Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
19.01.2019

Net Entertainment – Vändning i korten?

Det är nu ca ett halvår sedan vi tittade till nätkasinoleverantören Net Entertainment (Newsletter 1629). Något köpiver kände vi inte senast det begav sig och vi valde därför att hålla i våra spelmarker. Vi nämnde dock att det kunde råda ett spekulativt köpläge i aktien för den som gillade att ta rygg på insynspersoner då inte mindre än sju stycken hade valt att öka sina innehav efter den något svaga halvårsrapporten.

NET | Mid Cap | XXX kr

Sett med facit i hand hade insiders rätt. Kursen har sedan dess stigit med nära 20%. Detta till trots har 2018 varit ett historiskt sett svagt år för bolaget. Marknaden fokuserar dock sällan på sådant som hänt utan koncentrerar sig för vad som komma skall. Och där ser det onekligen ut som om man vädrar bättre tider. Tittar vi en månad tillbaka är kursökningen 24% och detsamma kan faktiskt sägas om utvecklingen 3 och 6 månader bak i tiden. Har skutan verkligen vänt?

Tittar vi på Q3-rapporten var den otvetydigt ett steg i rätt riktning. Bolaget rapporterade då en omsättning om 449 Mkr vilket var en tillväxttakt om 10,9% jämfört med motsvarande kvartal året innan. Det var dessutom 2,7% högre än vad som redovisades i Q2 vilket också är viktigt. Sekventiell tillväxt kan ju vara en första indikation på att det värsta ligger bakom bolaget. Under hela niomånadersperioden blev den totala försäljningen 8,7% högre än under motsvarande period året innan. Brasklappen här är det faktum att kronan har försvagats med ca 9% gentemot såväl euron som det brittiska pundet.

Att få upp tillväxten är den nya ledningens främsta fokus just nu. Under Q3 driftsatte man hela 14 stycken kundkasinon (10) vilket motsvarar nära hälften av driftsatta kunder under de tre första kvartalen 2018 (29). Vid utgången av Q3 hade man därtill fortfarande 23 kunder kvar att driftsätta varav 9 licensavtal tillkom under Q3.

Rörelseresultatet (EBIT) summerades samtidigt var 172 Mkr (155) MSEK vilket motsvarade en marginal på 38,3% (38,3). Att man lyckades bibehålla den goda lönsamheten var nog relativt oväntat efter utfallet i Q2 (34%) vilket naturligtvis väckte förhoppningar om att man faktiskt kan lyckas klå föregående årets (2017) lönsamhet (35,6%) när 2018 så småningom summeras.

Efter nio månader var rörelsemarginalen 34,6% (35,4) och fjolårets Q4 var som bekant det första riktigt svaga kvartalet som också föranledde en vinstvarning. Efter finansiella poster och skatt summerades vinsten i Q3 till 0,65 kr per aktie (0,59) vilket innebar att man under fjolårets tre inledande kvartal har skrapat ihop 1,83 kr. Även här beror förbättringen till stor del på kronförsvagningen dvs sådant som bolaget egentligen inte kan påverka.

Q3 tog emot som en befrielse men nog finns det allt jämt ett och annat frågetecken kvar att rätta ut. I första hand handlar det om regulatoriska sådana. Från årsskiftet har Sverige fått ett nytt licenssystem vilket får till följd att den svenska marknaden kommer att förändras. En del aktörer lär försvinna men eftersom trafiken övertas av de legala alternativen borde inte det i sig spela någon större roll för underleverantörerna av spelen.

Däremot vore det märkligt om de inte delade skattekostnaden med sina kunder. Nu har NetEnt förstås verksamhet i fler länder än enbart Sverige (som utgör 14% av omsättningen) men vi utgår ifrån att lönsamheten på den inhemska marknaden kommer att minska. Det kan den också göra på den synnerligen viktiga brittiska marknaden (15% av omsättningen) där skattesatsen ju har höjts.

Ett annat aber för bolaget är den allt tunnare orderboken. För ett år sedan hade bolaget 33 stycken icke driftsatta kunder. Vid utgången av Q3 var siffran 23. Vi misstänker att det kan vara en indikation på att konkurrensen har tilltagit. I regel ackompanjeras liknande med prispress och det är kanske i ljuset av detta som bolaget har beslutat sig att sjösätta ett kostnadsbesparingsprogram som kommer att belasta Q4 med 25 Mkr. Beslutet om nedskärningar tar vi som någon form av kvitto på att bolaget inte väntar sig någon omedelbar återgång till forna tillväxtsiffror.

Tittar vi på våra tidigare förväntningar så byggde dessa på tillväxt om 5% under 2018 och 8% i år. Vi nämnde dock samtidigt att den senare siffran kunde visa sig vara väl hög om den svaga tendensen som syntes i Q2 (minskad omsättning i euro) skulle hålla i sig.

Nu blev så inte fallet varför det även fortsättningsvis går att hoppas på tillväxttakt om 6-8% i år samtidigt som siffran för 2018 med stor sannolikhet överträffar våra förväntningar som en konsekvens av den svagare kronan. I fjol har den gett siffrorna en välbehövlig knuff. Det blir nog inte lika enkelt i år och här får man istället hoppas att nya spel blir det som driver tillväxten.

När vi senast angav riktkurs för aktien landade den på 53 kr. Ställt mot vinstförväntningarna i år skulle det motsvara ett p/e tal på ca 20 om man justerar för nettokassan. Det är ingalunda en orimlig värdering om nu det värsta verkligen är bakom bolaget. Problemet är väl att vi inte riktigt är säkra på att så är fallet. Dessutom har ju riskpremien generellt höjts sedan i somras.

Detta sammantaget gör att vi justerar vårt motiverade värde ned mot 47 kr och det i sig räcker inte för en ny köprekommendation i det här skedet. Helt ointressant är aktien ändå inte eftersom vi räknar med att utdelningen om 2,25 kr innebärande direktavkastning om 5% kommer att bibehållas. Det är sig borde nog räcka för att hålla intresset för aktien vid liv.

Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början