Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Lyko – tillväxtraket online
24.09.2019

Lyko – tillväxtraket online

Lyko Group är en koncern som idag bedriver försäljning av hårvård och skönhetsprodukter. Försäljning sker både via webbplatser och fysiska butiker, med störst marknad inom Norden.

Från Stockpicker Newsletter (22 september 2019).

Analytiker: Jacek Bielecki 

LYKO | First North | 55 kr

Det är snart ett år sedan (Newsletter 1658) som vi senast tittade närmare på hårvård- och skönhetsspecialisten Lykos aktie. Då (efter Q3-rapporten ifjol) ansåg vi att det egentligen inte krävdes särskilt mycket för att kunna räkna hem aktien till kurser motsvarande 63-65 kr. Men eftersom lönsamheten var något svagare än våra ursprungliga antaganden nöjde vi oss tills vidare med 60-kronorsnivån som riktmärke.

Sett med facit i hand har återhållsamheten vad riktkurshöjning beträffar varit korrekt. Kursen har nämligen mestadels pendlat i sidled runt 50-55 kr med kortvariga avstickare dels nedåt 47-48, dels uppåt 59 som också var den högst noterade betalkursen under de senaste 12 månaderna. Skall man generalisera lite grovt så har det egentligen inte hänt så mycket med kursen sedan sist. Varför och finns det något som talar för förändring?

Skall vi vara helt ärliga så är vi själva något förundrade över hur njugg marknadsinställningen har varit. Förvisso har Amazons påstådda marknadsintåg agerat vår filt länge men så här långt har farhågorna inte besannats. Ett hastigt vd-byte kan ha skapat vissa frågeställningar men här tycks det främst ha varit personkemin med huvudägaren Richard Lyko (vd idag) som inte riktigt överensstämde snarare än något annat.

Operativt har det nämligen gått riktigt bra. När det senast begav sig kalkylerade vi med miljardförsäljning under 2019. På rullande 12 månader har man redan nått dit (1 044 Mkr). Under Q2 omsatte man 277 Mkr varav 193 Mkr online, den näst bästa prestationen någonsin. Det enda kvartalet med bättre försäljning hittills var fjolårets Q4, ett kvartal som tack vare julförsäljning i regel är starkt.

För att exkludera eventuell påskeffekt väljer vi att titta på halvårssiffrorna som även de såg synnerligen starka ut. Totalt omsatte man 531 Mkr (419,7) vilket var en ökning motsvarande 26,5%. Då skall man veta att tillväxten under motsvarande period året innan var 24,1%. Det som kanske inte var fullt lika imponerande var bruttovinstmarginalen som sjönk med nära tre procentenheter till 47,4% (50). Här skall man dock komma ihåg att det först och främst är en konsekvens av den starka tillväxten online (45,9%). E-handel har generellt en lägre bruttovinstmarginal än tjänster inom Retail (som enkelt kan beskrivas som salonger/show rooms i egen regi).

Trots ovanstående ökade det sammanlagda EBITDA-resultatet till 35,4 Mkr (3,8) vilket innebar att EBITDA-marginalen uppgick till 6,7% (0,9). Här skall man dock påpeka att merparten av ökningen (19,2 Mkr) stod ändrade redovisningsregler för (IFRS 16). På EBIT-nivå (rörelseresultat) blev utfallet enbart 2,1 Mkr men även det var en rejäl förbättring jämfört med året innan då man under samma period redovisade förlust på 10,1 Mkr.

I våra tidigare analyser fokuserade vi allra främst på Onlinedelen som vi ser som den mest värdedrivande. Den bedömningen kvarstår även idag. Medan Retaildelen omsatte ungefär vad man gjorde ifjol steg alltså försäljningen online med nära 46%. Därmed svarar också den nätbaserade försäljningen för 70% av den totala omsättningen jämfört med ca 50% när aktien noterades för knappt två år sedan. Det om något visat hur explosiv utvecklingen har varit.

Allt annat än explosivt har däremot kursen utvecklats. Detta trots att tillväxtbolag har varit i ropet. Även renodlade e-handelsbolag har utvecklats väl och här tycker vi att Lykos affärsmodell framstår som synnerligen väl lämpad. Paketen är oftast relativt små vilket gör transporten av dem kostnadseffektiv samtidigt som andelen dyra returer borde rimligtvis vara lägre än gällande skor och kläder. Kvinnor som ju är den huvudsakliga målgruppen, känner oftast till de skönhets- och hårvårdsprodukter de beställer och behöver därför sällan lämna tillbaka dem.  

Utmaningen för ledningen består därmed av att kombinera fortsatt hög tillväxttakt online med åtminstone bibehållen försäljning och gärna även lönsamhet inom Retailrörelsen. Så här långt ser man ut att ha lyckats (antalet besök ökade med 5-6% under årets första halvår). Årets utveckling möter dock enkla jämförelsesiffror från ifjol där den varma våren/sommaren gjorde att Retail presterade ganska svagt. Med tanke på de underliggande trenderna för detaljhandeln är utsikter att växa antalet butiker inte de allra bästa. Affärsområdet spelar ändå en viktig roll i koncernen som varumärkesbyggande skyltfönster på gallerior m m.

Ser man till Lykos totala börsvärde på omkring 850 Mkr bör den i sin helhet betingas av den snabbväxande Onlinedelen. Av årets totala försäljning på av oss förväntade 1 150 Mkr lär drygt 800 Mkr härstamma från e-handel. Det är 25% högre än våra förväntningar ifjol. Antar man sedan att tillväxten fortsätter även nästa år är det inte svårt att se omsättningen online närma sig 1 miljard kronor. Med högre volymer borde även lönsamheten bli bättre. Det är därför långt ifrån osannolikt att man närmar sig koncernmålet om 10% EBITDA. Riktigt så bra blir det nog inte varken i år eller nästa men vi blir inte förvånade om man landar omkring 8,6-8,7% nästa år vad gäller EBITDA-marginal online. Det i sig borde även räcka för att nå positivt resultat på både EBIT- och EPS (vinst per aktie) nivå. Medel som dock i sin helhet kommer att behövas för investeringar i bl.a. nytt högeffektivt lager i Vadsbo (85 Mkr).

Summerat intrycken vidhåller vi att aktien har fått styvmoderlig behandling. Dessvärre tycks vi vara ensamma om denna åsikt. Varumärkets starka framfart online gör dock att vi trots det höjer riktkursen till 64 kr (60) och rekommenderar köp.