Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
29.06.2019

Nyhetstrading

Vi sätter mycket fokus på nyheter i Swing Trader. Nyheter ger nämligen ett ”kursdriv” som ofta går att utnyttja. Här gäller det att identifiera de nyheter som kan resultera i en tillräckligt stor rörelse för att kunna genomföra en affär med kontrollerad risk.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingproduk som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingproduk som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
29.06.2019

Utbrottstrading

En strategi som många placerare använder sig av, oavsett man handlar baserat på teknisk analys eller inte, är att försöka positionera sig innan en större rörelse. För att försöka detta koncept, är det viktigt att man först förstår vad begreppet volatilitet.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingproduk som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingproduk som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Annons
1 timme per dag för att skapa bra avkastning?
08.06.2019

1 timme per dag för att skapa bra avkastning?

Tid är en bristvara, det kommer vi inte ifrån. Stockpickers affärsidé är att hjälpa våra kunder göra bättre aktieaffärer (och minska den egna tidsinsatsen).

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingproduk som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingproduk som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Swing Trader Alerts och Small Cap Alerts
08.06.2019

Swing Trader Alerts och Small Cap Alerts

Swing Trader Alerts och Small Cap Alerts är våra två senaste kompletteringar till Swing Trader.

När vi först lanserade Swing Trader, ingick en SMS-tjänst så att vi hade möjlighet att snabbt nå ut med information om intressanta affärslägen. Med tanke på aktiviteten blev dock SMS alltför kostsamt och för att inte behöva höja priset på Swing Trader mycket, fick vi lägga ner vår SMS-tjänst.

Vi har dock genom åren märkt att det finns ett tydligt behov av att kunna kommunicera snabbare än via mail. Behovet har aktualiserats då alltfler gått över till att läsa och följa Swing Trader via mobil/surfplatta.

Swing Trader Alerts

Ifjol hittade vi äntligen en bra lösning då vi kompletterade Stockpicker Swing Trader produkten med Swing Trader Alerts. Swing Trader Alerts ger dig tips om affärer som är intressanta i realtid.

Swing Trader Alerts fungerar via en meddelandeplattform som heter Telegram. Du som prenumerant på Swing Trader laddar ner Telegram från Google Play eller App Store och får en inbjudan till kanalen via mail från oss. Observera att Telegram också går att använda via en vanlig dator.

Small Cap Alerts

Årets nyhet är Small Cap Alerts. Tanken här är att tipsa om intressanta affärscase i mindre bolag och därför skapade vi en egen kanal i Telegram som lyfter fram dessa case.

Historiskt sett har Swing Trader fokuserat på de större mera omsatta aktierna. Detta främst på grund av likviditeten. Det har dock knappast undgått någon att mindre bolag varit extremt heta de senaste åren och faktum är att likviditeten stundtals varit riktigt bra i flera aktier listade på Small Cap och First North.

Samtidigt är det också så att större procentuell potential i en affär, öppnar upp för mindre depåer. Potentialen kan sträcka sig mot 20 - 40 procent vilket ger möjlighet att med så lite som 5 - 10 000 kronor göra bra affärer. Försöker man fånga en rörelse på 4 - 5 procent med samma summa blir oftast courtaget alltför stort i förhållande till den potentiella uppsidan.

På grund av ovanstående lanserade vi Small Cap Alerts under 2020 och resultatet har också varit över förväntan. Eftersom det är viktigt att vi försöker minimera kurspåverkan, ger vi här så kallade utbrottsnivåer vilket innebär att vi ser ett köp som intressant ovanför den nivån. Vi sätter inte ut stoploss men försöker alltid lyfta fram viktiga stödområden. För att sedan räkna resultatet, har vi tittat på kursutvecklingen 5 hela handelssessioner framåt. 

Nedan finns en graf över avkastningen i kronor för den som investerade 20 000 kronor i varje affärsförslag (avgifter är inte medräknade och historiken är ingen garanti för framtiden).


SC alerts 20210104


Vi har hittills genomför 38 affärer i Small Cap Alerts. Två affärer i Kancera har avkastat 27 respektive 73 procent. En affär i Clemondo avkastade 46 procent. Bästa affären i Sivers avkastade 37 procent.

+46% i Clemondo

Ett konkret exempel är Clemondo där vi i slutet av april kunde identifiera en kortsiktig konsolideringsformation enligt grafen nedan. Trendstarka aktier som tar kortsiktiga pauser är något vi alltid letar efter då rörelserna kan bli explosiva. 


