Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
09.02.2021
Market Buzz – Kinnevik och Ratos

Market Buzz – Kinnevik och Ratos

Kinneviks substansvärde ökade till 402 kronor per aktie vid slutet av 2020.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
08.02.2021
Nytt ATH i Embracer

Nytt ATH i Embracer

Stockholmsbörsen inledde veckan med ett positivt sentiment. OMXS30-index ökade nästan 0,7 procent till 2002,5.

Precis som i USA har majoriteten av de stora börsbolagen på Stockholmsbörsen överträffat vinstförväntningarna under den pågående rapportperioden. Bolagens omsättningar har dock kommit in mer i linje med estimaten. Bland storbolagen lyfte Boliden och Alfa Laval 2,3 respektive 3,9 procent. Evolution Gaming lämnar på onsdag rapport för det fjärde kvartalet. Enligt Factsets väntar sig konsensus ett rörelseresultat på 94 miljoner euro. Under motsvarande period i fjol var resultatet 49 miljoner. Marknaden ställde upp aktien ytterligare 2 procent till 929,40 kronor.

Blankningarna i Fingerprint Cards fortsätter att minska. Worldquants blankningsposition gick i fredags under 0,5 procent. Aktien stärktes 3,7 procent. Embracer steg på måndagen till nya rekordnivåer i spåren av att både Kepler och Nordea höjt sina riktkurser för aktien. Kepler höjer riktkursen till 260 kronor, från tidigare 230 kronor. Vid stängning noterades aktien 0,5 procent högre till 242 kronor. Castellum har dragit tillbaka budet på det norska fastighetsbolaget Entra, vilket lyfte aktien 0,8 procent. Hoist meddelade att de har undertecknat ett samarbetsavtal med Magnetar Capital för att mitigera följderna av de regulatoriska förändringarna som drabbat bolaget. Aktien förbättrades 3,7 procent till 37 kronor.

Hedgefonden Samson Rock Capital har enligt uppgifter till Di accepterat EQT:s bud på Recipharm. Därmed är det sista hotet undanröjt för utköpet av bolaget. Acceptperioden på budet löper ut 12 februari. Ratos B avancerade 9,6 procent i spåren av morgonens rapport och nya finansiella mål. Investmentbolaget avslutade 2020 med att nästan fyrdubbla ebita-resultatet för bolagsgruppen under det fjärde kvartalet jämfört med året innan. Nordea skriver att Millicom förväntas upprepa sina försiktiga framtidsutsikter för 2021 i den kommande kvartalsrapporten. Banken upprepar köp för aktien med riktkurs 415 kronor (410). Aktien klättrade 0,5 procent till 309,60 kronor.

DNB har sänkt rekommendation för Nent till Sälj (Behåll). Riktkursen om 400 kronor upprepas. Aktien försvagades 0,3 procent till 449,60 kronor. E-handelsbolaget Boozt backade 2,6 procent inför tisdagens rapport. Det krisdrabbade underhållningsbolaget Moment Group rusade 24,6 procent. I förra veckan rapporterade Moment för fjolårets fjärde kvartal som visade att omsättningen föll till 49 miljoner kronor (425), då verksamheten påverkats kraftigt negativt av pandemin. Aspire Global inledde veckan starkt med ett kurslyft om 12,1 procent. I förra vecken presenterade bolaget ett avtal med det amerikanska onlinekasinobolaget Rush Street Interactive.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
Nytt rekord på Stockholmsbörsen
25.01.2021

Nytt rekord på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen inledde till en början veckan i positiv anda och OMXS30-index noterades för första gången över 2000 punkter.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Fondförvaltarna från PriorNilsson Evolve utvecklar sina tankar kring innehavet Ratos
16.11.2020

Fondförvaltarna från PriorNilsson Evolve utvecklar sina tankar kring innehavet Ratos

Förvaltarna för PriorNilsson Evolve, Martin Lindqvist och Jonas Skilje, svarar på frågor som våra läsare ställt angående Ratos.

Ni gillar ju Ratos som är ett av innehaven i er nystartade microbolagsfond Evolve. Sedan sist vi fick en pratsund med er så har ni själva varit i kontakt med Ratos och dess ledning. Hur är det med deras portföljbolag? Finns det någon plan för att vända Plantagen i rätt riktning?

