Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
Stark trend i ZetaDisplay
25.06.2019

Stark trend i ZetaDisplay

Även om handeln i ZetaDisplay stundtals varit väldigt volatil de senaste åren, har aktien handlats i en positiv grundtrend. Inget pekar i nuläget heller på en trendvändning, snarare är det ett fortsatt fokus på högre kursnivåer. Här kan finnas en rejäl potential i ett längre perspektiv.

Detta är en betald analys på uppdrag av ZetaDisplay

ZETA / Small Cap / 22,7 kr

Efter dagens nyhet att ZetaDisplay tecknat ett globalt ramavtal med Ingka Group, som ingår i Ikea-koncernen, lockar aktien in köpflöden. Här kan det finnas ytterligare uppsida.


Stark trend i ZetaDisplay


Vi ser hur en stor konsolideringsformation bildats de senaste åren i ZetaDisplay, idag stämmer faktiskt aktien av motstånd i formationen. Ett utbrott förbi 23,5 kronor skulle ge positiva signaler och då ser vi ett kursscenario med en uppgång mot cirka 34 kronor på sikt.

Blickar vi nedåt är det omkring 17,6 – 18,4 kronor som ZetaDisplay har ett viktigt tekniskt stödområde. Skulle detta ge vika riskerar aktien att falla ner i en negativ trend. Då sätts fokus ner mot 12 kronor. Nu har vi dock en positiv grundtrend vilket bör innebära en högre sannolikhet för ett positivt kursscenario och rent tekniskt ser vi alltså noteringar upp mot 34 kronor som möjliga på sikt. Detta förutsätter naturligtvis att den stigande trenden håller i sig.

Analytiker: Mats Ahlskog

Läs mera om ZetaDisplay

ZetaDisplay – Mer än bara skärmar
Stockpicker intervjuar ZetaDisplay

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar ZetaDisplay
23.05.2019

Stockpicker intervjuar ZetaDisplay

Företaget levererar system för reklam, profilering och butikskommunikation på digitala bildskärmar som kan förmedla ljud och bild. Kunder är butikskedjor eller varumärkesleverantör som visar sina reklambudskap på TV-skärmar i butik. ZetaDisplay sköter utformning och installation av bildskärmsnätverket, producerar löpande innehåll samt styr och övervakar systemet.

Berätta om dig själv och din bakgrund

Jag heter Leif Liljebrunn och har varit VD för ZetaDisplay i ungefär 10 år. Min bakgrund är från mjukvaruindustrin. Dels som delägare och även drivit ett antal mjukvaruföretag. Jag har också varit viceVD i ett bolag som köptes upp av Visma vilket innebär att jag även jobbat några år inom Visma-koncernen. Min kundskap är att bygga och driva företag som har fokus på mjukvara, där intjäningsmodellen är repititiva intäkter. Där ingår även tjänsteförsäljning och service kring repititiva intäkter, s.k. licensintäkter.

För mig är det viktigt att visa att ZetaDisplay är ett tjänsteföretag med fokus på repititiva intäkter, där även min styrka och bakgrund ligger.

Beskriv ZetaDisplay för Stockpickers läsare

Vi är totalleverantör av digitala kommunikationslösningar som syftar till att påverka människors beteende och beslut i olika miljöer – allt från kontoret, butiken och i publika miljöer. Det gör vi genom smarta tekniska lösningar och kompetens kring hur man gör koncept för att påverka mänskligt beteende. Vi är framförallt ett tjänste- och mjukvaruföretag som fokuserar på de repititiva intäkterna. Samtidigt som vi måste ha displayer och teknik för att kunna hjälpa våra kunder att nå ut med budskap i butik. Vi levererar alltså en mix av hårdvara (skärmar och monitorer) för att vi ska kunna erbjuda våra kunder möjligheterna att kommunicera med exempelvis konsumenten i butik. Och det är där vår tjänsteleverans kommer in.

Hårdvaran som vi levererar och installerar resulterar i engångsintäkter, medan de löpande intäkterna kommer när kunden använder vår mjukvara för att kommunicera sina budskap.

