i världsklass!

Som medlem i vårt nätverk ges möjligheten att investera i samma bolag som Axilium investerat i. Du väljer själv att investera när en investeringsmöjlighet som lockar dig presenteras.

Att följa Axilium och ingå i det slutna nätverket är enkelt och självklart helt utan förpliktelser eller kostnad – Du beslutar själv när och om du vill investera.

Vad har hänt hos Axilium Capital sedan förra utskicket till Stockpickers följare? 

– Det är minst sagt ovanliga tider vi befinner oss i just nu. Inte nog med att vi fått uppleva en pandemi, utan vi har dessutom fått vara med om ett stort socialt experiment. Vissa länder har valt att stänga sina gränser och många har varit ”fängslade” hemma, och inte fått träffa sina vänner och anhöriga. Vardagsrutiner har varit i gungning, och saker vi tagit förgivet är plötsligt ett minne blott.

Världsekonomin ångade på bra fram tills mars 2020 när Covid-19 slog ned som en blixt från klar himmel. Vissa ekonomer säger att det ändå var dags för en nedgång och att vi endast behövde en ursäkt, vilket kanske är åtminstone delvis sant. Pandemin är långt ifrån över men många delar av världsekonomin har redan kommit tillbaka och även om vi är på väg in i en andra våg är det osannolikt att det återigen blir en total nedstängning av industrin. Fördelen med att investera i onoterade tillväxtbolag i dessa tider, är att de är specialbyggda just för att möta de utmaningar och möjligheter som framtiden innehåller. Så vilka bolag ska man investera i? 

Under de senaste 12-18 månaderna har vi valt att fokusera extra mycket på så kallade ”Life Science”-bolag. Ett genomgående makrotema i världen är att förbättra livskvaliteten för sina medborgare. Detta har lett till att investerare, både från privat och offentlig sektor, satsar rekordmycket på dessa områden. Vissa länder, ex Nya Zeeland, har gått så långt som att mäta ”livskvalitetsindex” lika skarpt som BNP.

Vi ser också att det finns goda avkastningsmöjligheter inom sektorn med lägre korrelation mot övriga placeringsområden – alltså att sektorn kan prestera bra även om börsindexet faller.

En växande befolkning tillsammans med ökad förväntad livslängd ger en stark fortsatt efterfrågan – vi blir trots allt sjuka oavsett makroekonomisk status, och behovet av bra vård ökar konstant.

Mer nischat vågar vi även spekulera, genom data och analyser, att förebyggande åtgärder kommer få ett extra stort fokus. Exempelvis reducera risken för komplikationer, infektioner etc. Förebygga vinner alltid över att behandla. En vis kirurg sa en gång att ”all form av kirurgi är ett misslyckande.” – och där håller vi med!

Vår senaste investeringsrunda adresserar just förebyggande åtgärder – och vår analys indikerar att bolagen ligger helt rätt i tiden och kan bidra till signifikant samhällsnytta – och därmed avkastning. För den nyfikne kan man bli medlem och kika mer på våra bolag genom länken nedan.

ANMÄL DIG HÄR

Varför skall man investera i onoterade bolag?

– Bra fråga. Väljer att börja med det långa svaret för att avsluta med det korta.

Onoterade placeringar har länge förunnats professionella investerare, private banking, institutioner och affärsänglar. Samtidigt har vanligt folk fått nöja sig med traditionella placeringar på exempelvis börsen. Denna tillgångsbrist har sedermera, över tid, lett till att avkastningen för småsparare blivit lägre än för professionella aktörer.

Onoterade aktier har, sedan 70-talet, varit en konstant exponering för den välkända ”Yale-modellen”, från Yale University. Procentuell ökning respektive minskning av onoterat sker i symbios med utvecklingen på övriga placeringsfronter. Nu när börsen och guldet ligger högt, räntemarknaden ligger i botten, fastigheter och liknande går på knäna, så står onoterat plötsligt högt på listan.

Summa summarum (det korta svaret): Akronymen ”TINA” (There Is No Alternative) stämmer – men det är en sanning med modifikation. Kan man få tillgång till starka, lovande onoterade innehav i dessa tider, bör man slå till. Den onoterade marknaden står utanför psykologi och värderas oftast efter prestation. Har du ett högpresterande onoterat innehav kan du oftast räkna med uppgång över tid, oavsett hur mycket det blåser på börs-, fastighet-, räntemarknad etc. Är bolaget dessutom väl positionerat mot framtidens efterfrågan, i en bransch som är mindre konjunkturkänslig – finns det en god sannolikhet att du blir nöjd med din investering!

För dem som inte känner till hur ni arbetar, skulle du kunna berätta kort om det?

– För den röda trådens skull börjar jag svara som en förlängning på stycket ovanför.

De flesta finansiella rådgivare, vetare och tyckare avråder till köp av onoterat främst på grund av bristen på insyn och likviditet. Likviditetsbristen hör till den onoterade marknadens natur och är delvis anledningen till att onoterade bolag kan bli en väldigt bra affär. Vad gäller brist på insyn däremot är något som går att motverka med rätt kompetens och finansiell kraft. Oftast får man förlita sig på att bolaget drivs effektivt, och att man som småsparare inte förbises med information efter att investeringen genomförts. Dessa fallgropar vill jag börja med att dissekera utifrån HUR vi arbetar.  

Vi sonderar och analyserar marknaden och investerar därefter eget kapital i bolag som genomgått våra strikta kvalificeringskrav. Efter en kvalitetsgranskning från insidan, som ägare, erbjuder vi medlemmarna i vårt nätverk att investera i samma bolag.

Vi kräver i samband med en investering alltid informationsrättigheter för att löpande kunna följa bolagets utveckling i detalj. Vi tar också ofta plats i styrelsen som ledamot eller adjungerande där vi bidrar med vår kompetens för att skapa värde och framgång i bolaget.

Axilium har den kunskap, kompetens och engagemang som entreprenören söker. Vi ser till att göra vårt yttersta för att bolaget ska nå sin maximala potential och att aktieägarna ska kunna få så bra avkastning som möjligt. Vår investering består därmed av mer än bara kapital, vilket gör oss till en ’preferred investor’ på marknaden.

En investerare hos Axilium kan därför ALLTID räkna med löpande uppdateringar direkt från insidan. Alla större nyheter meddelar vi omedelbart, oftast via direkt kontakt mellan kontaktperson och investerare över telefon, eller via e-post. Kanske viktigast av allt är dock att Axilium har en konstant och direkt kontakt med bolagen och bevakar därmed våra egna och medlemmarnas intressen i realtid. Axilium har därmed full insyn i alla innehav.

AXCMedical

Bra svar! Har ni några nya projekt på gång nu för den intresserade?

– Tackar! Vi lanserade nyligen faktiskt vår största paketering någonsin. Med största menar jag antalet bolag som ingår i investeringen. Normalfallet ger en investering hos oss innehav i två (2) onoterade bolag. I denna lansering ingår hela fem (5) bolag, alla inom Life Science-sektorn. Otroligt intressanta bolag, där samtliga kan bli världsledande inom sina respektive områden.

Bli medlem

Vart vänder man sig om man vill investera?

– Först måste man ansluta sig till vårt nätverk. Medlemskapet är självklart helt utan förpliktelser, kostnader eller investeringskrav. På Axilium får du en personlig kontaktperson som kontinuerligt uppdaterar om utvecklingen i genomförda investeringar, samt för att svara på frågor kring tex material och information som presenteras. 


Klicka på knappen nedan för att fylla i dina uppgifter så är du ett steg närmare en spännande investeringsvärld tillsammans med likasinnade som vill bidra till en bättre morgondag.

Bli medlem

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Frågestund med prisat fondbolag
29.10.2020

Frågestund med prisat fondbolag

Martin Lindqvist och Jonas Skilje svarar på frågor från Stockpickers läsare. Fokus ligger på Hexatronic, ett av innehaven i den fond som de förvaltar.

För en vecka sedan lyfte förvaltarna för PriorNilsson Evolve fram Hexatronic som ett av fondens spännande investeringscase. Här kan du läsa den intervjun. Nu är det dags för förvaltarna Martin Lindqvist och Jonas Skilje att svara på några av de frågor som Stockpickers läsare skickade in.

Ebita-resultatet ska preliminärt öka med 25–33 procent till 59–64 Mkr i tredje kvartalet, vilket innebär en marginal om 11–12 procent. Företagets marginalmål är samtidigt 10 procent. Bedömer ni att bolaget långsiktigt har potential att fortsätta överträffa marginalmålet, och finns det därmed en chans att marginalmålet höjs?

- En marginalexpansion ingår inte i vårt grundscenario. Vi väljer i stället att titta på omsättningstillväxten som den stora vinstdrivaren i Hexatronic. Att de lyckas överträffa marginalmålet i Q3 tror vi kan bero på engångseffekter och kostnadsbesparingar som nog inte är förenliga med den tillväxt av omsättningen som vi förväntar oss över längre tid.

Det ska dock såklart inte uteslutas att marginalmålet kan komma att höjas. I ett scenario av oväntat hög efterfrågan på fiberoptik skulle bolag som Hexatronic kunna höja sina priser gentemot telekomoperatörerna och därmed höja sin bruttomarginal.

Finns det något uttalat mål från Hexatronic att växa genom förvärv?

- Så är det absolut. Bolagets tillväxtmål är baserade på en kombination av organisk och förvärvsdriven expansion. Det ser vi som en rimlig strategi med tanke på att de vill växa snabbt och utanför Sverige där de haft sitt säte.

Att förvärva sig in på marknader är ett inte minst mycket tidseffektivt sätt att nå nya kunder i nya geografier. Det har också historiskt visat sig vara en snabb väg in i exempelvis Nordamerika, Tyskland och Storbritannien.

Ett problem i de marknader de ger sig in i är bristen på kompetenta installatörer som faktiskt kan rulla ut fiberoptiken. Exempelvis sa bolaget att det saknades 20 000 installatörer i Tyskland samt 10 000 installatörer i Storbritannien. Detta har lett till att man investerar i expansion genom att förvärva utbildningsföretag, där man ser ett starkt behov utöver själva fiberoptiklösningen. Sen är givetvis installatörerna också en förutsättning för att kunna driva omsättningen från själva kabelaffären.