Säsongsvariationen är ett problem för Plantagen. Det är något man vill adressera genom ett bredare produktutbud som ska kunna fungera mer året runt. Det är det ena och där man kanske skulle kunna göra mest skillnad på lönsamheten bedömer vi. Plantagen har ju en lång rad butiksavtal som kostar pengar även under lågsäsong.

Sen arbetar man internt med att försöka förbättra bruttomarginaler, man försöker få till en bättre modell för att hantera personalkostnader och öka kundnöjdheten. Här tror vi att effekterna är mindre, men desto mer robusta. Säsongsvariationen går nog inte att komma ifrån helt och hållet, bedömer vi. Men det finns en plan, och den är inte osannolik.

Vilket tidsperspektiv bör man ha om man vill vara med på den inriktningsförändring ni nämner i intervjun? 

Jo, detta är en mycket bra och intressant fråga. Ratos har arbetat hårt med förändringsarbetet sedan slutet på 2017 när Jonas Wiström blev VD från att ha varit styrelseordförande. Till en början handlade det om att få upp lönsamheten, det vill säga EBITDA, i dotterbolagen samt byta ut ledningar i de bolag som inte levererade. I samband med detta upphörde man också med att göra nya förvärv och fokuserade på stabilitet och lönsamhet. Genomslaget för detta arbete i resultaträkningen blev tydligt i Q2 2020 enligt oss.

Nu har man avyttrat Bisnode vilket genererat en nettokassa på ungefär 4 miljarder SEK. Mot ett börsvärde på 11 miljarder SEK. Nästa fas enligt bolaget är att börja förvärva igen.

 Läs mer om PriorNilsson Evolve här

Som vi ser det handlar det inte om att inriktningsförändringen tar tid nödvändigtvis. Den har på många sätt redan inträffat i och med både den finansiella målsättningen, omstruktureringar i dotterbolag, lönsamhetsfokus på ett annat sätt, med mera. Det som påverkar kursen är delvis hur aktiemarknaden värderar förändringen och hur väl bolaget lyckas i sin kommunikation. Samt, givetvis, hur trovärdig förändringsresan upplevs. Här har vi fått ett trovärdigt intryck i våra samtal med bolaget.

Finns det redan nu signaler på att bolaget är på rätt väg (förutom bättre lönsamhet och högre omsättning)?

Vi vill bara tillägga att utöver bättre lönsamhet och högre omsättning har Ratos även arbetat med att sänka skuldsättningen i dotterbolagen.

Och förutom saker som vi redan nämnt i tidigare svar så har Ratos även tagit tag i en rad problem som fanns i moderbolaget. Dessa organisatoriska förändringar kan vara nog så viktiga. Man hade en alldeles för stor kostnadskostym back in the days som man nu slimmat ned. Man har sålt huvudkontoret, man är betydligt färre anställda, man har bantat ned styrelserna, sänkt arvoden generellt. I rekryteringar har man börjat fokusera på att anställa folk till moderbolaget med operativ kompetens som har bättre förståelse för dotterbolagens verksamhet. Där anställde man tidigare oftare personer med bakgrund inom investment banking vars kompetens är att köpa och sälja bolag. VD Jonas Wiström kommer från konsulthållet och verkar hellre ha in människor som förstår sig på den operationella biten än den finansiella i första hand. Det ser vi som mycket positivt.

Detta i kombination med att man numera ha mer in-house-kompetens, månatliga uppdateringar, mindre styrelse och färre externa rådgivare för att beslutsfattandet blir mycket mer tidseffektivt och kostnadsbesparande. Man kan säga att de sänkt sin förvaltningsavgift.

Vad tror ni Ratos kommer göra med likviderna från försäljningen av Bisnode?

Bolaget är givetvis väldigt förtegna om exakt vad man har i pipeline för pengarna. Nettokassan på 5 miljarder SEK. Vi vet att de kommer användas till förvärv, och här finns egentligen två möjligheter. Antingen går Ratos ut och förvärvar nya dotterbolag. Eller så låter man pengarna hjälpa till och finansiera tilläggsförvärv i befintliga dotterbolag såsom redan skett i exempelvis Airteam.

