Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Lyftet dröjer för ITAB Shop Concept
24.11.2021

Lyftet dröjer för ITAB Shop Concept

Butiksinredningsbolagets Q3-rapport bjöd på en något blandad kompott. Positivt var att nettoomsättningen ökade organiskt med cirka 10%, jämfört med samma period i fjol, till 1 464 Mkr.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1913 (21 november 2021)

ITAB B | Mid Cap | 13,36 kr | KÖP

Mindre bra var däremot lönsamhetsutvecklingen där rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA), justerad för engångskostnader, minskade med 8% till 145 Mkr.

Det som tyngde resultatutvecklingen var framför allt de snabba och kraftfulla prishöjningarna på råmaterial och andra insatsvaror, samtidigt som bolaget påverkades negativt av de globala försörjningsstörningarna och deras effekter på den egna produktionen och logistiken. Dessa utmaningar är inget specifikt för just ITAB utan har orsakat bekymmer för de flesta tillverkande bolag.

Ledningen har dessutom vidtagit olika åtgärder för att skydda marginalerna, bland annat genom justering av den egna prisnivån och allmänna kostnadsbesparingar. Sett på perioden mellan januari – september är nedgången av den justerade EBITDA-marginalen om 0,2 procentenheter till 10,5% dessutom acceptabelt, givet rådande omständigheter.

Viktigt att poängtera är att det även fanns en del positiva aspekter i rapporten. Viktigast av allt är kanske det faktum att efterfrågan fortsätter att trenda åt rätt håll, i takt med att samhällen öppnar upp. Konsumenterna återvänder till butiker, då det finns ett uppdämt behov och längtan efter fysisk handel. Det gör att bolagets kunder har också blivit mer optimistiska och planerar återigen för investeringar för framtiden, vilket syns i en god orderingång hittills i år. 

Starkast växer bolagets största kundkategori Dagligvaruhandel, med en ökning på cirka 21% sedan början av januari. Vd Andréas Elgaard ser dock tecken på återhämtning hos de flesta kundsegmenten. Geografiskt sticker Sydeuropa ut åt det positiva hållet, men även andra marknader i Europa uppvisar fortsatt positiv utveckling.

Av de tre lösningsområden är det försäljningen inom Retail Interior och Retail Technology som har utvecklats bäst under Q3, vilket förstås är särskilt glädjande med tanke på koncernens satsningar inom erbjudanden för digitala och mer tekniska lösningar. Inom lösningsområde Retail Lighting har komponentbristen däremot lett till en svagare försäljningsutveckling.

Mycket har varit extraordinärt sedan början av 2020 och osäkerheten i omvärlden är fortsatt stor. Komponentbristen lär förbli ett problem under de kommande kvartalen, trots de globala ansträngningarna som görs för att bygga ut kapacitet. Så länge dessa problem består kommer det bli svårt för ITAB att visa upp frukterna av arbetet som pågår i bakgrunden för att få upp den underliggande lönsamheten.

Denna lönsamhetsförbättring drivs främst av det pågående transformationsarbetet mot att ompositionera bolaget till en konkurrenskraftig leverantör av helhetslösningar. Här ingår även kostnadsbesparingar i form av produktionsflyttar samt andra åtgärder för att få en effektivare och mer flexibel produktion och marknadsbearbetning.

Med allt ovanstående som utgångspunkt fortsätter vi därför att envisas med att se glaset som halvfullt. Bolagets framsteg motverkas av kortsiktiga makroekonomiska motvindar, samtidigt som kunderna verkar uppskatta helhetserbjudandet med större tekniskt innehåll. Det är det som vi anser blir avgörande i det långa loppet, liksom bolagets förmåga att lyfta lönsamheten i ett normaliserat läge.

Aktien har fortsatt sin kräftgång sedan vår senaste analys i september (Newsletter 1893) och har nu backat cirka 17% på tre månader. Estimaten för 2021 påverkas givetvis negativt av effekterna från komponentbristen och höga råmaterialpriser, men som placerare borde man lyfta blicken åtminstone till nästa år. Där tror vi att en vinst per aktie kring 1 kr borde vara möjligt, vilket innebär att aktien handlas just nu till ett P/e-tal understigande 14. I linje med våra vinstrevideringar sänker vi riktkursen från tidigare 24 kr till 20 kr, men upprepar trots det vår köprekommendation.

Av
Sebastian Lang Analytiker