Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Teckna aktier i Promore Pharma
16.06.2021

Teckna aktier i Promore Pharma

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater. Bolagets mål är att bli ett ledande bolag inom ärrbildning och sårbehandling genom att utveckla flera läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden (first-in-category) för behandlingsområden med stora medicinska behov och mycket få läkemedelsprodukter. Promore Pharmas två projekt genomgår klinisk utveckling och har en mycket stark säkerhetsprofil eftersom produkterna baseras på kroppsegna ämnen som administreras lokalt.

Bolaget genomför en nyemission på cirka 48,6 miljoner kronor. Promore Pharma ska nyttja detta kapital till fem specifika aktiviteter: (i) genomföra en klinisk studie av ensereptide för hämning av ärrbildning på hud, (ii) genomföra vissa produktförbättrande åtgärder inom ropocamptide-projektet, (iii) införskaffa vissa råvaror som har långa ledtider i tillverkning, för att ha god beredskap för framtida kliniska studier, (iv) bedriva affärsutveckling med syfte att identifiera strategiska partnerskap, och (v) detaljplanera utvecklingskedjan hela vägen fram till marknaden i båda projekten.

Sista teckningsdag i nyemissionen är den 17 juni.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: 2,00 SEK per aktie.
Teckningsperiod: 3 – 17 juni 2021.
Emissionsvolym: Ca 48,6 MSEK motsvarande 24 285 574 aktier.
Bolagsvärde: Cirka 75 MSEK före Erbjudandet.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: 100%.
Tilldelningsbeslut: 22 juni.
Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market.


Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Promore Pharma
07.06.2021

Stockpicker intervjuar - Promore Pharma

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater. Bolagets mål är att bli ett ledande bolag inom ärrbildning och sårbehandling genom att utveckla flera läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden (first-in-category) för behandlingsområden med stora medicinska behov och mycket få läkemedelsprodukter. Promore Pharmas två projekt genomgår klinisk utveckling och har en mycket stark säkerhetsprofil eftersom produkterna baseras på kroppsegna ämnen som administreras lokalt.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag är docent i farmakologi vid Uppsala universitet. Jag har jobbat i drygt 25 år i läkemedelsbranschen, och har under ett stort antal av dessa år arbetat i USA. Jag har haft VD-befattningar i ca 13 år. 

ekblom

Jonas Ekblom, VD

Kan du beskriva Promore Pharma och Er verksamhet för Stockpickers läsare

– Vi är ett bioteknikbolag som utvecklar två nya läkemedel för behandling av ärr på huden respektive svårläkta bensår. I båda dessa områden saknas idag förskrivningsläkemedel. Våra läkemedelskandidater, ensereptide för behandling av ärr, och ropocamptide för behandling av venösa bensår, baserar sig på kroppsegna ämnen.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vår målsättning är att bedriva utvecklingen av dessa projekt till en punkt där den sista utvecklingsfasen, fas-III, är redo att inledas. Vid den punkten vill vi inleda strategiska partnerskap med ett eller flera multinationella läkemedelsbolag.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– Vi har under början av året förändrat vår strategi i ensereptide-projektet. Detta har delvis varit en konsekvens av COVID-19-pandemin. Vi bedömer att det kommer att vara svårt att genomföra de typer av kliniska prövningar inom kirurgiområdet som rör en av våra indikationer under de kommande åren. Vi har därför valt att styra ensereptide-projektet mot tillämpningar där vi bedömer att det kommer att vara relativt okomplicerat att utföra kliniska studier.

Ni genomför just nu en fullt garanterad nyemission där Ni tar in ca 48,6 MSEK Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Vi ska nyttja detta kapital till fem specifika aktiviteter: (i) genomföra en klinisk studie av ensereptide för hämning av ärrbildning på hud, (ii) genomföra vissa produktförbättrande åtgärder inom ropocamptide-projektet, (iii) införskaffa vissa råvaror som har långa ledtider i tillverkning, för att ha god beredskap för framtida kliniska studier, (iv) bedriva affärsutveckling med syfte att identifiera strategiska partnerskap, och (v) detaljplanera utvecklingskedjan hela vägen fram till marknaden i båda projekten.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Läkemedelsutveckling är alltid förenat med diverse risker. De två huvudsakliga riskerna med konventionell läkemedelsutveckling är att det uppstår ogynnsamma biverkningar eller att man inte lyckas påvisa en tillräcklig medicinsk effekt. Våra läkemedel har en exceptionellt hög patientsäkerhet i jämförelse med konventionella läkemedel. Däremot har vi sannolikt ungefär samma risker som övriga branchen vad gäller medicinsk effektivitet som är typiska för de studiefaser där vi befinner oss.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– De dominerande produkterna på dagens marknad är medicinsktekniska produkter med begränsad effekt. Det bedrivs generellt sett väldigt få utvecklingsprojekt för nya läkemedel i våra specifika sjukdomsområden. Marknaderna är så pass stora att det finns gott om utrymme för flera nya produkter. Jag är därför inte alls orolig för konkurrenssituationen.

proms

Hur stor är Er potentiella marknad?

– Våra två produkter riktar sig till två gigantiska marknader. För ensereptide-produkten räknar vi med att vi har en adresserbar marknad motsvarande 100 miljarder kronor, och för ropocamptide-projektet uppskattar vi den addresserbara marknaden till ca 30 miljarder kronor.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Promore Pharma?

– Promore Pharma är ett av få svenska biotechbolag som har två projekt i långt framskriden utvecklingsfas. Riskerna för biverkningar är små, vilket höjer sannolikheten för att nå marknaden. Produkterna adresserar dessutom stora marknadssegment där det idag saknas läkemedelsprodukter.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Promore Pharma ut då?

– Då ser jag att vi börjar närma oss marknaden i båda projekten. Förhoppningsvis har vi lyckats genomföra en eller eller flera strategiska affärer. Omvärlden bör i det skedet ha fått upp ögonen för våra innovativa produktkoncept. Min förhoppning är att bolaget i det läget har dessutom har finansiering och resurser att börja exploatera andra möjliga indikationer i båda utvecklingsprojekten.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: 2,00 SEK per aktie.
Teckningsperiod: 3 – 17 juni 2021.
Emissionsvolym: Ca 48,6 MSEK motsvarande 24 285 574 aktier.
Bolagsvärde: Cirka 75 MSEK före Erbjudandet.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: 100%.
Tilldelningsbeslut: 22 juni.
Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market.


Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början