 Läs mer om PriorNilsson Evolve här

Försäljningen ökade med 13 procent i tredje kvartalet medan den organiska tillväxten i orderstocken i samma kvartal ”bara” var 6 procent. Ser ni en risk att begränsningar i möjligheter till kundmöten kan försena större affärer på bolagets tillväxtmarknader? Vad tror ni om fjärde kvartalet med tanke på detta?

-Vi ser en risk för detta. Samtidigt kommunicerar bolaget i samband med Q3 att de negativa effekterna av coronapandemin fortsätter att minska detta kvartal. Det bedömer vi som att riskerna för utebliven försäljning framgent minskar. Vad vi har en väldigt stark tilltro till är emellertid den underliggande marknadstillväxten.

Behovet av fiberoptik ökar, och försvinner inte med tiden. Den typen av restriktioner och pandemieffekter som hindrar möten och tvingar projekt att skjutas upp borde drabba alla aktörer i branschen likvärdigt. Det betyder att den underliggande orderstocken växer till sig genom ett uppdämt behov.

Ni nämner 5G-nätets effekter på försäljningen av fiberoptik som en positiv möjlighet för Hexatronic. Kan ni utveckla det ytterligare?

- Först och främst så kan man konstatera att det finns en motsättning här. 5G är en trådlös kommunikation och det gör att ett hushåll eller ett företag inte behöver dra fiber hela vägen fram, det som kallas FTTH (fiber to the home). I stället går uppkopplingen via en 5G-mast. Men det som är intressant i Hexatronics fall är att det fortfarande behövs en kabelanslutning till 5G-masten. Och inte bara det, för att masten ska kunna kommunicera med full kapacitet räcker det inte med en lösning bestående av kopparkabel. Fiber klarar av mycket högre hastigheter och kan därmed möjliggöra den ökade datamängden som 5G innebär.

Vidare menar Hexatronic att för att nå full kapacitet genom 5G behöver masterna vara placerade så nära kunderna som möjligt. Det innebär att även där det redan finns fibernät kommer detta behöva utvidgas och bli mer finmaskigt för att kunna förse masterna. 

Sammanfattningsvis ser bolaget positivt på skiftet till 5G, och menar att nettobehovet av fiberkabel kommer att öka. Det vill säga det man förlorar på att färre hushåll väljer FTTH kommer man mer än tjäna in på att 5G fordrar fiberlösningar. Det kommer bli väldigt intressant att följa utvecklingen. Man började prata om 5G som en positiv potentiell drivkraft redan 2016 men det är någonting som fortfarande ligger framför dem.

Om PriorNilsson Evolve

Förvaltare är Martin Lindqvist och Jonas Skilje. En dagligt handlad, europeisk mikrobolagsfond. Tillväxtinriktning med kvalitetsbolag i fokus. Fonden startades 2020-06-01.


 Läs mer om fonden här


Denna artikel är information från Stockpickers kund. Artikeln ska tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Martin Lindqvist och Jonas Skilje förvaltar fonden PriorNilsson Evolve som är aktieägare i Hexatronic Group AB.

PriorNilsson Evolve
Stäng×
22.10.2020
Nystartad fond ser dolda värden i Hexatronic

Nystartad fond ser dolda värden i Hexatronic

Martin Lindqvist och Jonas Skilje förvaltar den europeiska mikrobolagsfonden PriorNilsson Evolve.

Om vi börjar med caset, vad är det ni ser i Hexatronic?

Hexatronic är ett bolag som vi följt under en längre tid. De levererar en rad produkter och tjänster kopplade till optisk fiberteknik. Kortfattat har de en koncentrerad exponering mot utrullningen av fibernät i de marknader där de är aktiva. Vi tror starkt på en fortsatt expansiva bredbandsinvesteringar i fiber för lång tid framöver. Särskilt  intressanta marknader är Nordamerika, Storbritannien och Tyskland där Hexatronic satsar hårt. Vi tror det är en lyckad strategi eftersom bägge dessa länder ligger långt ned i listan över länder med fiberpenetration. Det ligger fortfarande enormt mycket kopparkabel i dessa marknader som är på väg att bytas ut.

Vad tror ni inför Q3-rapporten och framöver?

Bolaget kom med en omvänd vinstvarning i förra veckan. Det som var väldigt glädjande var att man äntligen såg den omsättningstillväxt man hade kunnat förvänta sig. Man gav preliminära tillväxtsiffror på 13% topline-tillväxt. Justerat för negativa coronaeffekter om cirka 20-30 miljoner SEK skulle tillväxten ha varit ytterligare några procentenheter högre.Har du frågor/kommentarer till förvaltarna? Maila staff@stockpicker.se

Att man växer EBITA med 25-33% tror vi kan vara av mer one-off-effekt. Pandemin har gjort att man åkt på färre mässor, resor, vidtagit kostnadsbesparingar och liknande som stärker marginalerna. Så, vi tror att Q3 kommer att vara ett starkt tecken i rätt riktning. Det är på denna nivå vi ska förvänta oss att detta bolag levererar framöver. De har alla förutsättningar: en god närvaro på intressanta marknader, en stark underliggande fibertrend och har äntligen börjat visa rejält momentum i omsättningen. Intressant nog har den omvända vinstvarningen inte alls tolkats vidare positivt aktiemarknaden. Det tror vi var en kraftig underreaktion på positiva nyheter. Aktiekursen är kvar på samma nivåer som innan krisen.

Finns det några triggers i närtid som ni tycker är intressanta?

Det är ingen överdrift att säga att Corona-pandemin har ökat behovet världen över för digitala kommunikationslösningar av hög kvalitet. Digitaliseringen förväntas skrida fram väldigt snabbt i och med denna pandemi, och då behövs det helt enkelt infrastruktur på plats som möjliggör denna utveckling. Vi ser två trender som ökar behovet av bredbandstjänster, det är dels ökat konsumtion av strömmande video men även ökad andel distansarbete. Vi ser att Corona förstärker dessa trender ytterligare och driver på en accederad bredbandsutbyggnad internationellt.

Sen har vi det här med 5G som börjar ta fart. Vad många missar är att även om 5G är en mobil bredbandslösning som ersätter fiber i hemmet så behövs det fiberoptik fram till 5G-antennerna. Och det behövs väldigt många antenner i utbyggnaden av 5G-nätet. Bolaget själva säger att det behövs ungefär 10 gånger så mycket fiber som för 4G-nätet. Vi har läst analyser som menar att det rentav kan uppstå brist på fiberkabel och fiberrelaterad utrustning inför förestående generationsskifte. Vi ser definitivt 5G som en tillväxtmöjlighet för Hexatronic snarare än ett hot.

Tycker ni att bolagets ledning verkar hantera den geografiska spridningen på ett bra sätt?

Bolaget själva är givetvis inte omedvetna om detta utan har under en tid väldigt tydligt fokuserat sin expansion mot andra marknader än norden som var tillväxtfokus för omkring sex år sedan. Sedan dess har en rad satsningar mot nya marknader ägt rum, och allt har inte riktigt gått så bra som man kanske hade önskat eller förväntat sig. Tillväxten borde vara högre och vi menar att man inte lyckats leverera den omsättningstillväxt i takt med marknadens underliggande tillväxt inom många geografier.

Är det något ni tycker aktiemarknaden missar i Hexatronic?

Om det är något marknaden varit oroade över så är det bolagets exponering mot Sverige, eftersom Sverige är en hyfsat väl penetrerad marknad där tillväxttakten för fiberoptik mattats av. I Sverige hade 88% av hushållen fibertäckning redan 2018 enligt Post- och telestyrelsen. Men Sverige utgör numera bara runt 30% av Hexatronics omsättning. Resten av omsättningen kommer från marknader som har betydligt lägre täckning och där vi förväntar oss att bolaget ska kunna växa sin omsättning betydligt snabbare. Oron för Sverige-exponeringen tycker vi är mindre och mindre befogad, även om vi såklart också vill se ett fortsatt minskat beroende av Sverige.

Om PriorNilsson Evolve
Förvaltare är Martin Lindqvist och Jonas Skilje. En dagligt handlad, europeisk mikrobolagsfond. Tillväxtinriktning med kvalitetsbolag i fokus. Fonden startades 2020-06-01.

Kommentarer eller frågor till förvaltarna? Maila staff@stockpicker.se

Läs mer om fonden här

Köp fonden hos Avanza

Köp fonden hos Nordnet


Denna artikel är information från Stockpickers kund. Artikeln ska tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Martin Lindqvist och Jonas Skilje förvaltar fonden PriorNilsson Evolve som är aktieägare i Hexatronic Group AB.

Stäng×
Nystartad fond ser dolda värden i Hexatronic
22.10.2020

Nystartad fond ser dolda värden i Hexatronic

Martin Lindqvist och Jonas Skilje förvaltar den europeiska mikrobolagsfonden PriorNilsson Evolve. Denna vecka har vi pratat med dem om Hexatronic för att få höra deras syn på bolaget.

Om vi börjar med caset, vad är det ni ser i Hexatronic?

Hexatronic är ett bolag som vi följt under en längre tid. De levererar en rad produkter och tjänster kopplade till optisk fiberteknik. Kortfattat har de en koncentrerad exponering mot utrullningen av fibernät i de marknader där de är aktiva. Vi tror starkt på en fortsatt expansiva bredbandsinvesteringar i fiber för lång tid framöver. Särskilt  intressanta marknader är Nordamerika, Storbritannien och Tyskland där Hexatronic satsar hårt. Vi tror det är en lyckad strategi eftersom bägge dessa länder ligger långt ned i listan över länder med fiberpenetration. Det ligger fortfarande enormt mycket kopparkabel i dessa marknader som är på väg att bytas ut.

Vad tror ni inför Q3-rapporten och framöver?