När det gäller förvärv av nya dotterbolag är man väldigt tydliga med kriterierna. De ska vara marknadsledande inom sin position, de ska ha stark management, de ska också kunna fungera som plattformar för framtida tilläggsförvärv inom sin bransch, så kallade ”konsolidatorier”. Man ska heller inte förvärva sådant som ligger för långt ifrån den befintliga kompetensen. Man vill gärna se synergier mellan dotterbolagen, där ledningarnas kompetenser kan förstärka varandra.

I slutändan kommer det nog bli lite av varje. Men för stunden hindras man i att göra större förvärv på grund av problem med due diligence i och med coronapandemin. Men vi tror att man kommer vilja göra större förvärv där man blir majoritetsägare och får mycket att säga till om vid behov. Historien har visat att små bolag kostar ungefär lika mycket eller mer tid att förvärva än stora, men att resurserna då har spenderats på något som kanske inte har samma potential.

Vad tror ni om framtida avyttringar av befintliga dotterbolag i Ratos?

Vi vet att bolaget hela tiden ser sig om efter möjligheter att avyttra delar av sin portfölj. Det handlar om bolag där man bedömer att man inte är rätt ägare och där den egna kompetensen inte passar för att få upp bolagen till den lönsamhet som de annars skulle kunna uppvisa. Med andra ord vill man få bra betalt när man säljer, precis som man fick i Bisnode. Så det är delvis en tidsfråga och en prisfråga, men vi lär få se fler avyttringar i närtid.

Strategin från deras sida är att hålla en mindre spretig profil bland dotterbolagen och helt enkelt avyttra sådant som inte passar den egna ledningens kompetens.

Om PriorNilsson Evolve
Förvaltare är Martin Lindqvist och Jonas Skilje. En dagligt handlad, europeisk mikrobolagsfond. Tillväxtinriktning med kvalitetsbolag i fokus. Fonden startades 2020-06-01.

 Läs mer om fonden här


Denna artikel är information från Stockpickers kund. Artikeln ska tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Martin Lindqvist och Jonas Skilje förvaltar fonden PriorNilsson Evolve som är aktieägare i Ratos.

Stäng×
Strategivändning i Ratos driver optimism
05.11.2020

Strategivändning i Ratos driver optimism

Martin Lindqvist och Jonas Skilje förvaltar den europeiska mikrobolagsfonden PriorNilsson Evolve. Denna vecka har vi frågat ut dem om det nya innehavet Ratos för att få höra deras syn på bolaget.

Vi ser att ett av era nya innehav i fonden är Ratos. Vad har ni för tankar kring det bolaget?

-Ja, det stämmer. Vi byggde upp en position i Ratos inför deras Q3-rapport som vi hade positiva förväntningar på. Ratos är ju ett välkänt bolag för de flesta som följer svenska börsen och det har inte undgått någon att aktien kraftigt underpresterat börsen senaste åren, även om vi justerar för utdelningar. En förklaring till Ratos historiska utveckling kan man sammanfatta som att de har vänt på den gamla börsdevisen ”cut your losses and let your winners run”. Man har sålt bolagen som har gått bra och behållit de med problem.

Vi tycker dock att detta ligger i bolagets förflutna och Ratos har under de senaste åren valt att avyttra eller lägga ner dotterbolag som underpresterar, t.ex. Jøtul och GS-hydro. Det finns fortfarande bolag i portföljen att jobba med och vi förväntar oss fler avyttringar under de kommande åren, men även fler förärv. Vi ser dock att bolagen i portföljen är inne i en positiv trend, ser man på Q3-rapporten var den klart bättre än förväntat och likaså Q2-rapporten dessförinnan. Det är andra starka kvartalet i rad.

PriorNilsson Ratos

Jonas Skilje och Martin Lindqvist

Sedan en tid ser vi även en vändning i bolagets strategi och inriktning. 2019 började man prata om ett nytt Ratos som inte längre ska fungera som ett noterat private equity-bolag utan snarare som en förvärvsdriven företagsgrupp - alltså vad man brukar kalla serieförvärvare eller compounder. Detta innebär mindre centralstyrning och mer fokus på att hitta relevanta förvärv att addera inom sina områden.

