Tradingläge nära - Vi bevakar denna aktie
31.03.2022

Tradingläge nära - Vi bevakar denna aktie

Gränges bottnade för några veckor sedan och motreaktionen har varit kraftig. Nu finns några viktiga signaler som vi håller under uppsikt.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Gränges – Står sig väl i utmanande tider
04.02.2022

Gränges – Står sig väl i utmanande tider

Det var med stor lättnad som placerarna förra veckan tog emot aluminiumbolagets budskap i bokslutskommunikén för 2021.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Gränges
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
20.09.2021
Gränges – Nytt köpläge?

Gränges – Nytt köpläge?

Aluminiumspecialisten var en av våra favoriter i början av året och ingick även i Referensportföljen fram till mitten av mars.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1896 (19 september 2021)

GRNG | Mid Cap | 106,9 kr | KÖP

Aktien hade då just passerat vår riktkurs på 120 kr och turligt nog lyckades vi pricka årshögstanivån kring 125 kr vid försäljningen. Sedan dess har kursresan varit ganska volatil, vilket i våra ögon har skapat ett intressant köpläge på nytt.

Fundamentalt har verksamheten nämligen utvecklats mycket positivt hittills i år och försäljningsvolymen ökade under årets första sex månader med 60,7%, jämfört med samma period i fjol, till 258,1 ton. Nettoomsättningen har till och med vuxit med 63,7% till 8 651 Mkr, varav 19,5 procentenheter var relaterade till förvärvet av Aluminium Konin.

Visserligen får den starka organiska utvecklingen till viss del ses i ljuset av en svag jämförelsebas, men faktum kvarstår är att försäljningsvolymen under Q2 på 131,4 ton var den hittills högsta under ett enskilt kvartal. Marknadsutvecklingen var särskilt stark inom fordonsindustrin (42% av försäljningsvolymen), där återhämtningen av produktionen av lätta fordon bidrog till att försäljningsvolymen ökade med 75% jämfört med föregående år. Framför allt mot slutet av kvartalet märktes, emellertid, tydliga effekter av den pågående bristen på halvledare.

Även inom HVAC-industrin (22% av försäljningsvolymen), där aluminium används som material i stationära värmeväxlare som i sin tur används i kommersiella fastigheter, bostäder, datacentraler och tillverkningsindustrin, fortsatte den positiva utvecklingen då försäljningen drivs på kort sikt av konsumentförtroende och den allmänna aktiviteten inom bygg- och anläggningsmarknaden. På längre sikt förväntas energieffektivitetskrav på HVAC-produkter bidra till ytterligare ökad efterfrågan för Gränges del.

Kostnadsinflation och negativa valutarörelser till trots, förbättrades det justerade rörelseresultatet under första halvåret med 158,6% till 651 Mkr, tack vare högre försäljningsvolymer och en fortsatt god produktivitet. Även kassaflödesgenereringen lyckades att imponera vilket hade en positiv effekt på nettoskulden som vid slutet av juni hade kommit ner igen till 2x rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA, 12m rullande). Därmed ligger man efter Konin-förvärvet återigen inom målintervallet vad gäller skuldsättningen.

Förutom M&A har ledningen även investerat i kapacitetsexpansion och logistikförbättringar och i början av juni uppnåddes en viktig milstolpe i och med valsningen av det första bandet i det nya kallvalsverket i Finspång. När projektet är slutfört under det andra halvåret 2022, kommer anläggningen att ha ett betydligt effektivare produktionsflöde, vilket möjliggör både lägre produktionskostnader och ett bättre miljöavtryck.

Investeringen kommer att addera en extra kapacitet om 20 kton som kommer att vara tillgänglig för att stödja fortsatt tillväxt inom material för värmeväxlare till fordon samt andra nischapplikationer. Idag har bolaget sex produktionsanläggningar med en total årlig kapacitet på 560 kton. Tillskottet kommer vara välbehövt givet den starka elektrifieringstrenden inom transportindustrin. En ökande andel hybrid- och elfordon bidrar nämligen till en ökad efterfrågan på Gränges material, då valsat aluminium används till exempel för att producera både katoden och cellhöljet till litiumbatterier. Med sin globala närvaro är bolaget välpositionerat för att försörja framväxande batterivärdekedjor i alla geografiska regioner.

Kortsiktigt förväntas dock en fortsatt avmattning av försäljningen till fordonsindustrin på grund av ovannämnda problem och ledningen räknar faktiskt med en sekventiell nedgång av försäljningsvolymer i Q3 det tredje om ”ett lågt till medel ensiffrigt procenttal”. Dessutom förväntas ökade kostnader för strategiska projekt ha en negativ påverkan på lönsamheten.

