Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Teckna aktier i Hemply Balance
19.04.2021

Teckna aktier i Hemply Balance

Hemply Balances verksamhet grundades år 2016 av Emil Sandin, som såg en möjlighet att sälja hampaprodukter direkt till konsumenter i Sverige, Norden och resten av Europa. Efter att ha varit bosatt i USA en tid och noterat den snabbt växande efterfrågan i branschen, utfördes en analys av den svenska marknaden. I analysen konstaterades avsaknaden av trygga och högkvalitativa hampaprodukter, varpå verksamheten grundades med ambitionen att fylla utbudet och tillgodose marknadens efterfrågan.

Hemply Balance affärsmodell grundar sig i D2C-försäljning av produkter till konsumenter via vår egen webbshop samt B2B-försäljning som distributör till återförsäljare, där vi exempelvis har skrivit avtal med e-handlaren Lyko. Lyko kommer att sälja intimvårdsserien, men kommer även att erbjuda våra hälsokostprodukter online i Tyskland, Nederländerna Polen och Österrike. Framgent kommer försäljning genom andra återförsäljare och andra e-handlare bli en intäktsström som bedöms öka i takt med en fortsatt bredare marknadsacceptans för hampaprodukter.

Marknaden för hampaprodukter i Europa estimeras följa samma utveckling som USA, vilket är den största marknaden i världen för hampaprodukter inom kosttillskott. I USA har hampaproduktsmarknaden inom kosttillskott ökat från knappt 0,2 miljarder USD 2015 till estimerat 14,9 miljarder USD under 2020. Till 2025 förväntas försäljningen öka till 26,4 miljarder USD. I Europa estimerades konsumtionen av hampaprodukter till 8,3 miljarder EUR 2020, vilket förväntas växa till 13,6 miljarder EUR år 2025. Idag anses den nordiska CBD-marknaden vara relativt omogen jämfört med globalt, framförallt med anledning av en generellt konservativ bland människor och osäkert regelverk.

Bolaget genomför en nyemission om cirka 12,5 Mkrinför en notering på NGM Nordic SME. Genom kommande kapitalanskaffning säkerställer Hempley Balance finansiering av föreliggande tillväxtsatsningar inom marknadsföring, produktutveckling och expansion av sin intimvårdsproduktserie. Bolaget avser använda nettolikviden om cirka 11,5 Mkr till en nationell lansering av intimvårdsproduktserien, nyanställningar samt rörelsekapital kopplat till Bolagets aktuella expansionsplaner.


Erbjudandet i sammandrag 

Villkor: En unit innehåller två (2) aktier och en (1) teckningsoption.
Erbjudandepris: 43 SEK per unit (21,50 SEK per aktie, teckningsoptionerna utges vederlagsfritt).
Anmälningsperiod: 9–20 april 2021.
Emissionsvolym: 12,5 MSEK.
Högst antal emitterade aktier: 581 396 aktier (290 698 units).
Marknadsvärde: 38,3 MSEK före erbjudandet.
Teckningsförbindelser: 72,4 procent, motsvarande 9,1 MSEK.
Preliminär första dag för handel: 6 maj 2021.
Handelsplats: Nordic SME.


Dokument och filer

Emissionssite

Teaser

Memorandum

Anmälningssedel

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Relaterade ämnen