Sa tjanade Swing Traders prenumeranter +46 procent pa fem dagar


Vi skickade ut ett meddelande via Small Cap Alerts där vi skrev "Ett utbrott förbi 1,86 kronor skulle kunna resultera i att fler köpare hittar in". Samma dag passerades 1,86 kronorsnivån och mycket riktigt kom köpflöden in. Fem hela handelssessioner senare låste våra prenumeranter in en vinst på +46%. (Faktum är att aktien fortsatte uppåt de följande dagarna så vi fångade långt ifrån hela rörelsen).

+73% i Kancera

Ett annat exempel är Kancera där vi skrev "Teknisk köpsignal i Kancera om aktien går över 0,9 kronor idag." 5 handelssessioner senare stängde aktien 73% högre, även här fortsatte uppgången och positionen visade stundtals en vinst på över 100%.


Clemondo teknisk analys


Blir alla affärer då vinster? Nej, inte alls och man bör vara medveten om att historisk avkastning inte är någon garanti för framtiden. De tre sämsta affärerna gjordes i Bonesupport (-13,3 %), Smart Eye (-7,9 %) och Enlabs (-7,6 %).

Man bör vara medveten om att de case som vi lyfter fram i Small Cap Alerts är aktier med hög risk. Det är därmed viktigt att man anpassar positionsstorlek så att man kan tolerera de rörelser som uppstår även om aktien går emot.

Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Så här är Stockpicker Swing Trader uppbyggd
07.06.2019

Så här är Stockpicker Swing Trader uppbyggd

För 16 år sedan lanserades Stockpicker Swing Trader och produkten kom snabbt att bli Sveriges största renodlade nyhetsbrev för kortsiktig aktiehandel.

År 2004 såg Stockpicker Swing Trader dagens ljus och redan från start blev det klart att det fanns en stor efterfrågan av ett nyhetsbrev som helt fokuserar på kortsiktig aktiehandel. Tusentals prenumeranter läser produkten och vi gör vårt yttersta för att hela tiden försöka erbjuda ett mervärde till våra prenumeranter. Nedan hittar du en beskrivning av de olika delarna i Swing Trader.

Indexanalys

Varje morgon- och eftermiddagsutskick inleder vi med en genomgång av OMXS30 och hur handeln sett ut sedan vår senaste uppdatering. Här strävar vi efter att ge en bred bild av trend och sentiment samt också de nivåer som vi bevakar för eventuella förändringar i marknaden.


Swing Trader Indexanalys


Ofta behöver man kombinera olika tidsperspektiv för att skapa sig en uppfattning om trendläget men också se signaler som pekar på trendvändningar i marknaden. Vi tittar på korta trender ner på minutbasis samt på de långa kvartals- och årsbaserade makrotrenderna.

Before the bell

Vi kommer kontinuerligt under utbildningen att lyfta fram exempel på case och hur vi letar fram dessa. Många tror felaktigt att vi bara tittar på graferna, vi tar såväl nyhetsflöde samt fundamentala faktorer i beaktande när vi letar tradinglägen. Rapporter, rekommendationer och andra kursdrivande nyheter är naturligtvis högintressant information för den som jobbar med kortsiktig handel. Vi kan inte nog poängtera att det alltid måste finnas ett underliggande ”driv” som kan tänkas ge en kortsiktig omvärdering av aktien. Utan dessa värdedrivare, fastnar man upp i aktier som konsoliderar och binder på så sätt upp kapitalet i aktier som inte ger avkastning.


Before the Bell


I ”Before the bell” lyfter vi varje morgon fram de mest intressanta nyheterna som hinner publiceras innan utskick till alla prenumeranter. Ofta fokuserar vi på rekommendationsändringar, speciellt när större investmentbanker gör mera radikala ändringar gällande rekommendation och riktkurs, kommer handelsflöden som går att utnyttja. Längre fram kommer vi presentera en strategi man kan använda sig av för att med begränsad tidsinsats få bra avkastning i de aktier som lyfts fram i Before the bell.

Wall Street

Precis som då det gäller mycket annat, dominerar USA den globala aktiemarknaden. Här finns många framgångshistorier som Apple, Amazon och Facebook. Nordiska aktiemarknaden har ett marknadsvärde på ungefär 4,5 procent av marknaden i USA. Det är alltså ingen tvekan om vilken marknad som driver sektorer och mycket av värderingarna.


Wall Street


Kursutvecklingen på Wall Street sätter i regel tonen för nästa handelssession, eller åtminstone inledningen av handelssessionen i Europa. Det är alltså viktig information man får härifrån och vi gör alltid en överblick dels hur breda marknadsindex utvecklats och dels vilka sektorer och enskilda aktier som lockat intresse. Allt för att försöka skapa en uppfattning om hur handelssessionen på Stockholmsbörsen kan komma att se ut.

