Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
10.11.2018

International Petroleum Corporation – Oljerea?

Uppköpsbud är ju vanligen bingo för aktieägare i det uppköpta bolaget. Timingen på IPCO:s bud på BlackPearl Resources medförde dock att kurslyftet blev kortvarigt. Efterhand har det eroderat helt. Den huvudsakliga anledningen, utöver den allmänna börsoron och riskaversionen, stavas oljefrossa. Oljepriset har verkligen spikat rakt nedåt den senaste tiden. Dubbel osis så att säga. Frågan nu är därmed hur det ser ut i det längre perspektivet? Är IPCO något att ha för ”Pärlans” ägare nu när kursen kommit ned en bra bit sedan vår analys i samband med budet?

IPCO | Mid Cap |40,10 kr

Spotpriset på brentolja har på lite drygt en månad brakat ned från en präktig topp på strax under 87 usd/fat till som lägst dryga 69 usd/fat under fredagen. Det har tagit oss ned till nivåer från början på det här året. Börs-och konjunkturoron i kombination med handelskriget och utbudsjusteringar ligger bakom raset.

Kortsiktigt är i nuläget mycket negativt inprisat i oljepriset samtidigt som prismomentum allt jämt är riktat skarpt nedåt. Chansen till rekyl och stabilisering är dock sannolikt god. Samtidigt finns en liten chans att oron i den kinesiska ekonomin vad gäller såväl konjunkturläget som kredittillgången för privata företag, kan frammana ett närmande i den amerikansk-kinesiska handelskonflikten.

Detsamma torde gälla från amerikanskt håll med tanke på den ihållande börsnedgången världen över och oron för en potentiellt bromsande världskonjunktur. Om så sker kan en rejäl uppstuds i oljepriset komma liksom en ökad riskvilja och rejäl upprekyl på den pressade aktiemarknaden. Alltsammans kan då ge en rejäl uppgång i IPCO-aktien. Men redan en stabilisering av oljepriset kan räcka för en uppvärdering av IPCO.

I den andra vågskålen ligger risken för att vi står inför en bestående konjunkturavmattning i kombination med ett långvarigt handelskrig samt fortsatta försämringar av tillgången på likviditet. I det läget är vi sannolikt långt ifrån en långsiktig botten.

Ser vi till IPCO som bolag efter uppköpsbudet på Pärlan, är det onekligen en intressant konstellation som är på väg att formeras. Det finns stora värden i backen för den sammanslagna enheten, och visar det sig i efterhand att konjunkturoron och nedstället på börserna bara var en parentes som följs av förnyad styrka, ja då har vi nu rentav ett mycket starkt köpläge i IPCO.

Q3-rapporten från IPCO var munter läsning. Intäkterna steg till 106,7 Musd (47,9) och EBITDA-resultatet ökade till 66,2 Musd (26,4). Nettoresultat slutade på 26,5 Musd (2,2). Kassaflödet från den löpande verksamheten kom in på 52,2 Musd (27,3). För de första nio månaderna totalt blev intäkterna 342,5 Musd (148,4) med ett EBITDA-resultat som nådde 206,0 Musd (95,9). Nettoresultatet skrevs till 74,3 Musd (13,7). Kassaflödet från den löpande verksamheten summerades till 215,6 Musd (110,4).

Q3 bjöd på en genomsnittlig daglig nettoproduktion om 35 200 fat oljeekvivalenter per dag, vilket var i den högre delen av IPCO:s reviderade prognos för året. Samtidigt meddelade bolaget att man förväntar sig att hela produktionen för i år ska ligga på eller över målet 32 500-34 000 fat oljeekvivalenter per dag. Prognosen för driftskostnaderna per fat oljeekvivalenter per dag behölls samtidigt på 12,6 usd.

IPCO har en rejäl dos lånefinansiering, men skapar samtidigt mycket stora operativa kassaflöden. Dessa är långt större än vad räntor och nödvändiga investeringar kräver, varför bolaget också haft utrymme för betydande tillgångsförvärv. Den senaste månadens oljeprisras försämrar visserligen kalkylerna, men ställer inte på något vis allt på ända. Stabiliserar sig oljepriset kring nuvarande nivåer, är det något av en fyndvärdering vi ser idag. Då vi ser goda chanser till en stabilisering av oljepriset framöver, initierar vi en spekulativ köprekommendation med riktkursen 54 kr.

Av
Per Bernhult Analytiker