Bolaget kom med en omvänd vinstvarning i förra veckan. Det som var väldigt glädjande var att man äntligen såg den omsättningstillväxt man hade kunnat förvänta sig. Man gav preliminära tillväxtsiffror på 13% topline-tillväxt. Justerat för negativa coronaeffekter om cirka 20-30 miljoner SEK skulle tillväxten ha varit ytterligare några procentenheter högre.Har du frågor/kommentarer till förvaltarna? Maila staff@stockpicker.se

Att man växer EBITA med 25-33% tror vi kan vara av mer one-off-effekt. Pandemin har gjort att man åkt på färre mässor, resor, vidtagit kostnadsbesparingar och liknande som stärker marginalerna. Så, vi tror att Q3 kommer att vara ett starkt tecken i rätt riktning. Det är på denna nivå vi ska förvänta oss att detta bolag levererar framöver. De har alla förutsättningar: en god närvaro på intressanta marknader, en stark underliggande fibertrend och har äntligen börjat visa rejält momentum i omsättningen. Intressant nog har den omvända vinstvarningen inte alls tolkats vidare positivt aktiemarknaden. Det tror vi var en kraftig underreaktion på positiva nyheter. Aktiekursen är kvar på samma nivåer som innan krisen.

Finns det några triggers i närtid som ni tycker är intressanta?

Det är ingen överdrift att säga att Corona-pandemin har ökat behovet världen över för digitala kommunikationslösningar av hög kvalitet. Digitaliseringen förväntas skrida fram väldigt snabbt i och med denna pandemi, och då behövs det helt enkelt infrastruktur på plats som möjliggör denna utveckling. Vi ser två trender som ökar behovet av bredbandstjänster, det är dels ökat konsumtion av strömmande video men även ökad andel distansarbete. Vi ser att Corona förstärker dessa trender ytterligare och driver på en accederad bredbandsutbyggnad internationellt.

Sen har vi det här med 5G som börjar ta fart. Vad många missar är att även om 5G är en mobil bredbandslösning som ersätter fiber i hemmet så behövs det fiberoptik fram till 5G-antennerna. Och det behövs väldigt många antenner i utbyggnaden av 5G-nätet. Bolaget själva säger att det behövs ungefär 10 gånger så mycket fiber som för 4G-nätet. Vi har läst analyser som menar att det rentav kan uppstå brist på fiberkabel och fiberrelaterad utrustning inför förestående generationsskifte. Vi ser definitivt 5G som en tillväxtmöjlighet för Hexatronic snarare än ett hot.

Tycker ni att bolagets ledning verkar hantera den geografiska spridningen på ett bra sätt?

Bolaget själva är givetvis inte omedvetna om detta utan har under en tid väldigt tydligt fokuserat sin expansion mot andra marknader än norden som var tillväxtfokus för omkring sex år sedan. Sedan dess har en rad satsningar mot nya marknader ägt rum, och allt har inte riktigt gått så bra som man kanske hade önskat eller förväntat sig. Tillväxten borde vara högre och vi menar att man inte lyckats leverera den omsättningstillväxt i takt med marknadens underliggande tillväxt inom många geografier.

Är det något ni tycker aktiemarknaden missar i Hexatronic?

Om det är något marknaden varit oroade över så är det bolagets exponering mot Sverige, eftersom Sverige är en hyfsat väl penetrerad marknad där tillväxttakten för fiberoptik mattats av. I Sverige hade 88% av hushållen fibertäckning redan 2018 enligt Post- och telestyrelsen. Men Sverige utgör numera bara runt 30% av Hexatronics omsättning. Resten av omsättningen kommer från marknader som har betydligt lägre täckning och där vi förväntar oss att bolaget ska kunna växa sin omsättning betydligt snabbare. Oron för Sverige-exponeringen tycker vi är mindre och mindre befogad, även om vi såklart också vill se ett fortsatt minskat beroende av Sverige.

Om PriorNilsson Evolve
Förvaltare är Martin Lindqvist och Jonas Skilje. En dagligt handlad, europeisk mikrobolagsfond. Tillväxtinriktning med kvalitetsbolag i fokus. Fonden startades 2020-06-01.

Kommentarer eller frågor till förvaltarna? Maila staff@stockpicker.se

Läs mer om fonden här

Köp fonden hos Avanza

Köp fonden hos Nordnet


Denna artikel är information från Stockpickers kund. Artikeln ska tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Martin Lindqvist och Jonas Skilje förvaltar fonden PriorNilsson Evolve som är aktieägare i Hexatronic Group AB.

PriorNilsson Evolve
Stäng×
29.10.2020
Frågestund med prisat fondbolag

Frågestund med prisat fondbolag

Martin Lindqvist och Jonas Skilje svarar på frågor från Stockpickers läsare.

För en vecka sedan lyfte förvaltarna för PriorNilsson Evolve fram Hexatronic som ett av fondens spännande investeringscase. Här kan du läsa den intervjun. Nu är det dags för förvaltarna Martin Lindqvist och Jonas Skilje att svara på några av de frågor som Stockpickers läsare skickade in.

Ebita-resultatet ska preliminärt öka med 25–33 procent till 59–64 Mkr i tredje kvartalet, vilket innebär en marginal om 11–12 procent. Företagets marginalmål är samtidigt 10 procent. Bedömer ni att bolaget långsiktigt har potential att fortsätta överträffa marginalmålet, och finns det därmed en chans att marginalmålet höjs?

- En marginalexpansion ingår inte i vårt grundscenario. Vi väljer i stället att titta på omsättningstillväxten som den stora vinstdrivaren i Hexatronic. Att de lyckas överträffa marginalmålet i Q3 tror vi kan bero på engångseffekter och kostnadsbesparingar som nog inte är förenliga med den tillväxt av omsättningen som vi förväntar oss över längre tid.

Det ska dock såklart inte uteslutas att marginalmålet kan komma att höjas. I ett scenario av oväntat hög efterfrågan på fiberoptik skulle bolag som Hexatronic kunna höja sina priser gentemot telekomoperatörerna och därmed höja sin bruttomarginal.

Finns det något uttalat mål från Hexatronic att växa genom förvärv?

- Så är det absolut. Bolagets tillväxtmål är baserade på en kombination av organisk och förvärvsdriven expansion. Det ser vi som en rimlig strategi med tanke på att de vill växa snabbt och utanför Sverige där de haft sitt säte.

Att förvärva sig in på marknader är ett inte minst mycket tidseffektivt sätt att nå nya kunder i nya geografier. Det har också historiskt visat sig vara en snabb väg in i exempelvis Nordamerika, Tyskland och Storbritannien.

Ett problem i de marknader de ger sig in i är bristen på kompetenta installatörer som faktiskt kan rulla ut fiberoptiken. Exempelvis sa bolaget att det saknades 20 000 installatörer i Tyskland samt 10 000 installatörer i Storbritannien. Detta har lett till att man investerar i expansion genom att förvärva utbildningsföretag, där man ser ett starkt behov utöver själva fiberoptiklösningen. Sen är givetvis installatörerna också en förutsättning för att kunna driva omsättningen från själva kabelaffären.

 Läs mer om PriorNilsson Evolve här

Försäljningen ökade med 13 procent i tredje kvartalet medan den organiska tillväxten i orderstocken i samma kvartal ”bara” var 6 procent. Ser ni en risk att begränsningar i möjligheter till kundmöten kan försena större affärer på bolagets tillväxtmarknader? Vad tror ni om fjärde kvartalet med tanke på detta?

-Vi ser en risk för detta. Samtidigt kommunicerar bolaget i samband med Q3 att de negativa effekterna av coronapandemin fortsätter att minska detta kvartal. Det bedömer vi som att riskerna för utebliven försäljning framgent minskar. Vad vi har en väldigt stark tilltro till är emellertid den underliggande marknadstillväxten.

Behovet av fiberoptik ökar, och försvinner inte med tiden. Den typen av restriktioner och pandemieffekter som hindrar möten och tvingar projekt att skjutas upp borde drabba alla aktörer i branschen likvärdigt. Det betyder att den underliggande orderstocken växer till sig genom ett uppdämt behov.

Ni nämner 5G-nätets effekter på försäljningen av fiberoptik som en positiv möjlighet för Hexatronic. Kan ni utveckla det ytterligare?

- Först och främst så kan man konstatera att det finns en motsättning här. 5G är en trådlös kommunikation och det gör att ett hushåll eller ett företag inte behöver dra fiber hela vägen fram, det som kallas FTTH (fiber to the home). I stället går uppkopplingen via en 5G-mast. Men det som är intressant i Hexatronics fall är att det fortfarande behövs en kabelanslutning till 5G-masten. Och inte bara det, för att masten ska kunna kommunicera med full kapacitet räcker det inte med en lösning bestående av kopparkabel. Fiber klarar av mycket högre hastigheter och kan därmed möjliggöra den ökade datamängden som 5G innebär.

Vidare menar Hexatronic att för att nå full kapacitet genom 5G behöver masterna vara placerade så nära kunderna som möjligt. Det innebär att även där det redan finns fibernät kommer detta behöva utvidgas och bli mer finmaskigt för att kunna förse masterna. 

Sammanfattningsvis ser bolaget positivt på skiftet till 5G, och menar att nettobehovet av fiberkabel kommer att öka. Det vill säga det man förlorar på att färre hushåll väljer FTTH kommer man mer än tjäna in på att 5G fordrar fiberlösningar. Det kommer bli väldigt intressant att följa utvecklingen. Man började prata om 5G som en positiv potentiell drivkraft redan 2016 men det är någonting som fortfarande ligger framför dem.

Om PriorNilsson Evolve

Förvaltare är Martin Lindqvist och Jonas Skilje. En dagligt handlad, europeisk mikrobolagsfond. Tillväxtinriktning med kvalitetsbolag i fokus. Fonden startades 2020-06-01.


 Läs mer om fonden här


Denna artikel är information från Stockpickers kund. Artikeln ska tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Martin Lindqvist och Jonas Skilje förvaltar fonden PriorNilsson Evolve som är aktieägare i Hexatronic Group AB.