Mindre dramatisk är däremot effekten av det allt högre aluminiumpriset, som nyligen nådde sin högsta nivå på 13 år. I Gränges fall förs kostnaden för aluminium, som är det primära insatsmaterialet, helt enkelt vidare till kunderna. Vid tidsförskjutning mellan prisvillkoren för inköpt och sålt aluminium använder bolaget dessutom finansiella instrument för att minimera råvaruprisets effekt på resultatet.

De kortsiktiga utmaningarna har skapat en bra ingångsmöjlighet för den långsiktiga placeraren. Vi ser god potential för tvåsiffrig vinsttillväxt under de kommande åren som en konsekvens av gynnsamma externa trender och interna åtgärder. Det vore inte alls orimligt om bolaget skulle tjäna omkring 10 kr i vinst per aktie nästa år, vilket skulle vara 19% mer än de förväntade 8,4 kr i år. Vi höjer vår riktkurs till 140 kr och sätter återigen köpstämpel på aktien.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
15.09.2021
Dags för Gränges att utmana motstånd

Dags för Gränges att utmana motstånd

Gränges hittade nyligen stöd i närheten av den botten som bildades i maj.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Annons
Ny blankningsrapport på Evolution
27.01.2022

Ny blankningsrapport på Evolution

Stockholmsbörsen öppnade kraftigt lägre på torsdagen efter en svag avslutning på Wall Street.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Fortsatt nedgång för Azelio
19.01.2022

Fortsatt nedgång för Azelio

Stockholmsbörsen återhämtade sig något på onsdagen efter den svaga inledningen på året.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Rejält kurslyft i Swedish Match
10.12.2021

Rejält kurslyft i Swedish Match

På indexnivå var det fortsatt små rörelser på fredagen.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
25.10.2021
Gränges bromsas av komponentbristen men motvindarna är tillfälliga

Gränges bromsas av komponentbristen men motvindarna är tillfälliga

Det var bara för drygt en månad sedan som vi såg ett ”nytt köpläge” i aluminiumspecialisten Gränges (Newsletter 1896).

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stillfront stäms på över 30 miljoner dollar
14.10.2021

Stillfront stäms på över 30 miljoner dollar

Stockholmsbörsen handlades på plussidan på torsdagen.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
20.09.2021
Tung inledning på börsveckan

Tung inledning på börsveckan

Stockholmsbörsen inledde veckan svagt sedan det kinesiska fastighetsbolaget Everglades problem skapat oro på finansmarknaden.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Gränges – Nytt köpläge?
20.09.2021

Gränges – Nytt köpläge?

Aluminiumspecialisten var en av våra favoriter i början av året och ingick även i Referensportföljen fram till mitten av mars.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1896 (19 september 2021)

GRNG | Mid Cap | 106,9 kr | KÖP

Aktien hade då just passerat vår riktkurs på 120 kr och turligt nog lyckades vi pricka årshögstanivån kring 125 kr vid försäljningen. Sedan dess har kursresan varit ganska volatil, vilket i våra ögon har skapat ett intressant köpläge på nytt.

Fundamentalt har verksamheten nämligen utvecklats mycket positivt hittills i år och försäljningsvolymen ökade under årets första sex månader med 60,7%, jämfört med samma period i fjol, till 258,1 ton. Nettoomsättningen har till och med vuxit med 63,7% till 8 651 Mkr, varav 19,5 procentenheter var relaterade till förvärvet av Aluminium Konin.

Visserligen får den starka organiska utvecklingen till viss del ses i ljuset av en svag jämförelsebas, men faktum kvarstår är att försäljningsvolymen under Q2 på 131,4 ton var den hittills högsta under ett enskilt kvartal. Marknadsutvecklingen var särskilt stark inom fordonsindustrin (42% av försäljningsvolymen), där återhämtningen av produktionen av lätta fordon bidrog till att försäljningsvolymen ökade med 75% jämfört med föregående år. Framför allt mot slutet av kvartalet märktes, emellertid, tydliga effekter av den pågående bristen på halvledare.

Även inom HVAC-industrin (22% av försäljningsvolymen), där aluminium används som material i stationära värmeväxlare som i sin tur används i kommersiella fastigheter, bostäder, datacentraler och tillverkningsindustrin, fortsatte den positiva utvecklingen då försäljningen drivs på kort sikt av konsumentförtroende och den allmänna aktiviteten inom bygg- och anläggningsmarknaden. På längre sikt förväntas energieffektivitetskrav på HVAC-produkter bidra till ytterligare ökad efterfrågan för Gränges del.