Den här transformationen möjliggörs ytterligare genom att man nu har sålt av innehavet i Bisnode, och efter det har man en nettokassa kombinerat med att man signalerar en förvärvsstrategi.

Kommentarer om bolagen som ingår i Ratos bolagsgrupp för stunden?

- Vi tycker att det är en väldigt fin kombination av bolag. De delar ju själva upp dem i tre områden “Construction & Services”, “Consumer & Technology” samt “Industry”.

Och om vi börjar med “Construction & Services” som utgör ungefär halva omsättningen så har de framför allt ventilationsbolaget Airteam som växer mycket snabbt och med stigande marginaler. De har en mycket fin exponering mot den heta HVAC-marknaden. Tillväxten inom HVAC drivs framför allt av efterfrågan på energieffektivitet och nybyggnation. Vi tror att Airteam genom organisk tillväxt i kombination med tilläggsförvärv har en mycket fin resa framför sig.      Ställ frågor till förvaltarna om Ratos - Maila staff@stockpicker.se 

Inom affärsområdet “Consumer & Technology” ingår Plantagen, Kvdbil och Oase Outdoors sedan Bisnode avyttrats. Oase Outdoors som säljer friluftsutrustning har haft väldigt fin utveckling under sommaren. När hemester varit en exceptionellt stark trend växer bolaget sin omsättning med 32% jämfört med motsvarande kvartal 2019. Hemmatemat har även lyft Plantagens omsättning senaste kvartalen (+11% i Q3 och +25% i Q2). Här är det många som väljer att avfärda tillväxten som engångsföreteelser men vi tror att vi ska förvänta oss mer långsiktiga förändringar i våra resvanor.

Inom segmentet “Industry” är det framför allt kärnmaterialbolaget Diab som är attraktivt. De växer 21% organiskt i Q3 och har en fin exponering mot vindkraft där de tillverkar vingar. Detta är ett segment som förväntas växa med tvåsiffrig tillväxt under kommande år.

Hur var Q3-rapporten? Vad bör man ta med sig från den?

- Förutom att lönsamheten och den organiska omsättningen växer i Ratos är det historien om bolaget som är intressant. VD:n trycker fortsatt på för att försöka beskriva det nya Ratos som alltmer lämnar investmentbolags-Ratos bakom sig. Förändringar i dotterbolagens management och starkt momentum de senaste kvartalen gör det intressant att vara med på resan som vi bedömer som både trovärdig men samtidigt också underskattad av marknaden.

Vilka triggers ser ni?

- I takt med att Ratos fortsätter kommunicera sin förändrade inriktning tror vi att bolaget kommer sluta värderas som ett investmentbolag och på sikt att betraktas som en serieförvärvare. Vi anser dock att bolaget har en del kvar att bevisa när det kommer till att staka ut exakt vilka affärsområden som kommer att ingå i portföljen. En viktig trigger blir därför vilka förvärv de kan hitta men vi är optimistiska och tror de kan hitta rätt förvärvsobjekt. Aktuell värdering om ca 8x EV/EBITA gör om inte annat nedsidan begränsad.

Utöver detta finns det fortfarande vissa dotterbolag som med fördel skulle kunna avyttras för att ytterligare renodla de mest attraktiva exponeringarna. De värderas väldigt lågt av aktiemarknaden och skulle kunna skapa mycket aktieägarvärde om de kunde omsättas till kassa och framtida förvärv i stället. Ett sådant exempel är förvärvet Aibel som skrivits ned kraftigt och där vi tror att en avyttring skulle tas emot mycket positivt av aktiemarknaden.

Vi hoppas även på att Ratos kan fortsätta visa upp operationella förbättringar i portföljbolagen och höja marginalerna.

Om PriorNilsson Evolve
Förvaltare är Martin Lindqvist och Jonas Skilje. En dagligt handlad, europeisk mikrobolagsfond. Tillväxtinriktning med kvalitetsbolag i fokus. Fonden startades 2020-06-01.

Läs mer om fonden här

Köp fonden hos Avanza

Köp fonden hos Nordnet


Denna artikel är information från Stockpickers kund. Artikeln ska tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Martin Lindqvist och Jonas Skilje förvaltar fonden PriorNilsson Evolve som är aktieägare i Ratos AB.

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början