Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Storytel – vuxit in i värderingen?
15.10.2019

Storytel – vuxit in i värderingen?

Storytel är en digital aktör som erbjuder tekniska tjänster inom affärsområdena Streaming och Publishing. Exempel på tjänster innefattar abonnemangstjänster för ljud- och E-böcker samt ett flertal olika ljudboksutgivningar.

Från Stockpicker Newsletter (9 oktober 2019)

Analytiker: Jacek Bielecki

Storytel – vuxit in i värderingen?    STORY | First North | 115,6 kr

Det är nu lite ett drygt år sedan (Newsletter 1644) vi tittade närmare på Storytel vars app länge har hört till våra absoluta favoriter. Att gilla appen är dock inte detsamma som att gilla aktien och följaktligen intog vi tydligt avvaktande ställning senast. Sett med facit i hand var det rätt. Kursen ligger något lägre idag medan antalet utestående aktier ökat. Senast beroende på en emission som hörde i samband med förvärv av ett finskt förlag.

Den mer eller mindre stillastående aktiekursen har medfört att bolaget växt in i den tidigare höga värderingen. Antalet abonnenter till bolagets streamingtjänst har nämligen fortsatt att öka i snabb takt och när man uppdaterade läget i början på veckan så redovisade man drygt 1 miljon abonnenter i genomsnitt under Q3. Detta kan jämföras med ca 620 000 efter halvårsrapporten ifjol. En tillväxttakt på drygt 60% inom loppet av ca 15 månader. Imponerande bedrift allt annat lika oavsett vad man tycker om aktiens värdering.

Annons

Det är alltjämt Norden som står för det mesta och det bästa. De nordiska marknaderna svarar för 72,5% av abonnentstocken och 85% av intäkterna. Genomsnittligt antal abonnenter utanför Norden uppgick under Q3 till 278 400, medan streamingintäkterna summerades till cirka 59 Mkr vilket indikerar ca 240 Mkr i årstakt. Procentuellt sett handlar det om kraftiga ökningar men eftersom det sker från låga nivåer så påverkar det inte helheten i lika stor uträckning. Nordisk intäktsdel är fortfarande mer än 5x så stort som i resterande delen av världen trots ett förhållandevis lågt antal invånare.

En anledning till att så är fallet är naturligtvis det faktum att digitaliseringen har kommit betydligt längre i Norden än på andra håll. På en del mer mogna marknader möter man i sin tur en del konkurrens som man inte har haft här när man drog igång verksamheten på hemmaplan. Under 2019 har man lanserarat sin tjänst på tre nya marknader (Brasilien, Sydkorea och Tyskland) och finns därmed på 18 sammanlagt. Tanken att ljudboken blir lika populär på dessa marknader som den tycks ha blivit i Sverige kittlar förstås fantasin en hel del. Att lyckas utomlands är också det som krävs för att aktien skall kunna förbli samma kurssuccé som den varit hittills (bortsett från utvecklingen de senaste 12 månaderna). Finns det skäl att anta att så kommer bli fallet?

Så här långt tycker vi inte se något som motbevisar tesen i alla fall. Samtidigt är det viktigt att påpeka att förvärv av förlag lär bli det centrala i strävan för att nå dit. Dessa är vanligtvis inte allt för dyra (och Storytel är väl kapitaliserat för tillfället) men lär trots det innebära att man över tid bör räkna med fortsatt utspädning av aktieantalet eftersom bolaget idag inte genererar vinst och lär inte göra det heller de närmaste åren givet att man fortsätter på sitt tillväxtspår (lansering i fler länder) något vi tror att man avser att göra.  

Det faktum att Sverige har kommit långt i digitaliseringsprocessen gör också att ledningen försöker slå mynt av det genom att lansera nya produkter. I somras lanserade man Ztory som breddar portföljen av digitala publikationer till närmare 700 olika tidningar och veckomagasin. Blir satsningen lyckad finns det säkert funderingar på att rulla ut tjänsten i övriga Norden och på sikt eventuellt i övriga världen.

Vi ser klart positivt på det faktum att man fortsätter med innovationstrenden då detta sannolikt är ett bra sätt att bibehålla de ytterst lönsamma svenska kunderna. Detta blir oerhört viktigt om den lågkonjunktur som alla pratar om blir verklighet under det närmaste året. Så här långt har Storytels affärsmodell inte prövats under ”sämre tider”. Det skall därför inte uteslutas att antalet aktiva abonnenter kan minska i tider då ekonomin försämras. Kostnaden för ett abonnemang är förstås inte betungande för hushållen men man skall komma ihåg att många hushåll idag kombinerar ett sådant med ett eller flera med musik och filminnehåll. Ett Alexanderhugg där man säger upp samtliga kan spara betydande belopp (men kanske upplevas som lägre livskvalité?).

Det faktum att kursen har stått still under det senaste kalenderåret gör att värderingen idag tilltalar oss betydligt mer än vad den gjorde senast. Börsvärdet motsvarar ca 4x årstakten på streamingintäkterna som vi ser som den huvudsakliga källan till bolagets värdering. Det är avsevärt lägre än för ett år sedan men fortfarande inte ”fyndlågt”. Jämför men exempelvis med Spotify som ju har liknande (om än inte direkt jämförbar) affärsmodell och vars tillväxt uppskattas av marknaden att uppgå till 25%, ligger motsvarande multipel där på ca 2,5x. Spotify är då samtidigt betydligt större då man idag uppges ha drygt 100x fler betalande prenumeranter. 

Risker saknas förstås inte. Bortser vi från oklar konjunkturpåverkan och stegrad konkurrens på en del marknader, bör man även ta med kontinuerligt ökad utspädning i beaktning. Därtill tillkommer nu även marknadens skepsis till icke vinstgenererande bolag efter en rad börshaverier på andra sidan Atlanten. Att riskaptiteten generellt sjunker är inte heller något som gagnar bolag med höga multiplar.

Det är också mot bakgrund av ovanstående som vi drar oss för att göra aktien till en regelrätt Top Pick. Med det sagt tycker vi ändå att läget för entry är klart mer intressant idag än det var senast det begav sig. Hör man till skaran riskvilliga placerare kan man definitivt köpa i hopp om att tillväxten i utomnordiska länder fortsätter bygga värden.