Vårt affärsfokus ligger på att öka de repititiva intäkterna som genereras av att våra kunder använder våra tjänster. Det som kan vara missvisande i våra siffror ibland är att vi under vissa perioder levererar mycket hårdvara till slutkund vilket påverkar bruttomarginalen.

För att få en uppfattning om vårt bolag ska du titta på hur de repititiva intäkterna utvecklas, där vi har höga marginaler.

Ska du som investerare jämföra oss med andra bolag på börsen så bör du titta på Lime och Fortnox, eller Vitec. Alltså mjukvaruleverantörer. Det enda som skiljer oss åt är att vi dessutom är en hårdvaruleverantör.

Våra kunder använder samma mjukvara som är installerat ”i molnet” och när vi kör en uppdatering slår den igenom på alla våra kunder.

Vi levererar en ren SaaS-lösning (Software-as-a-Service). Och potentialen i våra kontrakt är tvådelad. Det ena är att vi kan installera konceptet i fler butiker hos kunden. Och den andra delen ligger i att våra kunder blir mer och mer digitala och vill kommunicera på fler ställen i de butiker vi levererar till.

För att tydliggöra att vi i grunden är ett mjukvaruföretag med repititiva intäkter har vi kopplat våra finansiella mål just till detta. Detta innebär att vi vill dubbla våra repititiva intäkter till 2022, jämfört med 2018, vilka då låg på 101,9 mkr, alltså till 200 mkr. Vi förväntar oss synergier och driver vi bolaget som vi tänkt oss, siktar vi på ett tredubblat EBIT till 2022.

Det här tror jag inte marknaden förstått riktigt.

Vad har du gjort för förändringar under dina 10 år i bolaget?

Under 2014 genomdrev jag ett besparingsprogram där vi sparade ca 10-12 miljoner för att vända bolaget till lönsamhet. Det ledde till att vi från 2014 visade vinst. I och med detta började vi även vår förvärvsprocess då vi såg att marknaden höll på att förändras och var redo för en konsolidering. Under 2015-2017 har vi gjort tre typer av förvärv. Dels har vi köpt marknadsandelar på befintlig marknad, dels förvärvat bolag som kompletterat vår verksamhet som vi kunnat rulla ut på övriga marknader, och dels köpt bolag på ny marknad för att sprida vår geografiska närvaro. Så under denna fas var fokus på att bygga massa och bli större som bolag.

Under 2018 har fokus varit att konsolidera verksamheterna, anställa rätt folk och skapa förutsättningar till synergier i bolagen vi förvärvat och slagit ihop. Detta kommer ligga till grund för ytterligare förvärv. I samband med detta har vi beslutat att jag från och med hösten 2019 lämnar VD-rollen, för att lägga allt fokus på nya förvärv och göra tillväxtresan genom det.

Vi har byggt en stark ställning med bra rykte vilket gjort att bolag i Europa har visat intresse av att ingå i ett större sammanhang. Och det är detta vi vill dra växlar på. Vi vill vara den aktör som möjliggör en konsolidering i Europa.

Jag har därför nu under året rekryterat och tillsatt personer för att vi ska kunna ta nästa steg i vår internationalisering. Detta påverkar i det korta perspektivet våra fasta driftkostnader men kommer ligga till grund för att vi ska kunna ta nästa steg.

Vad finns det för risker med er nya strategi och expansionen ni står inför?

En risk har varit att om vi inte tagit steget att konsolidera vår verksamhet och samla vårt koncept till en plattform, kunde det ha inneburit att vi hamnat i en anpassningsfälla. Med det menar jag att vi hade suttit fast i gamla system och olika plattformar som inte varit harmoniserade. Det har vi kommit ifrån nu med den nya strategin. Nu är vi förberedda för att plocka in nya bolag.

En förändring på marknaden som sker just nu är att e-handeln ökar kraftigt vilket påverkar hur konsumenten handlar vilket resulterar i att kedjor måste tänka om och behöver integrera sin e-handel med butiksnätverket. Detta kan leda till färre butiker med mindre ytor, men som till större grad är sammankopplad med e-handeln. Detta ser vi som en möjlighet för oss och våra lösningar. Vi ser att våra kunder söker en leverantör som klarar av denna transformering på marknaden och som har en internationell närvaro.

