Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
03.09.2020
Husqvarna – Trädgårdssäsongen närmar sig sitt slut

Husqvarna – Trädgårdssäsongen närmar sig sitt slut

I början av juli kom trägårdsproduktspecialisten med en omvänd vinstvarning.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Alligator Bioscience rusade på lovande interimsdata
27.04.2020

Alligator Bioscience rusade på lovande interimsdata

Stockholmsbörsen inledde veckan med stigande kurser efter uppgångar på Wall Street i fredags. OMXS30-index ökade 1,7 procent till 1539,5.

Christer Gardells aktivistfond Cevian har sålt av 34 miljoner B-aktier i Ericsson, rapporterar ägardatatjänsten Holdings. Christer Gardell säger till Di att Ericsson fick en för stor portföljvikt på grund av att aktien gick betydligt bättre än övriga portföljen. Efter försäljningen har Ericsson nu en lämplig portföljvikt. B-aktien stärktes 2,5 procent till 83,10 kronor.

Swedish Match fortsätter att imponera med mycket stark tillväxt och lönsamhet. Rörelseresultatet överträffade analytikernas prognoser med 9 procent. Bolaget uppger dock att resultatet har dopats något av effekter från Covid-19, de bedömer att resultatet hade varit cirka 5 procent lägre om det inte vore för dessa. Aktien som utvecklats starkt i år rekylerade ned 0,7 procent. SSAB:s leveranser av stål var 2 procent högre än konsensusförväntningarna i första kvartalet. Rörelseresultatet före avskrivningar i första kvartalet var 1 286 miljoner, 3 procent över analytikernas snittestimat. SSAB A föll 1,1 procent till 22,08 kronor.

Annons

SEB anser att Autoliv levererade den mest imponerande kvartalsrapporten bland storbolagen i Norden hittills denna rapportperiod. Banken höjer vinstprognosen med 32 procent för 2020 och 2 procent för 2022. SEB rankar Autoliv Köp. Aktien förbättrades 4,8 procent till 622,60 kronor. SHB skriver i en analysuppdatering att Husqvarnas rapport för det första kvartalet och ledningens kommentarer indikerar att bolaget har mer motståndskraft mot covid-19-pandemin än många andra bolag i sektorn, även om man förstås inte är immun mot negativa effekter. Köprekommendationen upprepas med riktkursen 70 kronor (65). Aktien tappade 1,6 procent till 60,74 kronor.

AKK hade en svag inledning på veckan med ett kurstapp på 8,3 procent. Danske Bank sänker rekommendationen för AAK till Behåll (Köp). Enligt banken indikerade ledningens kommenterar i samband med delårsrapporten att coronakrisen kommer att ha en signifikant effekt i resultaträkningen för det andra kvartalet. Fastighetsbolaget SBB rapporterade hyresintäkter om 1 341 miljoner kronor (429) i det första kvartalet. VD IIija Batljan står fast vid avsikten att sälja av fastigheter för 11 miljarder kronor. SBB ser sig endast marginellt påverkad av coronaviruset, då kassaflödena kommer från hyresgäster som är skattefinansierade av de nordiska staterna alternativt hyresreglerade hyresrätter. Marknaden lyfte upp aktien 2,1 procent till 21,24 kronor. Bland övriga bolag i sektorn sjönk Balder och Castellum 0,5 respektive 1 procent. Danske Bank höjer rekommendationen på Castellum till Köp (Sälj) med riktkursen 190 kronor (210).

Bettingbolagen fortsatte sin uppgång från i fredags. Kambi har fått upprepade köprekommendationer med höjd riktkurs från bl.a. Danske Bank och Nordea. Aktien handlades upp 4,1 procent. Speloperatören Kindred lyfte 3,1 procent efter höjda riktkurser i spåren av fredagens rapport. Alligator Bioscience rusade drygt 29 procent. Uppgången kom sedan biotechbolaget presenterat lovande interimsdata i fas I för sin bispecifika läkemedelskandidat ATOR-1015 på den vetenskapliga konferensen AACR som i år för första gången hålls virtuellt.

På råvarumarknaden var WTI-oljan ned 18 procent till 13,90 dollar per fat. Enligt Bloomberg har Saudiarabien redan börjat kap sin produktion inför att Opec+ överenskommelse om produktionssänkningar på 9,7 miljoner fat om dagen träder i kraft på fredag. Lundin Energy klättrade 0,3 procent medan Enquest föll 2 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
07.04.2020
 Enea rusade på kontrakt med amerikansk teleoperatör

Enea rusade på kontrakt med amerikansk teleoperatör

Uppgången på Stockholmsbörsen fortsatte på förhoppningar om att spridningen av corona ska minska. OMXS30-index ökade 3,4 procent.

