Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Strategivändning i Ratos driver optimism
05.11.2020

Strategivändning i Ratos driver optimism

Martin Lindqvist och Jonas Skilje förvaltar den europeiska mikrobolagsfonden PriorNilsson Evolve. Denna vecka har vi frågat ut dem om det nya innehavet Ratos för att få höra deras syn på bolaget.

Vi ser att ett av era nya innehav i fonden är Ratos. Vad har ni för tankar kring det bolaget?

-Ja, det stämmer. Vi byggde upp en position i Ratos inför deras Q3-rapport som vi hade positiva förväntningar på. Ratos är ju ett välkänt bolag för de flesta som följer svenska börsen och det har inte undgått någon att aktien kraftigt underpresterat börsen senaste åren, även om vi justerar för utdelningar. En förklaring till Ratos historiska utveckling kan man sammanfatta som att de har vänt på den gamla börsdevisen ”cut your losses and let your winners run”. Man har sålt bolagen som har gått bra och behållit de med problem.

Vi tycker dock att detta ligger i bolagets förflutna och Ratos har under de senaste åren valt att avyttra eller lägga ner dotterbolag som underpresterar, t.ex. Jøtul och GS-hydro. Det finns fortfarande bolag i portföljen att jobba med och vi förväntar oss fler avyttringar under de kommande åren, men även fler förärv. Vi ser dock att bolagen i portföljen är inne i en positiv trend, ser man på Q3-rapporten var den klart bättre än förväntat och likaså Q2-rapporten dessförinnan. Det är andra starka kvartalet i rad.

PriorNilsson Ratos

Jonas Skilje och Martin Lindqvist

Sedan en tid ser vi även en vändning i bolagets strategi och inriktning. 2019 började man prata om ett nytt Ratos som inte längre ska fungera som ett noterat private equity-bolag utan snarare som en förvärvsdriven företagsgrupp - alltså vad man brukar kalla serieförvärvare eller compounder. Detta innebär mindre centralstyrning och mer fokus på att hitta relevanta förvärv att addera inom sina områden.

Den här transformationen möjliggörs ytterligare genom att man nu har sålt av innehavet i Bisnode, och efter det har man en nettokassa kombinerat med att man signalerar en förvärvsstrategi.

Kommentarer om bolagen som ingår i Ratos bolagsgrupp för stunden?

- Vi tycker att det är en väldigt fin kombination av bolag. De delar ju själva upp dem i tre områden “Construction & Services”, “Consumer & Technology” samt “Industry”.

Och om vi börjar med “Construction & Services” som utgör ungefär halva omsättningen så har de framför allt ventilationsbolaget Airteam som växer mycket snabbt och med stigande marginaler. De har en mycket fin exponering mot den heta HVAC-marknaden. Tillväxten inom HVAC drivs framför allt av efterfrågan på energieffektivitet och nybyggnation. Vi tror att Airteam genom organisk tillväxt i kombination med tilläggsförvärv har en mycket fin resa framför sig.      Ställ frågor till förvaltarna om Ratos - Maila staff@stockpicker.se 

Inom affärsområdet “Consumer & Technology” ingår Plantagen, Kvdbil och Oase Outdoors sedan Bisnode avyttrats. Oase Outdoors som säljer friluftsutrustning har haft väldigt fin utveckling under sommaren. När hemester varit en exceptionellt stark trend växer bolaget sin omsättning med 32% jämfört med motsvarande kvartal 2019. Hemmatemat har även lyft Plantagens omsättning senaste kvartalen (+11% i Q3 och +25% i Q2). Här är det många som väljer att avfärda tillväxten som engångsföreteelser men vi tror att vi ska förvänta oss mer långsiktiga förändringar i våra resvanor.

Inom segmentet “Industry” är det framför allt kärnmaterialbolaget Diab som är attraktivt. De växer 21% organiskt i Q3 och har en fin exponering mot vindkraft där de tillverkar vingar. Detta är ett segment som förväntas växa med tvåsiffrig tillväxt under kommande år.

Hur var Q3-rapporten? Vad bör man ta med sig från den?

- Förutom att lönsamheten och den organiska omsättningen växer i Ratos är det historien om bolaget som är intressant. VD:n trycker fortsatt på för att försöka beskriva det nya Ratos som alltmer lämnar investmentbolags-Ratos bakom sig. Förändringar i dotterbolagens management och starkt momentum de senaste kvartalen gör det intressant att vara med på resan som vi bedömer som både trovärdig men samtidigt också underskattad av marknaden.

Vilka triggers ser ni?

- I takt med att Ratos fortsätter kommunicera sin förändrade inriktning tror vi att bolaget kommer sluta värderas som ett investmentbolag och på sikt att betraktas som en serieförvärvare. Vi anser dock att bolaget har en del kvar att bevisa när det kommer till att staka ut exakt vilka affärsområden som kommer att ingå i portföljen. En viktig trigger blir därför vilka förvärv de kan hitta men vi är optimistiska och tror de kan hitta rätt förvärvsobjekt. Aktuell värdering om ca 8x EV/EBITA gör om inte annat nedsidan begränsad.

Utöver detta finns det fortfarande vissa dotterbolag som med fördel skulle kunna avyttras för att ytterligare renodla de mest attraktiva exponeringarna. De värderas väldigt lågt av aktiemarknaden och skulle kunna skapa mycket aktieägarvärde om de kunde omsättas till kassa och framtida förvärv i stället. Ett sådant exempel är förvärvet Aibel som skrivits ned kraftigt och där vi tror att en avyttring skulle tas emot mycket positivt av aktiemarknaden.

Vi hoppas även på att Ratos kan fortsätta visa upp operationella förbättringar i portföljbolagen och höja marginalerna.

Om PriorNilsson Evolve
Förvaltare är Martin Lindqvist och Jonas Skilje. En dagligt handlad, europeisk mikrobolagsfond. Tillväxtinriktning med kvalitetsbolag i fokus. Fonden startades 2020-06-01.

Läs mer om fonden här

Köp fonden hos Avanza

Köp fonden hos Nordnet


Denna artikel är information från Stockpickers kund. Artikeln ska tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Martin Lindqvist och Jonas Skilje förvaltar fonden PriorNilsson Evolve som är aktieägare i Ratos AB.

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början