Vad har ni för konkurrenter?

Vi möter egentligen tre sorters konkurrenter på marknaden ute i Europa. Dels är det mjukvaruleverantörer som är återförsäljare på en viss marknad. Sedan kan vi möta integratörer som kan leverera mjukvara som slutkunden har valt. Och den tredje kategorin är sådana som vi, som är både integratör och har en egen mjukvara som levereras till slutkunden.

Vad vi har valt är att vara både integratör och mjukvaruleverantör på varje lokal marknad. Kunden drar fördel av att vara del i något större och kan också enklare expandera sin affär till andra länder då vi kan vara med dem hela vägen.

Hur ser marknaden ut för era tjänster?

Traditionellt är det här en lokal affär. Lokala leverantörer hjälper lokala företag. De större kunderna eller kedjorna letar efter större aktörer som kan vara med dem i sin expansion. Där finns vi och kan hjälpa kunderna med sin internationella expansion. Och då byter de gärna ut den lokala aktören mot någon som kan hjälpa dem både lokalt och internationellt.

Kan du berätta mer om den stora affären med ATG som ni levererat under 2018?

Vi vann affären i maj i fjol i hård konkurrens med både internationella och lokala aktörer. Vi har haft 5 000 integrationstimmar, installationer hos 2 000 ombud som tillsammans har 7 500 displayer. Den 15 december var allt levererat. Hela ordervärdet var på 100 miljoner där 80 miljoner hamnade på 2018. Resten är repetitiva intäkter under en fyraårsperiod, alltså 5 mkr per år i fyra år framöver. Det här var ingen typisk affär utan den var väldigt tight och snabb utrullning, vilket ställde höga krav från oss på leverans. Vilket vi klarade.

Något mer du vill skicka med till våra läsare?

De ekonomiska mål som vi kommunicerat till marknaden är mål som inte innefattar några större förvärv, utom kanske några kompletterande förvärv. När vi gör förvärv behöver vi eventuellt justera våra mål i så fall. Slutligen är vi ett bolag som är väl positionerade på den europeiska marknaden, efterfrågan är där och vi har en tydlig strategisk färdriktning.


 

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
ZetaDisplay – Mer än bara skärmar
22.05.2019

ZetaDisplay – Mer än bara skärmar

2018 blev något av ett genombrottsår för tjänste- och mjukvarukoncernen och nettoomsättningen ökade kraftigt med 103%, jämfört med året innan, till 404 Mkr. Den genomsnittliga årliga tillväxttakten (CAGR) mellan 2014 och 2018 har därmed varit imponerande 62%. Ett stort avtal med spelbolaget ATG bidrog inte bara till den kraftiga tillväxten, men medför också en ökad volym av kontrakterade tjänster, vilket i sin tur innebär repetitiva intäkter. Dessa ökade med 80% under fjolåret till 102 Mkr.

Detta är en betald analys på uppdrag av ZetaDisplay

ZETA / Small Cap / 22,6 kr

Den positiva utvecklingen har inte undgått aktiemarknaden och som ägare har man kunnat glädja sig åt en uppgång på drygt 30% hittills i år. Börsvärdet uppgår i skrivande stund till cirka 590 Mkr.

ZetaDisplay hjälper sina kunder att nå ut till konsumenten och framförallt att påverka deras beteende i beslutssituationer, till exempel i en butik. Som totalleverantör av kommunikationslösningar använder man sig av en smart teknisk plattform för att generera engagerande digitala skärmlösningar. Gränssnittet mot slutkonsumenten är en mjukvarustyrd digital display som styrs via en molnbaserad mjukvara.

Branschen man är aktiv i kallas för ”Digital Signage”, ett begrepp som förenklat betecknar all form av kommunikation där elektroniska skärmar används för att förmedla ett budskap digitalt. Denna typ av kommunikation används idag flitigt inom detaljhandeln, såväl som i tjänstesektorn och på bolagets kundlista hittar man välkända namn såsom Mercedes-Benz, Tele2, McDonald's, 7-Eleven, Stadium mm.

