Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
17.04.2019

KNOWIT – Stigande förväntningar

Knowit har i många år varit en av våra sektorfavoriter bland IT-konsulterna. I samband med vår senaste uppdatering (Newsletter 1666) återupptog vi köprekommendationen för bolagets aktie som sedan dess har stigit med cirka 35%. Idag är köpläget inte längre lika självklart.

KNOW | Mid Cap | 209,5 kr

Q4 2018 innebar en viss motvind för IT-konsulterna som följd av något lägre fakturerbar tid jämfört med motsvarande kvartal året innan. Trots detta levererade Knowit en solid rapport. Nettoomsättningen ökade med 10,6% till 864 Mkr (781,2), jämfört med Q4 föregående år. I Sverige ökade nettoomsättningen till 480,2 Mkr (460,9), i Norge till 320,8 Mkr (256,2) och i Finland till 45 Mkr (42,5).

Koncernens rörelseresultat blev 99 Mkr (93), vilket var marginellt sämre än väntat. Rörelsemarginalen minskade något och landade på 11,5% (11,9). Alla tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions, utvecklades positivt med ökad omsättning och ett högre resultat. Digitaliseringen i syfte att bli mer effektiv och konkurrenskraftig prioriteras fortsatt högt av Knowits kunder. Vidare har en rad regleringar såsom GDPR bidragit till ökad efterfrågan på IT-konsulter. IT-konsultsektorn är till viss del ocyklisk och det finns en hel del bolag och myndigheter med eftersatt IT-infrastruktur som kommer att kräva investeringar. Det innebär att IT-konsulterna är hyfsat okänsliga.

 Under 2018 ökade koncernen med nära 200 nya medarbetare netto och är nu knappt 2 300 anställda. Q4 enskilt ökade antalet anställda med 11%, vilket var tre procentenheter högre än sektorsnittet i Norden. En god nettorekrytering, prishöjningar som överstiger löneinflationen och förbättrad debiteringsgraf kommer att driva företagets vinst under innevarande år. Knowit bör framöver fortsatt kunna dra nytta av denna trend och ta marknadsandelar eftersom bolaget i allt högre grad rekryterar yngre personal utanför traditionella IT-områden till bolagets divisioner Experience och Insight. Knowits strategi för expansion och ökad tillväxt är främst att utveckla befintlig verksamhet, därefter att rekrytera och att etablera bolag samt slutligen genom selektiva förvärv.

 Den 26 april rapporterar Knowit för Q1 och rörelseresultat spås ha förbättrats med cirka 15% jämfört med samma period föregående år. Ökningen bedöms komma från ökat antal konsulter och en fortsatt stark prisbild. Vidare förväntas kvartalet ha en positiv kalendereffekt (Påsk under Q2 i år) som bidrar till försäljningen.

 Efter CGI:s uppköp av Acando har möjligheterna för bud i IT-konsultsektorn ökat från internationella aktörer som vill in på den nordiska marknaden. Under CGI:s integrationsarbete med Acando kan det även bli lättare för andra konsultbolag att rekrytera då konkurrensen om personal inte blir lika tuff.

 För 2019 spår vi en vinst per aktie om 13,55 kr, vilket innebär att Knowit handlas till 15x årets estimerade vinst. Det är högre värdering än vad som historiskt varit fallet men något lägre än snittet för IT-konsultsektorn som troligtvis har påverkats av det generösa budet på Acando. En rabattvärdering anser vi inte vara motiverad med tanke på vad bolaget historiskt har presterat. Knowit växer snabbare än de flesta konkurrenter och tillhör också toppen vad det gäller lönsamhet. Företaget har haft en god operativ utveckling de senaste åren. 2013 låg Knowits rörelsemarginal före nedskrivningar på 5,8%, jämfört med fjolårets marginal på 10,2%. Frågan är om det kan bli särskilt mycket bättre än så här?

 Efter den starka kursutvecklingen i år anser vi att förväntningarna har stigit markant inför Q1-rapporten som dock förväntas bli stark. Därför sänker vi rekommendationen till Avvakta/Behåll (Köp) samtidigt som riktkursen justeras till 215 kr (185).

 

Av
Fredrik Larsson Analytiker