Storpost mäklad i JM
11.03.2022

Storpost mäklad i JM

Vid lunchtid fick Stockholmsbörsen extra momentum efter att den ryska nyhetsbyrån Interfax rapporterat om ”vissa positiva skiften i samtalen med Ukraina”.

Uttalandet finns i en diskussion mellan diktatorerna Alexander Lukasjenko och Vladimir Putin, som ska ha träffats i Kreml. Således inga personer man kan lita på. Index steg snabbt från plus 1 procent till nästan 3 procent innan rekylerade tillbaka något. Vid stängning noterades OMXS30-index 1,5 procent högre medan det bredare OMXSPI ökade 1,8 procent.

Volvo Cars planerar att anställa 700 personer till en ny techhub i Stockholm. Tanken är att det nya teamet ska hjälpa bolaget med sin omställning. Volvo Cars siktar på att sälja minst hälften av alla bilar online 2025. Aktien stärktes 1,4 procent till 55,90 kronor. Försvarsrelaterade bolag har överlag gått starkt på börsen efter Rysslands invasion av Ukraina då en rad länder meddelat ökade satsningar på försvaret. Saabs aktie lyfte ytterligare 6,4 procent. Sedan årsskiftet har börsvärdet ökat 54 procent. Evolution och Sinch tillhörde fredagens vinnare med kursuppgångar om 5,2 respektive 2,3 procent.

Nordea internmäklade på förmiddagen en storpost i bostadsutvecklaren JM på 3,4 miljoner aktier. Posten mäklades vid kursen 281,15 kronor och motsvarar närmare 4,9 procent av aktierna. Det finns fyra ägare med så mycket aktier eller mer i JM: Handelsbanken Fonder, Swedbank Robur, AMF och SBB. Aktien steg 3,6 procent till 286,70 kronor. EQT avancerade 8,5 procent till 300,20 kronor efter att den fått flera köprekommendationer i kölvattnet av en investerarträff den 1 mars. Morgan Stanley upprepar Köp, om än med sänkt riktkurs från 612 till 425 kronor. Deutsche Bank har inlett bevakning med köp och riktkurs 380 kronor.

Annons

En negativ artikel om Truecaller har publicerats i media i Indien. Bolaget har igår svarat att denna flera viktiga faktafel. Artikeln har indikerat stora integritetsrisker med tjänsten, att andra kan se inte bara vem som ringer utan även varifrån samt diverse annan information som kan uppfattas som känslig. Aktien steg 2,7 procent till 57,10 kronor. Gamingbolaget Stillfront lyfte 9,3 procent utan några bolagsspecifika nyheter. Branschkollegan Embracer, som är ett innehav i Stockpicker Newsletters Referensportfölj, klättrade 2,7 procent. Synthetic MR meddelade efter torsdagens stängning att bolaget tar in 60 miljoner kronor med teckningskurs 48 kronor per aktie. Vid stängning noterades aktien 3,9 procent högre till 53,80 kronor.

Bolag med inriktning och exponering mot alternativa drivmedel steg ytterligare på fredagen. Garo, som bl.a. erbjuder laddstolpar lyfte 9,4 procent medan Powercell ökade 9,6 procent. I vindkraftssektorn stärktes OX2 7 procent och solkraftbolaget Soltech rusade 14,3 procent under hög omsättning. Priset på olja rekylerade upp på fredagen efter att EU:s Josep Borrell Fontelles uppgett att Iran-samtalen i Wien behövt ta en paus. Crude Oil steg 2,3 procent till 108,42 dollar per fat. Guldterminen sjönk 1 procent till 1980,50 dollar per fat.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
20.01.2022
Small Cap - Pierce föll på prelimära siffror

Small Cap - Pierce föll på prelimära siffror

Pierce handlades ned 18,7 procent efter att ha släppt preliminära siffror för det gångna kvartalet.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Annons
Soltech Energy Sweden – Soliga utsikter
11.12.2021

Soltech Energy Sweden – Soliga utsikter

Sedan den 29:e oktober är det tidigare affärsområdet Advanced Soltech (ASAB) separat noterad på Nasdaq First North.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
22.09.2021
Small Cap - Vicore Pharma får patent godkänt i USA

Small Cap - Vicore Pharma får patent godkänt i USA

Fastighetsbolaget Mofast förvärvar 871 hyreslägenheter i Södertälje för 1,12 miljarder kronor – mer än hela börsvärdet.

Marknaden lyfte upp aktien 5,9 procent till 108 kronor. Säljare är familjen Ivarsson, som är storägare i Mofast sedan tidigare och genom affären blir största ägare i bolaget. Betalning sker genom dels bankfinansiering, dels en riktad emission till säljarna där emissionskursen har satts till 105 kronor per aktie. Fastigheterna omfattar en total yta om 62 600 kvadratmeter med ett driftnetto om cirka 45,7 miljoner kronor per år. Förvärvet villkoras av att Mofast erhåller erforderlig finansiering för förvärvet samt att extrastämma fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission. Efter förvärvet kommer Mofasts fastighetsbestånd att uppgå till cirka 3,4 miljarder kronor.