Mycket uppmärksamhet genererade ATG-avtalet som tecknades i maj förra året, med ett totalt värde på cirka 100 Mkr. ATG:s 2 000 butiker runt om i Sverige utrustades med ett digitalt skärmsystem med 7 500 enheter, för att introducera en ny standard i kundbemötandet i samband med avregleringen av den svenska spelmarknaden. Denna Digital Signage-utrullningen var den hittills största av sitt slag i Norden.

Ett annat exempel av ett intressant användningsområde är nederländska telekomjätten KPN, som har varit kund i över tio år och som använder Digital Signage bland annat för den interna kommunikationen med sina medarbetare. Den digital skyltningen placeras där medarbetarna rör sig mest, till exempel i receptionen, för att sprida de senaste nyheterna.

Totalt värderades världsmarknaden för Digital Signage till cirka 135 miljarder kr år 2018. Tillväxttakten är hög och uppgick till 18% i fjol. Enligt konsultfirman Invidis utgör den europeiska marknaden lite mindre än en fjärdedel av världsmarknaden och just Norden är en förhållandevis starkt utvecklad marknad, till följd av en välutbyggd teknisk infrastruktur, en stark mottaglighet för förändringar i konsumentbeteendet och konsolideringen i handeln.

Den europeiska marknaden för Digital Signage förväntas fortsätta att växa i takt med att mognaden tilltar och kunder satsar en ökande andel av sina marknadsföringsbudgetar på digital kommunikation, inte minst till följd av den kraftigt ökande e-handeln. Detta innebär också att kunderna blir mer sofistikerade och därmed ställer ökade krav på sina leverantörer.

ZetaDisplay själv räknar med ett tillväxtscenario där andelen kontrakterade tjänster, såsom programvarulicenser och annan service, ökar som andel av försäljningen. Det skulle vara mycket fördelaktig för marginalerna, då programvara och tjänster typiskt uppvisar högre bruttomarginaler än hårdvara.

Förutom den organiska tillväxten har bolaget historiskt även vuxit genom förvärv, till exempel i Finland, Norge och Nederländerna. Förra året blev något lugnare i detta avseende, men man utvärderar kontinuerligt olika typer av allianser med företag och organisationer som ägnar sig åt Digital Signage för att gemensamt driva och bygga ut marknaden.

Generellt ökar dessutom försäljningen av tjänster som viktig del av affären efter den första installationen, vilket ger stabila, repetitiva intäkter. Dessutom tilltar mognaden bland befintliga kunder som vill ta nästa steg och utveckla och bredda sin satsning. Dessa trender har fortsatt även i början av året.

Totalt ökade omsättningen under första kvartalet 2019 med 43%, jämfört med samma period ett år tidigare, till 93 Mkr. De repetitiva intäkterna ökade med 49% till 32 Mkr och utgör därmed kring 34% av det totala, bland annat drivet av att storkunden ATG har övergått till daglig drift. Samtidigt fortsatte man i Sverige att öka antalet driftsatta installationer och implementationen av 44 CityGross butiker genomfördes under kvartalet.

Efterfrågan beskrivs som god på alla marknader, och ett nytt avtal har vunnits med norska kommunaltrafiksbolaget Ruter med en löptid på tio år och ett värde på cirka 20 miljoner nok. Den höga aktiviteten fortsatte även i början av andra kvartalet och bolaget lyckades sluta ett femårigt ramavtal med möbelkoncernen Ekornes, där utrullningen i år uppskattas att ha ett försäljningsvärde på cirka 15 Mkr.

Baksidan av den snabba tillväxten är att även organisationen måste förstärkas, vilket man gjorde inom både försäljning och projektleverans. Dessutom har koncernövergripande funktioner utökats, så att personalkostnaderna ökade med 22% till 30 Mkr. I kombination med en lägre bruttomarginal, till följd av en större mängd implementationsprojekt, gjorde att det justerade rörelseresultatet minskade från 3 Mkr till 1,9 Mkr.

Den underliggande lönsamhetstrenden framstår, emellertid, som positiv och vi ser goda möjligheter att man kommer kunna lyfta rörelsemarginalen från fjolårets 7,3%, tack vare en allt större installerad bas och en stigande andel tjänsteintäkter.