Kostnadsinflation och negativa valutarörelser till trots, förbättrades det justerade rörelseresultatet under första halvåret med 158,6% till 651 Mkr, tack vare högre försäljningsvolymer och en fortsatt god produktivitet. Även kassaflödesgenereringen lyckades att imponera vilket hade en positiv effekt på nettoskulden som vid slutet av juni hade kommit ner igen till 2x rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA, 12m rullande). Därmed ligger man efter Konin-förvärvet återigen inom målintervallet vad gäller skuldsättningen.

Förutom M&A har ledningen även investerat i kapacitetsexpansion och logistikförbättringar och i början av juni uppnåddes en viktig milstolpe i och med valsningen av det första bandet i det nya kallvalsverket i Finspång. När projektet är slutfört under det andra halvåret 2022, kommer anläggningen att ha ett betydligt effektivare produktionsflöde, vilket möjliggör både lägre produktionskostnader och ett bättre miljöavtryck.

Investeringen kommer att addera en extra kapacitet om 20 kton som kommer att vara tillgänglig för att stödja fortsatt tillväxt inom material för värmeväxlare till fordon samt andra nischapplikationer. Idag har bolaget sex produktionsanläggningar med en total årlig kapacitet på 560 kton. Tillskottet kommer vara välbehövt givet den starka elektrifieringstrenden inom transportindustrin. En ökande andel hybrid- och elfordon bidrar nämligen till en ökad efterfrågan på Gränges material, då valsat aluminium används till exempel för att producera både katoden och cellhöljet till litiumbatterier. Med sin globala närvaro är bolaget välpositionerat för att försörja framväxande batterivärdekedjor i alla geografiska regioner.

Kortsiktigt förväntas dock en fortsatt avmattning av försäljningen till fordonsindustrin på grund av ovannämnda problem och ledningen räknar faktiskt med en sekventiell nedgång av försäljningsvolymer i Q3 det tredje om ”ett lågt till medel ensiffrigt procenttal”. Dessutom förväntas ökade kostnader för strategiska projekt ha en negativ påverkan på lönsamheten.

Mindre dramatisk är däremot effekten av det allt högre aluminiumpriset, som nyligen nådde sin högsta nivå på 13 år. I Gränges fall förs kostnaden för aluminium, som är det primära insatsmaterialet, helt enkelt vidare till kunderna. Vid tidsförskjutning mellan prisvillkoren för inköpt och sålt aluminium använder bolaget dessutom finansiella instrument för att minimera råvaruprisets effekt på resultatet.

De kortsiktiga utmaningarna har skapat en bra ingångsmöjlighet för den långsiktiga placeraren. Vi ser god potential för tvåsiffrig vinsttillväxt under de kommande åren som en konsekvens av gynnsamma externa trender och interna åtgärder. Det vore inte alls orimligt om bolaget skulle tjäna omkring 10 kr i vinst per aktie nästa år, vilket skulle vara 19% mer än de förväntade 8,4 kr i år. Vi höjer vår riktkurs till 140 kr och sätter återigen köpstämpel på aktien.

Gränges
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
04.02.2022
Gränges – Står sig väl i utmanande tider

Gränges – Står sig väl i utmanande tider

Det var med stor lättnad som placerarna förra veckan tog emot aluminiumbolagets budskap i bokslutskommunikén för 2021.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
15.09.2021
Dags för Gränges att utmana motstånd

Dags för Gränges att utmana motstånd

Gränges hittade nyligen stöd i närheten av den botten som bildades i maj.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Dags för Gränges att utmana motstånd
15.09.2021

Dags för Gränges att utmana motstånd

Gränges hittade nyligen stöd i närheten av den botten som bildades i maj. Därefter har vi fått en motreaktion och aktien visar relativ styrka mot index.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Gränges
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
04.02.2022
Gränges – Står sig väl i utmanande tider

Gränges – Står sig väl i utmanande tider

Det var med stor lättnad som placerarna förra veckan tog emot aluminiumbolagets budskap i bokslutskommunikén för 2021.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
20.09.2021
Gränges – Nytt köpläge?

Gränges – Nytt köpläge?

Aluminiumspecialisten var en av våra favoriter i början av året och ingick även i Referensportföljen fram till mitten av mars.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1896 (19 september 2021)

GRNG | Mid Cap | 106,9 kr | KÖP

Aktien hade då just passerat vår riktkurs på 120 kr och turligt nog lyckades vi pricka årshögstanivån kring 125 kr vid försäljningen. Sedan dess har kursresan varit ganska volatil, vilket i våra ögon har skapat ett intressant köpläge på nytt.