Soltech Energy Sweden avser att notera dotterbolaget Advanced Soltech på First North med beräknad första handelsdag den 29 oktober. Villkoren innebär att en aktie i Soltech Energy ger en inköpsrätt. 13 inköpsrätter ger rätt att teckna en aktie i Advanced Soltech för 27 kronor per aktie. Totalt kommer 7,28 miljoner stamaktier i Advanced Soltech, motsvarande 23,2 procent av kapitalet och rösterna i bolaget att erbjudas till försäljning. Genom försäljningen av de stamaktier i Advanced Soltech som omfattas av erbjudandet tillförs bolaget minst 196 miljoner kronor före kostnader för erbjudandet. Soltechs aktie ökade 3,2 procent till 23,72 kronor.

Forskningsbolaget Vicore Pharma meddelade på onsdagen att de har fått patent i USA på användning av dess läkemedel C21 mot infektioner orsakade av SARS coronavirus, inklusive SARS-CoV-2. Carl-Johan Dalsgaard, vd för Vicore Pharma, skriver att Covid-19 kan vara bara några mutationer bort från att kringgå det skydd som dagens vacciner ger och vi vet att även vaccinerade både kan föra smittan vidare och själva bli sjuka. Det nu godkända C21-/CoV-patentet ger Vicore patentskydd på den amerikanska marknaden till december 2040. Vicore Pharma pekar på att en betydande klinisk effekt av C21 på andningsfunktionen vid covid-19 nyligen dokumenterades i en fas 2-studie som visade att C21 vid studiens slut minskade behovet av syrgasbehandling hos inlagda patienter med 90 procent. Aktien förbättrades 5,5 procent till 20,70 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Slakt i Bonesupport efter negativa nyheter
10.09.2021

Slakt i Bonesupport efter negativa nyheter

Stockholmsbörsen visade på små rörelser på fredagen.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Teckna aktier i Soltech Energy
06.09.2021

Teckna aktier i Soltech Energy

Soltech Energy är verksamma inom energisektorn. Bolaget är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för både företag och privatpersoner. Soltech konsoliderar marknaden genom förvärv av bolag inom sol, tak, fasad och elbranscherna med flera. Soltech har dessutom stor verksamhet i Asien som går ut på att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak.

Soltech Energy jobbar med flera inriktningar där solenergibolagen står i fokus men där ytterligare kompetenser inom tak, fasad, el osv spelar en stor roll. Dessa traditionella företag som har stor erfarenhet inom sina branscher ser en ökad efterfrågan kring solenergi och där kan bolaget komma in och addera den kunskapen så att de blir soltakbolag, solfasadbolag etc. Att kunna tak och el är även viktiga kompetenser för en solenergiinstallation ur ett säkerhets och garantiperspektiv. Att man vet vad man gör och det underlättar också för kunden som får en framtidssäkrad hållbar solenergilösning.

Bolaget genomför just nu en nyemission på cirka 247 miljoner kronor. Emissionslikviden skall primärt användas till att genomföra nya förvärv, samt att hjälpa befintliga bolag att utveckla sina verksamheter.

Sista dag att teckna emissionen är den 7 september.


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningsperiod: 24 augusti - 7 september 2021
Teckningskurs: 20 SEK per aktie
Emissionsvolym: 247 MSEK motsvarande 12 361 207 aktier med en möjlig övertilldelningsemission om 150 MSEK, motsvarande 7 500 000 aktier
Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market


Dokument och filer

Emissionssite

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel

Teckna via BankID

Videopresentation

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Soltech Energy
25.08.2021

Stockpicker intervjuar - Soltech Energy

Soltech Energy är verksamma inom energisektorn. Bolaget är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för både företag och privatpersoner. Soltech konsoliderar marknaden genom förvärv av bolag inom sol, tak, fasad och elbranscherna med flera. Soltech har dessutom stor verksamhet i Asien som går ut på att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Relaterade ämnen
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Small Cap - Företrädesemission i CombiGene
08.03.2021

Small Cap - Företrädesemission i CombiGene

First North-listade Expression Biotech ökade 24,6 procent till 39,50 kronor.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Small Cap - Dotterbolag till AAC Clyde Space får order
05.01.2021

Small Cap - Dotterbolag till AAC Clyde Space får order

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina har fått en order med ShenZhou ZheDong Agricultural Trade Development Co.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Vinnare på förnybar energi - Köpvärd aktie
19.11.2020

Vinnare på förnybar energi - Köpvärd aktie

Bolaget har en bra position på sina nyckelmarknader och med stigande skalfördelar lär lönsamheten förbättras. Det är tillräckligt för att rekommendera Köp.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början