H&M tillhörde vinnarna bland Large Cap med ett kurslyft på 7,1 procent. DNB har höjt rekommendationen för H&M till Behåll (Sälj). Bakgrunden är att H&M bl.a. visat på en relativ styrka i sin försäljningstillväxt och effektivitet.

SSAB har förhandlat om 4 100 anställningar i Finland, siktar på besparingar om en miljard kronor. Kapaciteten för stålproduktionen kommer att minskas i takt med en svagare efterfrågan. A-aktien adderade 3,3 procent. SHB:s favorit inom sektorn sällanköp är Husqvarna. Enligt en uppdatering bedömer banken att Husqvarnas produkter, i såväl det korta som medellånga perspektivet, kan gynnas av ett mer hemmafokuserat konsumentbeteende. Även om den kortsiktiga effekten på SHB:s prognos för andra och tredje kvartalet är betydande, förväntar sig banken en snabbare återhämtning än vi såg i samband med finanskrisen 2008-2009. Aktien stärktes 6,3 procent till 51 kronor. Carnegie höjer rekommendationen på Gränges till Köp (Behåll). Marknaden ställde upp aktien 19 procent till 58,45 kronor.

Industrivärden återkallar förslaget om aktieutdelning till årsstämman. Ambitionen är att under hösten kalla till en extra bolagsstämma för beslut om utdelning. Tidigare kommunicerat utdelningsförslag var 6 kronor per aktie. Vid stängning noterades aktien 5,1 procent högre. Även Sandvik har beslutat att dra tillbaka det tidigare utdelningsförslaget på 3 kronor per aktie. Aktien klättrade 3,5 procent. Pareto menar att Munters kommer att påverkas rejält under det andra och tredje kvartalet då företaget har en stor exponering mot den amerikanska marknaden. Trots detta upprepas köprekommendationen medan riktkursen justeras ned till 50 kronor (58). Aktien stärktes 6,5 procent.

Pareto skriver i en analys att Hexatronic bara upplevde en begränsad Covid-19-påverkan under första kvartalet, men att det finns en risk för tillfälligt pausade projekt och att kundernas utrullningar tappar takten under andra kvartalet. Pareto anser dock att situationen borde förbättras ganska snabbt när lockdowns är över och hävdar att de långsiktiga trenderna förblir gynnsamma med behovet av förbättrad bredbandsinfrastruktur tydligare än någonsin. Köprekommendationen upprepas med riktkursen 64 kronor (71). Aktien klättrade 7,6 procent till 45,75 kronor. Enea har tecknat ett femårskontrakt för 5G Cloud Network Data Layer med en stor nordamerikansk teleoperatör. Med nuvarande antagande om abonnenttillväxt, kommer kontraktet att generera intäkter på i genomsnitt 3-4 miljoner dollar per 12-månadsperiod under kontraktstiden. Eneas aktie rusade 7,5 procent till 143 kronor. Som högst betalades aktien till 155 kronor.

Fith Ratings bekräftar Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens investment grade rating BBB- med stabila utsikter. Vidare lyfter Fitch fortsatt fram SBB:s starka och trygga kassaflöden samt en stark likviditetsposition. SBB B lade bakom sig en kursuppgång om 11,6 procent till 19,52 kronor. På råvarumarknaden lyfte Crude Oil 3 procent medan guldterminen steg 0,6 procent. Bland oljebolagen på Stockholmsbörsen klättrade IPC och Enquest 8 respektive 9 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Husqvarna – Målet i sikte
14.05.2019

Husqvarna – Målet i sikte

Stockpicker Newsletter har tittat närmare på Husqvarna. Vi tror att aktien kan leta sig uppåt 100 kr under de kommande 6-12 månaderna och höjer därför rekommendationen till Köp.

Från Stockpicker Newsletter (12 maj 2019)

Husqvarna – Målet i sikte                      HUSQ B | Large Cap | 86 kr

2019 är året då Husqvarna - specialisten på trädgårdsprodukter - fyller 330 år. Mycket talar också för att det ska bli året då bolaget äntligen kommer nå sitt rörelsemarginalmål (EBIT) på 10%. Vd Kai Wärn har under sina snart sex (6) år på jobbet gradvis lyft lönsamheten från strax över 5% till som mest 9,6% år 2017, tack vare en lyckad balans mellan strategiska tillväxtinitiativ och effektivitetsförbättringar.

Annons

Förra året kom ett litet bakslag och marginalen sjönk tillbaka till 7,9%, till följd av de extrema väderförhållandena i Europa, i kombination med kostnadsökningar för råmaterial, tariffer i USA och högre kostnader för logistik. Samtidigt togs det strategiska beslutet att upplösa den notoriskt underpresterande divisionen Consumer Brands, för att öka fokus på premiumprodukter och serviceerbjudanden under kärnvarumärkena Husqvarna och Gardena.