Stäng×
Stockpicker intervjuar - Gausta View
22.10.2020

Stockpicker intervjuar - Gausta View

Gausta Views mål är att bli ett av de ledande fastighetsbolagen i den norska skidorten Gausta. Ambitionen är att inom tio år äga och förvalta fastigheter med över tvåtusen turistbäddar. Långsiktigt ägande är stommen i bolaget, men försäljning av enheter i olika utvecklingsfaser kan ske för att skapa största möjliga långsiktiga värde för aktieägarna.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Gausta View är det 4:e projektet för mig som entreprenör och faktiskt det andra som grundar sig i ett fritidsintresse. Tidigare var jag med och grundade och byggde upp bolaget Fishbrain. Det är en app för att hjälpa sportfiskare fånga mer fisk. Det är ett spännande bolag som är världsledande i sin nisch och som nu har 10 miljoner användare och 75 anställda.

GAV vd

Marcus Fransson, VD

Gausta View har Nils Nienhardt och jag grundat tillsammans. Vi har tidigare medgrundat och drivit Clean tech bolaget Parans Solar Lighting tillsammans. Det är ett intressant bolag som sedan en tid är börsnoterat.

Kan du berätta lite mer om turistorten Gausta samt hur ni ser på dess framtid?

– Gausta ligger i norska Telemarken, det är en spännande plats som bjuder både på fantastisk skidåkning och många spännande sevärdheter. Ganska många känner till historien om ”Hjältarna från Telemarken”. Norsk Hydro drev en tungt vattenfabrik här under andra världskriget. Den kontrollerades av nazisterna som behövde det tunga vattnet till sitt atomvapensprojekt. Tungt vatten produktionen kunde stoppas genom att norska motståndsmän kom smygande på skidor över Hardangervidda för att spränga fabriken i ett attentat. Det är en klassisk historia som det gjorts flera filmer och TV-serier om.

Vi på Gausta View har sökt oss till område för skidåkningens skull. Berget Gaustatoppen har den högsta fallhöjden i Skandinavien, 1650 m, när man tagit sig till toppen känns det mer som man är i alperna än fjällen. Gausta ligger också nära storstadsregionerna Oslo, Göteborg och Köpenhamn. Faktum är att det är närmare från Göteborg till Gausta än från Göteborg till Sälen.

Destinationen Gausta är nu inne i en kraftig tillväxt, det byggs nya liftar, hotell, restauranger osv. Startskottet för detta blev när den underjordiska bergbanan, Gaustabanan, blev tillgänglig för några år sedan. Den går till toppen på över 1800 meters höjd. Toppområdet var länge begränsat av militära skäl. Bakgrunden är att Gaustatoppen är den högsta punkten emellan England och Ryssland och under 50-talet byggde NATO en hemlig signalspaningsstation inne i berget med en underjordisk bergbana till toppen. Den här anläggningen blev omodern för länge sedan men låg kvar hos militären fram tills en lokal entreprenör tog över för några år sedan. Nu är allt upprustat för turism och anläggningen går för fullt, skidåkare på vintern och vandrare och andra turister på sommaren. Gaustabanan tillsammans med det växande vanliga liftsystemet och fallhöjden gör skidåkningen i området till en verkligt storslagen upplevelse.

backe

Kan du beskriva Gausta View och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Gausta View är ett fastighetsbolag som kommer hyra ut lägenheter till turister i Gausta. Vi ser att det finns ett stort behov av fler turistbäddar under de närmsta åren. Vårt mål är att tillhandahålla 2000 gästbäddar fram till 2030. I dagsläget äger vi en tomt precis vid backen i det nya centrumområdet. Där kommer vi bygga 3 huskroppar med totalt 68 lägenheter och 340 gästbäddar. Efter det planerar vi att expandera på nya tomter i närområdet.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Affärsmodellen är att tjäna pengar på uthyrning. På vintersäsongen till skidåkare, på sommaren och resten av året till turister som kommer från hela världen för sevärdheterna och naturen. Fastigheterna är specialdesignade för ändamålet, lägenheterna har ”dubbeldörrar” så att man kan hyra antingen en lägenhet med 5+2 bäddar eller en dubbel-lägenhet med 10+4 bäddar. Detta ökar beläggningen. Vi har digitala lås och självincheckning i digitala kiosker, det ger en modern och smidig service samt lägre kostnader än bemannad reception. Vi ser en direktavkastning från fastigheterna på runt 10%, den lokala marknaden för korttidsuthyrning är stark och ger en bra grund för expansion.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– Under våren 2019 stängde hela skidorten ner, precis som alla andra skidorter i Norge. Detta försenade projektet en del, så vi tappade tid. Ekonomiskt har det blivit en fördel, då prisläget för byggupphandlingar sjunkit sedan pandemin startade. Uthyrningsverksamheten börjar hösten 2021 och då räknar vi med att värsta delen av COVID-19 situationen har passerat.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 18 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Den kommer tillsammans med banklån att användas för att bygga hus A med 24 lägenheter, genomföra markarbete för hus A, B och C samt att säkra markrättigheter för hus D, E, F. Vi planerar ytterligare en emission i Q1 2022 för byggnation av hus B och C.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Vi har stor respekt för att vi lever i en föränderlig tid, I våras slog COVID-19 väldigt hårt mot hela besöksnäringen. I fjällorterna kom återhämningen dock snabbt, I somras var det rekordbeläggning och bokningsläget inför vintersäsongen är också på rekordnivå. Vår inställning är att en relativt försiktig belåning och god likviditet är det bästa skyddet för oväntade skeenden.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Gausta View?

– Destinationen Gausta är inne i en stark tillväxtfas, vi ser att orten kommer bli en av de klassiska turistdestinationerna i Norden. Genom att investera i Gausta View kan man åka med på den resan.

Vi i ledningen är långsiktiga delägare och drivs av att bygga ett riktigt bra bolag. Fokus ligger på stark tillväxt och god lönsamhet.

Det tredje är att man som delägare får en generös rabatt på eget boende, vi vill gärna att bolaget ska få många delägare som också vill komma och uppleva Gausta på plats.

Avslutningsvis om du blickar framåt 3 år i tiden, hur ser Gausta View ut då?

– Hösten 2023 är uthyrningsverksamheten intrimmad och i full gång, byggnationen på tomt 2 med hus D, E och F är i slutfas med inflyttning Q4 2023. Vi ska då vara uppe i 500-600 bäddar.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 7 oktober - 30 oktober 2020.

Teckningskurs: 30 kronor per aktie.

Emissionsvolym: 18 MSEK fördelade på 600 000 aktier.

Villkor för genomförande: Lägsta emissionsbelopp för fullföljande av emissionen är 15 MSEK.


Dokument och filer

Videointervju

Investeringssida

Memorandum

Anmälningssedel

Gaustatoppen video

Hemsida

Video Gausta

 

Gausta Views
Stäng×
20.10.2020
Stockpicker intervjuar - Newton Nordic

Stockpicker intervjuar - Newton Nordic

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga...

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag har drivit teknikbolag under större delen av mitt arbetsliv, där jag bland annat byggt upp Opera Softwares utvecklingsavdelning i Sverige till som mest drygt 100 medarbetare. Jag har även engagerat mig som investerare och styrelseledamot i start-ups med global och skalbar teknik.

henriks

Henrik Lewander, VD

Kan du beskriva Newton Nordic och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Newton Nordics vision är att möjliggöra rörligt innehåll från hela världen, med samma eller bättre upplevelse som att vara där.

Vårt NEWTON-system för fjärrstyrning och stabilisering av rörliga kameror används av prestigeproduktioner som t.ex. American Idol, Champions League och MTV Awards. Systemet möjliggör för rörliga kameror att användas inom live-TV på helt nya sätt än tidigare – med större kreativ frihet och bättre produktionsekonomi.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Newton Nordic bedriver utveckling, marknadsföring, försäljning, montering och testning av NEWTON-systemet. Vi har även vissa intäkter i form av reparation och underhåll. NEWTON-systemet bygger på flera års forskning, utveckling och testning av avancerad reglerteknik inom film och TV-industrin. Kärnan av NEWTON-systemet består av kamerahuvudet NEWTON S2 för stabilisering och kontrollpanelen NEWTON C2 för fjärrstyrning. Vi säljer NEWTON-systemet till tjänstebolag och uthyrningsbolag världen över som i sin tur integrerar systemet med egna rörliga kameraplattformar och hyr ut produkterna som en helhet till film och TV-produktioner.

I och med vår pågående strategiska förflyttning kommer vi att leverera hela rörliga kamerasystem med stöd för Augmented Reality, automatisering och fjärrstyrning, där tekniken i NEWTON-systemet blir en unik konkurrensfördel. I samband med denna strategiska förflyttning skapas också möjligheter att öka försäljningen av mjukvara genom licenser.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– Lyckligtvis hade vi ett antal långt framskridna affärsmöjligheter och en positiv finansiell trend inför att COVID-19 drabbade Europa. Detta gjorde att vi klarade ingången mycket bra och uppnådde ett positivt EDITBA-resultat för första halvåret 2020. Vi kunde under våren och sommaren konstatera att publikdrivna evenemang drabbats hårt av inställningar, våra kunder blev försiktigare och vi fick färre inkommande förfrågningar som följd. De senaste två månaderna har vi sett att aktiviteten hos våra kunder börjar öka igen. Fjärrstyrda kameror har givits uppmärksamhet på grund av regler för social distansering, men vi har även sett exempel som pekar på att COVID-19 driver på utvecklingen mot en bättre tittarupplevelse i frånvaro av publik – vilket är positivt för våra typer av produkter som erbjuder just det.

metyall

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 20,1 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Emissionslikviden skall användas för att accelerera vår strategiska förflyttning så vi kan inta en strategisk position på marknaden för rörliga kameror inom TV.   Vi har en stabil grundaffär men kommer satsa på utvecklingen av nya lösningar för hela system för rörliga kameror. Vi kommer även att fortsätta att vidareutveckla och förbättra vår nuvarande produkt, då detta ytterligare stärker vår nuvarande affär samtidigt som det även gör att lösningarna för hela system blir bättre. Detta kräver investeringar i utvecklingsorganisationen. Därtill avser vi utvidga vår försäljningsorganisation. Vi vill förbättra vår position på marknaden ytterligare och därigenom öka försäljningen av nuvarande produkter och samtidigt bana väg för våra nya helhetslösningar.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Vi har arbetat hårt för att bygga en stabil grundaffär med validerade och efterfrågade produkter, vilket har gjort att flertalet kommersiella risker som normalt förekommer i tidiga skeden i bolag har minskat i väsentlighetsgrad för vårt vidkommande. Våra främsta risker utgörs idag av beroende av nyckelpersoner, minskad tillväxt i och med COVID-19 samt marknadsmässiga risker i form av ökad konkurrens. Genom att genomföra emissionen kan vi minimera den finansiella risken samtidigt som vi kan öka våra satsningar på marknaden.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Inom marknaden för gyrostabiliserade kameror finns konkurrenter, där våra närmaste utgörs av bolagen Shotover och Fomasystems. Generellt har de båda bolagen varit mer inriktade på filmbranschen, medan vi tagit en ledande position inom live-TV. Genom vår beprövade egenutvecklade teknik kan vi erbjuda högre driftsäkerhet och precision, samtidigt som priset hålls konkurrenskraftigt.

