Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Concentric – Rustad för krisen?
17.03.2020

Concentric – Rustad för krisen?

Omkring 2% av fordonsunderleverantören Concentrics försäljning genereras i Kina. En ytterst blygsam del med andra ord och så tuffade aktien på i takt med börsens allmänna uppgång i början av året, trots att Corona-viruset hade redan börjat lamslå stora delar av den kinesiska ekonomin. Men så småningom har det blivit tydligt att problemet inte är begränsat till Mittens Rike och oron är stor att pandemin kommer leda till en global lågkonjunktur. Riskviljan bland placerarna har sjunkit i rask takt och Concentric-aktien har tappat häpnadsväckande 40% sedan toppen i mitten av januari.

Från Stockpicker Newsletter (15 mars 2020)

COIC | Mid Cap | 103,4 kr | KÖP

Nästan lite ironiskt är det faktum att vd David Woolley hade ganska positiva nyheter att förmedla just kring Kina när han nyligen presenterade bokslutskommunikén, då joint venture Alfdex har inlett stora produktleveranser till kunden Weichai under Q4. Av denna anledning var den kinesiska marknaden den enda som ökade omsättningen under perioden oktober – december, som för övrigt slutade med en nettoomsättningsnedgång om 26%, jämfört med samma period ett år tidigare, till 430 Mkr. För helårsutfallet innebar det en nedgång om 17% till 2 012 Mkr.

Som vi noterade i senaste analysen strax före jul (Newsletter 1751), är en stor del av svagheten relaterad till omställningen hos en viktig kund, som har gått över till att använda två leverantörer för sina komponentinköp. Justerat för denna ”kundeffekt” och valuta minskade omsättningen med 11%. Den underliggande marknaden fortsatte utvecklas svagt och enligt publicerad marknadsstatistik för Q4 minskade produktionstalen, viktade för Concentrics slutmarknader och regioner, med 2%.

Både Nordeuropa och Europa (43%, respektive 48% av omsättningen) redovisade negativ tillväxt för andra kvartalet i rad och sammanlagt för 2019 blev produktionstalen oförändrade jämfört med året innan. Att effekten för bolaget blev betydligt mer negativ än så beror på att kunderna valde att reducera sina lagernivåer.

Än en gång lyckades man dock att övertyga med sin motståndskraft vad gäller lönsamheten. Responsen på den minskade efterfrågan har varit snabb och kapaciteten har anpassats allteftersom. Tack vare detta lyckades man försvara rörelsemarginalen överraskande väl och den underliggande nivån på 21,7% var enbart 0,2 procentenheter lägre än året innan. Inklusive positiva effekter från upplösningen av en garantiavsättning ökade marginalen till och med till 23,5%. 

Även om kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till följd av den lägre omsättningen, så uppgick den fortfarande till goda 386 Mkr. Det kan ställas i relation till investeringar på 19 Mkr och en betald utdelning om 164 Mkr. Dessutom köpte man tillbaka egna aktier till ett totalt värde om 136 Mkr. Vid slutet av december hade man en nästan obefintlig nettoskuld på 54 Mkr, motsvarande en skuldsättningsgrad på mindre än 5%. Givet den starka finansiella ställningen föreslog styrelsen att höja utdelningen till 4,5 kr (4,25) för 2019, vilket innebär att direktavkastningen är drygt 4%.

Den finansiella kudden är välkommen i tider som dessa, där den generella osäkerheten är stor. Redan före Corona-krisens dramatiska acceleration tydde den övergripande publicerade marknadsstatistiken på fortsatt vikande marknader under 2020, främst för medeltunga och tunga lastbilar i Nordamerika och Europa. Förhoppningen fanns att kunderna skulle bli klara med sina lagerminskningar och börja normalisera sina ordermönster under det första halvåret 2020. Dessutom påpekade vd Woolley att orderingången under Q4 tydde på att omsättningen under Q1 kommer att bli något högre än under Q4.

Problemen för bolaget lär börjar synas framförallt från och med Q2. Hur stora och långvariga de kommer att bli är i dagsläget omöjligt att förutspå. Enligt senaste uttalanden från ECB-chefen Christine Lagarde har tillväxtutsikterna förvärrats och utsikterna mot tillväxten är tydligt på nedsidan. Samtidigt har centralbankerna och regeringarna världen runt redan börjat agera och fler stödprogram är att vänta.

Det är därför viktigt att påminna sig att även om den kortsiktiga bilden är ganska så dyster, så är Concentric välpositionerat för att komma ur krisen som en vinnare. Bolaget gynnas av elektrifieringen av lastbilar och bussar, tack vare satsningen på e-produkter som bygger på expertisen inom avancerad batterikylning. År 2025 ska de enligt ledningen stå för 20% av intäkterna. Det borde inte vara alltför långsökt att just elektrifiering av fordon kommer vara ett område som kommer gynnas av framtida stödpaket. Bolaget har dessutom bevisat att man är duktig på att anpassa sig till tuffa tider.

P/e-talet på vårt tidigare vinstestimat (8,5 kr per aktie för 2020) skulle idag vara 12,5x. Givet dynamiken i situationen där de slutgiltiga effekterna av pandemin fortfarande är fullständig oklara, avstår vi från att uppdatera våra estimat. Långsiktigt bedömer vi dock att Concentric är minst lika attraktivt idag som för några veckor sedan. Som placerare gör man nog klokt i att försöka blicka bortom Corona. Vi upprepar Köp, men sänker riktkursen till 130 kr (190) givet det rådande investeringsklimatet.

Av
Sebastian Lang Analytiker