Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
FundedByMe – Jakten på lönsamhet fortsätter
19.02.2020

FundedByMe – Jakten på lönsamhet fortsätter

I linje med sina tidigare prognoser levererade fintechbolaget en tydlig förbättring i den underliggande kostnadskostymen under andra halvåret 2019. Framförallt på personalsidan lyckades man åstadkomma betydande effektiviseringar, samtidigt som integrationen av Laika Consulting verkar så småningom falla på plats. Som resultat minskade rörelsekostnaderna under perioden juli – december med 47%, jämfört med första halvåret, till strax under 16 Mkr.

Detta är en betald analys på uppdrag av FundedByMe

FBM MTF B / NGM / 2,82 kr

Icke desto mindre är det fortfarande en bra bit kvar till att bli lönsam, som rörelseförlusten på 5,4 Mkr förtydligar. Det var visserligen en klar förbättring mot de -20 Mkr som rapporterades under första halvåret, men det krävs en tilltagande tillväxt i omsättningen för att bli ”det första crowdfunding bolaget med svarta siffror”, som vd Daniel Daboczy uttryckte sin ambition vid en presentation i samband med bokslutskommunikén.

För att nå ditt måste trenden vända inom IR-konsultverksamheten Laika, som fortfarande ligger långt under sina tidigare nivåer från före förvärvet. Under andra halvåret i fjol sjönk omsättningen, emellertid, ytterligare med 13% (jämfört med H1) till 6,7 Mkr. Förhoppningsvis har vi sett bottnen nu, med tanke på att de största personella förändringar är genomförda. Marknadsläget borde för tillfället vara ganska fördelaktigt, givet en allmän hög aktivitet inom till exempel noteringar och emissioner.

Åtminstone crowdfunding-delen av FundedByMe visade en efterlängtad återhämtning de senaste månader, så att koncernens totala intäkter ökade till 10,6 Mkr, ett plus på 6,5% jämfört med första halvåret. Bolagets tidigare investeringar i den tekniska plattformen har underlättat för både FundedbyMe självt och för kundbolagen att genomföra mer kostnadseffektiva och framgångsrika finansieringsrundor. Det har samtidigt möjliggjort fler och säkrare transaktioner, vilket i sin tur har lett till att snittinvesteringen har ökat under 2019. Uppmuntrande är även att medlemsbasen av registrerade investerare ökade med 12%. Den positiva trenden verkar ha fortsatt in i 2020 och redan nu är 5 crowdfunding kampanjer framgångsrikt stängda (totalt 34 förra året).

Med ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten på nästan 8 Mkr under de senaste sex månader fortsätter bolaget blöda pengarna, även om takten har minskat en aning. Med stöd av flera nyemissioner har man säkrat finansieringen än en gång och vid slutet av december fanns 2,7 Mkr i kassan. Det innebär dock samtidigt att utspädningen under det senaste året har varit enorm och antalet utestående aktier har nästan fördubblats. Det lär dessutom inte ha varit den sista nyemissionen vi har sett och vd Daniel Daboczy kommenterade vid presentationen att man inte utesluter att nytt kapital måste tas in under våren.

Han var dock optimistisk att bolaget kommer kunna visa vinst inom en snar framtid, utan att bli mer specifik. Som tidigare aviserat kommer man under 2020 lansera flera tjänster och funktioner för att utveckla plattformen. Senare i vår kommer man tillsammans med en partner introducera en tjänst för andrahandsmarknad för onoterade aktier. Dessutom för man en aktiv dialog med flera bolag och corporate finance-firmor för att lansera det första caset inom den nya produkten ”Crowdfunding för noterade bolag”.

Stora förhoppningar har ledningen på de nya EU-regleringar som offentliggjordes i januari. Efter många år av förhandlingar har man kommit fram till en enhetlig uppsättning regler för alla crowdfundingplattformar inom EU vid kapitalanskaffning upp till 5 Meuro. Detta väntas leda till bättre affärer och större samarbeten, samt en konsolideringsvåg inom branschen under de kommande åren.

Högsta prioritet är dock lönsamheten och den nya, lägre kostnadsbasen är onekligen en bra utgångspunkt. Även om vi räknar med en omsättningstillväxt om 5% för Laika och 15% för FundedByMe är det trots allt inte självklart i dagsläget att det kommer vara tillräckligt för att täcka rörelsekostnaderna 2020. Antaganden är i våra ögon dessutom ganska generösa, då de nya produkterna lär ge sina första bidrag tidigast under andra halvåret i år.

Sedan vår senaste analys i mitten av november har aktien haft en mycket stark utveckling och stigit med hela 90%. Börsvärdet är nu strax under 33 Mkr, vilket motsvarar 1,5 gånger den från oss förväntade omsättningen kring 22,4 Mkr i år (20,5). Vårt gamla problem kvarstår dock: Värderingsnivån är bara intressant, den dagen då vägen till lönsamheten är tydlig. Där är vi inte ännu, trots att ledningen har gjort ett bra jobb med att sänka kostnaderna. Nu är det dags att få fart på omsättningen. En investering är fortfarande enbart för den mycket riskvillige.

 

 Ladda ner analysen här

Analytiker: Sebastian Lang

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Av
Sebastian Lang Analytiker
Relaterade ämnen