Den marknad vi är på väg mot med kompletta system av rörliga kameror, domineras av större, mer trögrörliga aktörer, som saknar egen gyro-stabilisering, till exempel produkterna Furio som ägs av Ross Video Systems och Vinten som ägs av Vitec Group. Dessa aktörer är dock på jakt efter ny teknik, där vi tror att vår stabiliseringsteknik i kombination med AR och automation kan väcka intresse för t.ex. samarbeten i framtiden. På denna marknad har vi möjlighet att ta en unik position med vår moderna stabiliseringsteknik och vårt mjukvarucentriska angreppsätt.

Hur stor är Newton Nordics potentiella marknad?

– Vi uppskattar den globala marknaden för rörliga kamerasystem till åtminstone 1,5 miljarder kronor. De senaste åren har vi adresserat en liten del av den marknaden, nämligen gyrostabiliserade kameror för räls- och vajersystem, vilken vi uppskattar till 100 miljoner. Med vår nuvarande satsning på teleskopiska kamerakranar tredubblas vår marknadspotential. Med den strategiska förflyttning till hela rörliga kamerasystem kan vi adressera större delen av marknaden för rörliga kamerasystem. Det är även värt att notera att dessa marknader växer med 15-25 procent årligen.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Newton Nordic?

– Vi har en spännande teknik och har med små resurser fått in våra produkter på några av världens främsta TV-produktioner. Newton Nordic har under de senaste åren intagit en mycket god marknadsposition och visat att vi kan nå lönsamhet. När vi nu låter vårt starka utvecklingsteam utveckla hela system för rörliga kameror, har vi goda möjligheter att uppnå samma marknadsposition fast på en betydligt större marknad

Avslutningsvis om du blickar framåt fem år i tiden, hur ser Newton Nordic ut då?

– Om fem år tror jag att Newton Nordic är förstahandsvalet i världen för hela rörliga kamerasystem, på samma sätt som vi idag är på marknaden för gyrostabiliserande kamerahuvuden. Jag tror att vi kommer att bidra till att möjliggöra en ännu bättre tittarupplevelse, samtidigt som rörliga mer automatiserade kamerasystem med fjärrstyrning blir tillgängliga för en större kundkrets. Vidare har Newton Nordic inom fem år kommit in på marknaden för fasta installationer på arenor, studior, konserthallar, företag och megakyrkor.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 12 oktober – 27 oktober 2020.

Erbjudandepris: 0,70 SEK per unit.

Antal units som erbjuds i erbjudandet: 28 780 967.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: 14,1 MSEK, motsvarande 70 procent av erbjudandet.

Handel med uniträtter: 12 oktober – 23 oktober 2020

Villkor för teckningsoption av serie TO7: Innehavare ska äga rätt att för varje två (2) teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie i bolaget. Teckning sker till en kurs motsvarande den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 28 februari – 11 mars 2022 med en rabatt om 30 procent. Teckningskursen ska dock uppgå till högst 1,40 SEK och lägst aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna berättigar till teckning under perioden från och med den 14 mars 2022 till och med den 25 mars 2022.


Dokument och filer

Emissionssite

Teaser

Memorandum

Anmälningssedel

Videopresentation

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - DanCann Pharma A/S
16.10.2020

Stockpicker intervjuar - DanCann Pharma A/S

DanCann Pharma A/S är ett farmaceutiskt bioteknikföretag som grundades i mars 2018 strax efter att det nya pilotprogrammet inrättades. Under sommaren 2018 fick bolaget som ett av de första företagen i Danmark tillstånd att hantera och odla medicinsk cannabis genom det så kallade ’’Development scheme’’. DanCann Pharma är ett vertikalt integrerat företag vars verksamhet kommer att innefatta allt från odling till raffinering av cannabis och cannabinoider. Bolagets affärsplan består av flera olika delar såsom: import, export, försäljning, forskning och utveckling samt egen produktion.

Could you tell us a bit about yourself and your background?

– As a person, I am driven to make a difference, including passion for innovation, and challenging the existing - as well as optimism for a better future.

jeppe

Jeppe Krog Rasmussen, CEO

In terms of background, I have serval years in investment and the financial world - I have myself a background as an investor for many years - and I have always had a good eye for new and exciting startups and industries. I have worked on project DanCann Pharma for over 3 years now and through this established a solid network nationally and internationally. As a type-1 diabetic, I was born with an interest in pharmaceuticals and Biotech / MedTech - and have indirectly been part of the industry for over 20 years now.

I would say that my own vision of the company has “flowered” during our DanCann Pharma journey, and today it is not just exciting to drive our company - but - I actually feel that we have a huge mission ahead of us - namely to make a difference for the many patients who have good experiences with pharmaceuticals like ours but lack access to treatment. And for the same reason we believe in our vision about improve health and life quality for patients with challenges.

Please give our readers an introduction to DanCann Pharma.

– DanCann Pharma A/S was founded in 2018 and is a Danish pharmaceutical biotechnology company powered by cannabinoids. DanCann Pharma is focused on discovering, developing, manufacturing, and commercializing of novel cannabinoid therapeutics in a broad range of disease areas.

The company was established due to the poor access for cannabinoid-based drugs and pharmaceuticals shortly after the establishment of the new Pilot Programme with medical cannabis in Denmark.

DanCann Pharma is licensed for handling of euphoriant substances, and during the summer 2018, the Company was licensed as one of the first companies in Denmark to handle and cultivate cannabis for medical use.

The goal for DanCann Pharma is to make and distribute prescription (Rx-pharmaceuticals) and over-the-counter (OTC) pharmaceuticals mainly focused on pain patients with alternative needs and management to handle their illness, covered by the Danish Pilot Programme for medical cannabis – with future targets for further and new patient groups and segments.

Could you elaborate on DanCann’s business model?

– DanCann Pharma is a vertically integrated company with upcoming activities from genetic development (research into novel cannabinoids) to the formulation of the pharmaceutical. DanCann Pharma’s business plan has several tracks, including: imports / distribution, R&D, and own in-house production (cultivation, extraction, refining and formulation).

We aim to produce standardized active pharmaceutical ingredients (APIs). These products will be used in the Company's own intermediate products as well as in the pharmaceutical industry and meet the needs of large and small drug developers.

DanCann Pharma’s next step is in-house production lines where the active ingredients will be formulated for pharmaceuticals in several different dosing technologies (both new and existing) with the result of various, patient-friendly products including, but not limited to; capsules, pills and oils - using advanced technology and processing equipment.

pilleIf any, what impact has COVID-19 had on DanCann Pharma and your business operations?

– Until now, COVID-19 has not had a major impact on DanCann Pharma, as during the pandemic we have not had any applications within the Danish Medicines Agency. We know that several of our competitors have suffered from this, as the global pandemic put an end to processing all applications due to the full attention on protective equipment around the management of COVID-19. The handling processes of applications are now back to normal, and we do not expect this to have any effect on our estimated upcoming handling times. Of course, there has also been a lot of speculation in relation to future market conditions, as the pandemic struck back at the beginning of the year (2020) where we also began to consider making the company public - but it has always been with a humble approach to the method and a certain readiness for change

DanCann Pharma is currently raising 30 MDKK in a IPO and the share is to be listed at Spotlight Stock Market. How are you going to use this capital and why have you decided to go public?

– Since we work with pharmaceuticals, the entry barriers are incredibly high - this equates to large capital requirements - and as we have experienced enormous interest from the investment environment, we saw this as a natural next step.

Where many others have chosen to make partnerships with Canadian and Israeli companies by various creative joint-venture structures, and thereby act as subsidiaries with entrance to the European market, we at DanCann Pharma have chosen to take fully control ourselves - and thereby be the master of our own future and strategy.

The proceeds from the IPO is raised to meet the goals of the Company have set, which is to obtain the necessary approvals with regard to the various processes and licenses through the Danish Medicines Agency and to integrate in the Scandinavian markets. The be more precise purpose of the proceeds from the issue is the following:

1. Establishment of BIOTECH PHARMs Approx. 50-60 %
2. Partnerships and R&D Approx. 10-20 %
3. Operating costs Approx. 30-40 %

What would you say is the biggest risks going forward?

– The development of the Pilot Programme, including the regulatory conditions (although it seems unrealistic that they should develop in a negative direction for a company like ours), this may have an effect on the market and its estimated size, including the behavior of doctors , reimbursement schemes, etc. etc. For the same reason, we try to integrate politically and professionally with all parties, in order to jointly create the best result, which ultimately provides the best conditions for the patients in need.

In addition, there is also a potential chance that our company does not obtain the necessary permits from the Danish Medicines Agency - we have of course, through the last many years of preparation, done everything to ensure that this does not stand in the way for us to obtaining these.

Lastly it should also be mentioned that we obviously compete with some huge competitor in the market - and this can in the worst-case result in these potentially outcompeting us as a player in the market. And for the same reason, we as a company need to "think out of the box" - and I certainly think we do this from step -3 to step 99.