Fundamentalt har verksamheten nämligen utvecklats mycket positivt hittills i år och försäljningsvolymen ökade under årets första sex månader med 60,7%, jämfört med samma period i fjol, till 258,1 ton. Nettoomsättningen har till och med vuxit med 63,7% till 8 651 Mkr, varav 19,5 procentenheter var relaterade till förvärvet av Aluminium Konin.

Visserligen får den starka organiska utvecklingen till viss del ses i ljuset av en svag jämförelsebas, men faktum kvarstår är att försäljningsvolymen under Q2 på 131,4 ton var den hittills högsta under ett enskilt kvartal. Marknadsutvecklingen var särskilt stark inom fordonsindustrin (42% av försäljningsvolymen), där återhämtningen av produktionen av lätta fordon bidrog till att försäljningsvolymen ökade med 75% jämfört med föregående år. Framför allt mot slutet av kvartalet märktes, emellertid, tydliga effekter av den pågående bristen på halvledare.

Även inom HVAC-industrin (22% av försäljningsvolymen), där aluminium används som material i stationära värmeväxlare som i sin tur används i kommersiella fastigheter, bostäder, datacentraler och tillverkningsindustrin, fortsatte den positiva utvecklingen då försäljningen drivs på kort sikt av konsumentförtroende och den allmänna aktiviteten inom bygg- och anläggningsmarknaden. På längre sikt förväntas energieffektivitetskrav på HVAC-produkter bidra till ytterligare ökad efterfrågan för Gränges del.

Kostnadsinflation och negativa valutarörelser till trots, förbättrades det justerade rörelseresultatet under första halvåret med 158,6% till 651 Mkr, tack vare högre försäljningsvolymer och en fortsatt god produktivitet. Även kassaflödesgenereringen lyckades att imponera vilket hade en positiv effekt på nettoskulden som vid slutet av juni hade kommit ner igen till 2x rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA, 12m rullande). Därmed ligger man efter Konin-förvärvet återigen inom målintervallet vad gäller skuldsättningen.

Förutom M&A har ledningen även investerat i kapacitetsexpansion och logistikförbättringar och i början av juni uppnåddes en viktig milstolpe i och med valsningen av det första bandet i det nya kallvalsverket i Finspång. När projektet är slutfört under det andra halvåret 2022, kommer anläggningen att ha ett betydligt effektivare produktionsflöde, vilket möjliggör både lägre produktionskostnader och ett bättre miljöavtryck.

Investeringen kommer att addera en extra kapacitet om 20 kton som kommer att vara tillgänglig för att stödja fortsatt tillväxt inom material för värmeväxlare till fordon samt andra nischapplikationer. Idag har bolaget sex produktionsanläggningar med en total årlig kapacitet på 560 kton. Tillskottet kommer vara välbehövt givet den starka elektrifieringstrenden inom transportindustrin. En ökande andel hybrid- och elfordon bidrar nämligen till en ökad efterfrågan på Gränges material, då valsat aluminium används till exempel för att producera både katoden och cellhöljet till litiumbatterier. Med sin globala närvaro är bolaget välpositionerat för att försörja framväxande batterivärdekedjor i alla geografiska regioner.

Kortsiktigt förväntas dock en fortsatt avmattning av försäljningen till fordonsindustrin på grund av ovannämnda problem och ledningen räknar faktiskt med en sekventiell nedgång av försäljningsvolymer i Q3 det tredje om ”ett lågt till medel ensiffrigt procenttal”. Dessutom förväntas ökade kostnader för strategiska projekt ha en negativ påverkan på lönsamheten.

Mindre dramatisk är däremot effekten av det allt högre aluminiumpriset, som nyligen nådde sin högsta nivå på 13 år. I Gränges fall förs kostnaden för aluminium, som är det primära insatsmaterialet, helt enkelt vidare till kunderna. Vid tidsförskjutning mellan prisvillkoren för inköpt och sålt aluminium använder bolaget dessutom finansiella instrument för att minimera råvaruprisets effekt på resultatet.

De kortsiktiga utmaningarna har skapat en bra ingångsmöjlighet för den långsiktiga placeraren. Vi ser god potential för tvåsiffrig vinsttillväxt under de kommande åren som en konsekvens av gynnsamma externa trender och interna åtgärder. Det vore inte alls orimligt om bolaget skulle tjäna omkring 10 kr i vinst per aktie nästa år, vilket skulle vara 19% mer än de förväntade 8,4 kr i år. Vi höjer vår riktkurs till 140 kr och sätter återigen köpstämpel på aktien.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början