Redan i samband med presentationen av bokslutskommunikén för 2018 uppdaterade bolaget sina finansiella mål, bland annat eftersom det tidigare omsättningsmålet om 350 Mkr år 2020 hade uppnåtts i förtid. Fokus framöver riktas nu ännu mer på repetitiva intäkter och ambitionen är att intäkter från kontrakterade tjänster ska överstiga 200 Mkr vid utgången av 2022. Det innebär alltså en fördubbling från dagens nivå.

I och med den positiva effekten på lönsamheten från en högre tjänsteandel, siktar man dessutom på ett rörelseresultat på 100 Mkr inom samma tidshorisont, vilket motsvarar en tredubbling. Det ger en fingervisning om hur stor hävstången är i affärsmodellen, när hårdvaran väl har installerats och de kontrakterade tjänster under driftperioden kan sedan öka intäkterna på ett kostnadseffektivt sätt.  

Vad gäller balansräkningen, eftersträvar ledningen en soliditet på mellan 30 och 50%, vilket kan jämföras med 46% vid slutet av mars. Vid samma tidpunkt hade bolaget likvida medel på 51 Mkr och trots ett något negativt kassaflöde från den löpande verksamheten under Q1 på -1,3 Mkr, är den finansiella ställningen stabil. Att man i början av april ändå genomförde en riktad nyemission om 30 Mkr, var för att delfinansiera inlösen av bolagets preferensaktier, vilket kommer resultera i en likviditetsförbättring om netto 4,9 Mkr på årsbasis.

Det är svårt att göra exakta prognoser, då nya kontrakt och avtal kan ha stor påverkan. Vi kan dock konstatera att om man lyckas nå sina mål, så ser aktien onekligen intressant ut. På våra estimat för i år handlas aktien kring p/e 37, men den förväntade tillväxttakten framöver är hög. Därtill kommer bidraget från eventuella nya förvärv, någonting som framstår som ganska sannolikt, inte minst med tanke på övergången av den nuvarande vd:n Leif Liljebrunn till rollen som M&A ansvarig.

Ladda ner analysen här

Analytiker: Sebastian Lang

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.


 

Stäng×
Relaterade ämnen
17.03.2019

ZETA DISPLAY - Stark avslutning av året

Vi hade inget vidare flyt när vi slutet av september i fjol satte en spekulativ köprekommendation på Zeta Display som är helhetsleverantör inom digital butiksinformation, eller så kallad Digital Signage. Mindre än en vecka efter rekommendationen påbörjades det börsras som därefter fortsatte resten av året och även Zeta åkte så klart med i nedgången och tappade uppemot 20% innan året var slut.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
22.12.2018

ZETA Display - Urstarkt Q3

Så sent som i slutet av september satte vi en spekulativ köprekommendation på Zeta Display som är en helhetsleverantör inom digitalisering av butiksinformation (digital skyltning), eller så kallad Digital Signage. Dessvärre sammanföll rekommendationen av bolaget som är marknadsledande i norra Europa med höstens relativt kraftiga börsnedgångar som inleddes i början av oktober.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
ZetaDisplay är en helhetsleverantör av programvara och tjänster inom digital skyltning.
13.06.2018

ZetaDisplay är en helhetsleverantör av programvara och tjänster inom digital skyltning.

Företaget levererar system för reklam, profilering och butikskommunikation på digitala bildskärmar som kan förmedla ljud och bild. Kunder är butikskedjor eller varumärkesleverantör som visar sina reklambudskap på TV-skärmar i butik. ZetaDisplay sköter utformning och installation av bildskärmsnätverket, producerar löpande innehåll samt styr och övervakar systemet.

Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?

Jag är ekonom och har jobbat i mjukvarubranschen i många år. Jag har lång erfarenhet kring att utveckla verksamheter i tillväxt. Senast var jag på Visma Software som vVD och jag kom till ZetaDisplay när man påbörjat utvecklingen av teknisk plattform, mjukvara och tillhörande tjänster. Mina erfarenheter med skalbar programvaru-utveckling och utveckling av tillhörande tjänster kom väl till plats för bolaget, i det stadie man befann sig.

Vänligen beskriv ZetaDisplay och Er verksamhet för Stockpickers läsare.