Can you briefly walk us through how the legal framework and the policies on medical cannabis looks like in Europe today and what do you think the future will hold?

– On 1 January 2018, medical cannabis was legalized in Denmark under a 4-year Pilot Programme that allow all Danish Physicians to prescribe cannabis for medical use. The Programme was approved by 9 out of 10 political parties in the Danish parliament at the time and is therefore widely supported across the political parties.

The purpose of the Pilot Programme is to give patients a legal opportunity to test medical cannabis treatment if they have not benefited from conventional medication. The Pilot Programme has given Danish companies a possibility to import, cultivate, produce, distribute and/or export medical cannabis, if the company obtains the necessary authorizations from the Danish Medicines Agency (DMA).

Based on statements from patient organizations, KOI’s, staff at DMA (Danish Medicine Agency) and politicians, it is DanCann Pharma and its management team’s best assessment that the 4-year Programme will be replaced by an extension or a permanent regulation. The global medical cannabis market is already extensive, and it is DanCann Pharma’s opinion that the Danish legalization-wave is expected to make a significant contribution to expanding the European and global market.

Through its legislation, Denmark has achieved a unique position in the European market. The majority of countries in Europe are highly dependent on imports as they have no or partially limited production (quota based). Denmark, in contrast, has no limit on how much medical cannabis must be produced. Also, the new export legislation gives the Danish manufactures access to large markets in form of neighbouring countries, since Denmark is one of the only countries in Europe that is allowed to export.

With this advantage in the export regulation, the Danish manufacturers can capture the market before it is established. What really describes the European market so far is the large number of countries with patients’ schemes, but the very narrow supply of manufactures.

How does your competition look like and what do you do better/differently than your peers?

– At first sight, the Danish market looks crowded. From a number of applicants perspective, this is certainly true. But while licensed companies have received one or more licenses from the DMA under the Pilot Programme and Development Scheme and with more expected to be approved, the reality is that to date no one has got any Danish products on the market yet and only a very small number (so far 3 manufacturers) have got products imported into the market (currently only two).

There is a significant difference between the capabilities, financial strengths and strategy of the contenders. However, competition will emerge, and the market will mature and proliferate over the coming years. This is natural and positive.

We have many major competitors, which are solely based on large-scale cultivation. The aim for us is not to compete with these, as DanCann Pharma has a different target in terms of patients (markets).

Rather than focusing on CBD or THC heavy genetics (and thus competing with large scale producers), it is in DanCann Pharma’s interest to focus on genetics with more rare and novel Cannabinoids, such as THCV and CBG (but not limited to). It is important to distinguish when we talk about cannabis flower.

I also think it is worth commenting on the big producers (volume) and staging this with the current needs (seen with European glasses), we have several big competitors who have ambitions to produce +100,000 kilograms of cannabis flower, but if we for example look at Germany and their current needs, as the largest market in Europe, they had a total of 6,719 kilograms in 2019. We expect that our first facility (on a full scale) can produce around 3,000 kilograms per year, which can supply half of Germany at present.

To me, we still lack a basis of existence to produce these enormous quantities and it requires first and foremost that they can sell it and that their expectations about the future in terms of the medical cannabis market hits correct. The money is not in volume - but in the differentiation, security of supply and the many next steps further in the value chain where you can really get some IP / IPR being a pharmaceutical company.

What is the size of DanCann Pharma's potential market?

– In 2018, the Danish pharmacies dispensed pharmaceuticals for approx. DKK 7.6 billion calculated in the pharmacy's purchase prices.

Pharmaceuticals for the nervous system were the most widely traded Rx-pharmaceutical group. With revenue of DKK 1.7 billion, it accounted for 22.15 percent of pharmacies’ total Rx-pharmaceutical sales.

In relation to patient groups associated with the Pilot Programme, these together represent a market value of approx. DKK 2 billion, based on Rx-pharmaceuticals delivered in Denmark.

According to you, why is buying shares in DanCann Pharma a good investment?

If you believe in a future with medical cannabis, you should invest in DanCann Pharma.

– We see a huge opportunity for a unique position in a new unexplored market where several competing companies appear to have not been successful with their strategy. We want to challenge this and question our own and competitors' methods and always look for a potentially better way of doing things.

DanCann Pharma aims the highest standards of quality and safety with its first-class production facilities and quality management systems by achieving the highest certifications to become a global pharmaceutical brand. Through our strategy, we express a high priority to the pharma aspect.

460With our approach to the pharmaceutical market based on analysis, many years of preparation, strong risk assessment, and without the risks associated with massive cultivation in the first place  we see our current position as an advantage. We have not "rushed" our business, but carefully considered how to approach this task. This is reflected in all the choices we, as an organization, make to ultimately ensure patient safety and satisfying results for our investors.

Invest in DanCann Pharma if you: like us, think differently and prefer a company that dare to challenge the existing.

Finally, what is your long-term vision for DanCann Pharma? Where do you see the company 5 years from now?

– 5 years from now we have made a massively impact by a positive and meaningful difference in the lives of patients and their relatives. All of the company’s actions and decisions tie back to this most important and simple fact. DanCann Pharma aims to become a contribution to the need of alternative treatment than the conventional ways we already know today.

Finally…

To sum it up, we are now doing our IPO at Spotlight Stock Market to ensure speed and develop to our beloved company.

Join our journey – from idea to launch – and help us change the world.

 


Erbjudandet i sammandrag

Erbjudande: En unit består av fem (5) aktier och två (2) teckningsoptioner som emitteras vederlagsfritt.

Erbjudandepris: 22.5 DKK per unit, vilket motsvarar 4.5 DKK per aktie.

Teckningsoption: En teckningsoption berättigar till teckning av en nyemitterad aktie i Bolaget under perioden 1 september 2021 till 17 september 2021, till en fastställd teckningskurs per aktie motsvarande 6 DKK.

Emissionsbelopp: DanCann Pharma tillförs 30 MDKK (före avdrag för emissionskostnader) vid full teckning i Erbjudandet och ytterligare cirka 16 MDKK vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Bolagsvärde: Cirka 63.3 MDKK före Erbjudandet.

Teckningsförbindelser: 22.5 MDKK, motsvarande cirka 75% av Erbjudandet.

Lock-up: Styrelse, ledning och största aktieägaren har ingått lock-up motsvarande cirka 39,24 procent av aktierna i Bolaget efter Erbjudandets genomförande.

Teckningsperiod: 7 oktober 2020 - 23 oktober 2020.

Minsta teckningspost: 200 units, motsvarande 4 500 DKK 


Dokument och filer

Erbjudandesida

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel

Introvideo

Hemsida

Video DanCann

 

 

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Vindico Group
07.10.2020

Stockpicker intervjuar - Vindico Group

Vindico Group AB är en säkerhetskoncern där verksamheten drivs i dotterbolaget Vindico Security AB, som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I sortimentet ingår produkter och lösningar inom DNA-märkning, bland annat ButiksDNA och ByggDNA, kameraövervakningssystem, produkter för säker förvaring och laddning av surfplattor, laptops, cykelbatterier och mobiltelefoner samt säkerhetsprodukter för konsumentmarknaden under varumärket Safe´n´Sound.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag är 55 år gammal och min bakgrund är inom försäljning sedan 35 år. De senaste 25 åren har jag arbetat med att utveckla företags säljorganisationer genom att rekrytera, utveckla, bemanna och coacha dem.

nyberg

Martin Nyberg, VD

Kan du beskriva Vindico Group och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Vindico är ett nischat företag inom säkerhet där vi arbetar med fysiska säkerhetsprodukter. Sedan 1991 har vi byggt upp ett genomtänkt produktsortiment och därigenom skaffat oss en gedigen kompetens avseende kameraövervakning, DNA stöld- och rånskydd. Vi säljer egenutvecklade laddskåp för mobiler, surfplattor, datorer och elcykelbatterier samt har ett spännande sortiment av smarta säkerhetsprodukter för personligt bruk som går under varumärket Safe´n´Sound. Detta sortiment säljs genom återförsäljare såsom exempelvis NetonNet, Elon, Gekås etc.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi arbetar både med att sälja direkt till professionella slutkunder och genom återförsäljare:

* Vi har idag avtal med Göteborgs Stad och Partille Kommun inom kameraövervakning, med försäljning, installation och service.

* Inom kameraövervakning arbetar vi direkt mot slutkund med ett spann från processindustrier till butiker.

* Inom DNA-märkning arbetar vi direkt mot butik och bygg ifråga om rån- och inbrottsskydd och mot återförsäljare i fråga om DNA-märksatser.

* Inom laddskåp arbetar vi främst via återförsäljare som ATEA men även mot slutkunder som fastighetsägare.

* Safe´n´Sound-sortimentet säljs bara via återförsäljare.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– Pandemin har påverkat oss, men kanske inte i samma utsträckning som vissa andra branscher. Säkerhetsbranschen är en relativt stabil bransch både vad det gäller konjunkturkänslighet och händelser likt Covid-19. Vi valde att korttidspermittera personal från 1 april till 31 augusti då vi såg en vikande försäljning beroende på att vi inte hade möjlighet att genomföra kundbesök i samma utsträckning.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 4,5 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

Vi skall:

* Snarast rekrytera 2 nya säljare i Mölndal. 20 procent av emissionskapitalet.

* Satsa på marknadsföring av Safe´n´Sound primärt i digitala medier. 10 procent av emissionskapitalet.

* Utveckla ett komplett sortiment av cykelbatteriskåp för inomhus- och utomhusbruk. 20 procent av emissionskapitalet.

* Ta fram paketlösningar för ökad säkerhet vid transporter och på byggarbetsplatser. 10 procent av emissionskapitalet.

* Förvärvslikvider vid förvärv under 2021-2022. Upp till 40 procent av emissionskapitalet.