Asien och öppningsprognos

När handeln på Wall Street stänger, tar Asien vid. Här ser man också ofta ett tydligt samband mellan hur handelssessionen på Wall Street såg ut och hur börserna i Asien rör sig. Handeln i Asien är ytterligare en pusselbit för en prognos på hur börserna i Europa öppnar.


Asien och oppningsprognos


I vår öppningsprognos tittar vi dels på omvärldsbörser och dels på valutarörelser. Här försöker vi få fram en relevant bild över hur fyra marknadsindex i Europa kan komma att öppna. Dessa är FTSE 100, CAC-40, DAX30 samt OMXS30. I perioder kan tyska DAX30 vara en ledande indikator för OMXS30.

Analyser

Vi har fyra olika typer av aktieanalyser i Swing Trader. Bevakningsanalyser, Large Cap, Small Cap och börshandlat. Det är viktigt att man förstår skillnaden på dessa.

Bevakningsanalyser

I våra bevakningsanalyser lyfter vi fram case som vi bevakar men som inte ännu är mogna för affärer. Ofta kan vi ha flera aktier som av fundamentala eller nyhetsdrivna skäl lockar men själva timingen försöker vi optimera med hjälp av teknisk analys. När sedan alla kriterier för en affär är uppfyllda, presenterar vi ett konkret affärsförslag.

 

Large Cap

I strategin Large Cap handlar vi i de aktier som är bland de mest omsatta på Stockholmbörsen. I Large Cap försöker vi fånga in rörelser på cirka 4-6 procent, tidshorisonten är någon/några veckor. Här tar vi såväl långa som korta (blankningar) positioner och vi ger alltid köp/sälj/stoplossnivåer. 

Small Cap

I strategin Small Cap agerar vi på börsens mindre listor. Affärer görs främst på Small Cap Stockholm och First North. Då det gäller Small Cap ger vi alltid triggernivå för köp men inga mål- och stoploss kurser för att undvika kurspåverkan. Här agerar vi endast på köpsignaler. Vi stänger alltid positionen 5 handelssessioner efter att vi öppnat den.

Börshandlat

I strategin Börshandlat lyfter vi fram mini futures, certifikat och trackers. I börshandlat används nästan alltid hävstång vilket innebär att man med mindre kapital kan få en bra avkastning. I denna strategi kan vi ta såväl positiva som negativa positioner.

Historik

Här kan du läsa mera om hur de olika strategierna presterat.

Trading Signals

Ibland finns det behov av att göra snabba affärer och vi kompletterade därmed Swing Trader med en snabbmeddelandetjänst för några år sedan. Därmed kan man numera hänga med i samtliga affärer oavsett var man är, du får ett meddelande till din mobiltelefon när det är dags att agera.

Swing Trading Signals fungerar via en meddelandeplattform som heter Telegram. Du som prenumerant på Swing Trader laddar ner Telegram från Google Play eller App Store och får en inbjudan till kanalen via mail från oss. Observera att Telegram också går att använda via en vanlig dator. Läs mer om Trading Signals här.

Aktuella positioner

I tabellen aktuella positioner lyfter vi fram de case som vi har öppna. Observera dock att endast de aktiecase vi anser tillräckligt likvida finns med här. Vi vill nämligen försöka minimera risken för att bli alltför kursdrivande.


Aktuella positioner


I aktuella positioner ser du enkelt öppningskurs, nuvarande kurs, position, stop, mål1-2-3 samt avkastning mätt i procent. I de fall där vi inte har några positioner öppna i större mera likvida bolag, faller denna tabell bort från mailutskicket.

Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Reversals – Så timar du dina aktieaffärer
31.01.2019

Reversals – Så timar du dina aktieaffärer

Oavsett man som placerare agerar i ett långsiktigt eller kortsiktigt perspektiv, vill man alltid försöka tima sina affärer så bra som möjligt. Det optimala är alltid att få en bra start så att positionen visar vinst i ett tidigt skede. Ju mera kortsiktig man blir i sin handel desto viktigare blir också själva timingen. I den tekniska analysen finns flera olika tekniker för att optimera timingen. Vi tänkte idag titta på ett verktyg för att försöka hitta vändningar i aktier, nämligen så kallade reversals.

Reversal på svenska är ”omsvängning”, ”omkastning” eller ”omslag” och som namnet antyder är det något som ger indikation på en förändring. Sentimentet på marknaden ändrar i olika tidsperspektiv och detta är något man kan försöka utnyttja då man ska tima sina aktieaffärer.