Det som ska lämnas är produktsegment och varumärken i det lägre prissegment, som till exempel bensindrivna gräsklippare och trädgårdstraktorer. Sammanlagt kommer åtgärderna reducera koncernens nettoomsättning med cirka 1,5 - 2 miljarder kr från och med i år, och ytterligare 1 – 1,5 miljarder nästa år. Det kan jämföras med fjolårets totala nettoomsättning på 41,1 miljarder. Effekten på koncernens lönsamhet blir emellertid positiv, eftersom Consumer Brands har varit förlustbringande under en längre period. Ytterligare effekter på koncernens resultat förväntas från det pågående omstruktureringsprogrammet som ska reducera tillverkningskapaciteten och anpassa centrala resurser till att bättre återspegla den mindre och förenklade koncernstrukturen.

För att nå upp till tillväxtmålet på 3-5% per år, justerat för valutakursförändringar, satsar man bland annat på robotgräsklippare och batteridrivna produkter, som har visat en tillväxt på över 20% de senaste åren. Framförallt Europa har varit drivande, men marknaden är långt ifrån mättad och bolaget är en av ledarna med sina varumärken Husqvarna, Gardena och McCulloch. Mycket lovande är även potentialen i USA, som är världens största park- och trädgårdsmarknad. Det vill man slå mynt av och kommer därför under året förstärka sin satsning på robotgräsklippare i regionen.

Utöver ovanstående fortsätter man också att investera tungt i vidareutvecklingen av sina robotgräsklippare. Nyligen lanserades en fyrhjulsdriven version för den professionella marknaden. Modellen kan anslutas till bolagets så kallade Fleet Service för professionella park- och trädgårdsentreprenörer, vilket breddar erbjudandet till detta kundsegment.

Ett annat område där bolaget är ledande i utvecklingen är konceptet Gardena Smart Garden, som omfattar smarta trädgårdslösningar för hemmamarknaden. Kärnan i systemet är en smart app som optimerar automatiserad bevattning och robotgräsklippning. Funktioner inkluderar olika mjukvaruverktyg som hjälper kunderna att planera sina trädgårdar och visuellt identifiera växter.

Att bolagets produktportfölj uppskattas av konsumenterna visar Q1-rapporten som nyligen presenterades. Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 4%, jämfört med samma period ett år tidigare, till 13,6 miljarder kr. Samtliga divisioner levererade tillväxt i sina respektive kärnkategorier, och framförallt Nordamerika, där nästan hälften av intäkterna in divisionen Husqvarna genereras, visade en stark utveckling.

Fler analyser hittar du i vår populära aktietidning - Klicka!

 Angående robotgräsklippare upprepade vd Kai Wärn i samband med kvartalsrapporten att han siktar på en försäljningstillväxt för robotgräsklippare och övriga batteridrivna produkter på ”väl över 20%” i år, trots att ha legat lite efter den tillväxttakten under årets första tre månader.

En höjdpunkt i rapporten var förbättringen av rörelseresultatet som justerad för omstruktureringskostnader ökade med 23% till 1 686 Mkr. Det innebar en marginallyft om 1,1 procentenheter till 12,3%. Förutom högre volym, bättre produktmix och prisökningar, bidrog även besparingar från effektiviseringsprogrammet och omstruktureringen positivt.

I linje med det vanliga säsongsmönstret var det operativa kassaflödet negativt i Q1, vilket berodde på tillväxten i försäljningsvolym som resulterade i högre kundfordringar. Därtill kom effekten från lageruppbyggnad inför en potentiell Brexit. Dessutom ökade leasingskulderna med 1 540 Mkr till följd av tillämpningen av den nya redovisningsstandarden IFRS 16. Sammantaget ökade nettoskulden totalt till 13,5 miljarder kr, motsvarande 1,9x det justerade rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (net debt / EBITDA). 

Bortsett från eventuella extraordinära väderförhållanden, talar det mesta för en skarp lönsamhetsförbättring de kommande åren. Kostnadsbesparingar i kombination med en positiv mixförskjutning mot fler robotgräsklippare, borde kunna lyfta rörelsemarginalen över 10% kanske redan i år. Om så blir fallet är en vinst omkring 4,9 kr per aktie möjlig, och sannolikheten för ytterligare stark tillväxt nästa år är även den stor. P/e-talet sjunker i vårt scenario från cirka 17,5 räknat på årets vinst, till 15 nästa år, vilket gör aktien intressant i våra ögon. Vi tror att aktien kan leta sig uppåt 100 kr under de kommande 6-12 månaderna och höjer därför rekommendationen till Köp.


 

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början