* Genom den överteckningsoption vi har kan vi om emissionen övertecknas ta in ytterligare 1,5 MSEK som då ska användas till den kommande expansionen.

vindiVilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Vi är i en bransch med stor teknikutveckling där det finns en risk att vi inte har möjlighet att hänga med i utvecklingen då vi är ett mindre bolag med mindre personella resurser. Vi är beroende av bolagets nyckelpersoner och det finns alltid en risk att personer går över till konkurrenter.

Det går inte att med säkerhet att fastslå att de produkter som bolaget utvecklat och säljer får det positiva mottagande på marknaden som vi tror. Omsättningen kan bli lägre och marknadsetableringen kan ta längre tid än vad vi idag har anledning att förvänta oss.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Inom kameraövervakning slåss vi till stor del med större aktörer med större resurser men vi har å andra sidan en smidigare och mer flexibel organisation. Vår möjlighet att utveckla specifika kundlösningar är stor då vi har erfarenhet av att ta fram egna produkter, dels själva men också i samarbete med partners och leverantörer. Med vårt breda produktsortiment har vi möjlighet att erbjuda unika lösningar där vi kombinerar exempelvis kameraövervakning med DNA-produkterna.

Hur stor är Vindico Groups potentiella marknad?

– Vi arbetar inom säkerhetsbranschen som är en gigantisk, växande marknad.
Med vårt väl genomtänkta produktsortiment arbetar vi med Sverige som marknad idag. Vi har för avsikt att geografiskt expandera genom förvärv på vår inhemska marknad.

Möjligheten att växa internationellt är stor. I första hand kommer vi att expandera i Skandinavien och i andra hand i övriga Europa med våra egenutvecklade produkter.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Vindico Group?

Målsättning är att nå en omsättning på 100 Mkr 2024:

* Vindico är sedan 2016 leverantör till Göteborgs Stad, Partille och Mölndals kommun gällande kameraövervakning. Bolaget kommer fortsätta sin satsning på offentliga upphandlingar men också stark proaktiv bearbetning av den privata sektorn.

* Ytterligare satsning på distribution av smarta säkerhetsprodukter för konsumenter under Vindicos egna varumärke Safe ń ́Sound. Det lanserades i vintras och är redan etablerat hos flera betydande återförsäljare, exempelvis NetOnNet, Elektragruppen/Elon, Cdon och Gekås.

* Behov av säker laddning och förvaring av cykelbatterier, mobiler och surfplattor ökar. Vindico har ett egenutvecklat sortiment av laddskåp för både inom- och utomhusbruk. Kunder idag är exempelvis Wallenstam, Ahlsell, Atea och Älvstranden Utveckling.

* Under 2019 anmäldes enligt BRÅ 8 208 byggstölder med ett sannolikt värde på över 2 miljarder kronor. Bolaget skall vidareutveckla de säkerhetslösningar man har med kameralarm, DNA-märkning och GPS lösningar till paket att erbjuda byggbranschen.

* Vindico är väl positionerade på sina marknader. Bolagets tillväxt skall ske organiskt genom bland annat rekrytering av marknads- och teknikerpersonal samt genom förvärv för geografisk expansion i Sverige.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Vindico Group ut då?

– Målet är att vi då, efter genomförande av förvärv av andra bolag i branschen på andra orter än i Göteborg samt rekrytering av sälj- och teknikerpersonal, skall omsätta 100 MSEK år 2024 med en EBITDA på 10%.

Vi har etablerat försäljning internationellt, initialt främst Skandinavien men också i övriga Europa. Vidare kommer vi ha ett ännu större egenutvecklat sortiment, generellt, med egna varumärken.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 28 september – 14 oktober 2020.

Teckningskurs: Sextio öre (0,60 SEK) per aktie.

Handel med teckningsrätter: Handel kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 28 september – 12 oktober 2020.

Handel med BTA: Betalda tecknade aktier, BTA, kommer att handlas på Spotlight Stock Market från och med den 28 september 2020 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i början av november 2020.

Överteckningsoption: Vid övertecknad emission har styrelsen möjlighet att nyttja en överteckningsoption om ytterligare 2 383 730 aktier.

Antal aktier i erbjudandet: Högst antal aktier i företrädesemissionen uppgår till 7 616 270 aktier. Vid nyttjande av överteckningsoptionen uppgår erbjudandet till 10 000 000 aktier.

Emissionsvolym: Vid fulltecknad företrädesemission tillförs Vindico Group 4,5 MSEK före emissionskostnader. Kostnaderna för genomförandet av emission beräknas till 0,5 MSEK. Vid nyttjande av överteckningsoptionen kan Bolaget tillföras ytterligare 1,5 MSEK. 


Dokument och filer

Memorandum

Anmälningssedel

Teckna med BankID

Hemsida

 

Vindico Group
Stäng×
Stockpicker intervjuar - Meltron
06.10.2020

Stockpicker intervjuar - Meltron

Meltron utvecklar, producerar och säljer LED-ljuskällor och system baserade på över 20 års forskning som har genererat en patentfamilj inom optik, elektronik och linjära drivdon samt kunskap inom materialteknik och värmeledning. Bolaget befinner sig en spännande fas med ett flertal pilotprojekt som löper med globala strategiska samarbetspartners. Bolaget har en särskilt produktställning i kundsegment inom belysning av krävande miljöer såsom i gruvor, på oljeriggar och laboratorier inom både specialkemi och läkemedelsutveckling. Med ett flertal genombrottsordrar nyligen ämnar Meltron nu att stärka sin finansiella ställning för kommande tillväxt genom att konvertera initiala ordrar till bredare ramavtal.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag är ordförande i Meltron sedan 2019. Jag har suttit i styrelsen sedan 2016 och mellan 2018-2019 verkade jag som tf VD i bolaget. I grunden har har jag en MSc från KTH-Teknisk Fysik.

melt

Göran Lundgren, styrelseordförande

Jag har mer än 30 års erfarenhet från energisektorn där jag bland annat har varit VD för Vattenfall Eldistribution AB och Vattenfall Produktion i Norden. Jag har även varit VD på Arlanda Express under projekttiden och den första driftstiden.

Jag är idag affärsängel och förutom Meltron så sitter jag i styrelsen som ledamot eller ordförande i flera startups.

Kan du beskriva Meltron och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Meltron utvecklar, producerar och säljer LED-ljuskällor och system baserade på över 20 års forskning. Denna forskning har genererat en patentfamilj inom optik, elektronik och linjära drivdon samtidigt som vi under årens lopp skaffat oss en gedigen och viktig kunskap inom materialteknik och värmeledning. Ljuset från våra ljuskällor kan optimeras dels med avancerade beräkningsverktyg, dels med hjälp av avancerad optisk diffraktionsteknik som fördelar ljuset över upplysta ytor för en jämnare fördelning och eliminering av “blind spots”.

Vi fokuserar främst på fyra strategiska kundsegment som alla ställer höga krav avseende belysning i utmanande miljöer; infrastruktur, industri, logistik samt jordbruk. LED-belysning är dagens mest effektiva belysningsteknik. LED-teknikens design och effektivitet resulterar i kraftig energibesparing och minskat underhåll samtidigt som LED-belysning har en betydligt längre livslängd än alla andra ljuskällor. Vår produktportfölj består av ett tiotal belysningslösningar fördelat på de ovan nämnda fyra kundsegmenten.

Under 2019 ingick vi ett avtal med ett amerikanskt bolag, ISAP, avseende ett joint venture och en licens för våra produkter på den amerikanska marknaden. ISAP är verksamt inom övervakning- och säkerhetsteknik där de bland annat producerar och utvecklar kamera- och positioneringssystem. Amerikanska försvaret är en stor kund till ISAP vilket även öppnar upp våra möjligheter till affärer i Mellanöstern.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Produktionen för vissa av våra produkter sker för närvarande hos en långvarig samarbetspartner i Kina. Vissa specialkomponenter erhåller vi från utvalda partners och leverantörer i Europa och sedan sker slutsammansättning och kvalitetskontroll i våra anläggningar i Finland. Vi involverar leverantörerna i vår produktutveckling för att säkerställa att slutprodukten uppfyller samma egenskaper som våra prototyper som framställs vid Meltrons FoU-laboratorier i Finland. När slutproduktionen sedan sker i Finland så har vi möjligheten att specialanpassa slutprodukten utifrån kundens specifika krav och önskemål vilket ger oss en klar fördel gentemot våra konkurrenter.

Vår försäljning sker dels i egen regi via vår interna säljorganisation men även via regionala partners och distributörer. I framtiden ser vi även att viss tillverkning och montering kommer ske hos lokala partners. På sikt kan även "light-as-a-service" byggas upp med finansiering och successiv förnyelse, vilket vi ser som en bra möjlighet då insatser för service och underhåll är minimala med tanke på våra produkters kvalitet och livslängd.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– Initialt såg vi att aktivitetsnivån hos kunderna gick ned, ledtiderna med nya kunder blev längre och vissa beslut sköts på framtiden. Under den senaste tiden har vi dock noterat ett mer normaliserat läge och vi börjar se en ökad aktivitet hos våra kunder och samarbetspartners.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 25 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Den expansions- och kommersialiseringsfas vi nu befinner oss i kräver att vi utökar vår försäljningsorganisation samt investerar mer i marknadsföring. I samband med ökad försäljning måste vi även investera i och säkerställa ökade produktionsresurser.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Tiden för marknadskontakter, utvärdering, pilotbeställningar fram till ’riktiga’ beställningar är lång (även utan Covid), inte minst därför att Meltron ännu är litet och okänt. Vi har detta till trots lyckats sälja till stora industriföretag (AGA, AkzoNobel, Stora, Gasum, Yara, osv) samt till Helsingfors Metro och nu senast till ett stort, globalt läkemedelsbolag, vilket var mer än en pilotorder. 

Detta är viktigt då detta är stora aktörer som normalt är väldigt tveksamma till att köpa från små leverantörer. Hittills har vi mindre beställningar av pilotkaraktär, men det öppnar vägen och successivt kommer det generera mer pilotprojekt och mer försäljning, allteftersom vår referensportfölj byggs på. 

NightHur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Konkurrenter är dels stora bolag typ Osram, Philips och GE, dels specialiserade bolag som Acuity, Signify och Dialight.