Vi hjälper retail att digitalt kommunicera med konsumenten oavsett var kunden befinner sig och i vilken kanal man vill möta honom i. Vi erbjuder en teknisk plattform för att förenkla och anpassa kommunikationen till den unika konsumenten i butik, sociala medier, hemsidor etc. Och vi gör det genom allt mer avancerade och förfinade lösningar, inte minst sedan trenden att butikerna parallellt väljer att flytta in e-handeln i fysiska butiker.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Vi levererar en komplett medieplattform till våra kunder innehållande programvara, licenser, tjänster och hårdvara. Genom att agera som en helhetsleverantör skapas en långsiktig relation till kunden. Vi vidareutvecklar och anpassar sedan deras digitala kundkommunikation över tiden.
Men framförallt bygger vi en installerad bas hos våra kunder som ger oss repetitiva intäkter - i huvudsak i form av licenser. Dessa återspeglar den underliggande tillväxten i vår verksamhet och stärker dessutom vår bruttomarginal. Under Q1 i år ökade de repetitiva intäkterna med 91 procent jämfört med samma period föregående år och motsvarande drygt 32 procent av första kvartalets nettoomsättning.

zetadisplay2

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 74,5 MSEK. Vad skall emissionslikviden användas till?

Emissionen är i huvudsak ämnat till förvärvet av WebPro, men även för att stärka kassan och till att göra ett antal mindre förvärv i närtid. Vi vill vara med att konsolidera branschen i Europa. Därför har vi också många långsiktiga ägare i bolaget som vill vara med på vår resa. 30 procent av bolaget innehas av institutionella ägare som AMF, Nordea Småbolagsfond, finska Virala och Stenakoncernen. 

Berätta lite kort om WebPro AS.

Webpro, är ett norskt bolag som utvecklar och säljer kundanpassade lösningar inom digital signage med installationer runt om i världen. Bolagets kunder utgörs av stora internationella kedjor med hög potential. Bolagets omsättning 2017 uppgick till 24 MNOK varav kontrakterade och repetitiva intäkter utgjorde ca 6,5 MNOK. Rörelseresultatet uppgick till 4,1 MNOK.

Vad är den största risken i Er verksamhet som du ser det?

Att finna synergier i de förvärv vi gör är viktigt och det kan vara utmanande. Vi har dock utvecklat en bra modell för detta och vi har i samtliga förvärv kunnat påvisa att vår modell fungerar och har gett önskad effekt.

Kan du säga något om hur stor Er potentiella marknad är?

Framtidens butiker kommer bli mindre till ytan och färre till antalet - samtidigt som allt fler processer måste automatiseras för att frigöra mer arbetskraft till att förbättra kundernas köpupplevelse. Butikerna vill fortfarande visa ett brett erbjudande och inspirera konsumenten med anpassad kommunikation till den unika kunden i butiken. För att lyckas måste retail använda tekniken mer än man gör idag. Då finns vi där som en lämplig partner. Våra kunder har bara påbörjat denna resa och mycket är fortfarande ogjort. 


Vilka är de främsta skälen till att man skall investera i ZetaDisplay?

Vi är en av de största i vår bransch i Europa. Vi har en internationell närvaro och hanterar leveranser i mer än 50 länder i världen. Våra lösningar ligger i teknikens framkant och tillsammans med bra referenser, så är vi väl positionerade på marknaden - förberedda för fler förvärv och tillväxt. Med ökad volym skapas också än bättre förutsättningar för ökad lönsamhet. Och tillsammans vår starka ägarbild så finns det goda skäl i att investera i ZetaDisplay. 

Hur ser ZetaDisplay ut om 5 år?

Vi är fortfarande marknadsledare i Europa och vi har påbörjat en ytterligare expansion. 
Vi har nått våra kommunicerade mål för 2020 och satt nya mål inför 2022. 
Vi har gått från Stockholm Small Cap till Mid Cap.

Information om emissionen

  • Teckningskurs: 15,50 SEK/aktie
  • Teckningsperiod: 7 juni- 21 juni 2018
  • Erbjudandets storlek: 74,5 MSEK
  • Handelsplats: Nasdaq Stockholm Small Cap

Läs mer och teckna aktier

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början