Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Sinch – Party like it's it 1999 
21.01.2020

Sinch – Party like it's it 1999 

Sinch är ett teknikbolag. Bolaget erbjuder molnbaserade kommunikationstjänster som gör att kunderna kan integrera meddelande (SMS)-, röstapplikations- och mobildatatjänster i sin verksamhet.

Från Stockpicker Newsletter (19 januari 2020)

Analytiker Sebastian Lang

Sinch – Party like it's it 1999                                SINCH | Mid Cap | 332 kr

Drygt 150% inom loppet av fem månader – så mycket har specialisten på molnbaserade kommunikationstjänster rusat sedan vår Köp-rekommendation i augusti (Newsletter 1715). Börsen längtar efter tillväxt och det är precis vad Sinch har levererat, både organiskt men även genom två större förvärv under perioden. Belöningen är värderingsmultiplar bortom det vanliga, och kanske även bortom allt förnuft.

Annons

I slutet av september annonserades köpet av franska Myelefant med en försäljning om 10,5 Meuro och en tillväxt på 25%. Fransmännen har en egenutvecklad mjukvara till nästa generations meddelandetjänster, med kraftfulla analysverktyg och hög användarvänlighet. Bara några veckor senare kom det en ännu större affär, i och med förvärvet av brasilianska TWW.

TWW är den tredje största leverantören av företags-SMS i Brasilien och omsatte 2018 motsvarande 326 Mkr. Med en befolkning på 210 miljoner är Brasilien det största landet i Latinamerika både sett till befolkningsstorlek, BNP och geografisk yta. Smartphoneanvändningen ökar snabbt, liksom nyttjande av mobilt internet och det blir allt mer populärt att använda meddelandetjänster i mobilen för att interagera med kunder. För Sinch finns det därför goda möjligheter att erbjuda sin bredare produktportfölj med avancerade meddelandetjänster, röst och video till TWW:s kunder.

Sammanlagt adderar båda förvärven cirka 450 Mkr till omsättningen, vilket motsvarar runt 10% av siffran för den rullande 12-månaders perioden. TWW:s rörelsemarginal före av- och nedskrivningar (EBITDA) på omkring 13% ligger dessutom över Sinchs egen på cirka 11%, medan Myelefant ligger en bit under på 8%.

Vid sidan om M&A-aktiviteten fortsatte även den operationella utvecklingen att övertyga. Nettoomsättningen under Q3 ökade med 24%, jämfört med samma period föregående år, till 1 216 Mkr, varav 20% procentenheter var organisk tillväxt. Verksamheten inom Meddelandetjänster utvecklas väl med högre SMS-volymer, stigande intresse för WhatsApp Business och fortsatt geografisk expansion av produkterna för individualiserade videomeddelanden.

Även Röst och Video (<10% av nettoomsättningen) fortsätter att imponera och växte med mer än 150% under kvartalet, både med befintliga och nya kunder. Särskilt konkurrenskraftig är man inom det som kallas för Number Masking, en tjänst där man hjälper app-baserade taxiföretag att koppla samtal mellan förare och kunder på ett sätt som skyddar både individens integritet och plattformens intjäningsförmåga.

Eftersom mängden genomfakturering skiljer sig avsevärt mellan produkter och länder, lyfter bolaget gärna fram tillväxten i bruttovinst som ett bättre mått än försäljningstillväxt för att mäta den finansiella utvecklingen. Bruttoresultatet i Q3 steg organiskt med 33%, vilket i sin tur bidrog till en ökning av det justerade rörelseresultatet (EBIT) om 45% till 131,5 Mkr. Det innebar samtidigt en marginalförbättring om 1,5% procentenheter till 10,8%, trots att man investerar i nästa generations meddelandetjänster med multimedia och möjlighet till tvåvägskommunikation. Dessa ska på sikt skapa nya användningsområden och utökar marknadsstorleken ytterligare.

Investeringarna ryms gott och väl i det starka kassaflödet och även efter de två senaste förvärven är balansräkningen inte alltför ansträngt. På preliminär pro forma-basis, där köpeskillingen för förvärven belastar nettoskulden och justerad EBITDA i de förvärvade bolagen tillgodoräknas, var det justerade EBITDA 12-månader rullande i förhållande till nettoskuld omkring 2,0 vid slutet av september. Det är fortfarande inom ramen för bolagets finansiella mål på max 2,5 över tid. Vd Oscar Werner kan alltså leta vidare efter fler uppköpsobjekt.

Fundamentalt talar det mesta för bolaget och utsikterna för en positiv operationell utveckling de kommande åren är goda. Erbjudandet är konkurrenskraftigt, med ett global nätverk som ger direktkopplingar till hundratals mobiloperatörer och möjliggör obruten kommunikation utan mellanhänder. 8 av USA:s 10 största techbolag är kunder idag och trots stark konkurrens ser man möjlighet att fortsätta växa affärsvolymen mot dessa mycket krävande kunder. Dessutom gynnas hela branschen av en snabb ökande efterfråga på olika kommunikationstjänster bland företag. De har nämligen förstått det som en studie nyligen visade: Konsumenten är 35x mer benägen att öppna ett personifierat meddelande till sina mobiler jämfört med ett email.

Ibland är det dock så att aktien springer iväg från fundamenta och så tycks just nu vara fallet med Sinch. Förvisso måste vi höja våra estimat både för 2019 och framförallt för 2020 där vinsten per aktie spås landa på omkring 4,8 respektive 6,2 kr. Tillväxttalen är med andra ord imponerande och det lär fortsätta i liknande still även nästa år. Ett p/e-tal på över 50 på årets förväntade vinst är dock minst sagt saftigt och gör att vi skrotar vår Köp-rekommendation. Vi återvänder gärna när euforin har lugnat ner sig