En positiv reversal uppstår när en aktie först söker sig ner till en ny lågpunkt (exempelvis jämför med föregående dags lägsta betalkurs) men sedan stänger högre än tidigare handelssessions stängning. Detta pekar på att säljarna inte har styrka att driva aktien lägre och att sentimentet kommer att vända, det vill säga en uppgångsfas är att vänta.
Reversal
På motsvarande sätt uppstår en negativ reversal när aktien först går över tidigare handelssessions högsta betalkurs men därefter backar tillbaka och slutligen avslutar handelssessionen under tidigare handelssessions stängningskurs.

I exemplet finns en positiv reversal markerad. Den uppstod i OMXS30 efter en lång nedgångsfas, signalerna brukar också vara som mest träffsäkra just efter starka trendfaser. Denna relativt enkla setup är definitivt värd att ta med i verktygslådan då den kan ge värdefull information om när man ska köpa en aktie.

För- och nackdelar med swingtrading
22.01.2016

För- och nackdelar med swingtrading

Det finns flera metoder en placerare kan använda sig av för att tjäna pengar på aktiemarknaden. En av dessa metoder kallas swingtrading. En investerare som använder sig av swing trading har som mål att profitera på kortsiktiga affärer istället för att göra långsiktiga investeringar.

Swingtrading innebär att man har ett tidsperspektiv med sina affärer på några dagar upp till flera veckor. Man försöker hitta lägen när det förväntas ske en större skiftning i utbud/efterfrågan av exempelvis en aktie. Oftast används någon typ av teknisk/kvantitativ analys för att hitta skiften i utbud/efterfrågan men i vår egen analys använder vi oss också av andra typer av input såsom nyhetsflödet, insiderhandel och fundamental analys. Därefter "timar" vi våra affärer med hjälp av teknisk analys.

Till skillnad från "day traders" kan en swing trader alltså hålla på aktierna under några dagar, upp till några veckor. Det handlar helt enkelt om att köpa aktier då priset är lågt, för att sedan sälja dem igen vid rätt tidpunkt när priset stigit till en tillfredsställande nivå. För att avgöra vilka aktier man ska investera i och när, använder swing tradern sig av hjälpmedel som bland annat tekniska analyser, analyser av rapporter och förvärv samt trendanalyser. Att använda sig av metoden har både för och nackdelar, några av vilka listas nedan:

Fördelar

Det kan vara en deltidssyssla

Swing traders kan som sagt hålla på sina aktier under minst några dagar, vilket gör att man inte behöver hålla konstant uppsikt över förändringar på marknaden. Även om du har en annat huvudsakligt arbete kan du alltså ägna dig år swingtrading. Många investerare använder metoden som ett supplement till sin normala inkomst. I dagens läge finns dessutom många bra verktyg för att man inte själv ska behöva punktmarkera marknaden.

Högre avkastning

Förändringar inom ett bolag, nyheter, nya rapporter, marknadsutveckling osv. är alla faktorer som påverkar aktievärderingen. Effekten av dessa händelser kan dock ta några dagar på sig att verkligen påverka aktievärdet. Genom att hålla i aktierna längre kan swing tradern utnyttja detta för att få högre avkastning.

I en marknad som inte befinner sig i en kraftig trend har därtill swing tradern möjlighet att göra fler kortsiktiga goda affärer och på det sättet skapa högre avkastning än en långsiktig placerare i samma aktie.

Nackdelar

Större förluster

Day traders övervakar konstant sina investeringar och kan snabbt ta sig ur en dålig affär. Att en swing trader har chans att tjäna mer pengar på en enskild affär innebär även att riskerna och förlusterna blir större. Speciellt tydligt är "övernattrisken" som en swing trader utsätts för.

Kunskap och marknadskänsla

Alla placerare måste läsa på innan de investerar men som swing trader bör du hela tiden vara påläst om aktiemarknaden och känna till nyheter, insiderhandel och flödet i aktien. För en nybörjare kan swing trading alltså kännas invecklat, och det gäller att läsa på innan man börjar.

Stockpicker Swing Trader

Målet med vår produkt Stockpicker Swing Trader är att hjälpa våra prenumeranter göra bra aktieaffärer i ett kortare tidsperspektiv. Vi bevakar marknaden åt dig och ger dig affärscase som snabbmeddelande till din dator/surfplatta/mobil. Läs mer om vår snabbmeddelandetjänst Swing Trader Trading Signals.

Stäng×

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början