Vi har dels avancerade produkter, dels förmåga att göra anpassningar till kundens önskemål i de enskilda projekten. Fördelarna med våra produkter är bland annat prestanda i förhållande till vikt och energiförbrukning. Vidare är styrbarheten i våra ljuskällor en annan fördel där vi kan rikta ljuset med olika optiska tekniker och även blanda ljusets färger. Det finns därmed en stor flexibilitet i våra ljuskällor som är en stor fördel i förhållande till kostnaden.

Hur stor är Meltrons potentiella marknad?

– Det är naturligtvis en fråga om tid, men den potentiella marknaden är många miljarder kronor per år. LED får betraktas som en global megatrend med stor tillväxt och stor total volym.

Den globala LED-marknaden var 2019 värd cirka 500 miljarder SEK. År 2027 förväntas LED-marknaden ha växt till ett värde om cirka 1 136 miljarder SEK vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt om drygt 13 procent.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Meltron?

– Meltron har en kvalificerad produktportfölj och befinner sig på en snabbt växande totalmarknad. Bolaget står på tröskeln till kommersialisering och kraftig tillväxt – det är bara tempo och tidsåtgång som är svår att bedöma. Det kan gå väldigt fort med ett par genombrottsorder till, det kan ta längre tid om Covid och annan tveksamhet biter sig kvar.

Den order vi nyligen erhöll från ett globalt läkemedelsbolag, avseende vår explosionssäkra produkt EX, visar att vi är på rätt väg och att våra nischade produkter står sig mycket väl gentemot våra konkurrenter.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Meltron ut då?

– Om fem år har Meltron etablerat sig i sina nischer på ett antal marknader i Europa, USA och Mellanöstern. Den årliga omsättning överstiger 500 MSEK. Vår tillverkning är huvudsakligen outsourcad, inklusive licenstillverkning hos partners.

Vi är på god väg att nå vår vision, att bli den ledande leverantören av belysningslösningar baserade på LED inom krävande industrier.


Erbjudandet i sammandrag

EMISSIONSBELOPP: Företrädesemission av 100 069 720 st aktier motsvarande cirka 25,0 SEKm före emissionskostnader. Vid stort intresse har styrelse rätt att ge ut ytterligare 16 000 000 st aktier motsvarande 4,0 SEKm i en kompletterande riktad emission.

VILLKOR: För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs åtta (8) teckningsrätter för teckning av fem (5) nya aktier till en kurs om 0,25 kronor per aktie.

TECKNINGSKURS: 0,25 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

TECKNINGSPERIOD: 28 september – 13 oktober 2020.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER (TR): 28 september – 9 oktober 2020.

FÖRETRÄDE: Meltrons befintliga aktieägare kommer att via tilldelade teckningsrätter erhålla rätt att teckna aktier med företräde.

TECKNING UTAN FÖRETRÄDE: Härutöver erbjuds aktieägare och andra att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier i Meltron.

EMISSIONSGARANTI: Föreliggande nyemission har garantier ingåtts om cirka 23,4 SEKm samt teckningsförbindelser om cirka 1,6 SEKm, tillsammans uppgående till 25,0 SEKm, motsvarande 100 % av emissionen. Sedermera har det även tillkommit ytterligare teckningsförbindelser från Bolagets största ägare om ytterligare cirka 5,5 SEKm, vilket innebär att Megabond Tallin utnyttjar sina rätter fullt ut.


Dokument och filer

Memorandum

Teaser

Anmälningssedel

Teckna med BankID

Hemsida

 

 

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Zordix
05.10.2020

Stockpicker intervjuar - Zordix

Zordix är ett umeåbaserat spelutvecklingsföretag som grundades 2009 av spelveteranen Matti Larsson. Bolagets affärsidé är att utveckla och ge ut spel till konsol och PC på den globala marknaden. Långsiktiga investeringar i egna immateriella rättigheter, satsningar inom ramen för den egna förlagsverksamheten och förvärv av andra bolag är huvudingredienserna i Zordix tillväxtstrategi.

Kan du beskriva Zordix och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Zordix är en multinationell spelutvecklare och förläggare med huvudkontor i Umeå. Vår affärsidé är att utveckla och ge ut spel till konsol och PC på den globala marknaden. Vi har idag tre studios som kan producera AA-spel samt vår egen växande förlagsverksamhet. Våra egenutvecklade spel är positionerade främst inom terrängfordonsracing och äventyrsspel där vi ser goda förutsättningar att ta en ledande position på marknaden.

Matti

Matti Larsson, VD och grundare

Under förra året inledde ni en ny strategi, kan du kort beskriva skillnaden?

– Vår nya strategi grundar sig i förvärvsdriven tillväxt och långsiktiga investeringar i egna immateriella rättigheter och i vår förlagsverksamhet. Syftet med den nya strategin är att skapa aktieägarvärde och sprida affärsrisker. Genom det strategiska skiftet har vi en mycket spännande pipeline av förvärv, flertalet intressanta spelsläpp genom Zordix Publishing och våra egna titlar att se fram emot.

Vad letar ni efter när ni utvärderar förvärv?

– Gemensamt för alla bolag vi förvärvar är att de ska vara entreprenörsdrivna, gå med vinst och komplettera gruppens långsiktiga strategi. Vi för dialoger med företag globalt för att komplettera vår familj av andra spelutvecklare med egna varumärken, förläggare och distributörer. På så vis bygger vi gruppen längs med hela värdekedjan från spelidé till marknad.

I våras förvärvade ni Invictus Games som historiskt haft en stor del av sitt fokus på mobilspel. Hur ser ni på möjligheterna i den sektorn framöver?

– Invictus har lyckats fantastiskt bra att etablera sig inom mobilspel och vi kommer givetvis att ta vara på deras mobilspelsteam och starka varumärken. Vid sidan av mobilspel så har Invictus också erfarenhet från utveckling av konsolspel åt bland annat Codemasters.

Vårt fokus inom Zordix ligger fortsatt på konsol- och PC-spel. Där vill och kommer även Invictus att växa tack vare att de blivit en del av Zordix. Och de växer verkligen så det knakar. Nyligen lades en studio med ett 30-tal erfarna utvecklare (i genomsnitt 15 års erfarenhet), som arbetat med konsoltitlar åt bland annat Disney ned i Invictus hemstad. Flera av dessa utvecklare ansluter nu till Invictus, vilket betyder att de kan bygga upp ett riktigt starkt team med fokus på konsolspel parallellt med mobilspel.

zorfa2Ni förvärvade även Dimfrost Studio med deras kommande titel Bramble: The Mountain King. Hur ser ni på framtiden för Dimfrost Studio och vad har ni för förväntningar på spelet?

– Vi ser väldigt ljust på framtiden för Dimfrost Studio som genom sin tekniska spetskompetens inom visualisering och artificiell intelligens verkligen bidrar till att driva utvecklingen framåt. Som du nämner arbetar teamet just nu på Bramble: The Mountain King som är ett äventyrsspel med potential att på sikt bli till böcker, filmer och kringprodukter. Bramble förvaltar stolt vårt nordiska kulturarv från 400 år av sagoberättande i egen berättarstil, gestaltat i ett bildspråk influerat av John Bauers målningar.

Ni har även breddat verksamheten med Zordix Publishing. Kan du berätta lite mer om den processen och hur era ambitioner ser ut där?

– Zordix Publishing startade som en förläggare av indiespel där små investeringar och hög potential har varit fokus. Genom att vara förläggare har vi ständigt örat mot marken i spelindustrin och får ta del av nya idéer och kan nätverka ännu mer än tidigare. Med tiden växer nu ambitionerna och storleken på de titlar som vi kan ge ut.  Zordix Publishing växer steg för steg med fler medarbetare och i takt med fler förvärv räknar vi med att vår förlagsverksamhet kommer att öka.

Vi har just nu flera intressanta spel på väg ut på marknaden såsom Ponpu, Kapten Sabeltand och den Magiska Diamanten och Flåklypa Grand Prix.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 45,5 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Vi har en tydlig bild för hur vi ska bygga en välkomponerad större koncern. En viktig komponent i vår plan är den förvärvsdrivna tillväxten, vilken kräver finansiering. Genom det kapital som vi tillförs i företrädesemissionen kommer en majoritet att öronmärkas för att delfinansiera kommande förvärv. Övrig del kommer att användas till investeringar i egna varumärken, satsningar inom ramen för vår egen förlagsverksamhet och övrigt rörelsekapital.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Zordix?

– Vi har en tydlig förvärvsdriven strategi och erfarenheter som gör att vi kan bygga en välkomponerad större koncern där vi äger och förvaltar våra egna varumärken. I nuläget har vi genomfört våra första förvärv och vi är redo för betydligt större internationella förvärv framöver, något som en del av kapitalet från den pågående företrädesemissionen är ämnat för. Detta är enligt mig fortfarande ett tidigt läge där man som aktieägare kan vara med på den större resan.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Zordix ut då?

– Om fem år är vi en betydligt större spelare än idag med många kontor runt om i världen. Vi studerar de faktorer som möjliggjort för företag som Embracer och Stillfront att bygga familjer av framgångsrika bolag. Vi är ödmjuka inför uppgiften men samtidigt övertygade om att vi har en strategi som vi har kapacitet att exekvera på.  Det känns extra roligt att vi tack vare en god finansiell marknad i Sverige, med engagerade och kunniga investerare, har möjlighet att bygga ytterligare en större aktör inom gaming.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: Teckningskursen är 12,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Erbjudandets storlek: Erbjudandet omfattar högst 3 791 408 aktier av serie B, motsvarande en emissionslikvid om totalt cirka 45,5 MSEK.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Erbjudandet omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 31,8 MSEK, vilket motsvarar 70,0 procent av företrädesemissionen.

Teckningstid: 28 september – 13 oktober 2020.

Handel med teckningsrätter: 28 september – 9 oktober 2020.

Preliminärt datum för offentliggörande av utfall: 16 oktober 2020.


Dokument och filer

Emissionssite

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel

Videointervju

Hemsida

Zordix
Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början